Fytoenergetika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Fytoenergetika je souhrn technologií umožňujících energetické využívání biomasy. Jde především o přímé spalování v domovních kotlících či v kotlích centrálního zásobování teplem. Rozvíjejí se však i další technologie, jako je anaerobní digesce, výroba bionafty, etanolu, apod.

Fytoenergetika má ze všech oborů využívání obnovitelných zdrojů energie největší potenciál. Většinou se uvádí okolo 80%. Je schopna zabezpečit pevná, plynná i kapalná paliva, zatím však má malý potenciál produkce elektřiny. Elektřina se v současnosti vyrábí zejména při kogeneraci bioplynu, ale začíná se používat i kogenerace řepkového oleje.

V současné době je z biomasy v ČR vyráběno kolem 2% veškeré energie. Do roku 2010 by mělo dojít k nárůstu na 6% a do roku 2020 na 10%. Zdali se tak opravdu stane záleží na tom, zda budeme plnit své závazky, jež jsme přijali v Kjótu a které máme coby člen EU.

Zjednodušené schéma cyklu uhlíku ve fytoenergetice

Související články[editovat | editovat zdroj]

Základní termíny[editovat | editovat zdroj]

Biomasa - Skleníkový efekt

Pěstování biomasy[editovat | editovat zdroj]

Rychlerostoucí dřeviny - Energetické byliny

Zbytková biomasa[editovat | editovat zdroj]

Hnůj - Kejda - Sláma - Dřevo

Energetické využívání biomasy[editovat | editovat zdroj]

Spalování - Zplyňování - Rychlá pyrolýza - Anaerobní digesce - Alkoholové kvašení - Esterifikace

Průmyslové využívání biomasy[editovat | editovat zdroj]

Biorafinérie - Bioplast

Kompostárenství[editovat | editovat zdroj]

Biologicky rozložitelné odpady - Kompostování - Mechanicko-biologická úprava - Biologická stabilita

Bioremediace[editovat | editovat zdroj]

Bioeremediace - Fytoremediace