ECMAScript

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

ECMAScript je skriptovací jazyk normovaný neziskovou organizací ECMA International podle specifikace ISO/IEC 16262:2011. Tento jazyk je využíván především na webových stránkách pro vytváření skriptů na straně klienta. Nyní jsou využívány především jeho implementace jako např. JavaScript, JScript a ActionScript.

Historie[editovat | editovat zdroj]

JavaScript byl původně vyvinut Brendanem Eichem ze společnosti Netscape a byl pojmenován Mocha, později LiveScript a nakonec JavaScript, jak jej známe dnes. V prosinci 1995, Sun Microsystems a Netscape oznámily oficiální vydání JavaScriptu a v březnu 1996 byl vydán webový prohlížeč Netscape Navigator 2.0, který JavaScript plně podporoval.

Vzhledem k velkému úspěchu JavaScriptu reagoval Microsoft vydáním kompatibilního jazyka jménem JScript. Byly přidány metody, které opravily tzv. Y2K problém (neboli problém s interpretací data, počínaje rokem 2000) a vycházely ze třídy Java Date. JScript byl plně podporován prohlížečem Internet Explorer 3.0, který byl vydán v srpnu 1996.

Microsoft následně dodal JScript společnosti ECMA International pro standardizaci a vytvoření specifikace ECMA-262, která začala v listopadu 1996. První verze ECMA-262 byla přijata na valném shromáždění společnosti ECMA v červnu 1997 a od té doby bylo vydáno několik dalších verzí.

V červnu 2004 publikovala Ecma International standard ECMA-357 definující rozšíření E4X (ECMAScript for XML) a ES-CP (Compact Profile pro ES, ECMA-327), které byly v roce 2015 zrušeny, protože nevyhovovaly verzi ES6.[1]

Verze[editovat | editovat zdroj]

Verze Datum vydání Změny oproti předchozí verzi Editor
1 Červen 1997 První verze Guy L. Steele, Jr.
2 Červen 1998 Pouze menší změny, které umožnily udržet specifikaci plně v normách ISO/IEC 16262 Mike Cowlishaw
3 Prosinec 1999 Přidány regulární výrazy, zlepšená práce s řetězci, nová kontrola deklarací, try/catch výjimky, přísnější definice syntaktických chyb,

formátování pro číselné výstupy a další změny.

Mike Cowlishaw
4 Nevydána Od čtvrté edice bylo upuštěno, kvůli neshodám ohledně složitosti jazyka. Mnoho nových funkcí bylo kvůli tomu odebráno. Některé z nich jsou navržené pro zahrnutí do nové verze "Harmony".
5 Prosinec 2009 Byl přidán tzv. "strict mode", funkce, která umožnila přísnější a účinnější detekci chyb. Tím bylo možné se vyvarovat chyb po překladu.

Dále se zde objevily definice nových programátorských postupů, jako např. "getters" a "setters", což jsou typické konstrukty například objektového jazyka Java, nebo C++.

Pratap Lakshman, Allen Wirfs-Brock
5.1 Červen 2011 Tato edice 5.1 ECMAScript Standard funguje přesně dle mezinárodního standardu ISO/IEC 16262:2011 Pratap Lakshman, Allen Wirfs-Brock
6 červen 2015 Šestá edice přidává novou velmi významnou syntaxi pro psaní aplikací, která obsahuje třídy a moduly, jež jsou ale definovány sémanticky stejně jako v ECMAScript 5 strict mode. Mezi další nové funkce patří například iterátory, generátory výjimek a kolekce, což jsou opět velmi podobné, ne-li stejné funkce, jaké přináší moderní objektově orientované programovací jazyky Java, C++. Allen Wirfs-Brock
7 červen 2016 Sedmá edice oficiálně známá jako ECMAScript 2016 byla dokončena v červnu 2016. Z nových funkčností obsahuje např. exponenciální operátor (**) a Array.prototype.includes Brian Terlson
8 červen 2017 Osmá edice, oficiálně známá jako ECMAScript 2017 byla dokončena v červnu 2017. Nově obsahuje funkce async/await využívající generatory a promisy.

Syntaxe[editovat | editovat zdroj]

Jak již bylo zmíněno, syntaxe ECMAScriptu je v mnohém podobná syntaxi programovacích jazyků Java nebo C++.

Příklad práce s for cyklem:

var search = function(a, x) {
  for(i = 0; i < a.length; i++) {
    if (a[i] == x)
      return i;
} }

Objektově orientované programování (invokace metod):

window.setTitle(user.name);

Funkce ECMAScriptu jsou objekty a mohou být uložené jako proměnné, použité jako argumenty funkce a nebo vráceny jako výsledek. Tento fakt přináší výhodu v tom, že funkce a metody mohou importovat různé funkcionality volanému objektu.

var recent = posts.sort(function(a, b) {
             return (a.date > b.date ? -1 : 1);
           }).slice(0, 10);

Objekty mají prototypy:

function Car() { }
Car.prototype = new Object();
Car.prototype.wheels = 4;
Car.prototype.color = "black";

function RaceCar() { }
RaceCar.prototype = new Car();
RaceCar.prototype.color = "red";

var vroom = new RaceCar();
vroom.wheels // 4
vroom.color // "red"

Vlastnost prototype obsahuje odkaz na takzvaný objektový prototyp, datovou strukturu definující vlastnosti a objekty společné všem objektům vytvořeným stejným konstruktorem.

Pole:

var digits = [3, 1, 4, 1, 5, 9];

Objekty:[1]

var img = { width: 320, height:160, src: "images/es.png" };

Regulární výrazy:

var email = /([^@]+)@([^@]+)/;

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b ES Discuss - Notes 2015-03-24. esdiscuss.org [online]. [cit. 2017-09-18]. Dostupné online.