Filozofie Pythonu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Filosofie Pythonu)

Programovací jazyk Python byl navržen s velkým důrazem na produktivitu programátorů. Hlavní principy, které při návrhu jazyka prosazuje Guido van Rossum (tvůrce Pythonu), stručně shrnul dlouholetý pythonýr Tim Peters do podoby Zen of Python – 20 aforismů, z nichž bylo zapsáno pouze 19:

The Zen of Python, by Tim Peters

 • Beautiful is better than ugly.
 • Explicit is better than implicit.
 • Simple is better than complex.
 • Complex is better than complicated.
 • Flat is better than nested.
 • Sparse is better than dense.
 • Readability counts.
 • Special cases aren't special enough to break the rules.
 • Although practicality beats purity.
 • Errors should never pass silently.
 • Unless explicitly silenced.
 • In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
 • There should be one—and preferably only one—obvious way to do it.
 • Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.
 • Now is better than never.
 • Although never is often better than right now.
 • If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
 • If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
 • Namespaces are one honking great idea — let's do more of those!

(volný překlad)

 • Krásný je lepší než ošklivý.
 • Explicitní je lepší než implicitní.
 • Jednoduchý je lepší než složitý.
 • Složitý je lepší než komplikovaný.
 • Plochý je lepší než zanořený.
 • Řídký je lepší než hustý.
 • Na čitelnosti záleží.
 • Zvláštní případy nejsou dost zvláštní na to, aby ospravedlnily porušení pravidel.
 • Ačkoliv praktičnost vyhrává nad čistotou.
 • Chyby by nikdy neměly projít potichu.
 • Pokud nejsou záměrně zamlčeny.
 • Pokud se setkáš s nejednoznačností, odolej pokušení odhadovat.
 • Měl by existovat jeden — a pokud možno pouze jeden — zřejmý způsob jak to udělat.
 • Ačkoliv tento způsob nemusí být hned zřejmý, pokud nejsi Holanďan.
 • Teď je lepší než nikdy.
 • Ačkoliv nikdy je často lepší než právě teď.
 • Pokud lze implementaci vysvětlit jen s obtížemi, jde o špatnou myšlenku.
 • Pokud lze implementaci vysvětlit snadno, mohla by to být dobrá myšlenka.
 • Jmenné prostory jsou jednou z velkých myšlenek — jen víc takových!

Anglický originál textu se vypíše, pokud v interaktivním režimu uživatel zadá příkaz >>> import this. Podobným legráckám a nečekaným věcem umístěným do programů se říká velikonoční vajíčko.