Efektivní velikost populace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Efektivní velikost populace (Ne) je termín z populační genetiky a evoluční biologie, který vyjadřuje velikost ideální panmiktické populace, ve které by genetické procesy (např. změny ve frekvenci alel vlivem selekce či driftu) probíhaly stejnou rychlostí jako v dané reálné populaci.[1] Efektivní velikost populace je nižší než její reálná (nominální) velikost vyjádřená počtem jedinců.

Výpočet[editovat | editovat zdroj]

Pokud se počet jedinců v populaci s časem mění, efektivní populace se vypočítá následovně:

,

kde t je počet měření. Pokud v populaci není poměr samců a samic 1:1, efektivní populace se vypočítá následovně:

,

kde Nm je počet samců a Nf počet samic. Pokud dochází v populaci k rozptylu v počtu potomků jednotlivých jedinců a přitom stále platí, že průměrný počet potomků na jednoho jedince činí 2, potom efektivní populace se vypočítá jako:

,

kde var(k) (též σ2) je rozptyl v počtech potomků, které po sobě členové populace zanechávají.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. FLEGR, Jaroslav. Úvod do evoluční biologie. 2. vyd. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1539-6. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]