Hồ Quý Ly

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Hồ Quý Ly (1336-1407?) byl zakladatel krátkodobé vietnamské dynastie Hồ.

Život[editovat | editovat zdroj]

Původním jménem Lê Quý Ly se narodil roku 1336, jako šestnáctý potomek mandarína vietského původu v Jižní Číně (Zhejiangu), jehož kořeny lze vysledovat do 9. století, a který byl za vlády dynastie pozdní Chan čínským guvernérem Diễn Châu (provincie Nghe An). Údajně měl Lê Quý Ly kořeny u čínského císaře Yu Chuena (Ngu Thuấn, jehož jméno ho pravděpodobně později inspirovalo při přejmenování země na Đại Ngu viz níže).

Konfucián, který zastával funkci vysokého úředníka u královského dvora posledního vládce dynastie Trần (1225-1400), jehož sláva a moc však upadala. Naopak moc i vliv si postupně získával Lê Quý Ly. Toho ve věku 63 let využívá a roku 1399 se stává strůjcem státního převratu, poté se zbavuje všech členů dynastie Trần, ne však zcela důsledně, což se mu v budoucnu stává osudným. Nicméně se v roce 1400 prohlašuje králem Hồ Quý Ly. Koncem téhož roku se však oficiálně vzdává vlády a předává jí svému nejstaršímu synovi Hồ Hán Thươngovi, přesto si ponechává většinu pravomocí a fakticky vládne i nadále.

Když se Hồ Quý Ly dostal k moci, změnil jméno země z historického názvu Đại Việt na Đại Ngu. Země se však nacházela v neutěšeném stavu a ovládal ji chaos. Hồ Quý Ly, díky svému působení v nejvyšších politických sférách však dobře věděl, co tento stav způsobilo. Příčinou většiny problémů byla politika odměňování vysokých úředníků dynastiemi Ly a rozmařilá vláda dynastie Trần, kdy byly vysokým úředníkům přidělovány pozemky, a to většinou doživotně. Tyto majetky se pak stávaly dědičnými a dál se zvětšovaly na úkor rolníků, kteří na nich pracovali. V roce 1400 tvořily rolnické třídy ty nejchudších masy nevolníků a bezzemků, kteří se toulali zemí a zaplétali se do různých povstání. Na druhé straně pak stála třída bohatých feudálních pánů, kteří se většinou zajímali o jediné - o vykořisťování rolnictva. Dalším faktem byly důsledky válek se svým tradičním jižním rivalem – Čampou.

Hồ Quý Ly si byl vědom, že klíčem ke zlepšení ekonomické situace země jsou agrární reformy, takže pouze prospívající a zdanitelné rolnictvo by mohlo poskytnout zdroje k znovuoživení moci v zemi a snížit příčiny sociálních nepokojů. Proto zahajuje sérii reforem vedoucích k obnově upadajícího hospodářství a celkové obrodě a stabilizaci země. Jeho cílem bylo obnovení ekonomiky státu a jeho moc, ale politické výsledky byly bohužel tragické. Většina feudálních pánů, jejichž pozemky byly reformami Hồ Quý Lyho okleštěny, se postavila na stranu dynastie Trần, která se v zoufalém pokusu znovuzískat svůj trůn obrátila na dvůr silné dynastie Ming. (vietn. Minh, 1368-1644). V roce 1406 je tak země s poměrně čerstvým názvem Đại Ngu vystavena čínské invazi, kterou provedla vojska této dynastie, která znovu usiluje o obnovení tradic Říše středu a tím samozřejmě i o znovunastolení nadvlády nad bývalým jižním vazalem. Invaze je sice odražena, neboť Hồ Quý Ly byl i brilantním stratégem a pravděpodobně se mu podařilo zmobilizovat největší armádu proti Číně jakou kdy Vietnam v historii disponoval.

Přesto se v roce 1407 vzdává, dobře si vědom celkové čínské převahy. Téhož roku je zajat spolu se svým synem a odvlečen mingskými vojsky do čínského zajetí, kde je pravděpodobně i zabit. Ve Vietnamu tak začíná temné období nadvlády Mingů ve spolupráci s kolaborační loutkovou vládou dynastie - znovuobnovené Trần. Tu pak roku 1428 střídá dlouhá vláda dynastie obnovené Lê, a to až do roku 1788.

Nejdůležitější reformy a dílo[editovat | editovat zdroj]

  • Nakázal úředníkům, aby přeměřili množství orné půdy a provedli nové sčítání lidu s cílem získat přesnější informace o národních majetkových aktivech a pracovní síle.
  • Nechal zkonfiskovat zemědělskou půdu, její soukromé vlastnictví omezil na 4000m², zbylá půda pak připadla státu.
  • Skutečnost, že byl Hồ Quý Ly na svou dobu opravdu velmi pokrokový panovník svědčí i fakt, že nechal vytisknout první papírové peníze na území Vietnamu. Jednalo se o sedm druhů bankovek, jejichž padělání se trestalo přísně - smrtí.
  • Došlo ke zpřísnění daní a také k revizi seznamů mužů schopných vojenské služby, země tak získala účinnější vojenský potenciál.
  • Vzhledem k tomu, že královské sídelní město Thành Long bylo stále pod silným vlivem přívrženců bývalé dynastie Trần, nechal Hồ Quý Ly vybudovat nové město v oblasti dnešní provincie Thanh Hóa pod názvem Tây Đô. * Zakládal nemocnice (Quảng tế thự) pro obyčejné obyvatelstvo, kopat kanály, stavět silnice a budovat obranné linie.
  • Jedny z nejzásadnějších Hồ Quý Lyho reforem byly z oblasti školství a vzdělanosti, neboť zavedl vietnamštinu jako zkouškový úřední jazyk, ta se tak začala zapisovat tzv. jižními znaky (chữ Nôm). Sám do těchto znaků přeložil některé části z pěti klasických knih mistra Konfucia, jehož vyznavačem byl a rovněž se dochovalo několik jeho vlastních básní. Napsal knihu Minh Ðạo, ve které kritizoval čínskou dynastii Sung a která posléze posloužila jako základ pro jeho reformy.
  • V roce 1403 vyslal do Čampy vojsko, které dobylo a kolonizovalo oblasti v okolí dnešního města Huế, čímž došlo k dalšímu rozšíření vietnamského území směrem na jih.

Literatura[editovat | editovat zdroj]