Gymnázium Sušice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Gymnázium Sušice
Gymnázium Sušice.jpg
Datum založení 10. srpna 1906
Ředitel Ivan Kratochvíl
Zástupce Jaroslav Vichr
Adresa Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice II
Zeměpisné souřadnice
Oficiální web www.gymsusice.cz

Gymnázium Sušice je střední škola – gymnázium se čtyřletým i osmiletým studijním cyklem, zakončeným maturitní zkouškou [1], fungující jako příspěvková organizace (IČ 61781444).

Historie[editovat | editovat zdroj]

Škola byla založena jako státní reálka s českou vyučovací řečí „Vynesením ministerstva kultu a vyučování ze dne 10. 8. 1906 č. 31 699“. Důvodem bylo zvyšování vzdělanosti v Pošumaví i na Šumavě. [2] Vyučovat se začalo 20. září 1906.

Původně škola sídlila v budově bývalého místního chudobince, Na Vršku č. 60 [3], od roku 1911 pak v secesní budově postavené v letech 1909–1911 (arch. Ladislav Skřivánek). [4]

Za první světové války byl zřízen v tělocvičně školy vojenský lazaret. Výuka byla omezena pro nedostatek studentů, studenti skládali tzv. válečnou maturitu, aby mohli frontu. Koncem války byla výuka zcela zrušena. Po válce bylo vyučování zahájeno 5. listopadu 1918.

Na základě výnosu z roku 1924 se původní reálka o sedmi ročnících proměnila v reformní reálné gymnázium s osmi ročníky. V roce 1935 byla zahájena výuka latiny a reformní reálné gymnázium se proměnilo na reálné gymnázium. [3]

Za druhé světové války byly postupně zavírány jednotlivé ročníky gymnázia, vyučovalo se německy a na školu byl nasazen německý inspektor. Tělocvična byla využívána pro potřeby německé armády. Studenti vyšších ročníků byli totálně nasazeni do Říše nebo na práci do místních podniků. V roce 1944 byla škola zcela uzavřena.

Po roce 1948 bylo osmileté gymnázium zrušeno, v letech 1950–2 sloužila budova československé armádě a gymnázium se přesunulo do budovy střední školy Na Burynce. Od roku 1948 do roku 1953 zde bylo čtyřleté gymnázium a v roce 1953 se gymnázium změnilo školskou reformou na jedenáctiletku[4] a maturoval i třetí ročník. V roce 1960 se změnilo na střední všeobecně vzdělávací školu s tříletým cyklem studia. V roce 1968 byla škola změněna na gymnázium se čtyřletým studijním cyklem.

Z původní kaple Povýšení sv. Kříže školy byl v roce 1949 vytvořen koncertní Smetanův sál z iniciativy prof. Františka Procházky. V sále je umístěna kopie sochy J. V. Myslbeka Hudba a socha Poezie od Karla Otáhala. [5] Sál byl nově rekonstruován v roce 1972, ale původní podoba se mu vrátila až v roce 2003.

V roce 1992 se gymnázium přestěhovalo zpět do původní budovy, ulice byla přejmenována na ulici Františka Procházky. Délka studia byla stanovena na čtyřletý resp. osmiletý cyklus (s výjimkou let 1990–5, kdy byl cyklus sedmiletý).

Akce školy[editovat | editovat zdroj]

Již za první republiky studenti pořádali mnoho mimoškolních akcí. Po první světové válce vznikl ve škole divadelní kroužek, pod vedením tehdejšího studenta Františka Salzera, pozdějšího režiséra Národního divadla v Praze a byl zde zřízen i školní orchestr.

V roce 1937 navštívil gymnázium při své cestě do Sušice prezident republiky dr. Edvard Beneš.

K tradičním akcím školy patřily v její historii např. Majálesy, Slet ježibab, divadelní představení Divadla Bezejména, výstavy hub, Pohádky pro nejmenší, charitativní akce, apod.

Studenti školy se zúčastňují vědomostních a sportovních akcí. Škola pořádá sportovní kurzy, exkurze, výstavy, zájezdy, aj.

Ocenění[editovat | editovat zdroj]

 • Stříbrná medaile Karla Koláře v mezinárodní fyzikální olympiádě v Kanadě v r. 1997. [6]
 • Budova gymnázia byla v roce 2009 vyhlášena kulturní památkou.

Významní absolventi (výběr)[editovat | editovat zdroj]

Mezi známé absolventy gymnázia patří např. [3]

 • Dan Bárta (* 14. prosince 1969), zpěvák
 • Josef Bartík (30. června 1897 – 18. května 1968), brigádní generál
 • Přemysl Čech (* 2. října 1958), redaktor ČT
 • Jan Filip (7. dubna 1936 – 26. září 2000), herec
 • Karolína Galušková (* 18. ledna 1995), kanoistka
 • Vladimír Holý (4. března 1921 – 2. listopadu 1982), pedagog, bývalý ředitel sušického muzea
 • Vladimír Horpeniak (* 24. listopadu 1948), historik Muzea Šumavy v Kašperských Horách, znalec Šumavy
 • Josef Kalný (* 14. března 1934), chirurg
 • Emil Kintzl (* 23. února 1934), znalec Šumavy
 • Josef Kunský (6. října 1903 – 21. září 1977), geomorfolog, vysokoškolský pedagog
 • Jan Lhoták (* 26. listopadu 1982), historik Muzea Šumavy v Sušici, vysokoškolský pedagog
 • Adolf Pintíř (* 14. května 1952), římskokatolický kněz, generální vikář Českobudějovické diecéze
 • Josef Pospíchal (2. září 1936 – 12. listopadu 2019), ilustrátor, malíř
 • Pavel Potužák (3. ledna 1895 – 1. května 1985), geodet, vysokoškolský pedagog, poslanec Národního shromáždění
 • František Procházka (26. srpna 1907 – 12. prosince 1990), středoškolský pedagog
 • František Procházka (30. března 1939 – 26. září 2004), botanik
 • Pavel Prunner (18. prosince 1955 – 30. října 2014), psycholog, vysokoškolský pedagog
 • Karel Raška (17. listopadu 1909 – 21. listopadu 1987), epidemiolog
 • Jiřina Rippelová (* 4. prosince 1958), senátorka, bývalá starostka Sušice
 • Jan Říčka (* 6. července 1963), fotbalový skaut
 • František Salzer (30. srpna 1902 – 23. prosince 1974), režisér Vinohradského a Národního divadla, profesor a dlouholetý děkan DAMU
 • Alexander Tolčinský (2. srpna 1969 – 31. srpna 2015), diplomat, novinář

Významní pedagogové (výběr)[editovat | editovat zdroj]

Na sušickém gymnáziu působila řada významných osobností také v roli pedagogů. Patří mezi ně např.:

Zajímavost[editovat | editovat zdroj]

 • Ke stému výročí otevření budovy gymnázia byl natočen film Šumný gympl (autoři Milena Naglmüllerová, Bohumila Skrbková a kol.). Současně byl natočen i šestnáctiminutový „Film o filmu“.[7]

Seznam ředitelů[editovat | editovat zdroj]

Ve vedení školy se do roku 1960 vystřídalo celkem devět ředitelů: [4]

 • Josef Weger 1906/1907 – 1915/1916
 • František Posejpal 1915/1916 – 1916/1917
 • Bohumil Jirsík 1916/1917 – 1919/1920
 • Jaroslav Doležal 1919/1920 – 1927/1928
 • Josef Koštíř 1927/1928 – 1938/1939
 • Josef Jirák 1939/1940 – 1940/1941
 • Antonín Janák 1940/1941 – 1949/1950
 • Václav Šíp 1950/1951 – 1951/1952
 • Josef Čech 1952/1951 – 1959/1960

Od roku 1960 bylo ve vedení školy dalších sedm ředitelů:

 • Josef Suchan 1960/1961
 • Otto Novák 1961/1962 – 1965/1966
 • Ladislav Novák 1967/1968 – 1984/1985
 • Josef Dítě 1985/1986 – 1989/1990
 • František Březina 1990/1991 – 2005/2006
 • Vít Potužák 2006/2007 – 2012/2013
 • Ivan Kratochvíl od 2013/2014

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Střední školy [online]. Střední školy.cz [cit. 2020-06-29]. Dostupné online. (čeština) 
 2. Informace o povinném subjektu č. 61781444, Gymnázium Sušice. [cit. 2020-06-29]. Dostupné online.
 3. a b c POTUŽÁK, Jaromír. Historie sušického gymnázia [online]. Sušice: Gymnázium Sušice [cit. 2020-06-29]. Dostupné online. (čeština) 
 4. a b c ULRICHOVÁ, Eva. Reálné gymnázium Sušice 1906–1953 (1956) – Inventář. Klatovy: Státní okresní archiv Klatovy, 2014. 13 s. (čeština) 
 5. Gymnázium Sušice/historické [online]. Sušicko: Šumava.cz [cit. 2020-06-29]. Dostupné online. (čeština) 
 6. Gymnasium Sušice [online]. Schönsee: Centrum Bavaria Bohemia [cit. 2020-06-29]. Dostupné online. (němčina) 
 7. LOUDOVÁ, Daniela. Budova gymnázia dostala dva filmy. Klatovský deník [online]. 20.9.2011. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • HALLA, Václav (red.) Sušicko za okupace, Sušice 1947.
 • HOLŹ, Vladimír – POTUŽÁK, Miloš. Šedesát pět let střední školy v Sušici, in: František Procházka (red.), 65 let střední školy v Sušici 1906–1971. Jubilejní památník k 65. výročí založení střední školy v Sušici, Sušice 1971, s. 18–41.
 • Kronika gymnázia a SVVŠ Sušice z let 1968–1997 (uloženo v archivu Gymnázia v Sušici)
 • KROUSKÁ, Edita– KRATOCHVÍL, Ivan (red.), Gymnázium Sušice, Sušice 2016.
 • POTUŽÁK, Jaromír. Proměny a styl výuky dějepisu na sušické střední škole a gymnáziu v letech 1953–1971. České Budějovice, 2019. 84 s. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Historický ústav. Vedoucí práce Jitka Rauchová.
 • POTUŽÁK, Jaromír. Historie sušického gymnázia [online]. Sušice: Gymnázium Sušice [cit. 2020-06-29]. Dostupné online. (čeština) 
 • PRINC, Pavel (red.), Almanach – Gymnázium Sušice 1906–1996, Sušice 1996.
 • SokA Klatovy, Škola Sušice (č. 1389), sign. ŠK 281. (Kronika reálky a gymnázia v Sušici z let 1906–1956).
 • SokA Klatovy, Škola Sušice (č. 1893), inv. č. 66, sign. ŠK 277. (Kronika jedenáctileté střední školy Sušice a ZDŠ Sušice, Husovo náměstí z let 1953–1967).
 • ULRICHOVÁ, Eva. Reálné gymnázium Sušice 1906–1953 (1956) – Inventář. Klatovy: Státní okresní archiv Klatovy, 2014. 13 s. (čeština) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Gymnázium Sušice [online]. Sušice: Gymnázium Sušice [cit. 2020-06-29]. Dostupné online. 
 • KOJAN, David. Fotogalerie: Sušické gymnázium slavilo. Klatovský deník [online]. Klatovský deník.cz, 14. 11. 2016. Dostupné online. (čeština) 
 • LOUDOVÁ, Daniela. Budova gymnázia dostala dva filmy. Klatovský deník [online]. 20.9.2011. Dostupné online. 
 • Sušice - Brána Šumavy [online]. Sušice: MÚ Sušice a ŠumavaNet.CZ [cit. 2020-06-29]. Dostupné online. (čeština) 
 • Gymnázium Sušice/historické [online]. Sušicko: Šumava.cz [cit. 2020-06-29]. Dostupné online. (čeština) 

Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Gymnázium Sušice ve Wikimedia Commons