FRSAD

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

FRSAD (Functional Requirements for Subject Authority Data; Funkční požadavky na předmětová autoritní data) je konceptuální entitně-relační model, který vypracovala Pracovní skupina pro Funkční požadavky na předmětové autoritní záznamy (The IFLA Working Group on Functional Requirements for Subject Authority Records (FRSAR)). Jde o model, který navazuje na konceptuální model FRBR (Funkční požadavky na bibliografické záznamy) a podrobněji rozpracovává model třetí skupiny entit FRBR: pojem, objekt, místo a akce, které slouží jako předměty díla (intelektuálního a uměleckého výtvoru) [1].

Účelem modelu je objasnit funkce předmětových autoritních dat s ohledem na uživatelské potřeby a nalézt možnosti pro sdílení a využití předmětových dat na mezinárodní úrovni. Finální verze modelu byla přijata v červnu 2010 [2] , v roce 2011 vyšla studie modelu v knižní podobě [3].

Entity v modelu FRSAD[editovat | editovat zdroj]

Model obsahuje 10 základních entit definovaných v modelu FRBR a jednu entitu (rodina) definovanou v modelu FRAD – Functional Requirements for Authority Data (Funkční požadavky na autoritní data): dílo, vyjádření, provedení a jednotka; osoba, korporace a rodina; pojem, objekt, akce a místo. Navíc model obsahuje další dvě nové entity, které umožní lepší manipulaci s předmětnými entitami: nomen a thema.

Thema[editovat | editovat zdroj]

Thema je definovaná jako jakákoliv entita používaná jako předmět díla. Jde v podstatě o jakousi superentitu nebo super-třídu, která sobě zahrnuje entity ze všech tří skupin entit (FRSAD, 2010, kap. 3.4).

Nomen[editovat | editovat zdroj]

Entita nomen je definována jako jakýkoliv znak nebo sekvence znaků (alfanumerické znaky, symboly, zvuky atd.), pod nimiž je známo thema. Příklad: „love“, „∞“, „795.733“. (FRSAD, 2010, kap. 3.5).

Konceptuální model FRSAD

Z obrázku vyplývá, že dílo může mít mnoho themat a naopak jakékoliv thema může být předmětem libovolného počtu děl. Thema může mít různá označení – různá nomina/nomens (v různých předmětových heslářích, tezaurech, jazycích). A nomina mohou ukazovat na různá themata. Například dílo Stephana Hawkinga Stručná historie času může mít několik themat: „kosmologie“, „teoretická fyzika“, „teorie velkého třesku“ atd. Existuje mnoho děl, které můžou mít jako předmět stejná themata a zároveň pro jakékoliv z themat (zde uvedených v češtině) existují další možná nomina v jiných jazycích a v různých řízených slovnících. (FRSAD, 2010, kap. 3.2). Kromě vztahu dílo-thema, thema-nomen vyjádřeného v modelu FRSAD, Pracovní skupina definovala i vztahy thema-thema a nomen-nomen. Například dva nomens jsou ekvivalentní, pokud označují stejné thema.

Uživatelské potřeby[editovat | editovat zdroj]

Funkční požadavky na předmětové autoritní záznamy jsou definovány ve vztahu k uživatelským potřebám. Na základě dvou průzkumů uživatelských potřeb byly definovány následující potřeby při vyhledávání a využívání autoritních předmětových bází:

 • Najít jeden nebo více předmětů a/nebo jejich označení, která korespondují se zadanými uživatelskými kritérii s použitím atributů a vztahů.
 • Určit předmět a/nebo jeho označení založený na jeho atributech nebo vztazích (tj. rozlišit mezi dvěma či více předměty nebo jejich označeními s podobnými charakteristikami a potvrdit, že byl nalezen požadovaný předmět nebo jeho označení).
 • Vybrat předmět a/nebo jeho označení odpovídající uživatelským potřebám.
 • Prozkoumat vztahy mezi předměty a/nebo jejich označeními (např. prozkoumat vztahy pro lepší pochopení struktury oboru a jeho terminologie). (FRSAD, 2010, kap. 6.2)

Potenciální uživatelé[editovat | editovat zdroj]

Pracovní skupina identifikovala tyto potenciální skupiny uživatelů:

 • informační profesionály, kteří vytvářejí a udržují předmětová autoritní data, včetně katalogizátorů a tvůrců řízených slovníků;
 • informační profesionály, kteří vytvářejí a udržují metadata;
 • referenční knihovníky a další informační profesionály, kteří vyhledávají informace jako zprostředkovatelé;
 • koncové uživatele, kteří hledají informace, aby uspokojili své informační potřeby.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. IFLA STUDY GROUP ON THE FUNCTIONAL REQUIREMENTS FOR BIBLIOGRAPHIC RECORDS. Funkční požadavky na bibliografické záznamy. Praha : Národní knihovna České republiky, 2002. iii, 117 s. Dostupné online. ISBN 80-7050-400-5.
 2. IFLA WORKING GROUP ON FUNCTIONAL REQUIREMENTS FOR SUBJECT AUTHORITY RECORDS (FRSAR). Functional Requirements for Subject Authority Data [online]. Příprava vydání Marcia Lei Zeng, Maja Žumer, Athena Salaba. IFLA, June 2010, [cit. 2013-08-30] Dostupné online
 3. IFLA WORKING GROUP ON FUNCTIONAL REQUIREMENTS FOR SUBJECT AUTHORITY RECORDS. Functional requirements for subject authority data (FRSAD): a conceptual model. Edited by Marcia Lei Zeng, Maja Žumer and Athena Salaba. New York: De Gruyter Saur, c2011, vi, 74 s. ISBN 978-311-0253-238.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

IFLA Working Group on Functional Requirements for Subject Authority Records (FRSAR)