Druhá světová válka (Churchill)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Druhá světová válka (1948-1953, The Second World War) je stěžejní šestisvazkové historické dílo britského politika, státníka a spisovatele sira Winstona Churchilla, za které obdržel roku 1953 Nobelovu cenu za literaturu .

Jde v podstatě o Churchillovy válečné paměti, ve kterých navázal na svou historii první světové války Světová krize 1911-1918 (19231931, The World Crisis 1911 - 1918) a popsal v nich příčiny a průběh druhé světové války v období od roku 1919 do konce července roku 1945. O svém díle sám autor prohlásil: „Dokumenty shromážděné v této knize poskytují přehled nesmírně závažných událostí, jak je ve své době viděl člověk, který nesl hlavní tíhu odpovědnosti za válku a politiku Britského impéria i dominií. Pochybuji, zda existuje či existoval podobný záznam o každodenním vedení války a řízení státu. Nepopisuji to jako historii, neboť to přísluší další generaci. Ale s důvěrou prohlašuji, že je to příspěvek historii, který poslouží budoucnosti.“

Dílo se skládá ze šesti svazků, přičemž každý je rozdělen do dvou částí:

  • I. The Gathering Storm (1948, Blížící se bouře), s autorovou anotací „jak anglosaské národy svou nemoudrostí, bezstarostností a dobrosrdečností dovolily nositelům zla, aby se znovu ozbrojili“. V první části svazku s názvem Od války k válce se Churchill zabývá obdobím postupné přípravy válečného konfliktu v letech 19191939 (nástup Hitlera k moci, obsazení Rakouska, Mnichovská dohoda) a v druhé části tzv. podivnou válkou, ke které došlo na francouzsko-německých hranicích v době od přepadení Polska do začátku května roku 1940.
  • II. Their Finest Hour (1949, Jejich nejskvělejší hodina) s autorovou anotací „jak britský lid hájil pevnost sám, dokud ti, kteří až do té doby byli napůl slepí, nebyli napůl připraveni“. První část svazku se zabývá porážkou Francie (květen - červenec 1940) a druhá průběhem bitvy o Anglii (červenec - říjen 1940), ve které stála Velká Británie sama proti Německu a Itálii. Svazek je pojmenován podle Churchillova válečného projevu, ve kterém řekl: „Nadechněme se ke splnění své povinnosti a chovejme se tak, že …lidé budou stále říkat: To byla jejich nejskvělejší hodina“.
  • III. The Grand Alliance (1950, Velká aliance) s autorovou anotací „jak Britové pokračovali v boji, oděni do strádání, dokud sovětské Rusko a Spojené státy nebyly vtaženy do velkého konfliktu“. Ve svazku jsou popsány válečné operace na Balkáně, ve Středomoří, v Africe a na Středním východě, německé přepadení Sovětského svazu a vstup USA do války po japonském útoku na Pearl Harbor (období od listopadu 1940 do prosince 1941).
  • IV. The Hinge of Fate (1951, Karta se obrací) s anotací „jak velká aliance získala převahu sil“. V tomto svazku Churchill líčí období od začátku roku 1942 od května roku 1943, které znamenalo rozhodující obrat v průběhu války (zastavení ofenzívy Japonska v Tichomoří, postupné osvobození Afriky, bitva u Stalingradu).
  • V. Closing The Ring (1951, Kruh se uzavírá) s anotací „jak bylo nacistické Německo izolováno a napadeno ze všech stran“. V tomto svazku Churchill zachycuje období od června 1943 do začátku června 1944, ve kterém protihitlerovská koalice slavila velká vítězství (bitva u Kurska, vítězství v Itálii, krach německé ponorkové války v druhé bitvě o Atlantik, americké ovládnutí Pacifiku). Velká část svazku je také věnována průběhu Teheránské konference) a přípravě vylodění v Normandii.
  • VI. Triumph And Tragedy (1953, Triumf a tragédie) s autorovou anotací „jak velké demokracie triumfovaly a to jim umožnilo, aby se znovu dopustily hloupostí, které je už jednou málem stály život“. Svazek začíná popisem vylodění v Normandii dne 6. června roku 1944 a pokračuje líčením drtivých úspěchů protihitlerovské aliance na všech frontách, které vedly ke kapitulaci Německa 8. května 1945 a (po svržení atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki) Japonska 2. září 1945. Velká pozornost je v knize věnována průběhu jaltské a postupimské konference, na kterých se začaly projevovat rozpory mezi spojenci, jejichž důsledkem byl rozpad aliance a rozpoutání tzv. studené války a vznik železné opony (odtud slovo tragédie v názvu svazku).

Česká vydání[editovat | editovat zdroj]