Přeskočit na obsah

HD44780

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie


HD44780 je integrovaný obvod firmy Hitachi, který se stal de-facto standardním rozhraním pro ovládání malých řádkových alfanumerických displejů.

Obvod komunikuje po sběrnici o šíři 4 nebo 8 bitů a 3 řídících bitů. Spolu se zemnícím vodičem je tedy obvykle spojen s řídícím mikrokontrolérem 8 nebo 12 vodiči. Mikrokontrolér posílá po sběrnici do obvodu údaje o poloze kurzoru a ASCII kódy zobrazovaných znaků. Ty jsou pak automaticky zobrazeny na displeji. Obvod umožňuje také definici několika vlastních znaků. Obvod se vyrábí ve variantách pro evropský a pro asijský trh.

Standardně mají displeje, vybavené tímto řadičem, jedno- nebo dvouřadý konektor s celkem 16 vývody. Jednotlivé vývody mají následující určení:

Pin Označení Význam
1. VSS Zem, nulový potenciál
2. VCC Napájecí napětí +3,3V až +5V
3. VO Nastavení kontrastu LCD (pomocné napětí mezi VSS a VCC)
4. RS Výběr registru. 0 – práce s řídícím registrem, 1 – práce s daty
5. RW Směr komunikace. 0 – zápis do řadiče displeje, 1 – čtení z řadiče displeje
6. E Povoleno, nebo také hodiny. Sestupná hrana způsobí provedení operace zápisu nebo čtení
7. B0 Bit 0 (při 4bitové komunikaci nevyužito)
8. B1 Bit 1 (při 4bitové komunikaci nevyužito)
9. B2 Bit 2 (při 4bitové komunikaci nevyužito)
10. B3 Bit 3 (při 4bitové komunikaci nevyužito)
11. B4 Bit 4
12. B5 Bit 5
13. B6 Bit 6
14. B7 Bit 7
15. BL+ Anoda podsvětlení (+ , jen má-li podsvětlení)
16. BL− Katoda podsvětlení (− , jen má-li podsvětlení)

Obvod je ovládán zápisem do řídícího registru. Kódy zobrazovaných znaků jsou pak ukládány do datového registru. Obvod pak zařizuje zobrazování dat na displeji podle svého nastavení a vestavěné tabulky znaků.

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]