Herodiada

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Herodias od Paula Delaroche

Herodiada (Herodias) byla vnučka Heroda Velikého. Nejdříve se vdala za svého strýce Filipa, který žil v Římě. Za pobytu v Judsku se rozhodla Filipa opustit a vzít si Heroda Antipu.

Historické pozadí[editovat | editovat zdroj]

Období bez proroků[editovat | editovat zdroj]

Poslední prorok před Janem Křtitelem byl Malachiáš, který působil cca 400 let před narozením Ježíše Krista. Po dlouhých 400 let, následujících po posledním starozákonním proroku Malachiášovi, se Bůh v Izraeli neprojevil skrze žádného proroka. Veškeré projevy Boha vůči Izraeli byly uchovávány pouze ve vzpomínkách lidu. Jan Křtitel byl proto po 400 letech Božího mlčení vnímán velmi působivě a byla mu v Izraeli věnována veliká pozornost.

Herodes a Jan Křtitel[editovat | editovat zdroj]

Herodes se Jana Křtitele bál, byl si vědom toho, že je spravedlivý muž a svatý. Rád mu ale naslouchal a ochraňoval ho. Problémy začaly, když si Herodes vzal bratrovu manželku Herodiadu. Kvůli ní uvrhl Jana do vězení. [1]

Herodiadina manželství[editovat | editovat zdroj]

Herodes Filip[editovat | editovat zdroj]

Herodiada byla nejprve manželkou Herodova bratra Filipa. Toho však opustila.

Neboť sám Herodes dal Jana zajmout a spoutat ve vězení kvůli Herodiadě, ženě svého bratra Filipa, protože se s ní oženil. Jan totiž Herodovi říkal: „Nesmíš mít ženu svého bratra!“ A Herodias to měla proti němu a chtěla ho zabít, ale nemohla.
— Bible, Evangelium podle Marka 6:17

Herodes Antipas[editovat | editovat zdroj]

Po opuštění Filipa se stala ženou Heroda Antipa. To však Jan Křtitel odsuzoval[2]. Vlivem Jana Křtitele na Heroda Antipa byla jeho nová manželka popuzena, a usilovala připravit Jana o život.

Salome s hlavou Jana Křtitele od Caravaggia

Smrt Jana Křtitele[editovat | editovat zdroj]

Dcera Herodiady, Salome (bible nicméně jméno neuvádí), na Herodovy narozeniny tančila uprostřed hostů a zalíbila se Herodovi. Ten jí s přísahou slíbil dát, o cokoli požádá. Ona, navedena svou matkou, požádala o hlavu Jana Křtitele. Tak byl Jan v žaláři sťat. Potom přišli Janovi učedníci, odnesli jeho tělo a pohřbili je.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Mk 6, 20 (Kral, ČEP)
  2. Mt 14, 3 (Kral, ČEP)

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]