Dvojčlen

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Dvojčlen nebo binom (lat.) je v algebře součet nebo rozdíl dvou jednoduchých členů (monomů), který se nejčastěji zapisuje v závorkách jako (a + 7), (ax + b), (ax – b) a podobně. Dvojčlen je zvláštní případ mnohočlenu (polynomu) se dvěma členy.

Aritmetické operace s dvojčleny[editovat | editovat zdroj]

Pro dva (lineární) dvojčleny (a1x + b1) a (a2x + b2) platí, že:

  • (a1x + b1) + (a2x + b2) = ((a1 + a2)x + (b1 + b2))
  • (a1x + b1) – (a2x + b2) = ((a1 – a2)x + (b1 – b2))
  • Součin dvojčlenů a je:
  • Dvojčlen lze rozložit na součin dvou dvojčlenů
Druhá mocnina dvojčlenu (a + b)2
  • Povýšení dvojčlenu na n-tou mocninu, jež se zapíše jako
,
lze rozvinout pomocí binomické věty, anebo pomocí Pascalova trojúhelníku. V jednoduchém případě dvojčlenu se mocnina vypočte jako součet čtverce prvního členu, dvojnásobného součinu obou členů a čtverce druhého členu: . Geometrické znázornění je na vedlejším obrázku.
Je to zvláštní případ obecnějšího vzorce: .
  • Zajímavý příklad je vzorec pro tzv. Pythagorejské trojice: pro m < n nechť platí , a . Potom platí, že .

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Ottův slovník naučný, heslo Binom. Sv. 4, str. 76

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]