Fond soudržnosti

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Fond soudržnosti neboli Kohezní fond je fond Evropské unie určený na podporu chudších států, nikoli regionů. Tím se liší od Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj, a nepatří proto do strukturálních fondů, bývá však řazen mezi investiční fondy EU.[1] Fond přispívá na intervence v oblasti životního prostředí a v oblasti transevropských dopravních sítí TEN-T.[2]

Uplatňuje se pro členské státy s hrubým národním důchodem (HND) nižším než 90 % průměru EU. Jako takový zahrnuje nové členské státy EU a také Řecko a Portugalsko.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Fond soudržnosti vznikl v roce 1993. Právním základem je článek 177 (zejména jeho druhý odstavec) Smlouvy o fungování Evropské unie. Od 1.5. 2004 se týká Řecka, Portugalska, Španělska, Kypru, Česka, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska. Později přibyly Bulharsko, Chorvatsko a Rumunsko.

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Pravidla pro Fond soudržnosti na období 2021–2027 jsou stanovena v novém nařízení[3] o EFRR a o Fondu soudržnosti. Nařízení zachovává tematické zaměření. Fond soudržnosti bude podporovat dva specifické cíle nové politiky soudržnosti: ekologičtější, nízkouhlíkové a oběhové hospodářství (cíl 2) a propojenější Evropu (cíl 3). Nová politika soudržnosti rovněž určila činnosti, které z Fondu soudržnosti nejsou podporovány. Patří k nim vyřazování jaderných elektráren z provozu nebo jejich výstavba, letištní infrastruktura (kromě nejvzdálenějších regionů) a některé operace nakládání s odpady (např. skládkování). Kromě toho Fond soudržnosti nesmí podporovat investice do bydlení, pokud nesouvisejí s podporou energetické účinnosti nebo využíváním obnovitelné energie.[4]

Fond soudržnosti bude v období po roce 2020 financovat projekty v týchž 15 členských státech jako v programovém období 2014–2020. Míra spolufinancování může stále dosáhnout až 85 % hodnoty projektů.

Pro Česko je ve Fondu soudržnosti na období 2021–2027 vyčleněno až 7389 milionů Eur.

Reference[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]