Přeskočit na obsah

Fytoenergetika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Fytoenergetika je souhrn technologií umožňujících energetické využívání biomasy. Jde především o přímé spalování v domovních kotlících či v kotlích centrálního zásobování teplem. Rozvíjejí se však i další technologie, jako je anaerobní digesce, výroba bionafty, etanolu, apod.

Fytoenergetika má ze všech oborů využívání obnovitelných zdrojů energie největší potenciál. Většinou se uvádí okolo 80 %. Je schopna zabezpečit pevná, plynná i kapalná paliva, zatím však má malý potenciál produkce elektřiny. Elektřina se v současnosti vyrábí zejména při kogeneraci bioplynu, ale začíná se používat i kogenerace řepkového oleje.

V roce 2018 bylo z biomasy a bioplynu v ČR vyráběno kolem 5 % elektrické energie.[1] Do roku 2010 měl být jejich podíl 6 % a do roku 2020 10 %. Zdali se tak opravdu stane záleží na tom, zda bude Česká republika plnit své závazky, jež přijala v Kjótu a které má coby člen Evropské unie.

Zjednodušené schéma cyklu uhlíku ve fytoenergetice
  1. Roční zpráva o provozu ES ČR 2018 [online]. Praha: ERÚ, 2019-05-14 [cit. 2019-12-07]. Kapitola Podíl paliv a technologií na výrobě elektřiny brutto, s. 9. Dostupné online. 

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Základní termíny

[editovat | editovat zdroj]

Biomasa - Skleníkový efekt

Pěstování biomasy

[editovat | editovat zdroj]

Rychlerostoucí dřeviny - Energetické byliny

Zbytková biomasa

[editovat | editovat zdroj]

Hnůj - Kejda - Sláma - Dřevo

Energetické využívání biomasy

[editovat | editovat zdroj]

Spalování - Zplyňování - Rychlá pyrolýza - Anaerobní digesce - Alkoholové kvašení - Esterifikace

Průmyslové využívání biomasy

[editovat | editovat zdroj]

Biorafinérie - Bioplast

Kompostárenství

[editovat | editovat zdroj]

Biologicky rozložitelné odpady - Kompostování - Mechanicko-biologická úprava - Biologická stabilita

Bioremediace

[editovat | editovat zdroj]

Bioeremediace - Fytoremediace