Exekuční titul

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Exekuční titul je rozhodnutí nebo jiná listina, vydaná k tomu oprávněným orgánem, sloužící jako podklad pro exekuci, pokud není dobrovolně splněna povinnost v něm obsažená. Podmínkou je však, aby byl vykonatelný, což se, kromě exekutorských a notářských zápisů, dokládá tím, že je na něm vyznačena tzv. doložka vykonatelnosti.

Exekučním titulem může být:[1][2][3]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. § 274 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
  2. § 40 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
  3. § 104 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
  4. § 312 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
  5. § 35a odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.
  6. § 71 odst. 4 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]