ISO 8859-1

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

ISO 8859-1, formálněji ISO/IEC 8859-1, méně formálně Latin-1 je široce používaná osmibitová znaková sada. Je 1. částí standardu ISO/IEC 8859 zabývajícího se kódováním latinky. Byl zaveden organizací ISO, později udržován společně s IEC. Je základem široce používaných znakových sad ISO-8859-1 (všimněte si pomlčky navíc) a Windows-1252. Rovněž prvních 256 znaků unicode vychází z ISO 8859-1.

Pokrytí[editovat | editovat zdroj]

Skládá se ze 191 znaků dovolujících (s výjimkou několika označených znaků) komunikovat následujícími jazyky:

Další jazyky:

Některým jazykům chybí správné typografické uvozovky, protože jsou dostupné jen « », " ", a ' '.

Historie[editovat | editovat zdroj]

ISO 8859-1 byl založen na mezinárodní sadě použité společností Digital Equipment Corporation v populárním terminálu VT220. Byl vyvinut v ECMA, European Computer Manufacturers Association, a publikován společně s ISO 8859-2, ISO 8859-3, a ISO 8859-4 jako část specifikace ECMA-94, pod jejímž jménem se občas dosud uvádí.

Vztah k ISO/IEC 8859-15[editovat | editovat zdroj]

V ISO/IEC 8859-1 chybí řídce užívané znaky Œ, œ a Ÿ pro francouzštinu, jednoznaková reprezentace písmene IJ, dva finské znaky pro transkripci některých cizích jmen (Š a Ž), typografické uvozovky a pomlčky, symbol eura (€) a typografický křížek (†).

Proto byl vyvinut standard ISO/IEC 8859-15 jako aktualizace ISO 8859-1. To si vyžádalo odstranění některých méně frekventovaných symbolů ISO/IEC 8859-1, : ¤, ¦, ¨, ´, ¸, ¼, ½, a ¾.

Kódová tabulka[editovat | editovat zdroj]

ISO/IEC 8859-1
  x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x Řídící znaky
1x
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~
8x Nevyužíváno
9x
Ax NBSP ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «  ¬ SHY ® ¯
Bx ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿
Cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Dx Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
Ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
Fx ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ


Hodnoty 00–1F, 7F, a 80–9F nejsou v ISO/IEC 8859-1 přiřazeny.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]