Filosofie Pythonu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Programovací jazyk Python byl navržen s velkým důrazem na produktivitu programátorů. Hlavní principy, které při návrhu jazyka prosazuje Guido van Rossum (tvůrce Pythonu), stručně shrnul dlouholetý pythonýr Tim Peters do podoby Zen of Python – 20 aforismů, z nichž bylo zapsáno pouze 19:

The Zen of Python, by Tim Peters

Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
Simple is better than complex.
Complex is better than complicated.
Flat is better than nested.
Sparse is better than dense.
Readability counts.
Special cases aren't special enough to break the rules.
Although practicality beats purity.
Errors should never pass silently.
Unless explicitly silenced.
In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
There should be one—and preferably only one—obvious way to do it.
Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.
Now is better than never.
Although never is often better than right now.
If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
Namespaces are one honking great idea — let's do more of those!
Volný překlad

Krásný je lepší než ošklivý.
Explicitní je lepší než implicitní.
Jednoduchý je lepší než složitý.
Složitý je lepší než komplikovaný.
Plochý je lepší než zanořený.
Řídký je lepší než hustý.
Na čitelnosti záleží.
Zvláštní případy nejsou dost zvláštní na to, aby ospravedlnily porušení pravidel.
Ačkoliv praktičnost vyhrává nad čistotou.
Chyby by nikdy neměly projít potichu.
Pokud nejsou záměrně zamlčeny.
Pokud se setkáš s nejednoznačností, odolej pokušení odhadovat.
Měl by existovat jeden — a pokud možno pouze jeden — zřejmý způsob jak to udělat.
Ačkoliv tento způsob nemusí být hned zřejmý, pokud nejsi Holanďan.
Teď je lepší než nikdy.
Ačkoliv nikdy je často lepší než právě teď.
Pokud lze implementaci vysvětlit jen s obtížemi, jde o špatnou myšlenku.
Pokud lze implementaci vysvětlit snadno, mohla by to být dobrá myšlenka.
Jmenné prostory jsou jednou z velkých myšlenek — jen víc takových!

Anglický originál textu se vypíše, pokud v interaktivním režimu uživatel zadá příkaz >>> import this. Podobným legráckám a nečekaným věcem umístěným do programů se říká velikonoční vajíčko.