Eukleidova věta o výšce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Obrázek s popsanými úsečkami vyskytujícími se v Eukleidových větách.

Jako Eukleidovy věty se označují matematické věty o délkách odvěsen a výšky pravoúhlého trojúhelníku. Jsou pojmenované po svém objeviteli, řeckém matematiku Eukleidovi. Jsou to:

  • Eukleidova věta o výšce:
  • Eukleidova věta o odvěsně (pro odvěsnu a):
  • Eukleidova věta o odvěsně (pro odvěsnu b):

Pomocí Eukleidových vět je taky možné dokázat Pythagorovu větu a naopak pomocí Pythagorovy věty lze dokázat Eukleidovy věty.

Eukleidova věta o výšce[editovat | editovat zdroj]

Obsah čtverce sestrojeného nad výškou pravoúhlého trojúhelníku je roven obsahu obdélníku sestrojeného z obou úseků přepony.

Důkaz s využitím podobnosti trojúhelníků[editovat | editovat zdroj]

Označíme-li P patu kolmice z bodu C na přeponu AB (viz označení na obrázku), z podobnosti trojúhelníků APC a CPB plyne:

Obě strany rovnice vynásobíme číslem a dostaneme Eukleidovu větu:

Důkaz z Pythagorovy věty[editovat | editovat zdroj]

Z Pythagorovy věty plyne:

Rovnice sečteme:

Upravíme první 2 členy podle Pythagorovy věty:

Dosadíme :

Roznásobíme, odečteme a vydělíme dvěma:

Důkaz pomocí obsahů[editovat | editovat zdroj]

Velký trojúhelník je poskládán dvěma způsoby. Čtverec nad výškou je nahrazen obdélníkem.

V pravoúhlém trojúhelníku ABC sestrojíme růžový čtverec nad výškou v a obdélník se stranami ca a cb. Doplníme obrázek do velkého pravoúhlého trojúhelníku. Velký trojúhelník je poskládán dvojím způsobem. Čtverec nad odvěsnou o obsahu je ve druhém rozkladu nahrazen obdélníkem o obsahu . Odtud růžové objekty musí mít stejný obsah.

Eukleidova věta o odvěsně[editovat | editovat zdroj]

Obsah čtverce sestrojeného nad odvěsnou pravoúhlého trojúhelníku je roven obsahu obdélníku sestrojeného z přepony a úseku přepony k této odvěsně přilehlé.

Důkaz s využitím podobnosti trojúhelníků[editovat | editovat zdroj]

Z podobnosti trojúhelníků ACB a CPB plyne:

Obě strany rovnice vynásobíme a dostaneme Eukleidovu větu:

Pro důkaz Euklidovy věty pro druhou odvěsnu bychom jen zaměnili body A a B, odvěsny a a b a části přepony ca a cb.

Důkaz z Pythagorovy věty[editovat | editovat zdroj]

Vycházíme z toho, že platí Euklidova věta o výšce (důkaz viz výše). Z Pythagorovy věty plyne:

Pro druhou odvěsnu plyne z principu záměny (symetrie) odvěsen.

Důkaz Eukleidovy věty o odvěsně. Obsah velkého trojúhelníku je poskládán dvojím způsoben. Čtverec nad odvěsnou je nahrazen obdélníkem.

Tento důkaz nelze použít, pokud máme zároveň z Eukleidovy věty dokazovat Pythagorovu větu, protože se jednalo o důkaz kruhem. V takovém případě je nutné použít jiný důkaz Eukleidovy věty.

Důkaz pomocí obsahů[editovat | editovat zdroj]

Pro zelený pravoúhlý trojúhelník ABC sestrojíme růžový čtverec nad odvěsnou b = AC a obdélník se stranami c a cb. Doplníme obrázek šedými pomocnými trojúhelníky. Obsah velkého trojúhelníku je poskládán dvojím způsobem. Čtverec nad odvěsnou o obsahu je nahrazen obdélníkem o obsahu .

Délka výšky[editovat | editovat zdroj]

Na základě znalosti Eukleidových vět a daných délek stran a a b lze vypočítat délku výšky:

Příklad[editovat | editovat zdroj]

Mějme pravoúhlý trojúhelník se stranami (v libovolných, ale shodných jednotkách). Vypočítejte výšku .

Platí:

Po dosazení do druhého vzorce:

Dopočet :

Po dosazení do prvního vzorce:

Výška tohoto trojúhelníku je přibližně 3,9.

Související články[editovat | editovat zdroj]