ISO 8859-1

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

ISO/IEC 8859-1, méně formálně ISO 8859-1 nebo ISO Latin-1 je osmibitová znaková sada používaná pro západoevropské jazyky, kterou vyvinula organizace Ecma International a publikovala jej spolu s Latin-2, Latin-3 a Latin-4 jako ECMA-94. Vývoj a udržování standardu později převzala Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) společně s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) jako první část standardu ISO/IEC 8859 zabývajícího se kódováním latinky. Je základem široce používaných znakových sad ISO-8859-1 (s pomlčkou za ISO) a Windows-1252. Rovněž prvních 256 znaků Unicode vychází z ISO 8859-1.

Pokrytí[editovat | editovat zdroj]

Skládá se ze 191 znaků dovolujících (s výjimkou několika označených znaků) komunikovat následujícími jazyky:

Jazyky s částečným pokrytím:

 • estonština (chybí Š, š, Ž, ž používané v cizích slovech)
  • Pozn.: Windows-1252 a ISO-8859-15 tyto znaky obsahují
 • francouzština (chybí ligatury Œ, œ a řídce užívaný znak Ÿ)
  • Pozn.: Windows-1252 a ISO-8859-15 tyto znaky obsahují
 • finština (chybí Š, š, Ž, ž používané v cizích slovech)
  • Pozn.: Windows-1252 a ISO-8859-15 tyto znaky obsahují
 • guaranština
 • katalánština
 • latina (chybí písmena s pruhem používaným ve slovnících a učebnicích pro vyjádření délky)

Některým jazykům chybí správné typografické uvozovky, protože jsou dostupné jen « », " ", a ' '.

V září 2015 používalo ISO 8859-1 přibližně 7.5% webových stránek.[1]

Historie[editovat | editovat zdroj]

ISO 8859-1 byl založen na mezinárodní sadě použité společností Digital Equipment Corporation v populárním terminálu VT220. Byl vyvinut v Ecma International, a publikován společně se standardy přijatými jako ISO/IEC 8859-2, ISO/IEC 8859-3 a ISO/IEC 8859-4 jako část specifikace ECMA-94, pod jejímž jménem se občas dosud uvádí.

ISO-8859-1 je (přinejmenším podle norem) implicitním kódováním dokumentů s MIME typem začínajícím „text/“ přenášených protokolem HTTP (pracovní verze standardu HTML 5 z roku 2010 vyžadovala, aby dokumenty s uvedeným kódováním ISO-8859-1 byly považovány za dokumenty v kódování Windows-1252) Je to implicitní kódování hodnot některých deskriptivních HTTP hlaviček a definuje repertoár znaků povolený v dokumentech HTML verze 3.2 (HTML 4.0 je založené na Unicode). Při absenci informací o kódování se o textových souborech v Unixu nebo Microsoft Windows často předpokládalo, že jsou v kódování ISO-8859-1, případně Windows-1252; teprve v poslední době se o takových textech předpokládá, že jsou v kódování Unicode, na unixových systémech obvykle UTF-8 na Microsoft Windows obvykle UTF-16.

Vztah k ISO/IEC 8859-15[editovat | editovat zdroj]

V ISO/IEC 8859-1 chybí řídce užívané znaky Œ, œ a Ÿ pro francouzštinu, jednoznaková reprezentace písmene IJ, dva finské znaky pro transkripci některých cizích jmen (Š a Ž), typografické uvozovky a pomlčky, symbol eura (€) a křížek (†).

Proto byl vyvinut standard ISO/IEC 8859-15 jako aktualizace ISO 8859-1. To si vyžádalo odstranění některých méně frekventovaných symbolů ISO/IEC 8859-1, : ¤, ¦, ¨, ´, ¸, ¼, ½, a ¾.

Kódová tabulka[editovat | editovat zdroj]

ISO/IEC 8859-1
  x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x Řídící znaky
1x
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~
8x Nevyužíváno
9x
Ax NBSP ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ SHY ® ¯
Bx ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
Cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Dx Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
Ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
Fx ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

Hodnoty 00–1F, 7F, a 80–9F nejsou v ISO/IEC 8859-1 přiřazeny. IANA kódování ISO-8859-1 doplňuje tyto kódy řídicími znaky ze řídicí sady C0 a C1.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku ISO/IEC 8859-1 na anglické Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]