Elektrické lokomotivy Škoda

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Škoda 2ELo z roku 1928
Škoda 12E z roku 1953
Škoda 53E z roku 1965
Dvojdílná lokomotiva Škoda 82E z roku 1996
Škoda 109E z roku 2008

Elektrické lokomotivy vyrábí plzeňská firma Škoda od roku 1927, kdy brány továrny opustil první stroj s firemním označením Škoda 1ELo (u ČSD řada E 466.0). Nejnovějším typem je lokomotiva Škoda 109E, jejíž produkce byla zahájena roku 2008 a kterou České dráhy provozují s označením řady 380.

Historický přehled[editovat | editovat zdroj]

První elektrické železniční tratě v tehdejším Československu měly charakter lokální (Tábor – Bechyně a Rybník – Lipno nad Vltavou) a příměstský (Tatranské elektrické železnice, Trenčianska elektrická železnica, Vídeň – Bratislava a síť drah na Ostravsku) a byly obsluhovány až na výjimky elektrickými vozy (často již na rozhraní tramvaje a železnice).

První elektrickou lokomotivu převzaly ČSD v červnu 1926.[1] Stroj s akumulátorovým pohonem a označením E 407.001 byl vyroben ve spolupráci Františka Křižíka a strojírny Breitfeld & Daněk. Určen byl pro posun v pražském železničním uzlu, o jehož elektrifikaci rozhodlo ministerstvo železnic roku 1924 a která byla dokončena roku 1928. Právě pro posun na těchto elektrifikovaných pražských spojkách byly u Škody objednány dva typy elektrických lokomotiv – pro dopravu osob (tři kusy, označena jako Škoda 1ELo) a nákladu (dva kusy, Škoda 2ELo).[2] Následující produkce z doby první republiky byla kusová a určená výhradně pro Československé státní dráhy. Kromě klasických elektrických lokomotiv vyráběla Škoda i lokomotivy akumulátorové.

Větší rozmach výroby elektrických lokomotiv nastal po druhé světové válce, kdy Československo začalo elektrifikovat hlavní železniční tah Ústí nad Labem – Praha – Ostrava – Žilina – Prešov – Košice – Čierna nad Tisou, na který navázala elektrifikace dalších hlavních tratí. První elektrickou traťovou lokomotivou se stal typ Škoda 12E (u ČSD řada E 499.0, nyní řada 140) vyráběný od roku 1953. Tentýž rok byl zároveň zprovozněn první elektrifikovaný úsek výše zmíněné hlavní trati mezi severními Čechami a východním Slovenskem. Od té doby byla Škoda výhradním dodavatelem elektrických lokomotiv pro ČSD (až do roku 1991).

Od druhé světové války byly rovněž vyráběny odklizové lokomotivy používané v povrchových dolech. Prvním takovým typem byla Škoda 10ELo (od roku 1948), na který navázaly další typy vyráběné až do konce 80. let 20. století. Kromě československých dolů byly dodávány i pro doly sovětské či čínské.

„Klasické“ elektrické lokomotivy začala Škoda vyvážet na přelomu 50. a 60. let. Jednalo se především o export do Sovětského svazu (kde největších objemů dosáhly stroje řad ČS2 a ČS4 několika různých továrních typů), Bulharska a Polska. Na přelomu 80 a 90. let 20. století zakoupily lokomotivy Škoda i východoněmecké dráhy, v první polovině 90. let několik kusů i italský dopravce. V té době ale kvůli rozpadu tzv. východního bloku masová výroba elektrických lokomotiv ve Škodě skončila, v omezené míře pokračovaly pouze dodávky strojů řady ČS7 pro ruské a ukrajinské železnice.

Ač byly nadále zpracovávány projekty nových typů lokomotiv, ve druhé polovině 90. let (vyjma exportované řady ČS7) vyrobila Škoda pouze několik strojů pro Doly Nástup Tušimice (dnes Severočeské doly). Výroba typu 82E (ruská a ukrajinská řada ČS7) byla ukončena roku 1997. Od roku 2000 tak nastala dlouhá odmlka, teprve až v roce 2008 vyrobila Škoda Transportation první stroje zcela nové třísystémové řady 380 pro České dráhy (typ 109E), ze které byly následně odvozeny i varianty pro slovenské a německé železnice.

Do začátku výroby prototypů strojů 109E vyprodukovala Škoda od roku 1928 celkem 5 553 elektrických lokomotiv.[2]

Značení typů lokomotiv[editovat | editovat zdroj]

Škoda pro své tovární označení dodnes používá kombinaci čísla, což je pořadové číslo typu lokomotivy tak, jak byly postupně vyvíjeny, a písmena „E“ (značící elektrickou lokomotivu). V počátcích (do roku 1952) používala kombinaci čísla a písmen „ELo“ (elektrická lokomotiva). První typ elektrické lokomotivy z Plzně je tedy označen jako Škoda 1ELo, nejnovější typ nese označení Škoda 109E. (V původních dobových pramenech jsou první dva typy značeny jako ELo 1 a ELo 2.[3])

Za písmeny „ELo“ nebo „E“ se potom nachází další číslo značící výrobní sérii, přičemž tyto série se mezi sebou často v detailech (ale i podstatnějších komponentech) odlišují. Číslice 0 je využívána pro prototypy (např. Škoda 53E0), běžné série začínají číslem 1 (Škoda 53E1 až Škoda 53E9).

Místo čísla série se mohou za písmenem „E“ nacházet písmena „m“ nebo „r“ značící modernizaci nebo rekonstrukci.

Tovární označení typů lokomotiv se nemusí shodovat s označením řadou, která je lokomotivám přidělena pro běžný provoz. Příkladem může být typ Škoda 57E, jehož první série 57E1 je v provozu u Českých drah označena řadou 122, série 57E2 naopak řadou 123. Naopak řada ČS2 ruských (dříve sovětských) železnic slučuje několik továrních typů (25E, 34E, 53E a 54E).

Poznámky k seznamu[editovat | editovat zdroj]

Seznam je seřazen dle továrních typů, začíná tedy lokomotivou Škoda 1ELo a končí zatím posledním typem Škoda 109E. Řada mezi těmito dvěma modely ale není kompletní, neboť některé typy byly sice vyprojektovány, k jejich výrobě ale z různých příčin nedošlo (chybí tedy např. lokomotivy Škoda 60E, 86E a další).

V seznamu je obsažena i úzkorozchodná elektrická jednotka Škoda 35E (řada E 10.0), která svým továrním označením 35E zapadá do řady elektrických lokomotiv.

Seznam typů elektrických lokomotiv[editovat | editovat zdroj]

Typ Obrázek Série Označení
zákazníka
Zákazník Dodáno Rozchod
(mm)
Uspořádání
pojezdu
Napájení Hmotnost
(t)
Výkon
(kW)
Max. rychl.
(km/h)
Druh Poznámka
Roky Kusů Hod. Trv.
1ELo 1 E 467.001–03 ČSD 1928 3 1435 (1A)´Bo(A1)´ 1,5 kV 85,5 1560 90 traťová pohon kontroléru elektromotorem
2ELo Lokomotiva E 424.002 1 E 424.001–02 ČSD 1928 2 1435 B+B 1,5 kV 56 780 50 posunovací
3ELo 1 E 423.001–02 ČSD 1928 2 1435 Bo´Bo´ 1,5 kV 50 50 posunovací vyrobeny v Adamovských strojírnách
4ELo 1 E 467.004–05 ČSD 1930 2 1435 (1A)´Bo(A1)´ 1,5 kV 85,5 1560 90 traťová pohon kontroléru pneumotorem
5ELo 1 E 417.001–02 ČSD 1931 2 1435 Bo´Bo´ 0,44 kV 68 180 40 akumulátorová
2 E 416.001–02 ČMD 1943 2 1435 Bo´Bo´ 0,44 kV 65 180 40
3 E 416.003–06 ČSD 1947 4 1435 Bo´Bo´ 0,44 kV 64 180 40
4 E 416.007–10 ČSD 1949 4 1435 Bo´Bo´ 0,44 kV 64 180 40
5 E 416.011 Zvolen 1955 1 1435 Bo´Bo´ 52 180 40
6 E 416.012 plynárna Úžín 1959 1 1435 Bo´Bo´ 52 180 40
6ELo 1 E 202.001 MNO 1930 1 1435 Bo 0,3 kV 22,3 90 35 akumulátorová
6E E 202.101–02 Škoda-ETD 1952 1 1435 Bo 0,3 kV 22 90 60 akumulátorová původně 6ELo2
7ELo 1 Sev. elektr. záv. 1936 1 1435 Bo 0,052 kV 3 35 5 akumulátorová
8ELo 1 Plz. akc. piv. 1938 1 1435 B 0,1 kV 10,5 18 35 akumulátorová
9ELo 1 E 407.101 ČSD 1947 1 1435 Bo´Bo´ 0,44 kV 67 180 40 akumulátorová původní výrobce Křižík 1926
10ELo 1 SHD 1949–1950 10 1435 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 150 1560 65 odklizová přímé řízení
2 SHD 1951 10 1435 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 150 1560 65
11ELo 1 SHD 1950 5 1435 Bo´Bo´ 1,5 kV 100 1100 65 odklizová
12E Lokomotiva E 499.004 1 E 499.001 ČSD 1953 1 1435 Bo´Bo´ 3 kV 80 2344 2032 120 traťová
2 E 499.002–17 ČSD 1953–1954 16 1435 Bo´Bo´ 3 kV 80 2344 2032 120
3 E 499.018–40 ČSD 1955–1956 23 1435 Bo´Bo´ 3 kV 80 2344 2032 120
4 E 499.041–55 ČSD 1957 15 1435 Bo´Bo´ 3 kV 80 2344 2032 120
5 E 499.056–80 ČSD 1957 25 1435 Bo´Bo´ 3 kV 80 2344 2032 120
6 E 499.081–100 ČSD 1958 20 1435 Bo´Bo´ 3 kV 80 2344 2032 120
13E 1 SSSR 1951–1952 32 1524 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 150 1560 1200 65 odklizová nepřímé řízení
14E 1 SHD 1952 7 1435 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 150 1560 1200 65 odklizová nepřímé řízení
2 SHD 1952–1953 24 1435 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 150 1560 1200 65
3 SHD 1953–1954 31 1435 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 150 1560 1200 65
4 SHD 1958 12 1435 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 150 1560 1200 65
5 SHD 1958 8 1435 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 150 1560 1200 65
15E Lokomotiva E 422.0003 1 E 422.001–04 ČSD 1956–1957 4 1435 Bo´Bo´ 1,5 kV 48 440 360 50 traťová
16E Lokomotiva Škoda 16E2 1 Jihočes. papírny, DPMO 1955 3 1435 Bo 0,6 kV 22,6 100 40 průmyslová
2 Technolen Svitavy 1958 1 1435 Bo 0,6 kV 22,6 100 40
17E Lokomotiva č. 121 1 101–145 Chvaletice 1957 2 900 Bo´Bo´ 1,5 kV 64 520 45 odklizová
2 Chvaletice, SHD, HDB 1958–1959 40 900 Bo´Bo´ 1,5 kV 64 520 45
3 SHR 1959–1960 40 900 Bo´Bo´ 1,5 kV 64 520 45
4 HDBS, SHR 1962 32 900 Bo´Bo´ 1,5 kV 64 520 45
18E 8 NHKG-Kunčice 1955 1 1435 B 0,5 kV 50 Hz 17,6 86 10,5 průmyslová
9 NHKG-Kunčice 1955 1 1435 B 0,5 kV 50 Hz 17,6 86 10,5
10 Kosciusko Polsko 1955 1 1435 B 0,5 kV 50 Hz 17,6 80 7
11 koksovna Karviná 1955 1 1435 B 0,5 kV 50 Hz 17,6 80 7
12 koksovna Ostrava 1959 2 1435 B 0,5 kV 50 Hz 17,6 80 7
13 VŽKG-Kunčice 1959 5 1435 B 0,5 kV 50 Hz 17,6 80
19E 1 Čína 1956 12 1435 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 150 1560 1200 65 odklizová
20E Lokomotiva 141.001 1 E 499.101 ČSD 1957 1 1435 Bo´Bo´ 3 kV 80 2344 2032 120 traťová
21E Lokomotiva č. 99 1 SSSR 1956–1957 40 1524 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 150 1560 1200 65 odklizová
2 SSSR 1958 50 1524 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 150 1560 1200 65
3 SSSR 1958 1524 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 150 1560 1200 65
4 SSSR 1959–1960 65 1524 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 150 1560 1200 65
22E Dvojice lokomotiv 22E 1 Severní Korea 1958 10 1435 Bo´Bo´ 3 kV 80 2344 2032 120 traťová násobné řízení
23E Lokomotiva 180.001 1 E 699.001–02 ČSD 1958 2 1435 Co´Co´ 3 kV 117 3516 3048 120 traťová
24E 0 ČS1-001–02 SSSR 1957 2 1524 Bo´Bo´ 3 kV 84 2344 2032 120 traťová
25E 0 ČS2-001–02 SSSR 1958 2 1524 Co´Co´ 3 kV 121 3516 3048 140 traťová
26E 0 SSSR 1960 2 1524 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 165 2490 65 odklizová
26Em Lokomotiva č. 243 1 575–606, 225–232 SHD + HDBS 1972 32+8 1435 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 180 2520 2190 65 odklizová 8 lokomotiv HDBS – hmotnost 165 t
2 607–636 SHD 1973 30 1435 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 180 2520 2190 65
3 637–656 SHD 1975 20 1435 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 180 2520 2190 65
27E Lokomotiva 127.701 1 659–698 SHD 1984–1985 40 1435 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 165 2520 2190 65 odklizová 12 ks – hmotnost 155 t
2 245–269, 699–723 HDB, SHD 1989 50 1435 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 165 2520 2190 65 5+20 ks – hmotnost 155 t
28E 1 Bulharsko 1960 3 1435 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 150 1560 65 odklizová
29E Lokomotiva ČS3-45 0 ČS1-102 SSSR 1960 1 1524 Bo´Bo´ 3 kV 85 2800 2472 120 traťová
1 ČS3-001–87 SSSR 1960–1961 87 1524 Bo´Bo´ 3 kV 85 2800 2440 120
30E Lokomotiva 141.004 1 E 499.102–31 ČSD 1959 30 1435 Bo´Bo´ 3 kV 84 2344 2032 120 traťová
2 E 499.132–61 ČSD 1959–1960 30 1435 Bo´Bo´ 3 kV 84 2344 2032 120
31E Lokomotiva 181.001 1 E 669.101–80 ČSD 1960–1961 80 1435 Co´Co´ 3 kV 120 2820 2610 90 traťová
2 E 669.1081–150 ČSD 1961 70 1435 Co´Co´ 3 kV 120 3000 2790 90
32E Lokomotiva S 699.001 0 S 699.001 ČSD 1963 1 1435 Co´Co´ 25 kV 50 Hz 124 5100 4920 120 traťová ŽZO Velim, laminátová skříň, křemíkové usměrňovače
33E Lokomotiva 110.039 0 E 458.0001–02 ČSD 1971 2 1435 Bo´Bo´ 3 kV 72 960 800 80 posunovací
1 E 458.0003–52 ČSD 1972–1973 50 1435 Bo´Bo´ 3 kV 72 960 800 80
2 E 426.0001–06 ČSD 1973 6 1435 Bo´Bo´ 1,5 kV 64 480 400 50
34E Lokomotiva ČS2-158 0 ČS2-003–04 SSSR 1962 2 1524 Co´Co´ 3 kV 123 4200 3708 160 traťová
1 ČS2-005–104 SSSR 1962–1963 100 1524 Co´Co´ 3 kV 123 4200 3708 160
2 ČS2-105–204 SSSR 1963 100 1524 Co´Co´ 3 kV 123 4200 3708 160
3 ČS2-205–224 SSSR 1963 20 1524 Co´Co´ 3 kV 123 4200 3708 160
4 ČS2-233–236
ČS2T-237–304
SSSR 1963–1964 72 1524 Co´Co´ 3 kV 123 4200 3708 160
35E E 10.01 pionýr. dráha Plzeň 1960 1 760 B 0,6 kV 19,5 35 30 jednotka
36E 1 elektr. Obrenovac Jugoslávie 1983 10 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 72 984 880 80 posunovací automatická regulace pomalé jízdy, dálkové ovládání
37E 1 Čína 1959–1960 27 1435 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 150 1560 65 odklizová
2 Čína 1960 35 1435 Bo+Bo+Bo 1,5 kV 150 1560 65
38E 1 VŽKG-Ostrava 1960 6 1435 B 0,5 kV 18 86 1,5 průmyslová
39E 0 S 479.001–02 ČSD 1961 2 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 85 3000 2840 100 traťová křemíkové usměrňovače
40E 0 S 479.101–02 ČSD 1961–1962 2 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 88 3000 2840 100 traťová ignitrony
40Em S 479.101 Škoda 1970 1 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 84 3280 3120 110 traťová reko 40E, křemíkové usměrňovače, zkušební vozidlo
41E Lokomotiva ČS1-041 0 ČS1-003–05 SSSR 1959 3 1524 Bo´Bo´ 3 kV 85 2344 2032 120 traťová
1 ČS1-006–101 SSSR 1959–1960 96 1524 Bo´Bo´ 3 kV 85 2344 2032 120
42E 1 E41-01–41 Bulharsko 1962–1963 41 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 88 3000 2800 110 traťová ignitrony
42Em E41-01–41 Bulharsko 1965–1967 41 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 88 3000 2800 110 traťová reko 42E, křemíkové usměrňovače
43E Lokomotiva E 469.110 1 E 469.001–85 ČSD 1960–1961 85 1435 Bo´Bo´ 3 kV 88 2344 2032 90 traťová
44E Lokomotiva EU05-22 1 EU05-01–30 Polsko 1961 30 1435 Bo´Bo´ 3 kV 88 2344 2032 125 traťová
46E Lokomotiva 42 072 1 E42-01–20 Bulharsko 1965–1966 20 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 88 3000 2800 110 traťová laminátová skříň, křemíkové usměrňovače
2 E42-21–50 Bulharsko 1967 30 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 84 3000 2800 110
3 E42-51–70 Bulharsko 1968 20 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 84 3000 2800 110
4 E42-71–90 Bulharsko 1970 20 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 84 3000 2800 110
47E Lokomotiva S 489.0044 1 S 489.0001–020 ČSD 1966 20 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 84 3200 3080 110 traťová laminátová skříň, křemíkové usměrňovače
2 S 489.0021–060 ČSD 1966 40 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 84 3200 3080 110
3 S 489.0061–110 ČSD 1967 50 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 84 3200 3080 110
4 S 499.0001–070 ČSD 1968 70 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 85 3200 3080 120 jako 47E1–3 + odporová brzda, tyristorové řízení pohonu
5 S 499.0071–120 ČSD 1969 50 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 85 3200 3080 120
6 S 499.1003–027 ČSD 1970 25 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 85 3200 3080 140
47Em Lokomotiva 342.062 340.049, 055, 062 ČD 2004 3 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz,
15 kV 16 2/3 Hz
3200 3080 120 traťová reko 47E2 a 47E3
48E 0 ČS5-001–002 SSSR 1966 2 1524 Co´Co´ 25 kV 50 Hz,
3 kV
126 4500 4260 160 traťová laminátová skříň
49E ČSD 1 1435 B´B´ 25 kV 50 Hz,
3 kV
funkční vzorek pojezdu
50E Lokomotiva ČS6-029 1 ČS6-001–010 SSSR 1979 10 1520 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 3 kV 164 8400 8060 160 traťová dvoudílná lokomotiva, odporová brzda 7 000 kW trvale
2 ČS6-011–030 SSSR 1981 20 1520 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 3 kV 164 8400 8060 160
51E Lokomotiva 210.003 0 S 458.0001 ČSD 1973 1 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 72 984 880 80 posunovací
1 S 458.0002–31 ČSD 1973 30 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 72 984 880 80
2 S 458.0032–51 ČSD 1979 20 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 72 984 880 80
3 S 458.0052–74 ČSD 1983 23 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 72 984 880 80
51Em Lokomotiva 209.001 209.001 ČSD 1990 1 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 74 960 80 posunovací reko 51E0
52E Lokomotiva ČS4-025 0 ČS4-001 SSSR 1965 1 1524 Co´Co´ 25 kV 50 Hz 123 5100 4920 160 traťová laminátová skříň, křemíkové usměrňovače, elektrická odporová brzda
1 ČS4-002–011 SSSR 1966 10 1524 Co´Co´ 25 kV 50 Hz 123 5100 4920 160
2 ČS4-012–061 SSSR 1966–1967 50 1524 Co´Co´ 25 kV 50 Hz 123 5100 4920 160 laminátová skříň, křemíkové usměrňovače, bez EDB, úprava pro napájení 12 kV
3 ČS4-062–160 SSSR 1967–1969 99 1524 Co´Co´ 25 kV 50 Hz 123 5100 4920 160
4 ČS4-162–211 SSSR 1970 50 1524 Co´Co´ 25 kV 50 Hz 123 5100 4920 160
5 ČS4-212–231 SSSR 1971–1972 50 1524 Co´Co´ 25 kV 50 Hz 123 5100 4920 160
52Em S 699.1001 VÚD Praha 1968 1 1435 Co´Co´ 25 kV 50 Hz traťová reko 52E0
53E Lokomotiva ČS2-871 0 ČS2-232 SSSR 1964 1 1524 Co´Co´ 3 kV 126 4200 3708 160 traťová odporová brzda
1 ČS2T-305–404 SSSR 1964–1965 100 1524 Co´Co´ 3 kV 126 4200 3708 160
2 ČS2-405–454,
505–564
SSSR 1965 110 1524 Co´Co´ 3 kV 126 4200 3708 160 odporová brzda, 505–564 bez EDB
3 ČS2-455–504,
ČS2M-565–566
SSSR 1965 52 1524 Co´Co´ 3 kV 126 4200 3708 160 565 a 566 – max. rychlost 180 km/h
4 ČS2-567–676 SSSR 1966 110 1524 Co´Co´ 3 kV 126 4200 3708 160 bez EDB
5 ČS2-677–776 SSSR 1968–1969 100 1524 Co´Co´ 3 kV 126 4200 3708 160
6 ČS2-777–826 SSSR 1970 50 1524 Co´Co´ 3 kV 126 4200 3708 160
7 ČS2-827–874 SSSR 1971 48 1524 Co´Co´ 3 kV 126 4200 3708 160
8 ČS2-877–904 SSSR 1972 28 1524 Co´Co´ 3 kV 126 4200 3708 160
9 ČS2-905–944 SSSR 1972 40 1524 Co´Co´ 3 kV 126 4200 3708 160
54E Lokomotiva ČS2T-231 1 ČS2T-225–231 SSSR 1963 7 1435 Co´Co´ 3 kV 123 4200 3708 120 traťová
55E Lokomotiva 350.020 0 ES 499.0001–002 ČSD 1974 2 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz,
3 kV
84 4200 4000 160 traťová
1 ES 499.0003–020 ČSD 1975 18 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz,
3 kV
87 4200 4000 160 unifikované stanoviště, automatické brzdění
56E Lokomotiva 61 012 1 61 001–020 Bulharsko 1994 20 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 74 960 80 posunovací
57E Lokomotiva 122.032 1 E 469.2001–055 ČSD 1967 55 1435 Bo´Bo´ 3 kV 85 2280 1990 90 traťová
2 E 469.3001–030 ČSD 1971 30 1435 Bo´Bo´ 3 kV 85 2280 1990 90
57Er Lokomotiva 124.601 E 469.3030 ČSD 1972 1 1435 Bo´Bo´ 3 kV 200 traťová reko 57E2, úprava pro zkoušky podvozků II. generace
58E Lokomotiva 131.017+018 1 E 479.1001–060 ČSD 1980 30 1435 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 3 kV 170 5000 4480 100 traťová dvoudílná lokomotiva, díly číslovány samostatně
2 E 479.1061–100 ČSD 1982 20 1435 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 3 kV 170 5000 4480 100
59E Lokomotiva 182.099 1 E 669.2001–038 ČSD 1963 38 1435 Co´Co´ 3 kV 120 3000 2790 90 traťová
2 E 669.2039–103 ČSD 1964 65 1435 Co´Co´ 3 kV 120 3000 2790 90
3 E 669.2104–168 ČSD 1965 65 1435 Co´Co´ 3 kV 120 3000 2790 90
61E Lokomotiva 183.034 1 E 669.3001–043 ČSD 1971 43 1435 Co´Co´ 3 kV 120 3000 2790 90 traťová
62E Lokomotiva ČS4T-306 0 ČS4T-161 SSSR 1971 1 1524 Co´Co´ 25 kV 50 Hz 126 5100 4920 160 traťová elektrická odporová brzda
1 ČS4T-232–262 SSSR 1973–1974 31 1524 Co´Co´ 25 kV 50 Hz 126 5100 4920 160
2 ČS4T-263–322 SSSR 1977–1978 60 1520 Co´Co´ 25 kV 50 Hz 126 5100 4920 160
3 ČS4T-323–362 SSSR 1979 40 1520 Co´Co´ 25 kV 50 Hz 126 5100 4920 160
4 ČS4T-363–427 SSSR 1980 65 1520 Co´Co´ 25 kV 50 Hz 126 5100 4920 160
5 ČS4T-428–477 SSSR 1981 50 1520 Co´Co´ 25 kV 50 Hz 126 5100 4920 160
6 ČS4T-478–547 SSSR 1982–1983 70 1520 Co´Co´ 25 kV 50 Hz 126 5100 4920 160
7 ČS4T-548–607 SSSR 1983 60 1520 Co´Co´ 25 kV 50 Hz 126 5100 4920 160
8 ČS4T-608–650 SSSR 1984 43 1520 Co´Co´ 25 kV 50 Hz 126 5100 4920 160
9 ČS4T-651–715 SSSR 1985–1986 65 1520 Co´Co´ 25 kV 50 Hz 126 5100 4920 160
10 ČS4T-716–740 SSSR 1986 15 1520 Co´Co´ 25 kV 50 Hz 126 5100 4920 160
63E Lokomotiva ČS2T-1005 0 ČS2T-875–876 SSSR 1972 2 1524 Co´Co´ 3 kV 126 4620 4080 160 traťová elektrická odporová brzda
1 ČS2T-945–1024 SSSR 1974–1975 80 1520 Co´Co´ 3 kV 126 4620 4080 160
2 ČS2T-1025–1062 SSSR 1976 38 1520 Co´Co´ 3 kV 126 4620 4080 160
64E Lokomotiva 43 510 1 43-01–23 Bulharsko 1971 23 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 84 3140 3020 130 traťová
2 43-24–43 Bulharsko 1973 20 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 84 3140 3020 130
3 43-44–56 Bulharsko 1974 13 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 84 3140 3020 130
65E Lokomotiva 150.009 1 E 499.2001–027 ČSD 1978 27 1435 Bo´Bo´ 3 kV 84 4200 4000 140 traťová
65Em Lokomotiva 151.023 151 ČD 1997–2002 13 1435 Bo´Bo´ 3 kV 84 4200 4200 160 traťová reko 65E, původní inventární čísla
66E Lokomotiva ČS200-004 0 ČS200-001–002 SSSR 1975 2 1520 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 3 kV 152 8400 8000 200 traťová dvoudílná lokomotiva
1 ČS200-003–012 SSSR 1979 10 1520 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 3 kV 156 8400 8000 200
67E Lokomotiva 125.801+802 1 E 469.5001–044 ČSD 1976 22 1524 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 3 kV 170 4680 4080 90 traťová dvoudílná lokomotiva, díly číslovány samostatně
68E Lokomotiva 45 204 1 43R-57–70 Bulharsko 1975 14 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 87 3140 3020 130 traťová řízené pomocné pohony, plynule řízená odporová brzda
2 43R-71–100 Bulharsko 1976–1977 30 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 87 3140 3020 130
3 43R-101–115 Bulharsko 1978 15 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 87 3140 3020 130
4 43R-116–130 Bulharsko 1979 15 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 87 3140 3020 130
5 43R-131–145 Bulharsko 1980–1981 15 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 87 3140 3020 130
6 43R-146–175 Bulharsko 1982 30 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 87 3140 3020 110
7 43R-176–205 Bulharsko 1983 30 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 87 3140 3020 110
69E Lokomotiva 363.050 0 ES 499.1001–002 ČSD 1980 2 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz,
3 kV
88 3060 120 traťová unifikované stanoviště, ARR, EDB 3000 kW
1 ES 499.1003–012 ČSD 1984 10 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz,
3 kV
88 3060 120
2 ES 499.1013–042 ČSD 1985 30 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz,
3 kV
88 3060 120
3 ES 499.1043–082 ČSD 1986–1987 40 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz,
3 kV
88 3060 120
4 ES 499.1083–147 ČSD 1987–1988 65 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz,
3 kV
88 3060 120
5 363.148–181 ČSD 1990 34 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz,
3 kV
88 3060 120
69Er Lokomotiva 362.001 362.001 ČSD 1990 1 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz,
3 kV
88 3060 140 traťová unifikované stanoviště, ARR, EDB 3000 kW
70E Lokomotiva 263.002 0 S 499.2001–002 ČSD 1984 2 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 85 3060 120 traťová unifikované stanoviště, řízené pomocné pohony
1 263.003–012 ČSD 1987 10 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 85 3060 120
71E Lokomotiva 163.014 1 E 499.3001–020 ČSD 1984 20 1435 Bo´Bo´ 3 kV 85 3060 120 traťová
2 E 499.3021–040 ČSD 1985 20 1435 Bo´Bo´ 3 kV 85 3060 120
3 E 499.3041–060 ČSD 1986 20 1435 Bo´Bo´ 3 kV 85 3060 120
71Em Lokomotiva 363.517 363.501–30 ČDC 2011–2013 30 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz,
3 kV
88 3700 120 traťová reko 71E
73E Lokomotiva 242.205 1 S 499.0201–230 ČSD 1975 30 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 84 3200 3080 120 traťová
2 S 499.0231–256 ČSD 1979 26 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 84 3200 3080 120
3 S 499.0257–286 ČSD 1981 30 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 84 3200 3080 120
76E Lokomotiva 372.008 1 372.002–015 ČSD 1991 14 1435 Bo´Bo´ 15 kV 16 2/3 Hz,
3 kV
84 3080 120 traťová
76Em Lokomotiva 371.003 371.001–5, 15 ČD 1996 6 1435 Bo´Bo´ 15 kV 16 2/3 Hz,
3 kV
84 3080 160 traťová reko 80E0
77E Lokomotiva ET40-43 1 ET40-01-30 Polsko 1975 30 1435 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 3 kV 164 4680 4080 90 traťová dvoudílná lokomotiva, díly značeny A/B
2 ET40-31-60 Polsko 1978 30 1435 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 3 kV 164 4680 4080 90
78E Lokomotiva 111.002 0 E 457.0001 ČSD 1977 1 1435 Bo´Bo´ 3 kV 68 760 80 posunovací pulsní regulace, reko 33E1
1 E 458.1001–035 ČSD 1981–1982 35 1435 Bo´Bo´ 3 kV 72 760 80 posunovací pulsní regulace
79E Lokomotiva 130.032 1 E 479.0001–040 ČSD 1977 40 1435 Bo´Bo´ 3 kV 86 2340 2040 100 traťová
2 E 479.0041–054 SHD 1977 14 1435 Bo´Bo´ 3 kV 86 2340 2040 100
80E Lokomotiva 180.008 0 ES 499.2001, 230.001 ČSD, NDR 1987 2 1435 Bo´Bo´ 15 kV 16 2/3 Hz,
3 kV
84 3080 120 traťová
1 230.002–020 Německo 1991 19 1435 Bo´Bo´ 15 kV 16 2/3 Hz,
3 kV
84 3080 120
80Em Lokomotiva 371.201 180.001 Německo 1992 1 1435 Bo´Bo´ 15 kV 16 2/3 Hz,
3 kV
84 3080 160 traťová reko 80E0
81E Lokomotiva ČS8-030 0 ČS8-001–002 SSSR 1983 2 1520 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 176 7200 160 traťová dvojdílná lokomotiva, odporová brzda 7 400 kW
1 ČS8-003–032 SSSR 1987 30 1520 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 176 7200 160
2 ČS8-033–082 SSSR 1989 50 1520 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz 176 7200 160
82E Lokomotiva ČS7-282 1 ČS7-001–020 SSSR 1983 20 1520 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 3 kV 172 6160 160 traťová dvojdílná lokomotiva, odporová brzda 6 500 kW
2 ČS7-021–040 SSSR 1984 20 1520 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 3 kV 172 6160 160
3 ČS7-041–075 SSSR 1985 35 1520 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 3 kV 172 6160 160
4 ČS7-076–110 SSSR 1986 35 1520 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 3 kV 172 6160 160
5 ČS7-111–150 SSSR 1987 40 1520 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 3 kV 172 6160 160
6 ČS7-151–210 SSSR 1988 60 1520 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 3 kV 172 6160 160
7 ČS7-211–240 SSSR 1989 30 1520 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 3 kV 172 6160 160
8 ČS7-241–285 SSSR 1990 45 1520 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 3 kV 172 6160 160
9 ČS7-286–321 Rusko,
Ukrajina
1992–1997 36 1520 Bo´Bo´+Bo´Bo´ 3 kV 172 6160 160 dvojdílná lokomotiva, odporová brzda 6 500 kW, 286 – Rusko (1992), 287–321 – Ukrajina (1995–1997)
85E Lokomotiva 169.001 0 169.001 ČSD 1988 1 1435 Bo´Bo´ 3 kV 80 2600
3200*
120
160*
traťová asynchronní motory na nápravách, *=po rekonstrukci s převodovkou
90E Lokomotiva řady 114 0 114.501–502 DNT 1997 2 1435 Bo´Bo´ 3 kV 72 1600 100 posunovací asynchronní motory
1 114.503–504 DNT 1999–2000 2 1435 Bo´Bo´ 3 kV 72 1600 100
93E Lokomotiva 184.503 0 184.501–502 DNT 1996 2 1435 Bo´Bo´Bo´ 3 kV 120 5220 95 traťová 502 – původně max. rychlost 155 km/h
1 184.503–504 DNT 1997 2 1435 Bo´Bo´Bo´ 3 kV 120 5220 95
98E Lokomotiva 162.020 1 162.001–060 ČSD 1991 60 1435 Bo´Bo´ 3 kV 85 3480 140 traťová
99E Lokomotiva 163.066 1 163.061–111 ČD, ŽSR 1995 51 1435 Bo´Bo´ 3 kV 85 3480 120 traťová vyrobeny 1992, 061–100 – ČD, 101–111 – ŽSR
2 E630.001–09 FNM 1995 9 1435 Bo´Bo´ 3 kV 80 3480 120 reko profil UIC505-1, řízení vlevo, průchozí ulička
109E Lokomotiva 380.005 1 380.001–020 ČD 2010–2011 20 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz,
15 kV 16 2/3 Hz,
3 kV
88 6400 200 traťová EDB rekup. 6963 kW, odpor. 4700 kW
2 381.001–002 ZSSK 2011 2 1435 Bo´Bo´ 25 kV 50 Hz,
15 kV 16 2/3 Hz,
3 kV
88 6400 160
3 102.001–006 Německo 2020–2021 6 1435 Bo´Bo´ 15 kV 16 2/3 Hz 88 6400 200 vyrobeny 2016

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. BITTNER, Jaromír, a kol. Malý atlas lokomotiv 2007. Praha: Gradis Bohemia, 2006. ISBN 80-86925-02-1. S. 19. 
  2. a b -pw-. Předchůdkyně 109 E – Tradice výroby železničních strojů je v Plzni silná [online]. 109-e.wgz.cz, 2009-07-18 [cit. 2010-01-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-03-22. 
  3. Prvorepubliková produkce [online]. Fira.hyperlink.cz [cit. 2010-01-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-01-24. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • BITTNER, Jaromír, a kol. Malý atlas lokomotiv 2007. Praha: Gradis Bohemia, 2006. ISBN 80-86925-02-1. 
  • PETRÁS, Jan. Přehled elektrických lokomotiv světových výrobců. Pardubice, 2008. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera – Katedra dopravních prostředků a logistiky. Vedoucí práce Jaromír Zelenka. Dostupné online.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]