Essiv

From Wikipedie
Jump to navigation Jump to search

Essiv (zkratka ESS) je mluvnický pád, vyjadřuje dočasný, přechodný nebo náhodný stav. V češtině mu často odpovídá vazba se spojkou jako.

Ve finštině se tvoří koncovkou -na/-nä. Používá se také při vyjádření příslovečného určení času (př.: jouluna – o Vánocích). Některé výrazy používají essiv ve smyslu lokálu (ten finština nemá, na rozdíl od jiných jazyků ze své rodiny, např. maďarštiny, estonštiny a inarijské sámštiny), např. kotona – doma.

V estonštině se essiv tvoří přidáním koncovky -na ke genitivnímu tvaru slova.

  • Příklad: laps "dítě" → lapse "dítěte" → lapsena "jako dítě" ("když jsem byl dítětem")