Dodgeball

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Dodgeball (vybíjená) je týmový sport, ve kterém hráči dvou soupeřících týmů hází míče s cílem eliminovat soupeře, zatímco se vyhýbají jejich hodům. Cílem každého týmu je dostat ze hry všechny členy protějšího týmu a to buď jejich vybitím, chycením jimi hozených míčů nebo donucením k porušení pravidel např. k přešlapu.

Sport je v České republice pod správou České Asociace Dodgeballu (ČAD), která vznikla 28. března 2018, pořádá Mistrovství České republiky a nominuje reprezentanty na mezinárodní turnaje. Česká Asociace Dodgeballu je členem Evropské Dodgeballové Federace (EDF) která je od roku 2019 členem Světové Federace Dodgeballu (WDBF).

Vybavení[editovat | editovat zdroj]

Látkový míč z Mistrovství střední Evropy 2019

Míč[editovat | editovat zdroj]

Dodgeball se po celém světe hraje s několika druhy míčů. Gumové, gumové, které neštípou, pěnové a látkové (převažuje v Evropě). Pěnové i látkové míče mají průměr 17,8 cm (7 in). Světová Federace Dodgeballu používá na mistrovstvích světa pěnové míče, nově také látkové, se kterými se hraje také v České republice. V roce 2022 se odehrálo první mistrovství světa, kde se objevila jak kategorie s pěnovými míči (foam), tak s míči látkovými (clothed).Nejbežněji se hraje s 5 nebo 6 míči (výjimečně 3). Počet míčů ve hře je různý po celém světě. Záleží vždy na pořádající organizaci, velikosti hřiště nebo také úrovni turnaje.

Výstroj[editovat | editovat zdroj]

Na soutěžích je povinný stejnokroj. Volitelnou výstrojí jsou chrániče kolen a kompresní návleky. Hráči nesmí nosit výstroj, která by mohla ohrozit zdraví ostatních hráčů ani jich samotných.

Hřiště[editovat | editovat zdroj]

Diagram Dodgeballového kurtu

Hřiště má tvar obdélníku s délkou 16–18 m šířkou 8–9 m a je vytyčeno čárami, které mají 5 cm na šířku. Vnitřní okraj čar lemuje hřiště, a čáry tak nejsou jeho součástí.

Střed středové čáry půlí hřiště a tato čára musí být protažená alespoň jeden metr za postranní čáry. Na středové čáře je pět značek pro jednotlivé míče. Jedna přesně vprostřed a pak vždy 1,5 m od nejbližší značky.

Střední pásmo je plocha na obě strany 1,5 m od středové čáry a nezahrnuje čáry, které jej lemují.

Obranné pásmo je plocha mezi základní čárou na středním pásmem a nezahrnuje čáry, které jej tvoří.

Kolem hřiště musí být alespoň jeden metr prostoru ze všech čtyř stran.

Pravidla[1][editovat | editovat zdroj]

Pravidla se liší v závislosti na formátu hry, pořádající organizaci a úrovni soutěže. Následující pravidla platí pro turnaje spadající pod EDF. A jsou to pravidla, kterými se řídí ČAD a velkÁ část evropských soutěží.

Počet hráčů[editovat | editovat zdroj]

Ve hře proti sobě soupeří dva týmy, ve kterých je 6 hráčů v poli, 2 retrievři, kteří podávají míče, které jsou na jejich polovině mimo kurt a až 4 náhradníci. Celkem má tedy tým maximálně 12 hráčů. Minimální počet hráčů je určen pravidly každého turnaje.

Trvání zápasu[editovat | editovat zdroj]

Dodgeball se hraje na 2 poločasy, z nichž každý je rozdělen na maximálně tříminutové sety. Poločas trvá 15 až 20 minut.

V každém setu se rozdělují dva body. Pokud uběhnou celé tři minuty, set vyhrává tým, ve kterém je více hráčů a ten získává 2 body. Pokud po uplynutí tří minut nastává rovnost počtu hráčů v poli, oba týmy získávají po jednom bodu. Pokud jeden tým eliminuje všechny hráče protějšího týmu před uplynutím tříminutového limitu, set končí, tým si připisuje dva body a začíná set další. Pokud set skončí a zároveň do konce poločasu chybí méně než minuta a půl, nastává poslední set poločasu, který trvá právě minutu a půl. Po jeho dohrání poločas končí, i když jeden tým stihne eliminovat druhý ještě před jeho koncem.

Zahájení zápasu a navazujících setů[editovat | editovat zdroj]

Zápas i set začíná tak, že se pět míčů rozloží na středovou čáru a po úvodním hvizdu si nanejvýš tři hráči z každého týmu běží pro míče. To se nazývá rush [:raš:]. Týmu připadají dva míče nalevo od středového míče. Středový míč může získat kterýkoli z obou týmů. Hráč běžící pro středový míč se nesmí úmyslně dotknout soupeře ani udělat přešlap.

Míče nejsou živé, dokud nejsou hozeny zpět za útočnou čáru, takže s nimi do té doby nelze soupeře vybít. Pokud však skončí jeden z nestředových míčů na straně soupeře, je živý okamžitě.

Na začátku zápasu může pouze hráč se živým míčem překročit středovou čáru a využít i soupeřovu část středního pásma. Jakmile je hozen první živý míč nebo je přenesen přes středovou čáru, přejít středovou čáru může každý hráč.

Útok[editovat | editovat zdroj]

Útočí vždy tým, na jehož straně je většina míčů. Ten má pět vteřin na to založit útok. Po těchto pěti vteřinách rozhodčí oznámí počet míčů, které tým musí do pěti vteřin hodit a začíná odpočet rozhodčím. Počet míčů, které v tomto případě tým musí hodit je jasně daný. Pokud je počet hráčů v týmu, na jehož straně je většina míčů, menší, než počet míčů, každý z hráčů musí hodit míč. Pokud je tento počet roven počtu míčů nebo větší, tým musí hodit tolik míčů, aby mu zůstal jen jeden míč. Tento počet je vždy oznámen rozhodčím. Pokud tým nezvládne hodit dostatečný počet míčů, vypadávají ze hry všichni hráči, kteří drží míč nebo by jej držet mohli, ale odmítli jej zvednout ze země.

Míčem se hráč může krýt. Pokud je hráč trefen do hřbetu ruky, kterou drží míč, zásah se nepočítá. Zblokovaný míč je stále živý, pokud tedy odražený míč trefí jinou část hráčova těla např. jeho nohu nebo jiného spoluhráče, takto trefený hráč vypadává ze hry.

Pokud míč trefí více hráčů, aniž by se předtím dotkl země, vypadávají všichni hráči, kterých se dotkl.

Pokud je míč chycen, hráč, který jej hodil, vypadává ze hry a jeden hráč týmu, který jej chytil, se do ní vrací. Pokud je tento tým v plném počtu, do hry se nevrací nikdo. Pokud je hráč nebo více hráčů trefeno a míč chytí jeho spoluhráč předtím, než se dotkne země, vypadávají všichni hráč, kterých se míč dotkl stejně jako hráč, který míč házel. Týmu, který míč chytil, se vrací jeden hráč zpět do hry.

Pokud se hráč dotkne jakoukoli částí těla nebo uniformy čáry nebo podlahy mimo kurt, vypadává ze hry. Výjimkou je pokus, při kterém hráč doklouže na/za čáru, zatímco se snaží chytit míč. Pokud má míč pod kontrolou dříve, než se dotkne čáry, nevypadává ze hry.

Hráč může skočit do soupeřova hřiště a pokud předtím, než dopadne na část kurtu patřící soupeři, trefí protihráče, pokračuje dále ve hře, zatímco protihráč vypadává.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Rules & Regulations – EDF [online]. [cit. 2022-09-21]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  1. Pravidla (english version),Pravidla (česká verze), verze 5.0.1.
  2. ČAD - Česká Asociace Dodgeballu
  3. EDF - European Dodgeball Federation
  4. WDBF - World Dodgeball Federation