Faktoring

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Faktoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb.

Podstatou faktoringu je odkup krátkodobých pohledávek zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli. Základem pro vztah je faktoringová smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran. Cenou faktoringu je faktoringová provize (0,8 – 3% z pohledávky), která je tvořena rizikovou složkou a náklady souvisejícími se zpracováním faktoringu. Odkup pohledávek provádí faktoringová společnost (banka) buď bez možnosti zpětného regresu na dodavatele, tzn. že riziko nezaplacení pohledávky přechází na faktoringovou společnost, nebo s možností zpětného regresu (riziko nezaplacení zůstává na dodavateli). Pohledávky, které jsou předmětem odkupu, musí obvykle splňovat následující podmínky:

 • vznik pohledávky na základě dodavatelského nezajištěného úvěru
 • existence možnosti postoupení pohledávky
 • splatnost pohledávek nesmí překročit 180 dní
 • nesmí být s pohledávkou spojena práva dalších (třetích) osob
 • pohledávka je za subjektem pro faktoringovou společnost akceptovatelnou bonitou a z příjatelné země

Funkce faktoringu[editovat | editovat zdroj]

 • Funkce předfinancování (úvěrování): faktor proplácí sjednanou výši odkupovaných pohledávek v okamžiku jejich odkupu. Opět faktor vyplatí 80 % pohledávky a zbývající část mu slouží jako záruka pro případ skonta, reklamací, úroků, provizí….
 • Funkce správy pohledávek a ostatních služeb: faktor na základě faktoringové smlouvy poskytuje dodavatelům pohledávek služby související s odkupovanými pohledávkami (účetnictví, statistika, výkaznictví…)
 • Funkce garanční: faktoringová společnost musí v případě nezaplacení pohledávky sama provést proplacení pohledávky dodavateli ve formě garanční platby, která následuje např.: ve lhůtě 90-120 dnů po termínu splatnosti (standardní faktoring), ve lhůtě 10-20 dnů po termínu splatnosti (nestandardní faktoring)
 • Funkce informativní: faktoringová společnost poskytuje informace o finanční situaci dodavatele (odběratele), poradenství a administrativu

Druhy faktoringu[editovat | editovat zdroj]

 • Úplný faktoring: faktoringová společnost zabezpečuje všechny operace spojené s faktoringem (účetnictví, výkaznictví, pojištění, vymáhání…). Zároveň před uzavřením smlouvy opatřuje komerční informace o hospodářské situaci dodavatele (odběratele).
 • Důvěrný faktoring: omezuje se pouze na financování vybraných pohledávek a odmítá nedobytné pohledávky, pohledávky na zboží, u kterého hrozí nebezpečí častých reklamací a pohledávky vůči opakovaně neplatícím odběratelům.
 • Tuzemský faktoring: dochází k převzetí závazků za tuzemské subjekty vůči jiným tuzemským subjektům. Je uplatňován na vnitřním trhu na území jednoho státu a mezi subjekty jednoho státu.
 • Zahraniční faktoring: uplatňuje se při obchodování subjektů, při němž zboží (služby) přechází za hranice státu

Zásady faktoringu[editovat | editovat zdroj]

 • V případě odkoupení pohledávky plní faktor finančně zabezpečující funkci a funkci služeb, přičemž na sebe přebírá riziko z nezaplacení. Ostatní rizika musí být dohodnuta ve faktoringové smlouvě.
 • Při faktoringu se většinou odkupují celé skupiny krátkodobých pohledávek, které jsou rozlišené časově nebo geograficky či dle jména.
 • V případě nedobytnosti pohledávky není možné proti prodávajícímu žádný postih. Výjimečné jen v případě nedodané potřebné kvality či sortimentu zboží.

Struktura transakce[editovat | editovat zdroj]

Faktoring se nejjednodušeji rozděluje na tuzemský a zahraniční faktoring.

Tuzemský faktoring[editovat | editovat zdroj]

Více viz následující obrázek:

Zahraniční faktoring[editovat | editovat zdroj]

Na rozdíl od tuzemského faktoringu zde vystupují faktorové za každou stranu, tj. importní a exportní. Importní faktor poskytuje spojení mezi exportním faktorem a dovozcem. Slouží jako pomoc při např. zdolávání mezinárodních bariér (jazykové, právní, ...).

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

MEJSTŘÍK, Michal; PEČENÁ, Magda; TEPLÝ, Petr. Základní principy bankovnictví/Basic principles of banking. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova v Praze, 2008. ISBN 978-80-246-1500-4. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]