Extrémy počasí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Příkladem extrémního počasí je tornádo

Extrémní počasí nebo extrémní klimatické jevy zahrnují neočekávané, neobvyklé, drsné nebo nesezónní počasí; extrémy počasí v rámci historického rozložení.[1] Často jsou extrémní jevy založeny na historii zaznamenaného počasí v dané lokalitě a jsou definovány jako počasí v nejneobvyklejších deseti procentech.[2] Mezi hlavní typy extrémního počasí patří vlny veder, studené vlny a tropické cyklóny. Dopady extrémního počasí se projevují v rostoucích ekonomických nákladech, ztrátách na lidských životech, suchu, záplavách, sesuvech půdy a změnách v ekosystémech.

Existují důkazy, které naznačují, že současná změna klimatu zvyšuje periodicitu a intenzitu některých extrémních povětrnostních jevů.[3][4][5][6][7] Důvěra v přisuzování extrémních povětrnostních a jiných ,jevů antropogenní změně klimatu je nejvyšší u změn četnosti, nebo rozsahu extrémních veder a mrazů. Určitá důvěra panuje pro nárůst silných srážek a nárůst intenzity sucha.[8] Současné důkazy a klimatické modely ukazují, že rostoucí globální teplota zesílí extrémní jevy počasí na celém světě, a tím zesílí lidské ztráty, škody a ekonomické náklady a ničení ekosystémů.[9]

Extrémní počasí má významné dopady na lidskou společnost i přírodní ekosystémy. Například celosvětová zajišťovna Munich Re odhaduje, že přírodní katastrofy způsobily v roce 2021 ztráty ve výši 280 miliard USD, z čehož bylo zhruba 120 miliard USD pojištěno.[10] Některé lidské činnosti mohou tyto účinky zhoršit, například některé formy městského plánování, ničení mokřadů podél pobřeží, výstavba domů podél záplavové oblasti.

Typy[editovat | editovat zdroj]

Vlna veder v Evropě 2003

Vlny veder[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Vlna veder.

Vlny veder jsou období abnormálně vysokých teplot a indexu horka. Definice vlny veder se liší vzhledem ke změně teplot v různých geografických lokacích.[11] Termín lze definovat jako několikadenní události spjaté s abnormálně horkým počasím (u nás takřka jen v létě)[12], které mají dopady na přírodní prostředí i lidskou společnost. Mezi závažné dopady patří zvýšená nemocnost a úmrtnost, stres pro hospodářská i volně žijící zvířata, poškození zemědělských plodin, šíření škůdců a přílišná spotřeba elektřiny pro chlazení.[13]

Vysoké teploty jsou často doprovázeny vysokou úrovní vlhkosti, ale mohou být také katastrofálně suché.[14] Protože vlny veder nejsou viditelné jako jiné formy nepříznivého počasí, jako jsou hurikány, tornáda, bouřky, jsou jednou z méně známých forem extrémního počasí.[15] Silná vedra mohou poškodit obyvatelstvo a úrodu v důsledku možné dehydratace, hypertemie, křečí z horka, tepelné expanze či úpalu. Vysušená půda je náchylnější k erozi, čímž se zmenšuje půda dostupná pro zemědělství. Výskyt lesních požárů může nabývat na intenzitě, protože suchá vegetace zvyšuje pravděpodobnost vzplanutí. Může také dojít k poklesu populací hospodářských zvířat a dalších živočichů.

Na nadměrné horko reagují rostliny uzavřením průduchů, což slouží jako ochranný mechanismus pro zadržení vody, ale také omezuje absorpční schopnosti rostlin. To zanechává více znečišťujících látek a ozónu v ovzduší, což vede k vyšší úmrtnosti populace. Odhaduje se, že dodatečné znečištění ovzduší během léta 2006 ve Velké Británii stálo život 460 lidí.[16] Vlny veder v Evropě v roce 2003 způsobily odhadem přes 50 000 nadměrných úmrtí,[17] která postihla především zranitelné skupiny, a to staré nebo nemocné.

Vlny neobyčejně vysokých teplot se vyskytují také v mořích a oceánech, označují se jako Marine heat waves. Mívají ještě větší plošný rozsah a mnohem delší trvání. Mezi jejich vážné dopady patří odumírání korálů. S postupem globálního oteplování jich přibylo a bude se to dále zhoršovat.[18]

Vlna chladného počasí[editovat | editovat zdroj]

Vlna chladného počasí aneb studená vlna je rychlý pokles teploty během 24 hodin vyžadující podstatně zvýšenou ochranu zemědělství, průmyslu, obchodu a společenských aktivit. Přesné kritérium pro studenou vlnu je určeno rychlostí, kterou teplota klesá, a minimem, na které teplota klesá. Tato minimální teplota je závislá na zeměpisné oblasti a ročním období. Studené vlny se obecně mohou vyskytovat na jakémkoli geologickém místě a jsou tvořeny velkými chladnými vzduchovými masami, které se hromadí nad určitými oblastmi a jsou způsobeny pohyby vzdušných proudů. Studené vlny postihují mnohem větší oblasti než vánice, ledové bouře a další nebezpečné zimní počasí.[19]

Příkladem studené vlny může být evropská studená vlna v lednu roku 2017. Období mimořádně chladného zimního počasí zasáhlo východní a střední Evropu a způsobilo přes 70 úmrtí.[20][21]

Tropické cyklony[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Tropická cyklóna.

Tropické cyklóny jsou velké masy teplého, vlhkého a rotujícího vzduchu. Vyskytují se ve všech tropických oceánech kromě rovníkového jižního Atlantiku.[22] Jsou charakterizovány nízkým atmosférickým tlakem, silným deštěm a jejich vítr přesahuje 120 km za hodinu.[23] V různých oblastech světa se tropická cyklóna označuje místními názvy: cyklón v Indii a v Austrálii, hurikán v Atlantském oceánu, tajfun v jihovýchodní Asii, apod.[24] Při pohledu shora se tropické cyklóny jeví jako kruhové spirály. Mohou mít průměr okolo 1000 kilometrů a výšku 15 kilometrů. Klidný střed neboli oko bouře – zóna o průměru 13 až 16 kilometrů – bývá někdy obklopena tak vysokými a hustými mraky, že se denní obloha nad ním jeví temná.[22] K rozptýlení dochází, když již tropické cyklóny nemohou získat dostatek energie z teplé vody oceánu, popřípadě může dospět ke svému zániku rozvířením hlubších a chladnějších vod oceánu. Navíc bouře, která se rychle přesune nad pevninu, náhle ztrácí zdroj paliva a rychle ztratí intenzitu. [25]

Tropické cyklóny a klimatická změna[editovat | editovat zdroj]

Ačkoli nepanuje shoda o tom, zda v rámci klimatické změny dojde ke zvýšení počtu hurikánů, panuje větší přesvědčení a očekávání, že vyšší teplota oceánů a vyšší hladiny moří zesílí jejich intenzitu a dopady. Silnější cyklóny budou mnohem nákladnější, pokud jde o škody a úmrtí. Tropické cyklóny se mohou také vyskytovat ve vyšších zeměpisných šířkách. To je pravděpodobně spojeno s rozšiřováním tropů v důsledku vyšších globálních průměrných teplot.[26] Národní hodnocení změny klimatu v USA z roku 2018 uvádí, že nárůst skleníkových plynů a pokles znečištění ovzduší přispěly ke zvýšení aktivity hurikánů v Atlantiku od roku 1970.[27]

Dopady[editovat | editovat zdroj]

Mezi dopady extrémního počasí patří mimo jiné:[28]

 • Příliš mnoho dešťů (silné lijáky) způsobující záplavy a sesuvy půdy
 • Příliš velké horko a žádný déšť (vlna veder), následkem jsou sucha a lesní požáry
 • Silné větry, jako jsou hurikány a tornáda, které způsobují škody na stavbách a stanovišť zvířat
 • Velké sněhové srážky, které způsobují laviny a vánice

Ekonomické náklady[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článcích Adaptace na globální oteplování a Ekonomické důsledky klimatických změn.

Extrémní počasí v Evropě mezi lety 1980–2019 vedlo k odhadovaným ekonomickým nákladům ve výši 446 miliard EURO,[29] přičemž některé státy jsou k finančním ztrátam vzhledem k poloze a stále častějším extrémním jevům náchylnější než jiné. Ztráty spojené s katastrofami souvisejícími s počasím, jako jsou lidské životy, kulturní dědictví či ekosystémové služby, je obtížné ocenit a zpeněžit, a proto se špatně odrážejí v odhadech ztrát.[30] Nedávné abnormálně silné bouře, hurikány, povodně, vlny veder, sucha a související lesní požáry vedly k bezprecedentním negativním ekologickým důsledkům pro tropické pralesy a korálové útesy po celém světě.[31]

Dle IPCC (2011) se v USA od roku 1980 odhady ročních ztrát pohybovaly od několika miliard až po více než 200 miliard USD (roku 2010), přičemž nejvyšší hodnota je v roce 2005 (rok hurikánu Katrina).[32] Od roku 1980 postihlo USA 332 katastrof souvisejících s počasím a klimatem. Celkové náklady těchto 332 událostí přesahují 2,275 bilionu dolarů.[33] Největší škody způsobily tropické cyklony (1 194,4 miliardy USD), značné škody způsobilo také sucho (±300,1 miliardy USD), silné bouře (±365,3 miliardy USD) a vnitrozemské záplavy (173,7 miliardy USD).[34] Odhadované škody jsou podceněny, protože mnoho dopadů jako jsou ztráty na životech, kulturního dědictví a ekosystémových služeb jsou těžko ohodnotitelné a zpeněžitelné, proto jsou v odhadech ztrát nedostatečně zohledněny.[32]

Dle Munich Re mnoho povětrnostních katastrof odpovídá očekávaným důsledkům změny klimatu. V roce 2021 byl nejnákladnější přírodní katastrofou hurikán Ida, přičemž ztráty činily 65 miliard USD. V Evropě to byly povodně po extrémních deštích, které způsobily ztráty ve výši 54 miliard USD. [10]

Ztráty na životech[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam živelních katastrof podle počtu obětí.

Dle International Disaster Database se počet obětí přírodních katastrof od 20. let 20. století snížil o více než 90 procent, i když se celková lidská populace na zemi zčtyřnásobila a teploty vzrostly o 1,3 °C. Ve 20. letech 20. století zemřelo 5.4 milionů lidí v důsledku přírodních katastrof, zatímco mezi lety 2010–2020 zemřelo 400 tisíc lidí. [35]

Podle Světové meteorologické organizace bylo mezi lety 1970–2019 hlášeno 11 000 katastrof souvisejících s počasím, klimatem a vodním nebezpečím s více než 2 miliony úmrtími.[36]

Nejrychlejší pokles úmrtí v důsledku extrémních povětrnostních jevů se odehrál v jižní Asii. Roku 1991 v Bangladéši zabila tropická cyklóna 135 000 lidí, v roce 1970 zabila cyklóna 300 000 lidí.[37][38] Cyklón podobné velikosti, který udeřil v Indii a Bangladéši roku 2020, zabil celkem 120 lidí.[39]

Studie z roku 2021 zjistila, že 9,4% celosvětových úmrtí v letech 2000 až 2019 – přibližně 5 milionů ročně – lze připsat extrémním teplotám, přičemž větší podíl tvoří úmrtnosti související s chladem, jejichž podíl klesá, a úmrtnost související s horkem, jejichž podíl roste.[40][41]

Sucha a povodně[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Dopady globálního oteplování.

Klimatická změna vedla ke zvýšení četnosti a/nebo intenzity některých typů extrémního počasí.[42] Bouře, jako jsou hurikány nebo tropické cyklóny, mohou způsobit větší množství srážek, které mohou zapříčinit velké záplavy nebo sesuvy půdy v důsledku nasycení. V souvislosti se změnou klimatu se očekává nárůst množství srážek a zvýšení četnosti povodní v celé Evropě.[43]

Již nyní se mnoho evropských regionů potýká s častějšími, závažnějšími a dlouhodobějšími obdobími sucha. Sucha způsobují v Evropě roční ztráty okolo 9 miliard eur, jelikož mají dopad na zemědělství, energetiku a veřejné zásobování vodou. Častější je také četnost extrémního sucha, což s sebou nese nárůst ztrát, které způsobují.[43]

Změny v ekosystémech[editovat | editovat zdroj]

Extrémní počasí negativně ovlivňuje ekosystémy různými událostmi, které mají vážný dopad na krajinu a obyvatelstvo.[44] Intenzivnější a častější extrémní události zvyšují riziko vyhynutí druhů, zejména v biologicky rozmanitých ekosystémech, jako jsou korálové útesy a tropické deštné pralesy.[45] Například roku 2019 zasáhla vlna veder Cairns v Austrálii a způsobila smrt jedné třetiny kaloňů během pouhých dvou dnů, kdy teploty vyšplhaly na 42 °C,[46] podobně na jihu Austrálie v parku Yara Bend zahynulo v důsledku vlny veder 4 500 kaloňů (15% populace kolonie).[47]

Intenzita tropických bouří a hurikánů se vlivem vyšších teplot na mořském povrchu také zvyšuje, což způsobuje větší narušení pobřežních rostlin a zvířat, protože při dopadu bouří na pevninu se mění nebo ničí jejich životní prostředí. Silné záplavy a větry způsobené těmito bouřemi mohou ovlivnit ekosystémy tím, že naruší koloběh živin a růst rostlin. S oteplováním klimatu je tropickými bouřemi a hurikány zasaženo daleko více oblastí, což znamená, že ekosystémy jsou více zranitelné vůči škodám extrémního počasí než v nedávné minulosti.[46]

Lidské aktivity, které zhoršují dopady[editovat | editovat zdroj]

Existuje mnoho lidských činností, které mohou zhoršit dopady extrémních povětrnostních jevů. Mezi ně patří městské plánování, které často zesiluje dopady povodní ve městech, zejména pak v oblastech, které jsou vlivem své polohy a proměnlivosti klimatu vystaveny zvýšenému riziku bouří. Narůstající množství nepropustných povrchů, jako jsou chodníky, silnice, střechy znamená, že půda absorbuje méně vody z přicházejících bouří.[48] Ničení mokřadů, které nasáváním vody a fungují jako přírodní rezervoár, může zesílit dopad povodní a extrémních srážek.[49]

Více městské zástavby může také přispět ke zvýšení extrémních nebo neobvyklých povětrnostních jevů. Vysoké stavby mohou změnit způsob, jakým se vítr v městské oblasti pohybuje, vytlačovat teplejší vzduch nahoru a vyvolávat konvekci a vytvářet bouřky.[48] S těmito bouřkami přichází zvýšené množství srážek, které mohou mít z důvodu velkého množství nepropustných povrchů ve městech ničivé dopady.[48] Nepropustné plochy také absorbují energii ze slunce a ohřívají atmosféru, což způsobuje drastické zvýšení teplot v městských oblastech. To, spolu se znečištěním a teplem uvolňovaným z automobilů a dalších antropogenních zdrojů, přispívá k městským tepelným ostrovům.[50]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Extreme weather na anglické Wikipedii.

 1. Climate Change 2001: The Scientific Basis. web.archive.org [online]. 2005-11-01 [cit. 2022-05-08]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2005-11-01. 
 2. Severe Weather | National Centers for Environmental Information (NCEI). www.ncei.noaa.gov [online]. [cit. 2022-05-08]. Dostupné online. 
 3. HARVEY, Fiona. Scientists attribute extreme weather to man-made climate change: Researchers have for the first time attributed recent floods, droughts and heat waves to human-induced climate change. The Guardian [online]. 2012-07-10 [cit. 2022-06-16]. Dostupné online. 
 4. HANSEN, James; SATO, Makiko; RUEDY, Reto. Global warming in the twenty-first century: An alternative scenario. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2000-08-29, roč. 97, čís. 18, s. 9875–9880. Dostupné online [cit. 2022-06-16]. ISSN 0027-8424. DOI 10.1073/pnas.170278997. PMID 10944197. (anglicky)  Archivováno 16. 6. 2022 na Wayback Machine.
 5. RALOFF, Janet. Extremely Bad Weather: Studies start linking climate change to current events. S. 22. Science News [online]. 2012-11-02 [cit. 2022-06-16]. Roč. 182, čís. 10, s. 22. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2012-11-04. 
 6. GILLIS, Justin. Study Indicates a Greater Threat of Extreme Weather. The New York Times. 2012-04-26. Dostupné online [cit. 2022-10-06]. ISSN 0362-4331. (anglicky) 
 7. HANSEN, James; SATO, Makiko; RUEDY, Reto. Perception of climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2012-09-11, roč. 109, čís. 37. Dostupné online [cit. 2022-06-16]. ISSN 0027-8424. DOI 10.1073/pnas.1205276109. PMID 22869707. (anglicky)  Archivováno 16. 6. 2022 na Wayback Machine.
 8. Attribution of Extreme Weather Events in the Context of Climate Change. nap.nationalacademies.org. 2016-07-28. Dostupné online [cit. 2022-10-06]. DOI 10.17226/21852. (anglicky) 
 9. US EPA, OAR. Climate Change Indicators: Weather and Climate. www.epa.gov [online]. 2016-06-27 [cit. 2022-10-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 10. a b Hurricanes, cold waves, tornadoes: Weather disasters in USA dominate natural disaster losses in 2021 | Munich Re. www.munichre.com [online]. 2022-01-10 [cit. 2022-10-06]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. MOGIL, H. Michael. Extreme weather. New York, NY: Black Dog & Leventhal Publishers, 2007. v, 304 pages s. Dostupné online. ISBN 978-1-57912-743-5. S. 210-211. 
 12. Meteorologický slovník. slovnik.cmes.cz [online]. Česká meteorologická společnost, 2019 [cit. 2022-10-08]. Dostupné online. 
 13. Vlny veder - Klimaweb. www.klimaweb.cz [online]. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, 2016 [cit. 2022-10-06]. Dostupné online. 
 14. National Weather Service Heat Safety. web.archive.org [online]. 2014-07-05 [cit. 2022-10-06]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-07-05. 
 15. THORNBRUGH, Casey; GHERTNER, Asher; McNeeley, Olga Wilhelmi, Robert Harriss. Heat Wave Awareness Project. www.isse.ucar.edu [online]. 2007 [cit. 2022-06-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-08-01. 
 16. It's not just the heat – it's the ozone: Study highlights hidden dangers. www.york.ac.uk [online]. University of York, 2013-07-19 [cit. 2022-06-23]. Dostupné online. 
 17. BRÜCKER, G. Vulnerable populations: lessons learnt from the summer 2003 heat waves in Europe. Eurosurveillance. 2005-07-01, roč. 10, čís. 7, s. 1–2. Dostupné online [cit. 2022-06-23]. ISSN 1560-7917. DOI 10.2807/esm.10.07.00551-en. (anglicky) 
 18. IPCC AR6 WORKING GROUP I. AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Chapter 9: Ocean, Cryosphere and Sea Level Change, Box 9.2. www.ipcc.ch [online]. 2022-06-15 [cit. 2022-10-09]. Dostupné online. 
 19. Cold Wave | SKYbrary Aviation Safety. skybrary.aero [online]. [cit. 2022-08-30]. Dostupné online. 
 20. Freezing conditions cause death and chaos across Europe. the Guardian [online]. 2017-01-08 [cit. 2022-09-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 21. Cold blast in Europe blamed for 73 deaths. web.archive.org [online]. 2017-02-02 [cit. 2022-09-15]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-02-02. 
 22. a b GARRISON, Tom. Essentials of Oceanography. [s.l.]: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2007. 465 s. Dostupné online. ISBN 978-0-495-55531-5. S. 159–160. (anglicky) 
 23. Meteorologický slovník. slovnik.cmes.cz [online]. Česká meteorologická společnost, 2019 [cit. 2022-10-09]. Dostupné online. 
 24. Kde se berou tajfuny, které nyní řádí v Asii. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2009-08-11 [cit. 2022-08-08]. Dostupné online. 
 25. tropical cyclone | Definition, Causes, Formation, and Effects | Britannica. www.britannica.com [online]. [cit. 2022-09-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 26. Center for Climate and Energy Solutions: Hurricanes and Climate Change [online]. 2021 [cit. 2022-09-15]. Dostupné online. 
 27. Climate Science Special Report: Fourth National Climate Assessment, Volume I. Příprava vydání U.S. Global Change Research Program, D.J. Wuebbles, D.W. Fahey, K.A. Hibbard, D.J. Dokken, B.C. Stewart, T.K. Maycock. [s.l.]: [s.n.], 2017. Dostupné online. DOI 10.7930/j0j964j6.. DOI: 10.7930/J0J964J6. 
 28. Center for Climate and Energy Solutions: Extreme Weather and Climate Change [online]. 2022 [cit. 2022-10-06]. Dostupné online. 
 29. Rising risks of climate extreme events can lead to greater sovereign ratings divergence in Europe. Scope Ratings GmbH [online]. 2021-11-04 [cit. 2022-06-24]. Dostupné online. 
 30. Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker, D. Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, G.-K. Plattner, S.K. Allen, M. Tignor, and P.M. Midgley (eds.). Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation: special report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 582 s. Dostupné online. ISBN 978-1-139-42428-8, ISBN 1-139-42428-9. OCLC 794663530 
 31. FRANÇA, Filipe M.; BENKWITT, Cassandra E.; PERALTA, Guadalupe. Climatic and local stressor interactions threaten tropical forests and coral reefs. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2020-03-16, roč. 375, čís. 1794, s. 20190116. Dostupné online [cit. 2022-09-15]. ISSN 0962-8436. DOI 10.1098/rstb.2019.0116. PMID 31983328. (anglicky) 
 32. a b ALLEN (SWITZERLAND, Simon K.; BARROS (ARGENTINA, Vicente; BURTON (CANADA, Ian. Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change. rgdoi.net. 2012. Dostupné online [cit. 2022-06-24]. DOI 10.13140/2.1.3117.9529. 
 33. Billion-Dollar Weather and Climate Disasters (2022). www.ncei.noaa.gov [online]. NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI) U.S. [cit. 2022-10-08]. Dostupné online. (anglicky) 
 34. Billion-Dollar Weather and Climate Disasters (2022). www.ncei.noaa.gov [online]. NOAA National Centers for Environmental Information, 2022-07-21 [cit. 2022-10-08]. Dostupné online. DOI 10.25921/stkw-7w73. (anglicky) 
 35. EM-DAT | The international disasters database. www.emdat.be [online]. [cit. 2022-07-28]. Dostupné online. 
 36. WMO atlas of mortality and economic losses from weather, climate and water extremes (1970-2019). World Meteorological Association. [online]. 2021 [cit. 2022-06-24]. Dostupné online. 
 37. HISTORY.COM EDITORS. Bangladesh cyclone of 1991. HISTORY [online]. A&E Television Networks, 2009-12-02 [cit. 2022-10-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 38. DOLCE, Chris; DONEGAN, Brian. The Deadliest Tropical Cyclone on Record Killed 300,000 People. The Weather Channel [online]. 2019-05-01 [cit. 2022-07-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 39. HENSON, Bob. Amphan’s Toll: More Than 100 Killed, Billions in Damage, Hundreds of Thousands Homeless. Weather Underground [online]. 2020-05-22 [cit. 2022-10-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 40. LU, Donna; COX, Lisa. Extreme temperatures kill 5 million people a year with heat-related deaths rising, study finds. The Guardian [online]. 2021-07-07 [cit. 2022-07-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 41. ZHAO, Qi; GUO, Yuming; YE, Tingting. Global, regional, and national burden of mortality associated with non-optimal ambient temperatures from 2000 to 2019: a three-stage modelling study. The Lancet Planetary Health. 2021-07-01, roč. 5, čís. 7, s. e415–e425. PMID: 34245712. Dostupné online [cit. 2022-07-28]. ISSN 2542-5196. DOI 10.1016/S2542-5196(21)00081-4. PMID 34245712. (English) 
 42. SYMONDS, Michael. Faculty Opinions recommendation of IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.. Faculty Opinions – Post-Publication Peer Review of the Biomedical Literature [online]. 2021-08-10 [cit. 2022-08-08]. Dostupné online. 
 43. a b Důsledky změny klimatu. ec.europa.eu [online]. ? recent ? [cit. 2022-09-12]. Dostupné online. 
 44. AGHAKOUCHAK, Amir; CHIANG, Felicia; HUNING, Laurie S. Climate Extremes and Compound Hazards in a Warming World. Annual Review of Earth and Planetary Sciences. 2020-05-30, roč. 48, čís. 1, s. 519–548. Dostupné online [cit. 2022-08-08]. ISSN 0084-6597. DOI 10.1146/annurev-earth-071719-055228. (anglicky)  Archivováno 3. 6. 2021 na Wayback Machine.
 45. Linköping Universitet. Extreme weather threatens rich ecosystems. ScienceDaily [online]. 2012-03-30 [cit. 2022-09-16]. Dostupné online. (anglicky) 
 46. a b Effects of Climate Change on Ecology | Center for Science Education. scied.ucar.edu [online]. 2021? [cit. 2022-10-07]. Dostupné online. 
 47. DALY, Natasha. Flying foxes are dying en masse in Australia’s extreme heat. Animals [online]. National Geographic, 2020-01-07 [cit. 2022-10-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 48. a b c DOUGLAS, Ian. The Routledge Handbook of Urban Ecology.. Hoboken: Taylor & Francis, 2010-12-21. 1 online resource (689 pages) s. Dostupné online. ISBN 978-0-203-83926-3, ISBN 0-203-83926-9. OCLC 711745469 
 49. ROME, Adam. The Bulldozer in the Countryside: Suburban Sprawl and the Rise of American Environmentalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. (Studies in Environment and History). Dostupné online. ISBN 978-0-521-80059-4. DOI: 10.1017/CBO9780511816703. 
 50. KLEEREKOPER, Laura; VAN ESCH, Marjolein; SALCEDO, Tadeo Baldiri. How to make a city climate-proof, addressing the urban heat island effect. Resources, Conservation and Recycling. 2012-07-01, roč. 64, čís. Climate Proofing Cities, s. 30–38. Dostupné online [cit. 2022-08-08]. ISSN 0921-3449. DOI 10.1016/j.resconrec.2011.06.004. (anglicky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]