European Computer Driving Licence

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Struktura počítačových znalostí a dovedností

European Computer Driving Licence (volně přeloženo evropský řidičák na počítač) je mezinárodní certifikační koncept zabývající se testováním počítačové gramotnosti. Koncept ECDL (v mimoevropských zemích označován jako ICDL – International Computer Driving Licence) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí a dovedností, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení (zejména na trhu práce) úspěšně a efektivně využívat.

Koncept ECDL (ICDL) dnes zahrnuje celou škálu certifikačních a vzdělávacích programů, kde nejznámější a nejrozšířenější je program ECDL Core (základní počítačová gramotnost a digitální kvalifikace) a program ECDL Advanced (profesionální počítačové znalosti a dovednosti). Pro úplné začátečníky jsou pak určeny programy EqualSkills a e-Citizen.

Přínos konceptu ECDL (ICDL) spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní, standardizovanou a nezávislou metodu pro ověření počítačových znalostí a dovedností, základní počítačové gramotnosti i profesionálních počítačových znalostí a dovedností, a to formou převážně praktických testů v reálném prostředí. Testy lze skládat v libovolném programovém prostředí.

Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklady o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem (Osvědčení ECDL Start, ECDL Certifikát, Certifikát ECDL Modular, Certifikát ECDL Advanced a Certifikát ECDL Expert), které jsou v rámci států Evropské unie již řadu let doporučeny a používány jako standard. V poslední době zaznamenává koncept ECDL raketový růst v mnoha mimoevropských zemích, zejména v zemích arabského světa. Koncept ICDL byl také nedávno zaveden i v Číně a USA.

Certifikát ECDL[editovat | editovat zdroj]

Certifikát ECDL je mezinárodní doklad úplné počítačové gramotnosti držitele. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je plně počítačově gramotný, tj. že efektivně ovládá běžnou práci s počítačem, umí zpracovávat text a využívat tabulky, umí pracovat s prezentací a chápe základní principy databází, umí pracovat s Internetem a komunikovat elektronickou poštou. Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán ECDL Sylabem.

 • Modul 2 – Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials)
 • Modul 3 – Zpracování textu (Word Processing)
 • Modul 4 – Práce s tabulkami (Spreadsheets)
 • Modul 5 – Použití databází (Using Databases)
 • Modul 6 – Prezentace (Presentation)
 • Modul 7 – Základy práce s Internetem a komunikace (Online Essentials)
 • Modul 9 – Úpravy digitálních obrázků (Image Editing)
 • Modul 10 – Tvorba webových stránek (Web Editing)
 • Modul 12 – Bezpečné používání informačních technologií (IT Security)
 • Modul 13 – Plánování projektů (Project Planning)
 • Modul 14 – Spolupráce a výměna informací na internetu (Online Collaboration)
 • Modul 15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Managing Online Information)
 • Modul 16 – Základy informatického myšlení a programování (Computing)
 • Modul Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education)
 • Modul Digitální marketing (Digital Marketing)

Certifikát ECDL Start[editovat | editovat zdroj]

Certifikát ECDL Start (ECDL Start Certificate) dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný, tj. že ovládá základy práce s počítačem, resp. s informačními a komunikačními technologiemi (ICT), a to v nejběžnějších oblastech jejich využití. Uchazeč o Certifikát ECDL Start musí úspěšně složit testy ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu, které pokrývají znalosti a dovednosti v oblastech jako jsou Používání počítače a správa souborů (Modul M2), Zpracování textu (Modul M3), Práce s Internetem a komunikace (Modul M7) a z nejméně jednoho dalšího volitelného modulu ECDL Core Sylabu, který může být orientován na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce.

Certifikát ECDL[editovat | editovat zdroj]

Certifikát ECDL (ECDL Certificate) dokládá, že držitel tohoto certifikátu je plně digitálně kvalifikovaný, tj. že je plně připraven pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) tak, jak vyžaduje trh práce. Uchazeč o Certifikát ECDL musí úspěšně složit testy ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu (M2, M3 a M7) a ze čtyř dalších volitelných modulů ECDL Core Sylabu, které mohou být orientovány na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce.

Certifikát ECDL Modular[editovat | editovat zdroj]

Certifikát ECDL Modular (ECDL Modular Certificate) – mezinárodní doklad počítačových znalostí a dovedností držitele. Doklad primárně nevypovídá o digitální gramotnosti nebo digitální kvalifikaci svého držitele, ale o jeho dílčích počítačových znalostech a dovednostech. Obsahuje souhrnný výčet všech úspěšně absolvovaných modulů ECDL, a to nezávisle na typu ECDL programu, tj. moduly z programu ECDL Core, ECDL Advanced, ale i z národních, tzv. Endorsed programů.

Certifikát ECDL Advanced[editovat | editovat zdroj]

Certifikát ECDL Advanced je mezinárodní doklad profesionální počítačové znalosti a dovednosti držitele v odpovídající oblasti. Tento certifikát je dostupný pro tyto moduly:

 • AM3 – Pokročilé zpracování textu
 • AM4 – Pokročilá práce s tabulkami
 • AM5 – Pokročilá použití databází
 • AM6 – Pokročilá prezentace

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán odpovídající oblastí ECDL Advanced Sylabu. Uchazeč o Certifikát ECDL Advanced musí úspěšně složit jeden test z odpovídajícího ECDL Advanced Sylabu.

Uchazeč, který splní testy z vybraných tří modulů ECDL Advanced, má nárok na získání certifikátu ECDL Expert.

Certifikát ECDL Expert[editovat | editovat zdroj]

Certifikát ECDL Expert je mezinárodní doklad profesionální počítačové znalosti a dovednosti držitele ve všech běžných oblastech. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu má profesionální znalosti a dovednosti ve třech ze čtyř základních oblastí práce s počítačem:

 • AM3 – Pokročilé zpracování textu
 • AM4 – Pokročilá práce s tabulkami
 • AM5 – Pokročilá použití databází
 • AM6 – Pokročilá prezentace

Certifikát Digitální fotografie[editovat | editovat zdroj]

Certifikát Digitální fotografie je mezinárodní doklad pokročilých uživatelských počítačových znalostí a dovedností v oblasti digitální fotografie. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je schopen účelně, efektivně a na velmi dobré úrovni využívat nástroje pro práci s digitální fotografií. Pro získání certifikátu musí uchazeč úspěšně složit testy ze tří modulů:[1]

 • DF1 – Správa a archivace digitálních fotografií
 • DF2 – Úpravy a vylepšení digitálních fotografií
 • DF3 – Sdílení a prezentace digitálních fotografií

ECDL Foundation[editovat | editovat zdroj]

ECDL Foundation založilo v roce 1997 sdružení CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies). ECDL Foundation poskytuje licenci k ECDL testování národním profesním společnostem – garantům kvality ECDL testování v národním prostředí.

Držitelem národní licence konceptu ECDL v České republice je Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), která je oprávněna vydávat úspěšným absolventům testů ECDL certifikáty. Držitelem sublicence konceptu ECDL v České republice je akciová společnost CertiCon a.s. (CERTICON), která je jediným subjektem oprávněným akreditovat testovací střediska pro ECDL testování pro území České republiky.[2]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 1. Oficiální české stránky ECDL
 2. Oficiální stránky ECDL Foundation