Historia Brittonum

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Historia Brittonum nebo také History of the Britons je historické dílo, které bylo poprvé napsáno krátce po roce 833 a existuje v několika verzích. Zachycuje historii keltských obyvatel Británie od dávných dob. Obsahuje historii Walesu i Anglie a jako podklad byly použity různé historické prameny. Tradičně je za autora tohoto díla považován Nennius, waleský mnich z 9. století.

Obsah

Samotný text je sbírkou citátů, chronologických úvah, glos a souhrnů založených na starších materiálech, z nichž mnohé již neexistují. Spolehlivost údajů je nejistá, a to jak jednotlivých článků, tak i celého díla. Text byl upravován, revidován a doplňován v období od původního vzniku až po verzi, která se dochovala. Snahou autora bylo vytvořit kroniku po vzoru irských historiků té doby. Podobně jako Bedova Historia ecclesiastica gentis Anglorum je popisem historie anglické církve té doby, je Historia Brittonum jediným pramenem zachycujícím historii Walesu. Podle výzkumů N. J. Highama byla napsána pro Merfyna Fryche, krále Gwyneddu v letech 825844.

Autor

Tradičně se autorství tohoto historického díla připisuje Nenniovi, waleskému mnichovi z 9. století. Nicméně množství recenzí ukazuje na možnost, že autorem byl i svatý Gilda. Výzkumy ukazují, že první informace o autorství Nennia pochází z 10. století a jejím zdrojem je písař jedné z kopií tohoto díla, který si poznamenal Nennia jako zdroj informací.

Král Artuš

Historia Brittonum má velký význam jako zdroj legendy a mýtů vzniklých kolem krále Artuše. Dílo je zdrojem několika příběhů spjatých s touto legendami opředenou postavou, které byly převzaty v dílech dalších:

  • příběh o Vortigenovi, který dovolil Sasům osídlit Británii za to, že si vzal za ženu Hengestovu dceru
  • Vortigen se pokusil postavit pevnost poblíž Snowdonu. Poté co neuspěl, pozval si Ambrosia Aureliana, kterého Geoffrey z Monmouthu v pozdějším převyprávění tohoto příběhu spojil s kouzelníkem Merlinem
  • báseň o 12 Artušových bitvách, z nichž některé jsou mu přiřčeny neprávem
  • Historia také obsahuje výčet zázraků, z nichž některé jsou spojené s Artušem

Externí odkazy