Přeskočit na obsah

Hlaváček (rod)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jak číst taxoboxHlaváček
alternativní popis obrázku chybí
Hlaváček jarní (Adonis vernalis)
Vědecká klasifikace
Říšerostliny (Plantae)
Podříšecévnaté rostliny (Tracheobionta)
Odděleníkrytosemenné (Magnoliophyta)
Třídavyšší dvouděložné (Rosopsida)
Řádpryskyřníkotvaré (Ranunculales)
Čeleďpryskyřníkovité (Ranunculaceae)
Rodhlaváček (Adonis)
L., 1753
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Hlaváček letní na německé poštovní známce

Hlaváček (Adonis) je rod rostlin z čeledi pryskyřníkovité. Jsou to jednoleté nebo vytrvalé byliny s členěnými listy a nápadnými, obvykle žlutými, oranžovými nebo červenými květy s mnoha tyčinkami. Plodem je souplodí nažek. Rod zahrnuje 34 druhů a je rozšířen v Eurasii a severní Africe. V České republice roste nápadný hlaváček jarní a jednoleté druhy hlaváček letní a hlaváček plamenný. Hlaváčky jsou jedovaté rostliny a pro obsah srdečních glykosidů jsou využívány v lékařství. Některé druhy jsou pěstovány jako okrasné zahradní rostliny či skalničky.

Hlaváčky jsou jednoleté nebo vytrvalé byliny s olistěnou nevětvenou nebo jen chudě větvenou lodyhou. Vytrvalé druhy mají podzemní oddenek. Listy jsou střídavé, dlanitě nebo jednoduše či vícenásobně zpeřeně členěné v úzké úkrojky. Spodní listy jsou často přeměněné v šupiny. Květy jsou nápadné, pravidelné, oboupohlavné, jednotlivé na vrcholu stonku nebo větví. Kalich je složen z 5 až 8 zelených nebo lehce petaloidních lístků. Koruna je nejčastěji žlutá, oranžová nebo červená, řidčeji bílá nebo namodralá, delší než kalich, složená ze 3 až 40 korunních lístků. Tyčinek je mnoho. Gyneceum je složeno z mnoha spirálně uspořádaných plodolistů obsahujících po 1 vajíčku. Každý plodolist nese rovnou nebo zahnutou vytrvalou čnělku zakončenou drobnou bliznou. Plodem je souplodí lysých nebo chlupatých nažek se zobánkem.[1][2][3]

Rozšíření

[editovat | editovat zdroj]
Jednoletý hlaváček zubatý, rozšířený od severní Afriky po Irák
Bohatý porost japonského druhu Adonis ramosa

Rod hlaváček zahrnuje 34 druhů. Je přirozeně rozšířen v temperátní a subtropické Eurasii a v severní Africe. Některé druhy byly zavlečeny i do jiných částí světa. Jednoleté druhy ze sekce Adonis jsou rozšířeny od západní Evropy a severní Afriky po Střední Asii a Kašmír. Centrum rozšíření je ve Středomoří a jihozápadní Asii. Hlaváček zubatý přesahuje i do Arábie. Nejrozsáhlejší areál, téměř se překrývající s areálem celé sekce, má hlaváček letní. Z Evropy je uváděno celkem 6 druhů jednoletých hlaváčků, z nichž dva zasahují i do střední Evropy. V teplých oblastech České republiky se vyskytuje hlaváček letní a velmi vzácně i kriticky ohrožený hlaváček plamenný. Středomořský hlaváček roční bývá pěstován jako okrasná letnička a občas zplaňuje. Ve Středomoří roste dále hlaváček drobnoplodý a endemické druhy Adonis cyllenea (poloostrov Peloponés v Řecku) a Adonis cretica (Kréta).[1] Vývojové centrum těchto jednoletých druhů leží na Blízkém východě, kde zřejmě začaly již v pradávných dobách provázet člověka jako plevele při pěstování obilovin. Jejich semena mají totiž podobné rozměry jako obilky a nesnadno se z osiva odstraňují. Do střední Evropy se dostaly jakožto archeofyty až s neolitickým zemědělstvím. Nejstarší archeologické nálezy nažek hlaváčku letního na území České republiky pocházejí z mladší doby železné. V průběhu 20. století se tyto plevele se změnou způsobu obhospodařování (hluboká orba, strojové čištění osiva, používání herbicidů a intenzivní hnojení) začaly z krajiny opět vytrácet.[4]

Vytrvalé druhy ze sekce Consiligo jsou soustředěny zejména v horských oblastech střední, jižní a východní Asie. V České republice se vyskytuje pouze hlaváček jarní, rostoucí v teplých oblastech na výslunných stráních a lemech šípákových doubrav na bazických substrátech. Druh má v Eurasii rozsáhlý areál, sahající od Pyrenejského poloostrova a nejjižnější Skandinávie na východ až na jižní Sibiř. Rozlehlý areál má i Adonis apennina, rozšířený od severovýchodní Evropy po východní Sibiř a Čínu, a hlaváček povolžský, jehož oblast výskytu sahá od jihovýchodního Maďarska po Sibiř a Střední Asii. Mimo to se v Evropě vyskytují ještě další dva vytrvalé druhy. Adonis distorta je endemit střední části Apenin, hlaváček pyrenejský roste v Pyrenejích a přilehlých pohořích a v jihozápadních Alpách.[5][4]

Vytrvalé druhy rostou zejména na suchých stepích, výslunných horských svazích, v podrostu světlých lesů či na jejich okrajích. Některé druhy zasahují i do subalpínského a alpínského stupně, Adonis coerulea vystupuje v jihozápadní Číně a Tibetu až do nadmořské výšky okolo 5000 metrů.[6][3] Jednoleté druhy naproti tomu vyhledávají zejména polní kultury, úhory a ruderalizovaná místa na bazických, výhřevných podkladech.[1][4]

Ekologické interakce

[editovat | editovat zdroj]

Květy hlaváčků jsou opylovány hmyzem. Nápadné květy hlaváčku jarního navštěvují zejména včely a čmeláci, mouchy, klopušky a brouci. Samoopylení je zabráněno částečnou protogynií.[7][8] Naproti tomu jednoleté druhy, jako je hlaváček letní či hlaváček roční, jsou samosprašné a k oplození dochází i bez účasti opylovačů.[9][10] Housenky denních ani nočních motýlů hlaváčky jako potravu nevyhledávají. Na hlaváčku jarním občas sají šťávu dospělci i larvy ploštičky pestré (Lygaeus equestris).[11] Semena nemají speciální adaptaci pro šíření na delší vzdálenosti. Jednoleté druhy se často rozšiřují jako polní plevele v souvislosti se zemědělskou činností.[9]

Obsahové látky a jedovatost

[editovat | editovat zdroj]

Hlaváčky jsou jedovaté rostliny, toxické pro lidi i pro zvířata. Hlavními obsahovými látkami jsou účinné srdeční glykosidy neboli kardenolidy. Rostliny dále obsahují jiné typy glykosidů (adonilid aj.), flavony (orientin, luteolin aj.), karotenoidy (zejména astaxanthin) a kumariny. Celkem bylo v hlaváčcích identifikováno více než 120 obsahových látek, z toho 54 srdečních glykosidů. Nejčastěji je zastoupen cymarin, strofantin a strofantidin. Obsah srdečních glykosidů v kořenech hlaváčku amurského činí asi 0,14 % a v nati jen asi 0,002 %. Nejvyšší obsah glykosidů v kořenech byl zjištěn v době jarního rašení a nejnižší během zrání plodů.[12]

Příznaky otravy připomínají otravu náprstníkem. U lidí dochází k otravě poměrně zřídka. Častější jsou otravy hospodářských zvířat, například koní na pastvě s přimíseným hlaváčkem letním, které mohou končit i úhynem zvířat v důsledku nekrózy myokardu. V malém množství srdeční glykosidy prohlubují a zpomalují činnost srdce, ve větších dávkách způsobují různé typy arytmií, které mohou vést k srdeční zástavě. Někdy se dostavuje měřitelná hyperkalémie. Mimo to je otrava provázena podobně jako u jiných pryskyřníkovitých rostlin gastroenteritidou, projevující se zejména zvracením a průjmem, který může být velmi intenzivní a vedoucí k dehydrataci a střevní kolice. Léčba je především podpůrná a symptomatická, v případě vážných poruch srdeční činnosti se aplikují podobně jako u otravy náprstníkem přípravky vyráběné z ovčích digoxin-specifických Fab fragmentů imunoglobulinu.[13][14][15]

Rod Adonis je v rámci čeledi Ranunculaceae řazen do podčeledi Ranunculoideae a tribu Adonideae. Nejblíže příbuzné rody jsou Calathodes (4 druhy v Himálaji a Číně), Megaleranthis (1 druh v Koreji) a Trollius (asi 38 druhů v Eurasii a Severní Americe). Carl Linné popsal ve svém klasickém díle Species Plantarum z roku 1753 celkem 4 druhy: Adonis annua, A. apennina, A. vernalis a druh A. capensis, který byl později přeřazen do rodu Knowltonia. Ve 2. vydání z roku 1762 přibyl A. aestivalis a druh A. autumnalis, který byl později ztotožněn s A. annua. De Candolle rozdělil rod v roce 1818 do dvou sekcí. Jednoleté druhy zařadil do sekce Adonia, vytrvalé do sekce Consiligo.[16] Toto členění přetrvává do současnosti. Podrod Adonis obsahuje sekci Adonis a zahrnuje 11 jednoletých druhů, do podrodu Adonanthe obsahujícího sekci Consiligo je řazeno celkem 23 vytrvalých druhů. Někteří taxonomové vyčleňovali podrod Adonanthe do samostatného stejnojmenného rodu, toto pojetí bylo přijato například i v díle Květena ČR.[1] Některé jednoleté druhy jsou si velmi podobné. Jejich spolehlivé určení může činit potíže a v některých případech jsou k němu zapotřebí zralé plody.[4]

Jednoleté druhy

[editovat | editovat zdroj]

Vytrvalé druhy

[editovat | editovat zdroj]

Význam a pěstování

[editovat | editovat zdroj]

Hlaváčky jsou občas pěstovány jako okrasné rostliny a skalničky. Při jejich výsadbě je třeba mít na paměti jedovatost rostlin. Nejčastěji je pěstován žlutokvětý vytrvalý hlaváček jarní, řidčeji i hlaváček amurský. Z jednoletých druhů se pěstují jako letničky zejména červeně kvetoucí druhy hlaváček letní a hlaváček roční.

Podpůrné působení hlaváčku jarního na srdeční činnost bylo v Evropě využíváno v tradičním bylinném léčení. Od začátku 20. století byl extrakt používán zejména v Německu a bývalém Sovětském svazu při ošetřování chronického srdečního selhání. Čínská, korejská a japonská medicína využívá zejména hlaváček amurský. Rostlina je uvedena v bylináři Gui Hai Yu Heng Zhi z 12. století a její účinek na srdce je zmíněn v klasickém čínském lékopisu Ben Cao Gang Mu ze 16. století. Na Sibiři je tento druh používán při léčení malárie a srdečních a ledvinových chorob. Vysokohorský druh Adonis coerulea se v Číně používá při léčení svrabu.[12] Nať hlaváčku letního je v bylinném léčení používána pro podporu srdeční činnosti a jako diuretikum, květy i jako projímadlo.[13]

 1. a b c d SLAVÍK, Bohumil (editor). Květena České republiky 1. 2. vyd. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0643-5. 
 2. KUBITZKI, K. (ed.). The families and genera of vascular plants. Vol. 2. Berlin: Springer, 1993. ISBN 978-3-642-08141-5. (anglicky) 
 3. a b DEZHI, Fu; ROBINSON, Orbélia R. Flora of China: Adonis [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. a b c d e DANIHELKA, Jiří. Hlaváček letní, rostlina roku 2022, a jeho příbuzní. Živa. 2022, čís. 3. Dostupné online. 
 5. Plants of the world online [online]. Royal Botanic Gardens, Kew. Dostupné online. (anglicky) 
 6. KOMAROV, V.L. (ed.). Flora of USSR. Vol. VII. Moskva - Leningrad: Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR, 1937. (anglicky) 
 7. DENISOW, Bożena; WRZESIEŃ, Małgorzata; CWENER, Anna. Pollination and floral biology of Adonis vernalis L. (Ranunculaceae) – a case study of threatened species. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 2014, čís. 83(1). 
 8. MÉSZÁROS, Tünde; TÓTH, Sándor. Effects of temperature and precipitation on Diptera species, and flower preference of Diptera species in an Adonis vernalis population. Georgikon for Agriculture. 2021, čís. 25(1). 
 9. a b MEYER, S. et al. Landscape complexity has limited effects on the genetic structure of two arable plant species, Adonis aestivalis and Consolida regalis. European Weed Research Society. 2015, čís. 55. 
 10. THOMANN, M.; IMBERT, E.; CHEPTOU, P.-O. Is rapid evolution of reproductive traits in Adonis annua consistent with pollinator decline?. Acta Oecologica. 2015, čís. 69. 
 11. KUGELBERG, O. Larval development of Lygaeus equestris (Hetero-Ptera, Lygaeidae) on different natural foods. Oikos. 1977, čís. 29(3). 
 12. a b SHANG, Xiaofei et al. The genus Adonis as an important cardiac folk medicine: A review of the ethnobotany, phytochemistry and pharmacology. Frontiers in Pharmacology. Feb. 2019, čís. 10. 
 13. a b QUATTROCCHI, Umberto. World dictionary of medicinal and poisonous plants. [s.l.]: CRC Press, 2012. ISBN 978-1-4822-5064-0. (anglicky) 
 14. NELSON, L.S. et al. Handbook of Poisonous and Injurious Plants. New York: Springer, 2007. Dostupné online. ISBN 978-0387-31268-2. (anglicky) 
 15. KNIGHT, Anthony P. A guide to poisonous house and garden plants. [s.l.]: CRC Press, 2006. (anglicky) 
 16. SON, Dong Chan; PARK, Beom Kyun; KO, Sung Chul. Phylogenetic study of the section Adonanthe of genus Adonis L. (Ranunculaceae) based on ITS sequences. Korean Journal of Plant Taxonomy. 2016, čís. 46(1). 
 17. Florius - katalog botanických zahrad [online]. Dostupné online. 
 18. Biolib [online]. Dostupné online. 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]