Filmová věda

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Filmová věda nebo filmologie je vědní obor zkoumající obecné záležitosti filmového vnímání (percepce).[1]

Oblast zájmu filmové vědy[editovat | editovat zdroj]

Filmový historik Milan Hain (Katedra divadelních a filmových studií FF UP) považuje filmovou vědu za bohatý obor, který se podmiňuje a ovlivňuje s dalšími disciplínami z oblasti humanitních a společenských věd i mimo ně. Jedná se o vědní odvětví, které se neustále dynamicky proměňuje a vyvíjí. Jako možné vymezení oboru uvádí oblasti detailně specifikované v odborné publikaci Andrei Slovákové, jako zkoumání produkční kultury, festivalová studia, filmozofie, neuroestetika, analýza filmu a mediální archeologie.[2]

Filmová věda na vysokých školách[editovat | editovat zdroj]

Roku 1947 byl na pařížské Sorbonně zřízen Institut de filmologie, který zde působil do roku 1959. V Československu se filmové vědy dostaly na univerzitní půdu (na Filmovou fakultu AMU) od roku 1952. Od roku 1969 byl obor přemístěn na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.[1] Studium bylo zpočátku společné s muzikologií, která se v roce 1990 oddělila od divadelní a filmové vědy. Samostatná katedra filmové vědy (později přejmenovaná na katedru filmových studií) byla na Univerzitě Karlově zřízena v roce 1996.[3]

Filmová studia jsou zde (školní rok 2022/2023) vyučována jako bakalářské prezenční studium (tříleté) i návazné magisterské.

Filmovou vědu má ve svém programu i Univerzita Palackého, na jejíž Filozofické fakultě je Katedra divadelních a filmových studií.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b SCZEPANIK, Petr. Film a kinematografie jako součást dějin medií. In: Sborník Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 56/2011. S. 23.
  2. HAIN, Milan. 25fps:Filmová věda včera, dnes a zítra [online]. 2017-10-07 [cit. 2021-10-24]. Dostupné online. 
  3. Filmová studia [online]. Univerzita Karlova [cit. 2021-10-24]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • SLOVÁKOVÁ, Andrea. Co je nového ve filmové vědě. 1. vyd. Praha: Nová beseda, 2017. 80 s. ISBN 978-80-906751-1-7.