Geonames (ČÚZK)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Geonames je bezešvá databáze geografických jmen České republiky, vytvořená v elektronické podobě v letech 1997–2005 a spravovaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Je součástí informačního systému zeměměřictví a patří mezi informační systémy veřejné správy.[1] Tato česká oficiální databáze nemá přímou souvislost s neoficiální otevřenou mezinárodní databází GeoNames, dostupnou pod licencí CC BY 4.0 a vytvářenou širokým okruhem uživatelů na wiki principu, kterou založil v roce 2005 Marc Wick a provozuje švýcarská společnost Unxos GmbH se sídlem v Männedorfu.

Obsah a podoba[editovat | editovat zdroj]

Geonames obsahuje soubor prostorových a popisných informací o standardizovaných geografických jménech a jménech sídelních jednotek.[1] Objekty jsou reprezentovány vektorovou (bodovou) složkou s atributy, které obsahují další informace o jménech.[2]

Standardizované geografické jméno je vedeno v rámci popisných informací k cca 165 typům pojmenovaných geografických objektů.[1]

Geometrická reprezentace některých objektů Geonames je shodná s objektem vedeným v ZABAGED, k němuž se jméno vztahuje.[1] Další část objektů, především pozemkové tratě, lesní pozemky a místní části sídel, má zjednodušenou geometrii korespondující s umístěním popisu ve státním mapovém díle (SMD).[1] Od roku 2009 je databáze přímo propojena s objekty ZABAGED[zdroj?] (obsahuje však i objekty, které v ZABAGED nejsou).

Objekty jsou rozděleny do základních typů:[zdroj?]

  • sídelní, hospodářské a kulturní objekty,
  • komunikace,
  • vodstvo,
  • územní jednotky,
  • názvy pozemků a další pomístní jména,
  • terénní reliéf.

Data jsou dostupná prostřednictvím prohlížecích a stahovacích služeb jak ČÚZK, tak i některých dalších subjektů či systémů.[1] Prohlížení dat je zdarma, stahování ucelených souborů dat je zpoplatněno.[zdroj?]

Při vytváření grafické podoby se vycházelo ze seznamu mapových značek pro Základní mapu České republiky 1 : 10 000.[zdroj?]

Standardizace geografických jmen[editovat | editovat zdroj]

Proces standardizace geografických jmen probíhá v působnosti ČÚZK od 70. let 20. století pro potřeby tvorby Státního mapového díla.[1] Podklady shromažďoval sekretariát názvoslovné komise ČÚZK. Podkladem pro naplňování databáze byla původně papírová Základní mapa České republiky 1 : 10 000 (ZM10), evidenční mapy SNK, seznamy standardizovaných geografických jmen, statistické údaje, vodohospodářské mapy, aktualizace ZABAGED a údaje registrů různých dalších správců dat.[zdroj?] Rovněž byly použity publikace a seznamy z knihovny SNK a informace získané členy názvoslovné komise ČÚZK, průběžně je prováděn sběr dat v obcích a za pomoci různých ověřených datových zdrojů.[zdroj?]

Digitalizace byla zahájena v roce 1997, naplnění databáze Geonames bylo dokončeno v roce 2005 a od roku 2006 je průběžně aktualizována a doplňována ve spolupráci s orgány místních samospráv a s pracovišti katastrálních úřadů v rámci tvorby digitální katastrální mapy, obnovy katastrálního operátu a prováděných pozemkových úprav.[1] Aktualizace probíhá v pravidelném cyklu, kromě plošné aktualizace jsou vybrané objekty aktualizovány průběžně.[1] První aktualizace byla pro celé území ČR dokončena v roce 2009, v letech 2010–2014 proběhla 2. aktualizace.[2] Roku 2017 skončila 3. pravidelná aktualizace a v roce 2019 započala 4. aktualizace.[zdroj?]

V roce 2009 byl datový model a způsob správy změněn tak, aby nebyl vázán na Základní mapu 1:10 000, ale aby sloužil pro správu pojmenovaných objektů bez ohledu na měřítko mapy.[1] Databáze byla rozšířena o názvoslovný obsah vybraných map malých měřítek a byla tak například doplněna jména těch geomorfologických jednotek (pohoří, nížin), které nejsou předmětem obsahu ZABAGED.[1] Pokračuje také doplňování standardizovaných geografických jmen z katastrálních map.[1]

ČÚZK uvádí, že standardizovaná jména jsou závazná pro vydavatele státních mapových děl a doporučena k užívání ostatním vydavatelům kartografických děl v České republice.[1] Data jsou v rámci služby EuroGeoNames využita pro mezinárodní projekty, např. INSPIRE, ELF a EuroGeoGraphics.[zdroj?]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c d e f g h i j k l m Geonames – úvod, ČÚZK, poslední aktualizace 28. 1. 2018, poslední revize 28. 1. 2019
  2. a b Databáze geografických jmen České republiky (Geonames)[nedostupný zdroj], základní metadata, Národní geoportál INSPIRE

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]