Energetický audit

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Energetický audit je soubor činností, jehož výsledkem je dokument obsahující návrh doporučení pro snížení nákladů na energie ve vymezeném energetickém hospodářství.

Energetický audit lze zpracovat pro budovy nebo energetické hospodářství. Rozsah energetického auditu je stanoven prováděcím předpisem zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií, dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku. Energetický audit obsahuje zejména, identifikační údaje, popis výchozího stavu, zhodnocení výchozího stavu, návrh opatření ke snížení spotřeby energie, ekonomické vyhodnocení a vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí.

Kdo smí provádět energetický audit[editovat | editovat zdroj]

Energetický audit smí provádět pouze energetický specialista. Energetický specialista je fyzická osoba zapsaná do seznamu energetických specialistů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu a upravuje jej ustanovení zákona 406/2000 Sb. § 10.

Energetický audit obsahuje[editovat | editovat zdroj]

Zhodnocení stávajícího stavu spotřeby energií a navržení opatření k jeho odstranění a obsahuje zejména tyto části:

Identifikační údaje předmětu auditu[editovat | editovat zdroj]

Jsou to informace, které jsou obsaženy v úvodu energetického auditu a zahrnují informace o zadavateli auditu, zpracovateli a co je předmětem energetického auditu.

Popis výchozího stavu[editovat | editovat zdroj]

Obsahuje informace o předmětu energetického auditu, energetických vstupech a výstupech vlastních energetických zdrojů a jejich rozvodech a také informace o významných spotřebičích energie.

Zhodnocení výchozího stavu[editovat | editovat zdroj]

Je výstupem vycházejícího z údajů získaných v popisu stávajícího stavu budovy. Pro zhodnocení výchozího stavu se sestavuje energetická bilance výchozího stavu.

Návrh opatření ke snížení spotřeby energie[editovat | editovat zdroj]

V této části energetického auditu jsou obsaženy zcela konkrétní opatření vedoucí k úsporám energie. Každé navržené opatření obsahuje informace o výši investičních a provozních nákladech a prosté návratnosti.

Ekonomické vyhodnocení[editovat | editovat zdroj]

Výstupem ekonomického vyhodnocení návratnosti navrhovaných opatření je prostá doba návratnosti investice DN = I0 / CF, kde I0 jsou investiční náklady a CF roční Cash Flow. Dále je to stanovení reálné doby návratnosti, čisté součtové hodnoty PNV a vnitřní výnosové procento IRR.

Vyhodnocení z hlediska dopadu na životní prostředí[editovat | editovat zdroj]

V této části energetického auditu se stanoví celkové snížení zátěže životního prostředí před a po navrhovaným opatřením a to pro každou z navržených variant. Hodnocení se zpracovává zejména pro tyto znečišťující látky: tuhé látky, SO2, NOx, Oxid uhelnatý, CxHy, oxid uhličitý.