Empirický vzorec

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Empirický vzorec sloučeniny je vzorec, který vyjadřuje základní poměr mezi atomy tvořící molekulu. Mějme sloučeninu složenou ze tří prvků (A, B, C). Poměr těchto prvků v molekule můžeme vyjádřit pomocí obecného vzorce AxByCz. Pro stechiometrické koeficienty x, y a z v molekule platí, že vzájemný poměr těchto koeficientů odpovídá poměru látkových množství zúčastněných prvků:

x : y : z = n(A) : n(B) : n(C)