Dohoda o vině a trestu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Dohoda o vině a trestu (angl. plea bargain) je způsob zahájení trestního řízení na základě domluvy mezi státním zástupcem a obviněným. Obviněný předem slíbí, že se přizná k trestnému činu a státní zástupce ho na oplátku obviní z méně závažného činu anebo navrhne citelně mírnější trest, protože se ušetří náklady na řízení. Dohodu musí ovšem schválit soud.[1]

Dohoda o vině a trestu je tradičním institutem v trestních řádech zemí angloamerického právního systému, například v USA se tak řeší až 90 % případů.[1] Existuje ale třeba i na Slovensku nebo v Německu.

Do trestního řádu České republiky byla dohoda po mnoha debatách zavedena novelizací z roku 2012. Postup při uzavírání dohody upravují § 175a a násl., postup při schvalování dohody soudem § 314o a násl. novelizovaného trestního řádu.[2][3][4]

V zemích, kde jsou s tímto institutem zkušenosti, je poměrně častá kritika faktu, že se obviněnému dohodou o vině a trestu upírá právo na spravedlivý proces. Namísto plného dokazování totiž k odsouzení stačí přiznání obviněného a posouzení evidentních důkazů (prima facie evidence). Na obviněného se vytváří nátlak právě pohrůžkou, že pokud na dohodu nepřistoupí, trest bude vyšší.

Podle zastánců dohod by mělo tato rizika vyvážit povinné ustanovení obhájce.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b FILIPOVÁ, Markéta. Dohoda o vině a trestu v zahraničí jako inspirace pro českou právní úpravu. Brno, 2011/2012. Diplomová práce. Katedra trestního práva MU. Vedoucí práce Věra Kalvodová. Dostupné online.
  2. Zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: Sbírka zákonů. 2012. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  3. Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád. In: Sbírka zákonů. 1961. Dostupné online. § 175a a násl. Ve znění pozdějších předpisů. a násl Dostupné online.
  4. Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád. In: Sbírka zákonů. 1961. Dostupné online. § 314o-314s. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.