Přeskočit na obsah

ISO/IEC 8859-3

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

ISO/IEC 8859-3:1999, Informační technologie – 8bitové jednobytové kódované grafické znakové sady – část 3: latinská abeceda čís. 3 (anglicky Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — Part 3: Latin alphabet No. 3) je třetí částí řady standardů osmibitových znakových kódů ISO/IEC 8859 vycházejících z ASCII, která byla poprvé publikována v roce 1988. Neformálně se označuje jako Latin-3 nebo jihoevropská. Kódování bylo původně navrženo pro turečtinu, maltštinu a Esperanto; pro turečtinu se však doporučuje používat později definované kódování ISO/IEC 8859-9. ISO/IEC 8859-3 bylo oblíbené u uživatelů Esperanta, ale postupně je nahrazováno Unicode.

ISO/IEC 8859-3 nedefinuje význam kódů 0-31 a 127-159, ale předpokládá se, že budou doplněny řídicími znaky C0 a C1 (a znakem DEL) definovanými v ISO/IEC 6429. Takto doplněné kódování označuje IANA jako ISO-8859-3, Microsoft jako code page 28593 (třetími stranami zpravidla označované jako Windows-28593), IBM jako code page 913.

Struktura kódové stránky

[editovat | editovat zdroj]

Vysvětlivky:


  Alfabetický znak
  Řídicí znak
  Číslice
  Interpunkce
  Rozšířená interpunkce
  Grafický znak
  Mezinárodní znak
  Nedefinováno
ISO/IEC 8859-3
_0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F
 
0_
 
 
1_
 
 
2_
 
SP
0020
32
!
0021
33
"
0022
34
#
0023
35
$
0024
36
%
0025
37
&
0026
38
'
0027
39
(
0028
40
)
0029
41
*
002A
42
+
002B
43
,
002C
44
-
002D
45
.
002E
46
/
002F
47
 
3_
 
0
0030
48
1
0031
49
2
0032
50
3
0033
51
4
0034
52
5
0035
53
6
0036
54
7
0037
55
8
0038
56
9
0039
57
:
003A
58
;
003B
59
<
003C
60
=
003D
61
>
003E
62
?
003F
63
 
4_
 
@
0040
64
A
0041
65
B
0042
66
C
0043
67
D
0044
68
E
0045
69
F
0046
70
G
0047
71
H
0048
72
I
0049
73
J
004A
74
K
004B
75
L
004C
76
M
004D
77
N
004E
78
O
004F
79
 
5_
 
P
0050
80
Q
0051
81
R
0052
82
S
0053
83
T
0054
84
U
0055
85
V
0056
86
W
0057
87
X
0058
88
Y
0059
89
Z
005A
90
[
005B
91
\
005C
92
]
005D
93
^
005E
94
_
005F
95
 
6_
 
`
0060
96
a
0061
97
b
0062
98
c
0063
99
d
0064
100
e
0065
101
f
0066
102
g
0067
103
h
0068
104
i
0069
105
j
006A
106
k
006B
107
l
006C
108
m
006D
109
n
006E
110
o
006F
111
 
7_
 
p
0070
112
q
0071
113
r
0072
114
s
0073
115
t
0074
116
u
0075
117
v
0076
118
w
0077
119
x
0078
120
y
0079
121
z
007A
122
{
007B
123
|
007C
124
}
007D
125
~
007E
126
 
8_
 
 
9_
 
 
A_
 
NBSP
00A0
160
Ħ
0126
161
˘
02D8
162
£
00A3
163
¤
00A4
164
Ĥ
0124
166
§
00A7
167
¨
00A8
168
İ
0130
169
Ş
015E
170
Ğ
011E
171
Ĵ
0134
172
SHY
00AD
173
Ż
017B
175
 
B_
 
°
00B0
176
ħ
0127
177
²
00B2
178
³
00B3
179
´
00B4
180
µ
00B5
181
ĥ
0125
182
·
00B7
183
¸
00B8
184
ı
0131
185
ş
015F
186
ğ
011F
187
ĵ
0135
188
½
00BD
189
ż
017C
191
 
C_
 
À
00C0
192
Á
00C1
193
Â
00C2
194
Ä
00C4
196
Ċ
010A
197
Ĉ
0108
198
Ç
00C7
199
È
00C8
200
É
00C9
201
Ê
00CA
202
Ë
00CB
203
Ì
00CC
204
Í
00CD
205
Î
00CE
206
Ï
00CF
207
 
D_
 
Ñ
00D1
209
Ò
00D2
210
Ó
00D3
211
Ô
00D4
212
Ġ
0120
213
Ö
00D6
214
×
00D7
215
Ĝ
011C
216
Ù
00D9
217
Ú
00DA
218
Û
00DB
219
Ü
00DC
220
Ŭ
016C
221
Ŝ
015C
222
ß
00DF
223
 
E_
 
à
00E0
224
á
00E1
225
â
00E2
226
ä
00E4
228
ċ
010B
229
ĉ
0109
230
ç
00E7
231
è
00E8
232
é
00E9
233
ê
00EA
234
ë
00EB
235
ì
00EC
236
í
00ED
237
î
00EE
238
ï
00EF
239
 
F_
 
ñ
00F1
241
ò
00F2
242
ó
00F3
243
ô
00F4
244
ġ
0121
245
ö
00F6
246
÷
00F7
247
ĝ
011D
248
ù
00F9
249
ú
00FA
250
û
00FB
251
ü
00FC
252
ŭ
016D
253
ŝ
015D
254
˙
02D9
255
_0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F

V tomto článku byl použit překlad textu z článku ISO 8859-3 na anglické Wikipedii.

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]