Hildebert a Everwin

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Hildebert a Everwin, vyobrazení v jimi ilustrovaném rukopisu De civitate Dei před rokem 1150

Malíř Hildebert (Hildebertus) a jeho pomocník Everwin (Everwinus) byla dvojice iluminátorů (knižních malířů) působící před polovinou 12. století v olomouckém skriptoriu na objednávku biskupa Jindřicha Zdíka.

Iluminovaná díla[editovat | editovat zdroj]

Dedikační list z Horologium Olomucense, trojice tvůrců dole jaksi mimo vlastní obraz, vlevo písař R., uprostřed Everwin podává barvu Hildebertovi napravo
  • Horologium Olomucense (Stockholm, Kungliga biblioteket, signatura A 144) – datováno od poloviny 30. let 12. století do začátku let čtyřicátých. O tvůrcích svědčí dedikační list na počátku, podle kterého byl písař jistý benediktin uvedený jako „R.“, Hildebert (uveden jako „H.“) se svým pomocníkem se podíleli na malířské výzdobě
  • De civitate Dei (Praha, Archiv Pražského hradu, kapitulní knihovna, signatura A 21/1) – datováno do 40. let 12. století (starší literatura i později, až do konce 12. století). Na posledním straně vyhotovili malíři jakýsi obrazový kolofon označovaný jako Hildebertova kletba, který se z více důvodů stal velmi známý (nejenom že zobrazuje dobovou dílnu, ale též živě odkazuje ke každodenním útrapám knižních tvůrců). Na drobné kresbě jsou dva pracující tvůrci ve skriptoriu, přičemž Hildebert (sedící u pulpitu) je zrovna vyrušen myší pojídající jeho jídlo a chystá se po ni hodit pemzu. V knize na pulpitu je vepsána ona kletba „Pessime mus, saepius me provocas ad iram. Ut te deus perdat“ (Nejbídnější myši, stále mne provokuješ až k hněvu. Ať tě bůh zatratí!)

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • BISTŘICKÝ, Jan a ČERVENKA, Stanislav. Olomoucké horologium: kolektář biskupa Jindřicha Zdíka = Horologium Olomucense: Kollektar des Bischofs Heinrich Zdík. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 176 s. ISBN 978-80-244-2446-0.
  • ČERNÝ, Pavol. Iluminované rukopisy Zdíkova skriptoria. In HRBÁČOVÁ, Jana, ed. a BLÁHA, Josef. Jindřich Zdík (1126-1150): olomoucký biskup uprostřed Evropy. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009. ISBN 978-80-87149-31-7, s. 88.
  • FLODR, Miroslav. Skriptorium olomoucké: k počátkům písařské tvorby v českých zemích. 1. vyd. Praha: SPN, 1960.
  • FRIEDL, Antonín. Hildebert a Everwin: románští malíři. Praha: Kruh pro pěstování dějin umění, 1927.
  • HAVEL, Dalibor. Rukopisy a listiny z doby episkopátu Jindřicha Zdíka. In HRBÁČOVÁ, Jana, ed. a BLÁHA, Josef. Jindřich Zdík (1126-1150), s 78-87.
  • PRAŽÁK, Jiří. Ke vzniku pražského Hildebertova kodexu. Studie o rukopisech 3, 1964 47-72. (též v Jiří Pražák. Výbor kodikologických a paleografických studií. Praha 2006, s. 97-113.).
  • SPUNAR, Pavel. Kletba Hildbertova. Listy filologické / Folia philologica, roč. 79, čís. 2 (1956), s. 178-186, I-II.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]