Přeskočit na obsah

Drolerie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Drolerie (franc. drôlerie od slova drôle, směšný, v překladu taškařice) jsou drobné žertovné obrázky na okrajích starých iluminovaných rukopisů. V širším významu slova jsou jako drolerie označovány i démoni a draci na hlavicích románských sloupů, řezby s fantaskními motivy (např. u chrámových lavic), chrliče gotických chrámů nebo plastické doplňky architektury, zobrazující nejrůznější monstra.[1] V literatuře je termín užíván pro groteskní a nesmyslné texty.[2]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Drolerie v románském středověku představují alegorické zobrazení zápasu dobra se zlem. V západoevropské ilustraci se objevují od první poloviny 13. století a kolem roku 1250 v pařížských iluminátorských dílnách. Odtud se rozšířily na sever Francie, do Flander a Anglie a kolem roku 1300 také do Německa a Itálie. Koncem středověku v nich převažuje lidovost a mnohdy i kritičnost k církvi.[1] Byly populární až do konce 15. století a objevovaly se i v renesanci. Po vynálezu knihtisku využívali tiskaři služby profesionálních iluminátorů, kteří barevnými droleriemi dodatečně obohacovali prvotisky a řídce též ještě staré tisky.[3] V Anglii byly jako drolerie označovány specifické žánrové malby 18. století, zejména díla zlatého věku holandské malby, inspirovaná středověkými iluminacemi.

Témata[editovat | editovat zdroj]

Drolerie ilustrují jako humorný či kritický doprovod okraje nejrůznějších středověkých rukopisů. Obvykle neměly žádný smysl, ale ilustrují jeden z nejvíce fascinujících aspektů středověké kultury, který na hranici závažnosti a důležitých událostí vyjadřoval nespoutanou svobodu myšlení. Nejčastěji zobrazují fantastické bytosti a monstra, vytvořená jako hybridy různých zvířat nebo lidí a zvířat, či zvířat a rostlin nebo neživých věcí. Mohou to být např. obrázky kohouta s lidskou hlavou, psa s lidskou maskou, lučištníka s rybím tělem, nebo draka s křídly a sloní hlavou na zádech. Jindy zobrazují zvířata, která vykonávají lidské činnosti. Někdy se tematicky vztahují k textu rukopisu a větším miniaturám, ale většinou zobrazují profánní scény, které s textem nesouvisejí, např. ze života šlechty, mnichů nebo vesničanů. Jsou mimo jiné bohatým zdrojem informací o běžném životě lidí ve středověku.

Knihy drolerií[editovat | editovat zdroj]

Jeden z anglických středověkých rukopisů The Croy Hours je pro množství drolerií nazýván „The Book of Drolleries“. Ze stejné doby pochází kniha hodinek – Taymouth Hours (1325–1335), rovněž zdobená droleriemi. Dalším rukopisem bohatě zdobeným droleriemi je pergamenový Žaltář Geoffrey Luttrella (Luttrell Psalter) z let 1320–1340. Jiným příkladem je rukopis „Li romans d'Alixandre“ (historie Alexandra Velikého) z let 1338–1344, s množstvím scén vlámského miniaturisty Jehana de Grise, který krásně dokumentuje každodenní život ve středověku. Vlámští malíři Gerard Horenbout, Simon Bening a Gerard David ještě na počátku 16. století ilustrovali droleriemi knihu De Croÿ getijden, nazývanou „Boek van de drôlerieën“ (Kniha drolerií).

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Baleka J, 1997, s. 86
  2. Christa Unzner-Fischer, Dunkel war’s, der Mond schien helle. Verwunderliche Drolerien. Altberliner Verlag, Berlin 1993, ISBN 3-357-00147-0
  3. Voit P, Drolerie (tištěná kniha), 2006

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Katharina Bornkessel, Die Drôlerien der Chorschrankenmalereien des Kölner Domes (Forschungen zum Kölner Dom, Band 4). 2 Bände, Verlag Kölner Dom, Köln 2019
  • Pavel Brodský, K významu drolerií ve středověkých rukopisech, in: Studie o rukopisech = Studien über Handschriften = Etudes codicologiques, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky 39, Praha 2009 (vyd. 2010), s. 279–286
  • Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006
  • Jan Baleka, Výtvarné umění – výkladový slovník, Academia Praha 1997, ISBN 80-200-0609-5
  • Carsten-Peter Warncke, Die ornamentale Groteske in Deutschland 1500–1650. Bd. 1–2., Spiess, Berlin 1979, ISBN 978-3884350065
  • Horst Kunze, Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert, Insel-Verlag, Leipzig 1975
  • Jan Bialostocki, Stil und Ikonographie. Studien und Kunstwissenschaft, Fundus Bücher, Band 18, Verlag der Kunst, Dresden 1966

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]