Hexabromcyklododekan

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Hexabromocyklododekan)
Jump to navigation Jump to search
Hexabromcyklododekan
Strukturní vzorec
Strukturní vzorec
Obecné
Systematický název 1,2,5,6,9,10-hexabromocyklododekan
Sumární vzorec C12H18Br6
Identifikace
Registrační číslo CAS
134237-51-7
134237-52-8
Vlastnosti
Molární hmotnost 641,7 g/mol
Teplota tání 186 °C
Rozpustnost ve vodě 3,4 µg/l
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Hexabromocyklododekan (HBCD či HBCDD) je cyklická organická sloučenina bromu.

Používá se jako bromovaný zpomalovač hoření, zejména v polystyrenových pěnách, které se užívají jako obalový nebo izolační materiál.

HBCDD je perzistentní, bioakumulativní a toxická látka. Diskutuje se o jeho škodlivosti pro životní prostředí, neboť byl prokázán ve vzorcích půdy a sedimentu, ale i ve tkáních ptáků, savců a vodních organismů[1]

28. října 2008 Evropská agentura pro chemické látky zveřejnila oficiální kandidátský seznam nebezpečných chemikálií vzbuzujících mimořádné obavy, které budou podléhat autorizaci v rámci směrnice REACH. Seznam zahrnuje i HBCDD.[2],[3]

V květnu 2013 byl jako 23. položka přidán na seznam Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech.[4][5]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Covaci A. et al.: "Hexabromocyclododecanes (HBCDs) in the environment and humans: a review". Environmental science & technology, červen 2006
  2. Tisková zpráva ECHA: Candidate List of Substances of Very High Concern brings newduties for companies, 28.10.2008
  3. Miroslav Šuta: Prvních 15 nebezpečných chemikálií na mušce REACHe, Respetk.cz, 29.10.2008
  4. Enviweb: Toxická stopa Evropské unie může výrazně klesnout
  5. Science Insider: U.N. Convention Bans Flame Retardant

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]