Ekogymnázium

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií propojuje vzdělávací obsah osmiletého gymnázia se studijním oborem Multimediální tvorba. Gymnázium nabízí 8-leté studium s rozšířenou výukou cizích jazyků a IKT, SOŠ nabízí atraktivní čtyřleté obory s maturitou Multimediální tvorba a Design a nová média.

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady
Building of the School Jul 02 2005.jpg
Vznik1993
SídloNa Hrázi 64, 290 01 Poděbrady
Souřadnice
Úřední jazykčeština
ŘeditelIng. Zbyněk Lukavec
Zástupce řediteleMgr. Radek Stýblo
Statutární zástupcePhDr. Dagmar Lukavcová
Oficiální webwww.ekopodebrady.cz
IČO62994638 (VR)

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií[editovat | editovat zdroj]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Historie EKO Gymnázia[editovat | editovat zdroj]

Historie školy sahá do roku 1993, kdy se otevřely první dvě třídy čtyřletého studia na poděbradském zámku. První dva roky působila škola jako pobočka pražského EKO Gymnázia a od roku 1995 jako samostatné gymnázium. Ředitelkou školy byla do roku 1997 PhDr. Dagmar Lukavcová a od tohoto roku do současnosti je v jejím čele Ing. Zbyněk Lukavec. U zrodu školy stála i PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková, CSc., velká propagátorka ekologie a udržitelného rozvoje. Zatímco pražské EKO Gymnázium bylo koncipováno jako ekologické, tato škola se profilovala jako gymnázium podporující dlouhodobě udržitelný způsob života na Zemi. Od toho je odvozen název školy, EKO.  

Pohled na budovu školy

EKO v rozměru ekologickém, ekonomickém a sociálním, pomyslné tři základní pilíře udržitelného rozvoje byly vnitřní filozofií školy, kterou promítala do výchovy a výuky. V učebním plánu školy jsou proto vedle všeobecně vzdělávacích předmětů zařazeny i předměty jako environmentalistika, ekonomie, marketing a management a celá škála společensky orientovaných předmětů jako jsou psychologie, sociologie, právo, filozofie a etika v rámci zastřešujícího předmětu základy společenských věd. Žáci mohli a mohou z těchto předmětů maturovat a získat vedle ryze gymnaziálních výstupů i maturitu z odborného předmětu.

Historie SOŠ Multimediálních studií[editovat | editovat zdroj]

Multimediální tvorba[editovat | editovat zdroj]

V roce 2011 v reakci na podmínky na vzdělávacím trhu vznikla při EKO Gymnáziu Střední odborná škola Multimediálních studií – obor Multimediální tvorba, která dala EKO Gymnáziu další rozměr. Možnost částečně propojit tyto v zásadě dvě odlišné školy v oblasti informačních a komunikačních technologií a multimediální tvorby. Žáci gymnázia se dostanou k produkčním i postprodukčním technologiím, učí se pracovat s fotografií, točit a zpracovávat videa, pracovat s aplikacemi pro mobilní zařízení, animovat, pohybovat se profesionálně na webu a další.

Design a nová média[editovat | editovat zdroj]

V roce 2019 se SOŠ Multimediálních studií rozšířila o další obor Design a nová média, který formálně vychází z oboru Scénická a výstavní tvorba a v odborné oblasti se většinově shoduje s oborem Multimediální tvorba. 

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Škola je akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT ČR a MV ČR pro další vzdělávání. Při škole působí Centrum ekologického vzdělávání a výchovy, které se zaměřuje na další vzdělávání učitelů.

Komunikace a vztahy[editovat | editovat zdroj]

Škola klade důraz na mezilidské vztahy a komunikaci ve škole, ale i mimo školu, především s rodiči. Snaží se vtáhnout žáky do spolurozhodování o životě školy formou školního parlamentu a třídních samospráv. Snaží se vést a motivovat žáky k odpovědnosti za sebe i za třídní a školní kolektiv formou plánů osobního rozvoje a individuální angažovanosti (PORIA). Úspěšní žáci jsou odměňování školní měnou EKOUN nebo získávají finanční prostředky v rámci stipendií. Škola má vlastní program výchovného a kariérního poradenství, reaguje i na speciální vzdělávací potřeby nadaných uchazečů i žáků s hendikepem.

Distanční výuka[editovat | editovat zdroj]

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií, stejně jako ostatní školy, se muselo vypořádat i s distanční formou výuky. Škola přizpůsobila rozvrh a žákům poskytla potřebné technické vybavení. Distanční výuku organizujeme podle upraveného rozvrhu kontaktní synchronní formou a konzultacemi prostřednictvím internetu a aplikace MS Teams s využitím dalších nástrojů MS Office 365 (např. OneNote, Forms, Sway aj.) v kombinaci s domácí přípravou žáků.

Exteriér školy

EKO Gymnázium[editovat | editovat zdroj]

EKO Gymnázium je škola s klasickým gymnaziálním vzděláváním, která připravuje žáky k vysokoškolskému studiu. Navíc nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků a informačních a komunikačních technologií.  

Kromě tradičních předmětů vyučuje i ekonomii, marketing, ekologii, rétoriku a jiné předměty, které má žáky naučit orientovat se v dnešním ekonomickém světě a přemýšlet v globálním měřítku a souvislostech.  

Využíváme zázemí a technické vybavení oboru Multimediální tvorba především v předmětu audiovizuální výchova, kde žáci získávají základy počítačové grafiky, učí se zpracovávat fotografie a videa, vytvářet jednoduché webové stránky a seznamují se s dalšími aplikacemi využitelnými v současném digitálním světě. V dalších předmětech pracují žáci s iPadem, který obdrží na začátku školního roku zdarma.

Vstupní prostory školy

Žáci EKO Gymnázia a Národní testování[editovat | editovat zdroj]

(otištěno v Nymburském deníku, autorka Monika Martínková, Eko Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií)

Národní testování 9. tříd 2019/20, které realizuje společnost SCIO, řadí EKO Gymnázium mezi 10% nejúspěšnějších škol.

Celorepublikového srovnávacího testování z českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, které slouží pro školy, žáky i jejich rodiče k získání zpětné vazby, se účastnilo více než 600 základních škol a gymnázií, tj. přibližně 19 000 žáků.  

Naši žáci dosáhli v anglickém jazyce úrovní B1, B2 i C1. Uvedené kategorie znalosti cizího jazyka jsou zárukou pro úspěšné složení maturitní zkoušky.

Výsledky mají pro školu adekvátní hodnotu. Odráží celoroční práci pedagogů a potvrzují vhodné nastavení koncepce naší výuky. Zároveň jsou motivací a příležitostí k rozvoji a vytvoření vhodných podmínek pro nadané žáky.

SOŠ Multimediálních studií[editovat | editovat zdroj]

Počítačová učebna

Škola otevírá dva umělecko-průmyslové studijní obory. Výuka probíhá s využitím moderních technologií, cílem je prostupnost na vysoké školy obdobného zaměření. Na škole učí odborníci z praxe, výuka probíhá ve specializovaných multimediálních učebnách, ve výtvarném, sochařském, fotografickém a 3D ateliéru. Dále funguje úzká spolupráce s vysokými školami a zaměstnavateli, jsou zajištěny odborné stáže a praxe v průběhu studia i po maturitě ve školní reklamní agentuře a organizují se pravidelná workshopová soustředění v exteriérech za účasti odborníků z daného oboru. Studenti jsou zapojeni do školních a mimoškolních odborných projektů, průběžně pracují na osobním růstu a vytvářejí si osobní portfolia pro vlastní prezentaci i jako přípravu na talentové zkoušky na , probíhá spolupráce se zahraničními školami stejného zaměření a škola realizuje vlastní motivační systém ohodnocení studentů.

STUDIJNÍ OBORY[editovat | editovat zdroj]

Multimediální tvorba[editovat | editovat zdroj]

Obor, který propojuje hned několik oblastí od grafického designu, fotografické a audiovizuální tvorby, programování, virtuální reality, 3D designu, animace, výtvarné přípravy až po marketing.

Studenti se učí ovládat špičkové technologie (od programování, animaci, přes tvorbu PC her, až po filmovou režii), pracovat s náročnými designérskými softwary (např. Adobe), využít svou kreativitu při měsíční odborné praxi, zacházet s digitálním fotoaparátem, zrcadlovkou a videokamerou na profesionální úrovni, vytvářet internetové aplikace pro digitální zařízení všeho druhu, využívat znalosti z marketingové komunikace pro budoucí kariéru, sestavovat osobní prezentační portfolio pro i zaměstnavatele.  

Absolventi by měli najít uplatnění v reklamním a propagačním průmyslu, v produkci a postprodukci filmů a filmových klipů, v tvorbě a zpracování klasické a digitální fotografie, při vývoji animací a počítačových her, v oblasti statické a dynamické prostorové reality, při navrhování a tvorbě webových stránek a internetových aplikací, v průmyslovém designu, v oblasti návrhů 2D a 3D produktů, při řešení prostorové multimediální tvorby. Konkrétně se jedná o profese tvůrce PC her, grafik, fotograf, kameraman a režisér, webdesignér, programátor, DTP operátor a jiné.

Design a nová média[editovat | editovat zdroj]

Obor Design a nová média formálně vychází z oboru Scénická a výstavní tvorba. V odborné oblasti se většinově shoduje s oborem Multimediální tvorba. Od tohoto oboru se odlišuje vyšší specializací na řešení prostoru a trojrozměrných objektů.  

Výuka je zaměřena na ovládnutí moderních technologií, práci s náročnými grafickými softwary (Adobe, 3D Max…), využití klasických výtvarných technik, práci s tradičními i netradičními materiály. Studenti vytváří 2D a 3D návrhy produktů od konceptu, přes zpracování technických výkresů, vizualizaci, až po finální realizaci. Učí se připravovat návrhy interiéru, exteriéru, multimediálních instalací, navrhovat audio-vizuální projekci tzv. videomapping, světelný design a virtuální realitu, zacházet s fotografickou a filmovou technikou a využívat ji v tvorbě designových či reklamních produktů, ale i ve výstavní a scénické tvorbě, pracovat se speciálními animačními počítačovými programy a ovládat příslušné techniky.

Během vyučování

Absolventi by měli najít uplatnění v tvorbě vizuálního, digitálního, prostorového a interakčního designu, při navrhování 3D produktů, interiérů, exteriérů, instalací a expozic, v průmyslovém designu a výrobě, v reklamní produkci a propagačním průmyslu, při řešení prostorové multimediální tvorby, v reklamních či výstavních agenturách, grafických studiích, filmových ateliérech, televizních studiích, propagačních odděleních, v architektonických ateliérech, v médiích aj. Konkrétně se jedná o profese grafický designér, produktový fotograf, webdesignér, návrhář interiérů a exteriérů, filmových a divadelních scén, multimediálních instalací, produktových obalů a reklamních ploch.

Fotografický ateliér

Odborníci ve výuce[editovat | editovat zdroj]

Učí zde specializovaní pedagogové a odborníci přímo z praxe.

Školní ateliéry[editovat | editovat zdroj]

Kreativní tvorba vzniká ve špičkově vybavených prostorách poděbradského zámku nebo budovy školy.  

Multimediální vybavení[editovat | editovat zdroj]

Škola disponuje rozsáhlým technickým vybavením a výuka probíhá s využitím příslušných technologií: 3D tiskárny, fotoaparáty Nikon a Canon, profesionální videokamery vč. příslušenství, digitální kamera DJI OSMO X3, dron s kamerou, grafické tablety, počítače vybavené grafickými programy Adobe, 3D Max aj., virtuální realita, vybavení pro ploškovou animaci, interaktivní tabule.

Praxe[editovat | editovat zdroj]

Ve 3. a 4. ročníku absolvují žáci odbornou praxi ve vybraných firmách a agenturách. Například:

Praktické vyučování[editovat | editovat zdroj]

Výuka

Škola umožňuje využití získaných dovedností při praktickém vyučování.

Workshopy a besedy

Pravidelné workshopy a besedy s umělci, specialisty či odborníky.

Projekty[editovat | editovat zdroj]

Nové formy mediální výchovy na gymnáziu (NFMVG)

Učebna

Cílem projektu bylo vytvořit dva ucelené modulární vzdělávací programy v e-learningové formě ve vazbě na inovativní začlenění mediální výchovy se zaměřením na propagaci udržitelného rozvoje do předmětů jazykového a společenskovědního základu gymnaziálního studia.

Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti environmentální výchovy

Cílem projektu bylo upravit čtyři stávající ucelené vzdělávací programy pro tak, aby odpovídaly učivu 2. stupně a následně je v rámci pilotního ověření aplikovat.

Veletrh CPTO

V rámci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem.“ škola pořídila moderní laboratoř s mnoha přístroji k využití ve fyzice, chemii, biologii či environmentalistice, v níž se vyučovali nejen naši žáci, ale každý pátek také žáci základních škol z okolí Poděbrad.

Na zelenou a bezpečně

Projekt se podílel se na zvýšení dopravní bezpečnosti žáků tří poděbradských škol: EKO Gymnázia a SOŠ Multimediálních studií, ZŠ JEDNA RADOST a Základní speciální školy prostřednictvím aktivit a výstupů partnerské spolupráce škol, obce, zainteresovaných organizací a veřejnosti v této oblasti.

Centrum Natura

Cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Projekt se věnoval podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České republiky vytvořily ve svém kraji Centra kolegiální podpory (CKP) a realizovaly síť v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání.

Projektový den "Mléko EKO"

Projekt vznikl v rámci propagační akce Mléko a my 2017, která probíhala na území České republiky od 4. 9. 2017 do 31. 10. 2017. Pořadatelem akce byla LAKTEA, o.p.s., se sídlem Krajní 680, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika, IČ: 250 77 333. V rámci výchovy ke zdraví a problematiky zdravé výživy bylo otevřeno téma pravidelné konzumace mléka a mléčných výrobků a zaměřit pozornost na tento segment výživy. 

Šablony I

Projekt byl zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

Šablony II

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči žáků a studentů, spolupráci s veřejností.

Knihovna

Záložka do knihy spojuje školy

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásily k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2018 9. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia s názvem „Záložka do knihy spojuje školy. “ Partnerskou školou, se kterou si naši studenti vyměnili vlastnoručně vyrobené záložky do knih, bylo Športové gymnázium Košice. Vznikl dvacetičlenný tým gymnazistů ze sekundy a tercie. Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.

Setkání

Projekt ,,SETKÁNÍ” je integrační projekt ZŠ U Bažantnice a je určen žákům 7. ročníků a odpovídajícímu ročníku víceletého gymnázia. Hlavním cílem je prostřednictvím vlastní zkušenosti seznámit tuto skupinu žáků s problematikou života dětí s postižením.

ArtMap Nantes - Poděbrady

Česko – francouzský projekt, který je realizován v rámci právě vznikajícího partnerství se školou blízkého zaměření ve Francii. Podstatou projektu je vytvoření společné internetové stránky, kde bude umístěna interaktivní digitalizovaná mapa Poděbrad a bretaňského města Nantes. Cílem projektu je vzájemné poznání studentů obou uměleckých škol – SOŠ Multimediálních studií a francouzské školy – Centra grafických studií (Pôle des Arts Graphiques) – a navázání partnerství mezi těmito školami.

BoB as a Bait – Better Adult

Dvouletý projekt zaměřený na vzdělávání dospělých byl zahájen 1. 12. 2019. Cílem projektu je využití nabytých dovedností z hodin odborných předmětů v praxi a zároveň aktivní využití anglického jazyka. Spolu s dalšími šesti partnery z Estonska, Lotyšska, Litvy, Řecka, Španělska a Islandu jsme pracovali na výcvikových programech pro dospělé na začátku kariéry a jejich animaci a následné elektronické prezentaci. Úkolem našich studentů a pedagogů byl i návrh a realizace projektových webových stránek.

Adopce na dálku

Projekt Adopce na dálku probíhá v kvartě EKO Gymnázia v rámci výuky předmětu Výchova k občanství. Projekt je realizován ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Centrum na rovinu, která se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Keni. Cílem projektu je zapojit žáky do konkrétní pomoci dětem žijícím v různých oblastech Keni pod hranicí chudoby a zvýšit tak jejich povědomí o životě nejen dětí v rozvojových zemích. Žáci si vybrali jedno konkrétní keňské dítě, kterému spolu s pedagogy hradí školné včetně učebních pomůcek a uniformy. Projekt přispívá k vytváření tolerantní multikulturní společnosti a prevenci diskriminace a rasismu v naší zemi.  

Projekt Beethoven

Edurama

Cílem projektu je naučit se myslet v souvislostech, což znamená domýšlet tyto souvislosti do následných možností změn věcí a jevů, očekávatelných důsledků až po zaujímání praktických postojů k tomu, o čem tyto pojmy a jejich souvislosti vypovídají.

Projekt Beethoven

Projekt Ludwig van Beethoven byl školní projekt, ve kterém se žáci gymnázia seznamovali s jedním z nejvýznamnějších hudebních skladatelů. Připomínali si 250. výročí jeho narození. Tento projekt probíhal v podzimních měsících školního roku 2020/21 napříč různými školními předměty. Hlavním cílem projektu byla vzájemná spolupráce žáků, propojení znalostí a dovedností napříč různými obory a vyučovacími předměty, seznámení se se životem a dílem skladatele, jeho zasazení do historického kontextu a v neposlední řadě snaha o pochopení díla v kontextu doby moderní, současné.  Projekt bude zakončen tvůrčím dnem, kde žáci předvedou své literární, taneční, výtvarné i hudební počiny a představí spolužákům tuto jedinečnou osobnost.

Školní akce, soutěže a mimoškolní aktivity[editovat | editovat zdroj]

Interiér školy

Pravidelné akce školy[editovat | editovat zdroj]

 • Den zdraví
 • Venčení psů z útulku
 • Srdíčkové dny
 • Mikuláš v 
 • Vánoční akademie
 • Klub přátel vážné hudby
 • Klub mladého diváka
 • Projekt Setkání ve spolupráci se Speciální ZŠ Poděbrady

Školní aktivity[editovat | editovat zdroj]

 • lyžařský výcvik, výtvarný plenér
 • fotografické soustředění
 • předávání školní měny EKOUN
 • umělecké exkurze, školní výlety
 • projektový týden EDISON
Interiér školy

Výstavy studentské práce[editovat | editovat zdroj]

Soutěže pořádané školou[editovat | editovat zdroj]

Kroužky[editovat | editovat zdroj]

Zaměstnanci[editovat | editovat zdroj]

Vedení školy[editovat | editovat zdroj]

Ředitelem je Ing. Zbyněk Lukavec, jeho zástupcem je Mgr. Radek Stýblo a statutární zástupkyní je PhDr. Dagmar Lukavcová.

Seznam pedagogů[editovat | editovat zdroj]

Externí zaměstnanci[editovat | editovat zdroj]

Pedagogové učí často na obou školách různé předměty a také jsou třídní učitelé oborů a ročníků Multimediální tvorby (4 ročníky), Design a nová média (4 ročníky), a EKO Gymnázia (8 ročníků).

Speciální pedagog a dysklub – Mgr. Hana Chadimová

Administrativa[editovat | editovat zdroj]

Administrativní pracovnice – Radka Sedláčková, DiS.

Hospodářka školy – Martina Beránková

Marketing a PR – Monika Martínková

Absolventi EKO Gymnázia[editovat | editovat zdroj]

Barbora Poláková, herečka, zpěvačka

Bořek Dočkal, fotbalista

Reference[editovat | editovat zdroj]

Středníškoly.cz

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Město Poděbrady

Atlas školství

Česká školní inspekce

MŠMT

Městské kulturní centrum

Související články[editovat | editovat zdroj]

Proč se lidé nechtějí nebo nemohou vzdělávat a pracovat? Zjišťují studenti

Úspěšný projekt ArtMap se prezentuje výstavou v Galerii G18

Žáci poděbradského EKO Gymnázia dopadli v Národním testování na výbornou

V Poděbradech začal pracovat dětský parlament na úrovni města

Do útulku na Štědrý den přivezli lidé dárky, dobroty i pejska

Beseda s profesorem Jičínským uzavřela oslavy

Poděbradské Ekogymnázium spolupracuje s uměleckou školou v Nantes

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Oficiální stránky EKO Gymnázia

Oficiální stránky SOŠ Multimediálních studií