Endergonická reakce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Endergonické reakce, též děje nebo procesy, které jsou (samy o sobě) za fysiologických podmínek energeticky nevýhodné (změna Gibbsovy energie je positivní, ΔG > 0) a mohou tedy probíhat pouze v případě, že jsou bezprostředně spřaženy s reakcí (dějem), který jí energii dodává.

Typickým příkladem jsou reakce, katalysované ligasami, kdy syntetická reakce by nemohla probíhat, kdyby nebyla spřažena se štěpením makroergické sloučeniny (obvykle ATP). Endergonickými ději jsou též např. aktivní transport, na GTP závislá vazba aminoacyl-tRNA na ribosom (viz translace) nebo membránová fosforylace, kde endergonická synthesa ATP je umožněna energií, poskytnutou pasivním transportem H+. Srovnejte s pojmem exergonické reakce.