Diskuse s wikipedistou:83.208.47.178/Archiv1

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zaregistrujte se
Vítejte ve Wikipedii, otevřené encyklopedii!

K prohlížení nebo editaci článků ve Wikipedii se nemusíte přihlašovat, ale vytvoření účtu je jednoduché a rychlé a poskytne vám mnoho výhod, například:

 • Používání takového uživatelského jména, které si vyberete.
 • Možnost prohlédnout si seznam všech vašich příspěvků.
 • Vaši vlastní uživatelskou stránku.
 • Možnost používat seznam sledovaných stránek, do kterého si můžete přidávat stránky, které vás zajímají nebo které jste tu už založil.
 • Možnost přejmenovat článek.
 • Možnost ukládat nové stránky nebo úpravy stávajících stránek bez nutnosti opisovat protispamový kontrolní kód
 • Možnost načíst obrázky či jiné soubory.
 • Možnost upravit si vzhled a chování Wikipedie podle vlastního vkusu.
 • Právo účastnit se hlasování.
 • No a nakonec je tu i možnost stát se po jistém čase správcem (ti mohou mazat a obnovovat smazané stránky, zamknout stránku, editovat zamčené stránky nebo blokovat uživatele, kteří porušují pravidla).
Jen do toho, zaregistrujte se!

--Mario7 (diskuse) 6. 10. 2018, 03:46 (CEST)[odpovědět]

Opravy

Dobrý den, prosím, „neopravujte“ něco, co není chybné. Díky za pochopení. --Bazi (diskuse) 3. 11. 2018, 01:58 (CET)[odpovědět]

Napřímil jsem pouze chybné odkazy namísto přesměrování, neuchylujte se tedy prosím k osobním útokům pokud máte proti mé opravě námitky. Děkuji za pochopení. --83.208.47.178 3. 11. 2018, 02:02 (CET)[odpovědět]
Berte na vědomí, že označení Velká Británie je věcně správná a plnohodnotná zkrácená verze plného úředního názvu Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Ačkoli pro encyklopedický článek Spojené království byl vybrán název jeden, neznamená to, že i v textech musí docházet k takovému sjednocování. Na rozdíl od názvu článku totiž neexistují žádné technické limity, které by vynucovaly, aby z více možných variant byla vybírána pouze a jenom jedna. Proto prosím ustaňte v editacích spočívajících pouze ve změně z jedné přípustné a správné varianty na druhou. Při soustavném působní v tomto směru by mohla podobná aktivita být chápána jako narušování Wikipedie. --Bazi (diskuse) 3. 11. 2018, 02:04 (CET)[odpovědět]
Nemíním vést spor proti Vašemu dalšímu osobnímu výpadu (zejména pokud nemáte žádný věcný argument), pouze bych Vás upozornil na to, že Vaše subjektivní terminologické preference nemají žádný vliv na napřimování odkazů, takže do budoucna laskavě přestaňte s Vaším nenávistným napadáním.
„Velká Británie“ existuje jako přesměrování k článku „Spojené království“ v důsledku kompromisu v diskusi, ačkoliv věcně mnohem správnější by bylo přesměrování k rozcestníku, zejména vzhledem k věcné nejednoznačnosti termínu „Velká Británie“ (navzdory přesvědčení některých méně vzdělaných jedinců).
Pokud se mi pokoušíte vyhrožovat za to že napřimuji a opravuji odkazy v souladu s běžným užitím a ve snaze rozlišit mezi články Velká Británie (ostrov), Spojené království Velké Británie a Irska, Spojené království, Spojené království Velké Británie atd., budu se zájmem očekávat výsledky Vašeho vyhrožování a zastrašování.-83.208.47.178 3. 11. 2018, 02:20 (CET)[odpovědět]
Jak fungují přesměrování, najdete blíže vysvětleno zde: Wikipedie:Přesměrování. Některá přesměrování jsou nežádoucí, jiná naopak vůbec závadná nejsou. Editace spočívající výhradně v napřimování takových přesměrování proto nepřináší žádný užitek. Naopak pokud editace směřují soustavně a vytrvale k překlápění jedné přípustné varianty na druhou přípustnou variantu, jedná se o problematickou činnost. Proto Vám doporučuji od toho upustit. V diskusi, která byla vedena kolem pojmenování článku Spojené království, zřetelně zazněly argumenty, které podporují správnost Velké Británie pro označení státu. Skutečnost, že podobně správným je nejspíše i Spojené království, neposkytuje dostatečné podklady k tomu, aby byla preferována méně rozšířená varianta, byť (jen) některými považovaná za správnější či snad výstižnější (ať už s jakýmkoli vysvětlením).
Mimochodem, když už se mě na mé diskusní stránce zkoušíte refaktorizováno, právě např. výrok o „méně vzdělaných jedincích“, pokud by byl míněn na konkrétní wikipedisty, je právě tím klasickým příkladem osobního útoku. Prosím, nesklouzávejte k tomu. Díky za pochopení. --Bazi (diskuse) 3. 11. 2018, 03:01 (CET)[odpovědět]


Podívejte se, „Bazi“ - já se zde pokouším napřimovat chybná či nejasná přesměrování z "Velké Británie" - někdy je jimi míněno "Spojené království", někdy "Království Velké Británie" jindy "Velká Británie (ostrov)", jindy "Spojené království Velké Británie a Irska", jindy třeba ještě něco jiného a někdy se nedá přesně určit co vlastně. (Poslední platí třeba o sportech, kde některá odvětví, zejména v kolektivních sportech jsou na mezinárodním poli reprezentována samostatnými družstvy Velké Británie (Anglie, Skotsko, Wales) a Irska (Severní Irsko plus Irsko). S tím se ani moc dělat nedá, protože článek „Velká Británie (ostrov)“ se zajímá geografií, ne státním útvarem.) Pokud s mými změnami v něčem nesouhlasíte, nic Vám nebrání je opravit jinak a přesněji. Ale zatím jste neuvedl jediný důvod proč mi za ně takto vyhrožujete se zjevně nepravdivým naznačováním toho jako by šlo o [editace které] "směřují soustavně a vytrvale k překlápění jedné přípustné varianty na druhou přípustnou variantu".
„V diskusi, která byla vedena kolem pojmenování článku Spojené království, zřetelně zazněly argumenty, které podporují správnost Velké Británie pro označení státu.“
To je jistě hezké, že to tvrdíte, ale mohl byste vysvětlit jak to přesně souvisí s čistě technickými editacemi napřimujícími přesměrování? Řada odkazů na Velkou Británii, alespoň z těch na které jsem zde narazil, se netýká Spojeného království, ale nějakého jiného předmětu, takže byste měl upřesnit proč to považujete za relevantní námitku proti mým editacím. Viz mé odkazy výše.
Za výrok, který Vás tak rozzuřil, se omlouvám a ujišťuji, že se Vás osobně netýkal. Osobně si myslím, že namísto bezdůvodného vyhrožování byste mi měl poděkovat za snahu o opravy nejasných odkazů, ale zkušenosti s „elitami“ české Wikipedie mne přesvědčily o tom, že jejich příslušníci toto prostě nemají ve zvyku, takže mi naprosto postačí pokud přestanete s bezdůvodným napadáním a pokusy o zastrašování.---83.208.47.178 6. 11. 2018, 20:31 (CET)[odpovědět]
Už jsem Vám vysvětloval, že samotné napřimování odkazů není vždy automaticky správné ani potřebné. Pokud je někde odkaz na Velkou Británii a ten pomocí přesměrování vede na článek Spojené království, pak na tom není důvod něco měnit. Pokud v některých případech text pojednává o ostrově, pak je samozřejmě namístě změnit odkaz z Velká Británie na Velká Británie (ostrov). Např. v tomto případě provedená změna ničemu neprospěla, protože oba původní odkazy i výsledné odkazy pojednávaly o státě Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Ke změně došlo pouze v tom, jak se ty odkazy zobrazují navenek. To není "jen technická" oprava ani to není vysvětlení něčeho nejasného, ale prostě změna z jedné správné varianty na jinou správnou variantu, lišící se pouze v tom, že jedna nejspíš vyhovuje osobním preferencím některých wikipedistů (na úkor osobních preferencí jiných). Podobnou povahu měl sled těchto dvou editací: [1] a [2]. Požadavek na vyjasnění je nadbytečný, jestliže pomocí odkazu lze snadno ověřit, že jde o význam státu, nikoli ostrova. --Bazi (diskuse) 6. 11. 2018, 21:05 (CET)[odpovědět]
To jste vysvětloval, ačkoliv o tom vůbec žádný spor nevedu, s Vámi, ani s nikým jiným. Stejně tak já jsem Vám vysvětloval, že ne každý odkaz z Velká Británie je správný.
Pokud tedy vadí to "jak se ty odkazy zobrazují navenek", mohl byste upřesnit z jakých důvodů tomu tak je a kde v pravidlech či doporučeních Wikipedie je něco proti tomu? Pokud jsem hledal tak wp:Přesměrování preferuje přímé odkazy a přesměrování jen výjimečně (tj. nic o ekvivalenci „obou správných variant“) a Vaše tvrzení o vzhledu (takovém který by lépe vyhovoval Vašim osobním preferencím) tam už vůbec nikde zmíněna nejsou.
Požadavek na vyjasnění je nadbytečný, jestliže pomocí odkazu lze snadno ověřit, že jde o význam státu, nikoli ostrova
Po Vámi provedené změně je naopak vyjasnění nutné, protože není jasné, zda šlo o celý stát anebo jen jeho část.--83.208.47.178 6. 11. 2018, 22:14 (CET)[odpovědět]
Souhlasím s tím, že ne každý odkaz Velká Británie je správný. Zároveň ovšem ne každý odkaz Velká Británie je špatný. Opravujte tedy jen ty, které jsou vyloženě špatné, a nechte na pokoji ty, které špatné nejsou. WP:Přesměrování v sekci Odkazy na přesměrování výslovně uvádí: „Odkaz na přesměrování tedy funguje jako plnohodnotný odkaz.“ Jsou tam uvedeny důvody, proč může být přímý odkaz vhodnější, avšak ty nejsou natolik pádné, aby bylo nutno provádět editace spočívající v pouhém napřímení takovýchto odkazů. Podrobněji je to vysvětleno na anglické Wikipedii ve zvláštním pojednání WP:NOTBROKEN: „There is usually nothing wrong with linking to redirects to articles. Some editors are tempted, upon finding a link to a redirect page, to bypass the redirect and point the link directly at the target page. However, changing to a piped link is beneficial only in a few cases. Piping links solely to avoid redirects is generally a time-wasting exercise that can actually be detrimental. It is almost never helpful to replace [[redirect]] with [[target|redirect]].“
Znovu připomínám, že ať už vede na článek přímý odkaz, nebo přesměrování, v obou výše jmenovaných příkladech byl jak před Vaší změnou, tak i po Vaší změně stav stejný - odkaz vedl přímo či nepřímo na článek Spojené království, tedy čtenář nemohl být uveden v omyl o nic více nebo méně. Vaše změny nebyly opravami, nýbrž pouze zbytnými převody z jednoho zkráceného názvu na druhý. --Bazi (diskuse) 6. 11. 2018, 23:33 (CET)[odpovědět]
Opravujte tedy jen ty, které jsou vyloženě špatné, a nechte na pokoji ty, které špatné nejsou.
To je jistě vznešená zásada, nicméně nepodložená objektivně platným pravidlem. Já si třeba dokážu představit důvody proč ponechat odkaz na přesměrování, ale (mimo situace kdy je šance na vznik samostatného článku) s tím česká Wikipedie prostě nepočítá. Mohl byste odkázat na případné opačné pravidlo/doporučení apod? Moje snaha nebyla nijak motivována pouze úsilím vyhnout se redirectům (viz výše), ale spíše změnit přesměrování na relevantní (včetně z "Velké Británie" na "Spojené království", ale zdaleka ne výhradně).
A ani Vámi odkazovaný link na :en neuvádí nic o vzhledu který by subjektivně lépe vyhovoval nějakému jednotlivci / skupině. Osobně bych určitě uvítal nějaký ekvivalent "wp:NOTBROKEN" na české wiki, ale v praxi jsem se zatím spíše setkal se zastrašováním ze strany "napřimovačů".
"byl jak před Vaší změnou, tak i po Vaší změně stav stejný"
Z jednoho pohledu snad, z jiného ne - snažím se změnit odkazy na článek ke kterému se vztahují (stát vs. ostrov vs. bývalé státy atp., jelikož odkazy na "Velká Británie" jsou/mohou být značně pestré)
Znovu připomínám, že ať už vede na článek přímý odkaz, nebo přesměrování, v obou výše jmenovaných příkladech byl jak před Vaší změnou, tak i po Vaší změně stav stejný
Pokud by toto jednoznačně platilo, tak byste měl vyjasnit důvody proč jste přikročil k Vaší změně? -83.208.47.178 7. 11. 2018, 00:07 (CET)[odpovědět]
Opět tady zcela zbytné napřímení odkazu, které nepřineslo žádné vyjasnění pro čtenáře, text zůstal stejný, odkaz opět vede na stejný článek, jen přímo namísto přes přesměrování. Píšete, že Vaše snaha byla motivována snahou změnit přesměrování na relevantní (včetně z "Velké Británie" na "Spojené království", ale zdaleka ne výhradně), jenže v této editaci právě žádná vylepšená relevance není. Velká Británie je zkrácený název státu Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Stejně tak Spojené království je zkrácený název státu Spojené království Velké Británie a Severního Irska. V tomto případě se změnilo jen to, že jste odkaz napřímil. Tak mi netvrďte, že tam vnášíte nějakou relevanci. Celá Vaše konstrukce argumentů nebo motivů, s jakými údajně ty úpravy provádíte, není podložena žádným „objektivně platným pravidlem“, takže nezkoušejte zpochybňovat názory a zkušenosti jiných wikipedistů tím, že od nich požadujete něco, čeho se Vám nedostává.
Nevím, s jakým „zastrašováním od "napřimovačů"“ jste se setkal, z Vaší diskusní stránky ani z historie příspěvků nic takového není patrné. Pokud to tedy tvrdíte, doložte odkazy na ony zkušenosti. Díky. --Bazi (diskuse) 7. 11. 2018, 00:36 (CET)[odpovědět]
Možná byste namísto zbytečných a nepodložených výpadů měl konečně přijít s nějakými věcnými argumenty, pokud chcete aby Vás brali vážně i další uživatelé, mimo Vašich přátel. Přirozeně můžete mít pocit oprávněnosti Vašich výpadů, pokud budete vytrhávat jednotlivé editace z kontextu, ale to nic nezmění na tom co píši výše. A stálejste nedokázal uvést jediný důvod proti napřimování odkazů.
Velká Británie je zkrácený název státu Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Hádám se s Vámi anebo co?
Celá Vaše konstrukce argumentů nebo motivů, s jakými údajně ty úpravy provádíte, není podložena žádným „objektivně platným pravidlem“, takže nezkoušejte zpochybňovat názory a zkušenosti jiných wikipedistů tím, že od nich požadujete něco, čeho se Vám nedostává.
Mě by úplně stačilo, kdybyste mě Vy a Vaši registrovaní přátelé přestali napadat pod nevěcnými záminkami.
Pokud to tedy tvrdíte, doložte odkazy na ony zkušenosti
To nemohu riskovat, protože by mne za to mohli zablokovat - buď za „osobní útoky“ anebo za „narušování“, zejména pokud bych uvedl konkrétní uživatele/pseudonymy a jejich editace.-83.208.47.178 7. 11. 2018, 00:49 (CET)[odpovědět]
Je nepochybně do značné míry symptomatické, že uživatel s pseudonymem "Bazi" pod různými záminkami opakovaně odstraňuje žádost o uvedení zdroje pro svá tvrzení, čímž by mohl u některých jedinců případně vyvolat nepravdivý dojem jako by onen jeho výrok měl nějaký faktický či objektivní základ. Přirozeně u kolegy s přezdívkou Bazi předpokládám dobrou víru z jeho strany, nikoliv kupříkladu úmyslný pokus vyhnout se tomu aby nesl odpovědnost za svá lehkomyslně vznesená obvinění.-83.208.47.178 13. 12. 2018, 00:24 (CET)[odpovědět]

Wikipedie:Žádné osobní útoky

Dobrý večer, pročetl jsem tuto diskusi + s ní související diffy, ale žádný osobní útok ze strany kolegy Bazi tu není, což se ovšem nedá úplně říci o Vašich příspěvcích výše i jinde. Zde [3] asi nechtěně dokazujete, že jste zmíněné pravidlo nějak podivně pochopil. Takže, proč Vám vůbec píši: diskutujte věcně a bez naprosto zbytečného a navíc nesmyslného obviňování z „bezdůvodného zastrašování“ atd či hodnocení dalších osob, opaku – jak jistě víte – zabránit umíme. BTW na W neužíváme pseudonymy ale uživatelská jména--Horst (diskuse) 6. 11. 2018, 20:34 (CET)[odpovědět]

Můžete své subjektivní postoje na podporu Vašeho přítele s pseudonymem „Bazi“ něčím objektivně doložit? V odkazu Wikipedie:Žádné osobní útoky se výslovně píše „Nečiňte osobní útoky kdekoli ve Wikipedii. Komentujte obsah, nikoli přispěvatele. Osobní útoky poškozují atmosféru v komunitě a odrazují uživatele. Nikdo nemá rád urážky.“, jak vám dvěma jistě potvrdí každý nezaujatý pozorovatel. Mně osobně vadí i Vaše výpady typu „že jste zmíněné pravidlo nějak podivně pochopil.“ anebo „nesmyslného obviňování“ a jiné podobné urážky ke kterým se z nedostatku faktických argumentů uchylujete.-83.208.47.178 6. 11. 2018, 23:34 (CET)[odpovědět]
Co se terminologie týče, tak přirozeně může existovat nějaký rozdíl mezi běžným užitím a žargonem uživatelské komunity vaší sociální sítě , ale technicky vzato neexistuje žádný podstatný rozdíl mezi uživatelským jménem a pseudonymem.-83.208.47.178 6. 11. 2018, 23:34 (CET)[odpovědět]
Nedáváte mi jinou možnost, toto a [4] byly poslední editace tohoto typu.--Horst (diskuse) 7. 11. 2018, 10:40 (CET)[odpovědět]


Takže když mi Váš kamarád Bazi vyhrožoval a zastrašoval mě (a to navíc za opravy odkazů, které prohlašoval za zbytné, protože se jemu osobně nelíbily - měli byste spíše být vděční, že se to někdo vůbec pokusil opravit), tak jste v tom žádné osobní útoky „neviděl“, a najednou je „vidíte“ tam kde vůbec žádný osobní útok není?
Váš registrovaný kolega skrývající se za pseudonymem Bazi si na mne nejen stěžoval správcům, ale dokonce své udání „vyšperkoval“ nepravdivým tvrzením, že jsem prý mu něco psal o „registrovaných partnerech“ (ačkoliv nechápu co na tom Bazi vidí tak nevhodného, že se mne tím pokusil před správci očernit). Správcům se ho podařilo nějak uchlácholit, načež se svými útoky naštěstí přestal, takže byste snad měl i Vy - koneckonců správci se v tom musí vyznat přece jen o něco lépe než vy dva. Jen by mne zajímalo, v čem tam spatřujete onen údajný „osobní útok“, abych se do budoucna mohl vyhnout neúmyslnému napsání něčeho co by vás dva mohlo zase až takto rozčílit. Předem děkuji za vyjasnění. -83.208.47.178 5. 12. 2018, 21:24 (CET)[odpovědět]

Jen tři maličkosti:

 • nikdo se tu neukrývá
 • nejsem rozčilený, jsme zvyklí editovat v klidu
 • jsem správce, takže vyznat přece jen o něco lépe než vy dva nedává smysl.

Jak sem uvedl výše, editovat a pracovat konstruktivně ano, jinak to nepůjde. Věnujme se tvorbě encyklopedie.--Horst (diskuse) 5. 12. 2018, 21:51 (CET)[odpovědět]


Re jen tři maličkosti:
 • To je jen takový řečnický obrat, z kterého by snad nikdo s čistým svědomím neměl být znepokojený,
 • pokud tedy editujete v klidu, zajímala by mne odpověď na mou výše uvedenou otázku, protože nepovažují za zrovna košer aby mne někdo obviňoval z údajných osobních útoků bez vysvětlení v čem přesně měly spočívat, zejména za situace kdy v daném příspěvku není co by mohlo být považováno za osobní útok,
 • Pokud jste skutečně správce, proč jste to přede mnou až dosud tajil?
Pokud jde o klidnou a věcnou tvorbu encyklopedie, tak to je přesně oč se tady celou dobu snažím, takže nestojím o napadání ze strany uživatele Bazi či jiných.-83.208.47.178 5. 12. 2018, 22:03 (CET)[odpovědět]
Snažte se konstruktivně dále. refaktorizováno ale zanechte, berte to jako poslední varování. BTW to jak se orientujete ve zdejším prostředí /diffy netřeba, vše je výše a v [5]/, dokazuje, že před vámi nikdo nic netají > navíc stačí jeden klik na WP:Správci, Wikipedista:Horst a onu veřejnou infomaci máte hned. Nemám potřebu sem přijít a psát „jsem správce a zablokuji Vás“, vždy raději postupuji s WP:PDV. Ale pokud to sem nutně potřebujete > další jitření diskuse a pitvání v tom co, kdo a jak osobně útočil, či obviňování, uvádění jmen kolegů i s květnatými přívlastky atd a odpočinete si--Horst (diskuse) 5. 12. 2018, 22:14 (CET)[odpovědět]
Myslím že byste neměl zacházet k nepodloženým obviněním, pokud tedy chcete předpokládat dobrou vůli, jak o sobě píšete.
Pokud mne chcete před něčím „posledně varovat“, ocenil bych upřesnění toho v rozporu s jakým pravidlem či doporučením české Wikipedie jsem se údajně měl octnout a čeho přesně bych se tedy měl vystříhat - fungování komunity na tomto webu se sice dlouhodobě blíží nejhorším nočním můrám z děl JUDr. F. Kafky, v nichž neexistují žádná závazná pravidla, ale každý kdo je - třeba i nechtěně - poruší, je za to následně tvrdě ztrestán, ale takovéto vyhrožování bez uvedení toho zač přesně je snad poněkud silnou kávou i na zde panující poměry.
Proto bych ocenil odkaz na alespoň jeden konkretní případ kdy jsem měl údajně cosi porušit - odkazovat na všechny mé příspěvky, bez uvedení toho který z nich přesně se Vám osobně znelíbil je poněkud nepřesvědčivé.
Zrovna tak bych dal přednost tomu, pokud zde tedy zasahujete coby správce, abyste to od počátku otevřeně uvedl (včetně důvodů proč přesně), namísto tvrzení "re jdu kolem a nestačím se divit co zase", či jiné podobně „oficiálně-neoficiální“ intervence v prospěch Vašeho registrovaného kolegy s pseudonymem Bazi, jehož výpady jste „neviděl“ ale naopak jste se ztotožnil s jeho označením zcela náhodně vybraného ničím neurážlivého tvrzení za údajný „osobní útok“, ačkoliv objektivně se o žádný osobní útok nejednalo, a nikdo mimo vás dvou jej tam také nenašel. Osobně také nepovažuji uplatňování pravomocí správce ve věci dotýkající se osobně Vás či Vašich kamarádů za příliš vhodné, ale to je jen čistě můj osobní názor.
Dejme tomu, že se ve zdejším prostředí do jisté míry orientuji, ale to neznamená, že bych dokázal na první pohled rozpoznat, že jste správcem, když jste to přede mnou zpočátku tajil. Možná, že početně omezená skupinka pravidelnějších přispěvatelů si pamatuje Vaši uživatelskou přezdívku a má ji spojenou se správcovskou funkcí kterou v současnosti vykonáváte, ale já jsem skutečně neměl možnost vědět, že jste tu zrovna správcem, z Vašeho příspěvku to nebylo nijak zřejmé a neměl jsem ani žádný důvod to hledat.
další jitření diskuse a pitvání v tom co, kdo a jak osobně útočil, či obviňování, uvádění jmen kolegů i s květnatými přívlastky atd
Já snad někde diskusi jitřím? A čím to? Dokonce jsem si ani na NS nestěžoval na Baziho nepravdivé obvinění, protože stížnost neregistrovaného uživatele na chování registrovaného by tady tak jako tak nejspíš byla marná. Zrovna tak jsem jméno žádných kolegů neuváděl, s květnatými přívlastky ani jinak. Koneckonců tady na české Wiki mě může dle libosti šikanovat i automatický editační filtr, má případná stížnost na registrovaného uživatele by neměla už vůbec žádnou šanci. Zrovna tak jsem nikde neuváděl žádné květnaté přívlastky apod. takže byste mne raději neměl dál obviňovat. -83.208.47.178 10. 12. 2018, 22:44 (CET)[odpovědět]