Přeskočit na obsah

Händel-Werke-Verzeichnis

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Händel-Werke-Verzeichnis neboli Seznam Händelových děl (zkr. HWV) je nejpoužívanější soupis skladeb Georga Friedricha Händela.

Seznam sestavil Bernd Baselt v letech 1978 až 1986 jako Verzeichnis der Werke Georg Friedrich Händels v Händel-Jahrbuch (HJb). Je řazen podle témat a od doby prvního vydání došlo k několika doplněním a opravám, ale stále se používá původní číslování.

Tematický katalog představuje počáteční takty každé jednotlivé skladby a poskytuje rozsáhlé informace (např. o ručně psaných zdrojích, raných tiscích apod.).

Řazení[editovat | editovat zdroj]

Čísla kategorie
1-42 Opery
43-45, 218 Jevištní hudba
46-48, 50-71 Oratoria
49, 72-76 Serenáty a masques
77-177 Kantáty
178-199 Italské duety
200-201 Italská tria
202-210, 269-277, 284-286 Hymny
211-217, 219-227 Italské árie
226, 228 Anglické písně
229 Německé církevní kantáty
230, 233, 234 Italské duchovní kantáty
231, 232, 235-245, 269-274, 276, 277 Latinská církevní hudba
246-268 Chrámové písně
278-283 Kostelní písně
287-311, 343 Concerti
312-335 Concerti grossi
336-345, 347-356, 413 Orchestrální skladby
357-379, 406-409, 412, 419-421 Sólové sonáty
380-405 Triové sonáty
346, 410, 411, 414-418, 422-425 Skladby pro dechové nástroje
426-612 Klavírní skladby

Výtah z díla[editovat | editovat zdroj]

Číslo Titel
HWV 1 Almira, Königin von Castilien
HWV 2 Die durch Blut und Mord erlangte Liebe resp. Nero
HWV 3 Der beglückte Florindo
HWV 4 Die verwandelte Daphne
HWV 5 Vincer se stesso è la maggior vittoria resp. Rodrigo
HWV 6 Agrippina
HWV 7a Rinaldo (1)
HWV 7b Rinaldo (2)
HWV 8a Il pastor fido (1)
HWV 8b Terpsicore, prolog k Il pastor fido
HWV 8c Il pastor fido (2)
HWV 9 Teseo
HWV 10 Lucio Cornelio Silla
HWV 11 Amadigi di Gaula
HWV 12a Radamisto (1)
HWV 12b Radamisto (2)
HWV 13 Muzio Scevola
HWV 14 Il Floridante
HWV 15 Ottone, re di Germania
HWV 16 Flavio, re de’ Longobardi
HWV 17 Giulio Cesare in Egitto resp. Julius Caesar v Egyptě
HWV 18 Tamerlano
HWV 19 Rodelinda, regina de Langobardi
HWV 20 Publio Cornelio Scipione
HWV 21 Alessandro
HWV 22 Admeto, re di Tessaglia
HWV 23 Riccardo Primo, re d’Inghilterra resp. Richard I., král Anglie
HWV 24 Siroe, re di Persia
HWV 25 Tolomeo, re di Egitto
HWV 26 Lotario
HWV 27 Partenope
HWV 28 Poro, re dell’Indie
HWV 29 Ezio
HWV 30 Sosarme, re di Media resp. Sosarme, král Medie
HWV 31 Orlando
HWV 32 Arianna in Creta
HWV 33 Ariodante
HWV 34 Alcina
HWV 35 Atalanta
HWV 36 Arminio
HWV 37 Giustino
HWV 38 Berenice
HWV 39 Faramondo
HWV 40 Serse resp. Xerxes
HWV 41 Imeneo
HWV 42 Deidamia
HWV 43 The Alchymist, doprovodná hudba ke komedii Bena Jonsona
HWV 44 There is blissfull shade and bow’rs, epilog ke hře Johna Miltona
HWV 45 Alceste, doprovodná hudba ke hře Tobiase Smolletta
HWV 46a Il trionfo del Tempo e del Disinganno
HWV 46b Il trionfo del Tempo e della Verità
HWV 47 Oratorio per la Resurrezione di Nostro Signor Gesù
HWV 48 Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus resp. Brockes-Passion
HWV 49a Acis and Galatea (1)
HWV 49b Acis and Galatea (2)
HWV 50a Esther (Haman and Mordecai) (1)
HWV 50b Esther (2)
HWV 51 Deborah
HWV 52 Athalia
HWV 53 Saul
HWV 54 Israel in Egypt resp. Israel in Ägypten
HWV 55 L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato
HWV 56 Mesiáš resp. Messiah či Der Messias
HWV 57 Samson
HWV 58 Semele
HWV 59 Joseph and his Brethren
HWV 60 Hercules
HWV 61 Belshazzar
HWV 62 An Occasional Oratorio
HWV 63 Juda Makabejský / Judas Maccabaeus
HWV 64 Joshua
HWV 65 Alexander Balus
HWV 66 Susanna
HWV 67 Solomon resp. Šalamoun
HWV 68 Theodora
HWV 69 The Choice of Hercules
HWV 70 Jephta
HWV 71 The Triumph of Time and Truth
HWV 72 Aci, Galatea e Polifemo
HWV 73 Il Parnasso in festa
HWV 74 Eternal source of light divine
HWV 75 Alexander’s Feast or The Power of Musick resp. Alexandrova slavnost aneb Moc hudby
HWV 76 From Harmony, from Heav’nly Harmony
HWV 77 Ah, che pur troppo e vero
HWV 78 Ah! crudel, nel pianto mio
HWV 79 Dianna Cacciatrice: Alla caccia
HWV 80 Allor ch’io dissi addio
HWV 81 Alpestre monte
HWV 82 Il duello amoroso
HWV 83 Aminta e Fillide
HWV 84 Aure soavi, e liete
HWV 85 Venus and Adonis
HWV 86 Bella ma ritrosetta
HWV 87 Carco sempre di gloria
HWV 88 Care selve, aure grate
HWV 89 Cecilia, volgi un sguardo
HWV 90 Chi rapi la pace al core
HWV 91a Clori, degli occhi miei (1)
HWV 91b Clori, degli occhi miei (2)
HWV 92 Clori, mia bella Clori
HWV 93 Clori, Clori, ove sei
HWV 94 Clori, si ch’io t’adoro
HWV 95 Clori, vezzosa Clori
HWV 96 Clori, Tirsi e Fileno
HWV 97 Crudel tiranno Amor
HWV 98 Cuopre tal volta cielo
HWV 99 Deliro Amoroso
HWV 100 Da sete ardente afflitto
HWV 101a Dal fatale momento (1)
HWV 101b Dal fatale momento (2)
HWV 102a Dalla guerra Amorosa (1)
HWV 102b Dalla guerra amorosa (2)
HWV 103 Deh! lasciata e vita
HWV 104 Del bell’idolo mio
HWV 105 Armida abbandonata
HWV 106 Dimmi, o mio cor
HWV 107 Dite, mie piante
HWV 108 Dolce mio ben, s’io taccio
HWV 109a Dolce pur d’amor l’affanno (1)
HWV 109b Dolce pur d’amor l’affanno (2)

Předchozí soupisy[editovat | editovat zdroj]

Dřívější seznamy Händelových děl existují mimo jiné z:

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Händel-Werke-Verzeichnis na německé Wikipedii.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]