Dog whistle

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

V kontextu řečnictví je dog whistle (psí píšťalka) výrok nebo fráze, která je navržena tak, aby měla skrytý význam pro určitou skupinu lidí, zatímco pro ostatní je zjevně neškodný. Dog whistle jsou často používány k vyjádření rasistických, sexistických nebo jinak diskriminačních názorů, aniž by se mluvčí otevřeně hlásil k těmto názorům.

Příkladem dog whistle může být výrok "Měli bychom vrátit zemi do pořádku." Tento výrok může být interpretován jako výzva k omezení imigrace nebo k návratu k tradičním hodnotám. Pro lidi, kteří sdílejí tyto názory, je to jasný signál, že mluvčí je na jejich straně. Pro ostatní může být výrok vnímán jako neškodný, nebo dokonce jako pozitivní.

Dog whistle jsou často užívány politiky nebo jinými veřejnými osobnostmi, které se snaží oslovit určitou skupinu voličů nebo podporovatelů. Může to být způsob, jak oslovit tyto lidi bez toho, aby se mluvčí otevřeně hlásil k názorům, které by mohly být pro ostatní nepřijatelné.

Dog whistle mohou být také používány v každodenním životě. Například někdo může použít dog whistle, aby vyjádřil nesouhlas s osobou z jiné rasy nebo etnické skupiny, aniž by se otevřeně hlásil k rasovým předsudkům.

Například:

  • "Státy by měly mít právo vybírat si své vlastní imigranty."
  • "Měli bychom se zaměřit na naše vlastní lidi."
  • "Tato země je pro nás."

Je důležité dog whistle porozumět, abyste mohli rozpoznat, kdy je někým používán. Dog whistle mohou být nebezpečné, protože mohou legitimizovat diskriminační názory a postoje.