Havlíčkovy sady

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Havlíčkovy sady (park Grébovka)
Havlíčkovy sady, pohled na Neptunovu kašnu z grotta
Funkce Veřejný park
Lokalita Praha 2, Praha 10, Vinohrady, ČeskoČesko Česko
Zeměpisné souřadnice
Založeno 18711888
Kód památky 40215/1-1310 (PkMnMISSezObr) (součást památky Vila Grébovka s kuželnou a střelnicí a vila Dolní Landhauska)
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Gröbeho vila od jihu
Jezírko

Havlíčkovy sady neboli Gröbovka či Grébovka, je park anglického typu v Praze 2 na Vinohradech, nedaleko Vršovic a Nuslí. Na severu je ohraničen ulicemi U Havlíčkových sadů a Rybalkovou a na jihu potokem Botič. Park byl vybudován v letech 18711888 v okolí vily, kterou si nechal postavit pražský průmyslník Moritz Gröbe, společník firmy Lanna a Šebek. Celkové náklady na vybudování areálu dosáhly 1 760 000 rakousko-uherských korun, což představuje současných cca 500 milionů Kč.

V areálu parku se nachází Gröbeho vila, Pavilon, vinice s Viničním altánem, Grotta a usedlosti Horní a Dolní Landhauska; z dob nedávných také vinný sklep a dětské hřiště. Od roku 1964 je areál nemovitou kulturní památkou. Od roku 1999 je ve správě Městské části Praha 2. Vzhledem k celkové zchátralosti bylo v roce 2001 přistoupeno k rozsáhlé rekonstrukci areálu, včetně obnovy zeleně a cest. Rekonstrukce areálu byla dokončena roku 2014. V roce 2015 byla obnova vyznamenána cenou Patrimonium pro futuro, kterou udílí za úspěchy v oblasti památkové péče Národní památkový ústav.

Historie areálu[editovat | editovat zdroj]

Na pozemcích parku se původně nacházely vinice, založené na zdejších slunných stráních Karlem IV. v druhé polovině 14. století. V průběhu následujících staletí zde vznikly hospodářské usedlosti Horní a Dolní Landhauska.

V roce 1870 koupil parcely i s usedlostmi pražský podnikatel Moritz Gröbe a na pozemku Horní Landhausky nechal vybudovat letní sídlo zvané tehdy „Villa Gröbe“. Po smrti Gröbeho (v roce 1891) jeho dědicové areál neužívali, na jeho údržbu si vydělávali provozováním zahradnictví a zpřístupněním parku veřejnosti za poplatek. Na čas také prostor pronajali císařské rodině Habsburků, například zde pobývala princezna Alžběta (dcera korunního prince Rudolfa a vnučka císaře Františka Josefa I.) se svým manželem Karlem Ottou Windischgrätzem.

Dědicové nakonec vilu i s pozemky odprodali v roce 1905 vinohradské obci a ta 16. května 1906 areál zpřístupnila pod názvem Havlíčkovy sady. V té době už v okolí stála nová činžovní zástavba a původní odlehlé letní sídlo se ocitlo v centru rezidenční čtvrti. Spojenecké bombardování v únoru 1945 poškodilo objekty i park.

Parková část[editovat | editovat zdroj]

Park je označován za dendrologicky hodnotný. Nachází se zde 120 druhů domácích i exotických dřevin. Žije tu 25 druhů ptáků, z nich 12 druhů zde hnízdí. Do parku byly navezeny velké přírodní křemencové balvany o hmotnosti i okolo 3 tun z Ďáblic a TřebonicChrášťan.

Gröbeho vila[editovat | editovat zdroj]

Gröbeho vila po rekonstrukci

Vila Mořice Gröbeho je dvoupatrová novorenesanční vila postavená na náhorní rovině nad údolím Botiče je nápadnou dominantou při pohledu od Vršovic a Nuslí. (Terén byl ještě navýšen zeminou vyvezenou po hloubení nedalekého železničního tunelu, na jehož stavbě se podílel i Moritz Gröbe.)

Vila byla postavena v letech 18791881 podle projektu Antonína Barvitia. Autorem návrhů interiérů byl Josef Schulz. Stavbu prováděl stavitel František Havel. Autorem fresek na fasádě je vídeňský malíř Kugler. Plastická výzdoba interiérů je dílem sochaře Detema.

Architektonicky se tvůrci inspirovali italskými renesančními příměstskými vilami, které sloužily jako letní byty šlechty a duchovenstva. Budova je obdélníková, s mohutným portikem na severní straně a mělkým rizalitem na jižní straně. Na jihu se přimyká prostorná terasa, z níž lze sestoupit na vinici dvouramenným schodištěm.

Rekonstrukce suterénu terasy

Mezi dvěma světovými válkami vila sloužila po krátkou dobu Vysoké škole lesnické a v roce 1937 zde byla na náklady města Prahy zřízena „Baxova domovina dětských zájezdů“ pro ubytování mimopražské mládeže při návštěvě Prahy, pojmenovaná po primátoru Karlu Baxovi.

Za druhé světové války ve vile sídlila pražská organizace Hitlerjugend. Při spojeneckém bombardování 14. února 1945 byla i s částí pozemku zasažena a poničena.

V roce 1953 byla provedena rekonstrukce pod vedením Pavla Smetany. V letech 19531990 sloužila vila jako Ústřední Dům pionýrů a mládeže Julia Fučíka a sídlily v ní různé zájmové kroužky. Po roce 1989 zde krátce působila Soukromá taneční konzervatoř a v letech 1992–2000 zde působila Pěvecká konzervatoř Praha pod vedením prof. Josefa Rybičky, ředitelem byl Čestmír Kráčmar.

Vzhledem ke zchátralosti objektu a nutnosti oprav vyhlásila Městská část Praha 2 veřejnou obchodní soutěž, v níž byl v roce 2001 vybrán investor a nájemce Gröbeho vily a Dolní Landhausky. Stala se jím společnost CEELI Institut, o. p. s. (Central and East European Law Initiative), která v roce 2003 zahájila část oprav přízemí budovy a v roce 2004 i prvního poschodí. Prostory jsou koncipovány jako vzdělávací středisko pro právníky, s výzkumným centrem, knihovnou a ubytovacími kapacitami pro účastníky kurzů. Část interiérů byla zrekonstruována v roce 2005 a představena veřejnosti.

Vinice a Viniční altán[editovat | editovat zdroj]

Viniční altán

Památkově chráněná vinice je pozůstatkem bývalých „Hor viničných“. V současné rozloze byla založena při stavbě areálu, v příkrém svahu navýšeném navážkou z vinohradského tunelu. V meziválečném období nesla název Primátorská. Na konci druhé světové války byla poškozena, po válce byla obnovena a koncem 20. století pustla.

V letech 1992–1993 byla obnovena na náklady Městské části Praha 2. Má rozlohu 1,7 ha a ročně produkuje 4 000 litrů vína. Pěstují se zde odrůdy Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Dornfelder, Rulandské šedé a Rulandské modré a od roku 1997 se zde každoročně koná Vinohradské vinobraní. Zde vypěstované Víno z Gröbovky je v prodeji například v přilehlém Viničním altánu. Od roku 1960 se zpracovávalo též v Českých vinařských závodech Praha-Nusle, působících v nedalekém Nuselském pivovaru.

Viniční altán je chráněná kulturní památka, zrekonstruovaná v letech 2002–2004 v nákladu 20 milionů korun. Při obnově byla vytvořena replika dřevěné historické konstrukce altánu včetně dekorativních prvků, byly rekonstruovány zděné části, schodiště s vyhlídkou za altánem a obnovena břidlicová střecha. Přistavěn byl viniční sklípek zahloubený do svahu. Objekt funguje jako kavárna a vinný šenk, konají se zde svatby a společenské akce.

Pavilon[editovat | editovat zdroj]

Pavilon někdejší herny

Pavilon nacházející se v horní části parku byl vybudován v 70. letech 19. století podle návrhu Josefa Schulze. Původně sloužil jako zahradní herna se střelnicí, kuželnou, šachovými stoly a dalšími atrakcemi, kde si mohli návštěvníci tehdejšího areálu odpočinout a odreagovat se. Pavilon později během 20. století sloužil jako jesle nebo hospoda. V roce 1989 ho převzala společně s celým areálem do vlastnictví městská část Praha 2, která zjistila, že Pavilon se nachází v havarijním stavu. Při prvních restaurátorských pracích bylo zjištěno, že se v interiérech Pavilonu nacházejí vzácné nástěnné historické malby, které byly ukryty pod izolací z dob, kdy budova sloužila jako jesle.

Kompletní rekonstrukce Pavilonu byla dokončena v létě roku 2009 a zahrnovala celkovou opravu zdiva, střechy, podlah, oken, již zmíněných maleb nebo také dostavbu části křídla podle návrhu architekta Jiřího Javůrka. Součástí restaurátorských prací byla rovněž i replika historické kuželkové dráhy. Objekt byl zpřístupněn 19. září téhož roku a nyní slouží jako zahradní kavárna.

Grotta[editovat | editovat zdroj]

Grotta po obnově v letech 2010-2014

Umělá jeskyně Grotta byla začleněna do parkového areálu jako romantizující prvek. Samotné stavbě předcházely studijní cesty architekta Barvitia, stavitele Havla a jeho asistenta do Itálie a Německa. Umělá krápníková jeskyně byla nakonec postavena a obklopena skalkami podle modelu sochaře Josefa Vorlíčka. Grotta byla kompletně rekonstruována (nákladem cca 40 milionů Kč) v letech 2010 až 2011. Před Grottou se nachází kašna se sochou Neptuna od Bohuslava Schnircha. Socha byla řadu let nezvěstná, poté byla nalezena v soukromé zahradě. V současnosti je originál uložen v budově Novoměstské radnice a do parku byla instalována v roce 2014 její kopie. [1] V Grottě byly natočeny některé scény (netvorův zámek) filmu Panna a netvor z roku 1978.

Dolní Landhauska[editovat | editovat zdroj]

Dolní Landhauska

Dolní Landhauska je novorenesanční vila ve spodní části parku, postavená roku 1871. Stojí pod členěnými terasovitými zahradami u břehu Botiče. V rámci rekonstrukce v roce 2007 získala novou střechu a fasádu.

Horní Landhauska[editovat | editovat zdroj]

Horní Landhauska

Objekt Horní Landhausky sloužil v minulosti jako vinné sklepy. Byl prodán (za nesmyslně nízkou částku) do soukromých rukou dříve, než byly Havlíčkovy sady svěřeny městské části Praha 2. Zrekonstruovaný objekt částečně slouží soukromým účelům, částečně je otevřen široké veřejnosti v podobě vinných degustačních sklepů pod názvem Wine Gallery Gröbovka.

Historické oplocení[editovat | editovat zdroj]

V minulých letech byla provedena rekonstrukce historického zděného oplocení parku včetně obnovy původních bran, domku pro ostrahu parku a dostavby nové části plotu.

Dětské hřiště[editovat | editovat zdroj]

Zrekonstruované hřiště

Dětské hřiště v horní části parku bylo zrekonstruováno, rozšířeno a uvedeno do provozu v roce 2006.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. 2,WWW.PRAHA2.CZ, Úřad městské části Praha. MČ Praha 2: Aktuálně - Socha Neptuna dobyla Praze 2 vítězství. urad.praha2.cz [online]. [cit. 2017-01-09]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

články: