Energetické plodiny

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Mezi energetické plodiny patří např. čičorka pestrá

Energetické plodiny jsou rostliny pěstované pro získání uhlovodíků, vhodných k získání energie. Sklizená produkce se nazývá biomasa. Používá se k několika účelům: pro přímé spalování, zplyňování, anaerobní digesci, výrobu kapalných biopaliv a další metody energetického a případně i průmyslového využití. Energetické plodiny jsou obvykle děleny na rostliny bylinného a dřevinného charakteru.

Energetické byliny[editovat | editovat zdroj]

Energetické byliny jsou jednoleté či víceleté rostliny pěstované na orných půdách (obvykle s využitím standardní zemědělské techniky).

Rychleroustoucí dřeviny[editovat | editovat zdroj]

Mezi rychlerostoucí dřeviny (RRD) se řadí např. některé topoly, vrby, javory, akáty. Doba obmýtí se pohybuje mezi 3 až 10 lety. RRD mohou být rovněž pěstovány pro produkci celulózy pro celuózo-papírenský průmysl či jiné průmyslové účely.

Zemědělské plodiny[editovat | editovat zdroj]

Pro energetické účely mohou sloužit i obvyklé zemědělské plodiny (obvykle sloužící pro výrobu potravin či krmiv) jako řepka olejka, z ní získaný olej je dále upravován (esterifikace) na MEŘO který je používán jako palivo do vznětových motorů, nebo jako palivo slouží surový olej. V kotlích se dá spalovat zrno obilnin, tak i sekundární produkty jako je sláma. Z bramborového nebo obilného škrobu se může vyrobit ethanol, tohoto produktu můžeme taktéž dosáhnout zkvašením cukru z cukrové řepy (cukrovky).

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Duke, J.A.: Handbook of Energy Crops. 1983 [1]

Související články[editovat | editovat zdroj]