Drop In

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Kontaktní nízkoprahové středisko Drop In v Praze na Starém Městě
v ulici Boršov

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o. p. s., zkráceně Drop In o. p. s., je nestátní nezisková organizacenestátní zdravotnické zařízení, která se zabývá adiktologickou problematikou. Jejím cílem je nabízet profesionální služby v oblasti léčby závislostí se zaměřením na nealkoholové drogy, východiskem je takzvaný racionální přístup k drogové problematice. Posláním služby je snižovat zdravotní a sociální poškození klientů užívajících návykové látky a vytvářet tak podmínky pro plnější a zdravější život. Drop In vznikl roku 1991 jako nadace, v roce 1999 se transformovalo z nadace na obecně prospěšnou společnost. Zakladateli jsou MUDr. Jiří Presl a PhDr. Ivan Douda.

Činnost[editovat | editovat zdroj]

V roce 2015 organizace provozuje šest jednotlivých projektů: Terénní program, Nízkoprahové středisko, Centrum metadonové substituce, Centrum následné péče, Centrum pro rodinu a Adiktologická ambulance. Jedná se o registrovanou sociální službu, služby jsou poskytovány bezplatně.

Nízkoprahové středisko Drop In je místem prvního kontaktu při potřebě pomoci související s problematikou nealkoholových drog. Středisko vydává závislým osobám materiál pro bezpečnou aplikaci drog a poskytuje v prostředí kontaktního centra poradenství uživatelům drog a jejich blízkým. Středisko sídlí v Praze na Starém Městě v budově na adrese Boršov 286/9 (jedná se o vchod do zadního traktu domu s adresou Karolíny Světlé 286/18). Otevřeno je každý pracovní den od 9 do 16 až 17:30 hodin.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]