Diskuse k Wikipedii:Přechylování ženských příjmení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Archivy
Archivy:

Ioannovy poslední úpravy[editovat zdroj]

Protože se v případě včerejších a dnešních editací jedná o zjevně kontroverzní změny, doporučuji kolegovi Ioannes Pragensis, aby postupoval podle Wikipedie:Pravidlo Wikipedie#Změny v pravidlech, případně též Wikipedie:Jak měnit pravidla. Editaci vrátím do předchozí konsenzuální podoby, dokud nebude dosaženo konsenzu v diskusi. Prosím kolegu, aby své změny tady navrhl a obhájil. S pozdravem --Bazi (diskuse) 3. 12. 2019, 12:18 (CET)

Pane kolego Bazi, myslím, že sám vidíte, že mnou navrhovaná verze nemění nic na významu pravidla a slohově je lepší, srozumitelnější a více se stylově blíží charakteru pravidla. Jediná věc, ve které se podstatně lišíme, je zřejmě zahrnutí esejistického odstavce v úvodu. Kvůli tomu blokujete moje ostatní úpravy, které podle mého názoru těžko mohou vyvolat jakoukoli kontroverzi. Pokud se mýlím, formulujte prosím svoje výhrady konkrétně, a pokud se nemýlím, tak diskutujme jen o uvedeném odstavci a moje drobné úpravy laskavě do textu vraťte. Jinak to budu brát, že kazíte celou moji práci jen kvůli tomu, že nejste schopen konkrétně diskutovat k tomu, co Vám vadí.--Ioannes Pragensis (diskuse) 3. 12. 2019, 12:28 (CET)
Ano, sebestředně se domnívat, že vlastní editace nemůžou vyvolat kontroverze... a tak je stále dokola i revertačně vracet. Velmi nepoučený, řekl bych začátečnický, postup. Změnu má obhájit ten, kdo ji požaduje. Jinak platí dosavadní konsenzus. Není mojí vinou, že jej narušujete. Vaše hlavní změna spočívala právě v odstranění dosavadní pasáže a jejím nahrazení jinou, předem nenavrženou, předem neprodiskutovanou. Vymlouvat se na to, že spolu s ní jsou odstraňovány i jiné kosmetické úpravy, je jen odvádění pozornosti od podstaty. Zkuste nejprve vysvětlit a zdůvodnit, proč by neměl být v pravidle vysvětlen stav komunitního konsenzu a východiska, z nichž toto pravidlo vzniklo. Zahlazování skutečnosti, že jde o věc nanejvýš kontrovezní, a tváření se, jako kdyby byla nesporná, rozhodně Wikipedii ani aplikaci pravidla neprospívá. S pozdravem --Bazi (diskuse) 3. 12. 2019, 13:07 (CET)
Poukazovat na moji údajnou sebestřednost a nepoučenost a na to, že jsem začátečník, není žádný skutečný argument. Je to jen "argument" ad hominem a zároveň porušení pravidla WP:Žádné osobní útoky. Proto si myslím, že je bezpředmětné se dále k Vaším výrokům vyjadřovat.--Ioannes Pragensis (diskuse) 3. 12. 2019, 14:22 (CET)
Kolego, pokud právě tak postupujete, je to jen konstatování faktu. Kde jste prosím předložil věcné argumenty pro svoji úpravu? Ty jsou totiž potřebné pro provedení změny, nikoli pro zachování statu quo. Takže sem s nimi, prosím. Pokud má najednou vadit formulace, která je v pravidle přítomná roky a roky... asi pro to bude skutečně velmi pádný důvod. Zatím ovšem z Vaší strany nezazněl. --Bazi (diskuse) 3. 12. 2019, 15:53 (CET)
Změny provedené IP mi připadají vhodné a k věci. Nevidím důvod pro zmiňování jakéhosi průzkumu z roku 2006, toto případného čtenáře jenom zmate.--RomanM82 (diskuse) 3. 12. 2019, 12:39 (CET)
Ten průzkum založil podklady pro vznik tohoto doporučení. Wikipedista jej uplatňující by měl být informován o tom, že doporučení má nějaký smysl, užitek a z něčeho vzešlo. V případě potřeby si pak může prostudovat argumenty, na jejichž základě je právě takto formulováno. Měl by vědět, že jde o věc spornou a její uplatňování může způsobovat kontroverze, takže by měl postupovat s rozumem a citem. V opačném případě budeme stále znova narážet na konflikty a řešit vzájemná neporozumění, plynoucí třeba z bezohlednosti způsobené neznalostí kontextu. --Bazi (diskuse) 3. 12. 2019, 13:18 (CET)
 Tady musím souhlasit se vším, co zde napsal Bazi. Kontroverzní doporučení je kontroverzní měnit.--Rosičák (diskuse) 3. 12. 2019, 14:50 (CET)

 ))

Kdo se teď v tom textu má vyznat? Ioannes Pragensis postupoval a postupuje nekonsensuálně. Bohužel za tím vidím snahu posílit pozici lidí, kteří chtějí přechylovat všechny ženy, i Číňanky (Wang - Wangová, jakto?). A to v době, kdy mládež vůbec nechce slyšet pozměněná příjmení amerických a jiných zpěvaček a jiných populárních osob ženského pohlaví. A za situace, kdy by nepřechylování ukončilo neuvěřitelnou nejednotnost u slavných filmových hvězd atd. Důrazně protestuji proti postupu kolegy Ioannese. --Zbrnajsem (diskuse) 3. 12. 2019, 16:46 (CET)

Úprava doporučení[editovat zdroj]

Vážení kolegové, dovolil jsem si zeditovat pasáž doporučení tak, aby to znělo jako skutečné pravidlo a aby všechna dílčí doporučení byla zařazena pod body výčtu. Má někdo námitky? Zde je diff.--Ioannes Pragensis (diskuse) 3. 12. 2019, 17:08 (CET)

Ano, mou zásadní námitkou je, že se snažíte toto doporučení potvrdit za stavu, kdy je zjevná naprostá nejednotnost postupů v praxi. A kdy je už jasné, že přemíra přechylování odrazuje mnoho kolegů od tvorby nových hesel. Dále, hned první bod doporučení není vůbec dodržován. Cizinky nikdo neobeznamuje s touto problematikou. Dá se říct, s touto pro ně problematickou praxí, ony totiž by takovýto zásah do jejich osobních záležitostí zcela určitě ve velké většině neschválily. Jediná žena byla obeznámena, a sice Ursula von der Leyenová. Ta je však soustavně nadále přechylována, ač - cestou obvyklou pro osoby takového postavení - jasně projevila přání, aby bylo používáno její skutečné nepřechýlené jméno. Při zamítání této prosby zazněl doslova posměch. Co si o tom máme myslet, na co vlastně je toto doporučení dobré? --Zbrnajsem (diskuse) 3. 12. 2019, 17:36 (CET)
Pardon, ale ten výklad prvního bodu je skutečně nesmyslný. Není úkolem wikipedisty, aby seznamoval každou cizinku s problematikou přechylování. Pouze má možnost dohledat zdroje, z nichž by bylo zřejmé, že je dáma s tímto obeznámena. Zrovna případ Ursuly von der Leyen je exemplárním případem nepochopení tohoto principu. Tak jako tak, zrovna první bod není úpravami nijak dotčen, takže je poněkud nesmyslné ho kritizovat a rozvláčně o něm diskutovat právě na tomto místě. --Bazi (diskuse) 3. 12. 2019, 17:48 (CET)
@Zbrnajsem: Doporučení už dávno takto platí a já nehodlám nijak měnit jeho smysl, jenom chci, aby bylo srozumitelnější a stylově se více blížilo ostatním pravidlům. O nic jiného zde nejde a zejména nemá smysl v této diskusi doporučení potvrzovat, zpochybňovat či uvažovat o tom, nakolik se dodržuje. Bavme se zde o vyčištění a zpřehlednění jeho textu, ostatním otázkám se lze věnovat jinde.--Ioannes Pragensis (diskuse) 3. 12. 2019, 18:03 (CET)
Ty změny jsou tak miniaturní, že na jednu stranu by neměl být problém změny odsouhlasit, na druhou stranu zas nevím, proč v dlouhodobě neměnném doporučení nahrazovat významově stejné formulace... leda by snad šlo o nějaké formální sladění všech doporučení a tohle vybočovalo, ale je to opravdu tak? Nevyhazovat důvody zavedení v 2006, stejně tak nedoplňovat o další případy popisu jakým způsobem čeština přechyluje. Jednak na to máme extra stránku, jednak je to stejně k nepotřebě, jména taháme ze zrojů a tam už nějak přechýlená nepřechýlená jsou. Maximálně pro případy, kdy české zdroje nejsou a nastupuje "defaultní" přechylovačka. Ale zase, detailně se to zde nerozepisuje tak není nutné přidávat další koncovky a specialitky. Chrzwzcz (diskuse) 3. 12. 2019, 18:49 (CET)
Kolego Ioannesi, Vy jste ale napřed z doporučení vyhodil tuto pasážː „V roce 2006 proběhla na stránce Wikipedie:Průzkum názorů na přechylování jmen na toto téma poměrně rozsáhlá diskuse. Zájemci si ji mohou prohlédnout. Ve zkratce se dá říct, že komunita je rozdělena zhruba na třetiny. Jedna třetina by ráda přechylovala co nejvíc, druhá třetina co nejméně a třetí s rozumem.“ (Ta pasáž byla na vysvětlení, jaká je situace mezi wikipedisty, a že si nikdo to doporučení nevymyslel sám. Že se nedodržuje, zvláště naprosto masivně jeho bod 1, to je bohužel fakt, a je to špatně. Já na to nepřestanu upozorňovat, a chci změnu k lepšímu.) A pak jste se nehodlal zastavit s vlastními nápady, bez konsensu, až jste konečně jakžtakž uznal námitky kolegy Baziho. Dále, co jste napsalː „Čeština přechyluje?“ Je snad čeština člověk? Ne, tady přechylují wikipedisté, ale nikde není napsáno, že na tomto mezinárodním projektu musí přechylovat, a samotné doporučení nás k tomu vůbec nenutí. Jen si to doporučení (ano, doporučení, nikoliv závazné pravidlo) pořádně přečtěte. A nevykládejte si je po svém, a to jinak, než je napsáno. Bod 1 by vlastně za daného stavu zamezoval jakékoliv přechylování bez obeznámení těch žen a zvláště bez souhlasu nositelky příjmení. Natolik snad umíme česky, abychom rozuměli tomu, co je tam napsáno, co jsme si sami už v roce 2006 konsensuálně doporučili. Stejně zdaleka všechny ženy už dávno nepřechylujeme, milí a vážení kolegové. Jen si ztěžujeme práci na Wikipedii tím, že úporně hledáme jakési zdroje, zda přechýlit nebo nepřechýlit. No a co ten bod 7, že se máme při přechylování řídit rozumem? Co to je rozum? Snad náš vlastní rozum, ne rozum někoho jiného. Takže dávám na vědomí, že budu psát články o ženách z ciziny, o kterých vím, a nebudu jejich příjmení především v prvním pádu – tedy i v názvu článku – přechylovat, neboť tak mně velí můj rozum. A budu na tom trvat, že mám na svůj postup na 100 procent právo. Proč tam ten bod 7 vůbec je? Tehdy byl odsouhlasen, a platí nadále. Když se mám řídit (svým) rozumem, tak přece ani nemusím přechylovat. Je to jasné? Buď uvažujeme logicky, nebo nelogicky. Jsou jenom tyto dvě možnosti. U sportovkyň se asi zatím bude přechylovat, neboť kromě Číňanek apod. jsou všechny přechýlené, a ono by to vypadalo divně, kdyby jich najednou několik nebylo. Ale u jiných žen tomu tak není a nebude. Ty budou nepřechýlené, jako ta Greta Garbo. --Zbrnajsem (diskuse) 3. 12. 2019, 19:44 (CET)
Nač tolik písmenek. Zkrátka patříte do jedné té své třetiny. S rozumem znamená nevnucovat Wikipedii něco, co se v češtině nedělá. Přechyluje se většinově tahle konkrétní madam? Přechyluje. Přechylujme. Nepřechylují ty vámi vysmívané zdroje tuhle konkrétní? Nepřechyluje. Nepřechylujme. Nic se nevnucuje, prostě se čučí na to, co se v češtině (spíš) vžilo. A jak jinak než bez zdrojů to chcete zjišťovat? Všichni zapojíme vlastní rozumy? Ha. No a tohle dámy... no... jen pánové je důvod, proč se nehrabe do doporučení jen kvůli změně pár bezvýznamných slov. Je to je startér na další zpochybňování dohodnutého. Ty IP změny nic nového nepřinesly, jen zas diskuzi nad diskuzí. 3. 12. 2019, 20:37 (CET)
Uvědomme si prosím, že doporučení a jiná pravidla jsou také naší vizitkou a návodem pro nováčky. Není dobré např. mít některé body uvedené v číslovaném seznamu a jiné jen tak volně mimo seznam. Nekonzistence textu je znamením nekonzistentního myšlení.--Ioannes Pragensis (diskuse) 3. 12. 2019, 21:37 (CET)
No kdybyste od začátku udělal jen tuhle minimalistickou verzi... tak by tu byl asi stejně velký rozruch, protože píchání do vosího hnízda. Článek Přechylování například není vůbec zmíněn, kdyby byl teda někdo na pochybách, jak to v češtině funguje, když už jste to chtěl víc rozebírat přímo tady a přitom článek o způsobu vytváření přesměrování se podsouvá. A osobně je mi docela jedno, když se výjimky nacpou až na konec a nečíslované. Tak jak to navrhujete vy není jasné jestli je to výjimka z bodu 4 a další body ji můžou zase přebít, nebo výjimka z toho všeho (což je naznačeno tímhle uvedením až nakonec).Chrzwzcz (diskuse) 3. 12. 2019, 21:58 (CET)
Z kontextu je jasné, že je to výjimka z doporučení obecně přechylovat, tedy z bodu 4, a nikoli třeba výjimka z doporučení používat zdravý rozum. Nicméně právě lepší uspořádání seznamu tuto pochybnost odstraní. - Co se týče zmínění článku Přechylování, to bylo v mé předchozí verzi, kterou kolega Bazi revertoval. Bohužel přesně neložil, co mu vadí v textu změny, a omezil se na vysvětlení, že mu vadím já coby začátečník. Proto jsem se rozhodl postupovat po odstavcích či kapitolách, a až se rozhodne o tomto návrhu, navrhnu další změnu, kde bude odkaz na přechylování opět uveden. Samozřejmě by zde měl být, a to na velmi viditelném místě.--Ioannes Pragensis (diskuse) 3. 12. 2019, 22:08 (CET)
No vždyť tady odprezentujte každou větu, ukažte co se mění a řekněte proč. Třeba z toho bude už všem jasné, že z to není změna k nějakému většímu či menšímu přechylování, že se jen mění formulace tak, aby zněla míň cool a víc formálně, nebo tak něco. Sice účel takových změn je ryze formální, ale je vidět, že může vyvolat víc nepochopení a zlé krve než že jde vlastně jen o kosmetiku. Ty první zásahy a výmazy ale to celé zhatily. Chrzwzcz (diskuse) 3. 12. 2019, 22:54 (CET)
Tohle byl hodně ubohý pokus. Víte dobře, které změny byly předmětem mojí kritiky, je to znatelné z editační/revertační historie. Tak si aspoň prosím nevymýšlejte. Děkuji. Na úvod této konkrétní sekce jste navrhl drobnou změnu, ovšem předtím jste prováděl změny dosti jiné, kontroverzní, nekonsenzuální. To proto byly vráceny en bloc do původního stavu. S pozdravem --Bazi (diskuse) 4. 12. 2019, 09:19 (CET)

Kolegové, já se Vám divím, že zase o tom mluvíte. Jak jsme již několikrát napsal, vycházejme z předpokládaného jména, tedy z roho, jak je u nás daná dáma převážně prezentována. Někde je to jasné (Garbo, Christie, Lehtolainen, Lorenová, Sayersová atd.), někde je možno o tom diskutovat. Ale přestaňme diskutovat o tom, zda přechylovat nebo nepřechylovat. Tato diskuze nemá smysl, protože je obojí možné a vyvolává to pouze nesváry. --Chalupa (diskuse) 3. 12. 2019, 22:46 (CET)

@Chalupa: Zde by se nemělo diskutovat o tom, zda přechylovat nebo nepřechylovat, ale o drobné formální úpravě doporučení navržené mnou výše (dání celého seznamu do odrážek, pár drobných formulačních změn, vynechání zbytečné kursivy). Bohužel nemohu za to, že to někteří kolegové berou jako výzvu k principiálním prohlášením o lingvistice, nicméně stanovené téma diskuse pod tímto záhlavím je takto jednoduché.--Ioannes Pragensis (diskuse) 3. 12. 2019, 22:52 (CET)
@Ioannes Pragensis: Mrzí mě, že nikdo nebere v potaz můj dřivější návrh, který v současné době převládá v nově vydávaných slovnících spisovatelů (a ty píší odbornící na danou jazykovou oblast a literaruru, o tom snad není pochyb). Tento můj návrh odstraňuje ten strašný slovní balast v úvodech článků a vypadá takto: Theresa Mary May(ová), rozená Brasier(ová) (* 1. října 1956 Eastbourne). Je to stručné, přehledné a výstižné a splňuje to všechny požadavky přechylovatelů i nepřechylovatelů. Tam, kde by to nešlo, je možno tu úvodní slovní hmotu zachovat. --Chalupa (diskuse) 3. 12. 2019, 23:03 (CET)
Ano, a o tom nejde diskuze už vůbec. Já myslím, že nepřechylovače vůbec neuspokojí, protože tohleto vaše "řeší" jen úvodní větu, ne název článku, ne použití jinde. Tak takhle piště jenom spisovatelky, když je to konvence spisovatelská :D Mně se nelíbí ten dlouhý zápis s vyjádřením slova "přechýleně", ale tento mnohozávorkový zde mi chuť teda moc nespraví. Ale znova: O to tu teď nešlo vůbec. Chrzwzcz (diskuse) 3. 12. 2019, 23:14 (CET)
@Chrzwzcz: To s těmi spsiovatelkami nemůžete myslet vážně. To bychom měli spisovatelky psát jinak než malířky nebo lékařky?. --Chalupa (diskuse) 4. 12. 2019, 21:56 (CET)
Stejně, žádné takové jméno co má uvnitř sebe závorky prostě neexistuje, tady se jinak hraje na poslední čárečku, háček a velikost písmenka, pomlčku nebo tečku (Jr. jr. Jr jr) abychom dodržovali zdroje, aby se chytila správná transkripce z azbuky (Maria, Mária, Maríja) apod. a pak najednou vystřihneme nějaké závorky dovnitř příjmení což má jakože symolizovat všechny varianty v jedné. Jo, úvod je děsivě roztáhlý, ale řešit to zkratkami nalezitelnými jen v jednom typu slovníku... Ne, za mě ne. Chrzwzcz (diskuse) 4. 12. 2019, 23:15 (CET)
Jen ne závorky do příjmení, pro encyklopedii nevhodný, hyperkorektní styl. I stávající vzhled s oběma formami je nevhodný a zbytečně natahuje, kazí vzhled článku (polopaticky, jak pro děti v základní škole). Postačující je druhou formu uvést v infoboxu, v úvodu těla článku apod.-Kacir 4. 12. 2019, 00:20 (CET)
@Kacir: Je zajímavé, že slovníky spsiovatelů tuto formu se závorkou používají a zdá se jim vhodná. Nevím, zda jsme chytřejší než tvůrci těchto encyklopedických pomůcek, ale dost o tom pochybuji. --Chalupa (diskuse) 4. 12. 2019, 21:56 (CET)
Desítky encyklopedií tuto formu naopak nepoužívá. Hyperkorektní závorky jsou výjimkou, nikoli standardem, či dokonce vzorem k rychlému přebírání.--Kacir 5. 12. 2019, 00:22 (CET)
@Kacir: Kolego, Váš výrok je typický diskuzní klam. Já hovořím o aktuáních slovnících, jmenujte mi, prosím, ty desitky současných encykloepdií. Já Vám jmenuji všechny slovníky spisovatelů, které vyšly v nakladatelství LIBRI. Pokud půjdeme do historie, pak s Vámi souhlasím, že se skutečně v desítkách encyklopedíí závorky nepoužívají, ale to proto, že jména v nich jsou přechýlená. Očekával bych od Váa lepší diskuzní příapěvky. --Chalupa (diskuse) 5. 12. 2019, 22:21 (CET)
Pokud se editace pravidla setká s reverty, má být nejdříve nový obsah navržen v diskusi, a na základě diskuse, buď vložen či ne. To se týká stylistických úprav. Změny smyslu by vyžadovaly takový návrh

předem. Není ani vhodné odstraňovat průzkumy, pokud měly vliv na tvorbu pravidla, nebo s ním úzce souvisí. Naopak, cílem je jejich odkázání, aby byly transparentně dohledatelné. Wikipedisté se jinak mohou (oprávněně) ptát a kde se to diskutovalo? --Kacir 4. 12. 2019, 00:20 (CET)

@Kacir: Kolego, prosím, o jmenování těch desítek encyklopedí. A nebo uznejte, že to byl opravdu neůstojný pokus o dehonetaci mého návrhu. Prostě si stůjte za svým prohlášením a doložte jej a nebo jej odvolejte. Vše ostatní odpruje zásadám slušná diskuze. --Chalupa (diskuse) 6. 12. 2019, 22:44 (CET)
Stačí zajít do knihovny a podívat se do nejrůznějších sborníků a encyklopedií, píšu o všech oborech. Spíše by stálo zato zjistit, nakolik je či není závorkový koncept osiřelý, na příkladech jeho dalšího použití. Z mého pohledu je typografie uprostřed jmen, včetně lomítek, rušivá. Vzhledem k přechylování jako přirozené součásti češtiny, jsem pro stávající úzus (preference přechylování s výjimkami a rozumem). Druhý tvar příjmení pak uvádět v infoboxu a přední sekci článku.--Kacir 7. 12. 2019, 15:15 (CET)

Myslím, že by doporučení stálo za kompletní revizi, namátkou vidím hned jako příklad Wang i Wangová (což zavání čínštinou, kde se přechylování obvykle uplatňuje chybně). Navíc to začíná i v médiích být více rozpolcené - některá nepřechylují, jiná ano. Ale proti této konkrétní změně nemám, ani jako zastánce co nejmenšího přechylování v názvu článku, námitky. (v textu ať se klidně skloňuje a přechyluje, ale název, infobox a úvod by měly zmiňovat originální verzi). JAn (diskuse) 4. 12. 2019, 09:46 (CET)

Vážení diskutující, v této sekci diskutujeme jen a pouze návrh změny sekce Doporučený postup uvedené výše (diff). Konkrétně tedy:

 • Odstranění kursivy v první větě a její přeformulaci ve smyslu, že nejde o prosbu, ale o běžný postup
 • Zařazení posledního "volně loženého" pravidla do číslovaného seznamu (sloučení s bodem 4, kam logicky patří)
 • Doplnění do bodu 2, že dostupnost z obou verzí na Wikipedii dosahujeme pomocí přesměrování
 • Dvě drobná slohová vylepšení

Vaše vyjádření k jakýmkoli jiným tématům jsou zde ztrátou času jak pro Vás samotné, tak i pro nás, kteří to musíme číst. :-) Děkuji za pochopení a přeji hezký den,--Ioannes Pragensis (diskuse) 4. 12. 2019, 11:31 (CET)

Tak jednoduché to není. Otevřel jste Pandořinu skřínku, a nezavřete ji tak hned. Nějaké příkazy nebo co to mělo být, že Vám to máme odsouhlasit a jinak držet pusu, asi mnozí nevidí rádi. Co když někdo přijde s většími pozměňovacími návrhy? --Zbrnajsem (diskuse) 4. 12. 2019, 13:46 (CET)
Klidně může, ale ať si na to otevře jinou sekci. Tady ať se diskutuje k návrhu v úvodu sekce, ostatní věci se dají a mají řešit jinde.--Ioannes Pragensis (diskuse) 4. 12. 2019, 13:58 (CET)
Je to úplně jednoduché a v klidu se to dá udělat. Na to, že tím sjednotíme jazyk a styly používané u jiných pravidel, dám na čestné slovo, kontrolovat to nebudu. Nemá cenu na to nabalovat nějaké nesouvisející věci a schvalovat je jenom v balíku dohromady. Chrzwzcz (diskuse) 4. 12. 2019, 18:34 (CET)
Z mého pohledu je navrhovaná úprava v pořádku.--Kacir 4. 12. 2019, 23:24 (CET)
Není úplně pravda, že by v jiných doporučeních nebyl apel na editory (podobně jako je tomu tady u první kurzívové věty diffu). Viz třeba WP:ESO. Není také úplně pravda, že by navrhované úpravy vůbec neměnily vyznění, ono "prosíme wikipedisty" je výrazně měkčí formulace než "postupuje se takto" a basta. Ostatně nadpis nad tím zní "doporučený postup". Z těchto důvodů bych byl buď pro zachování původní kurzívové věty, nebo její reformulaci nějak takto: "při přechylování cizích ženských příjmení na Wikipedii bývá postupováno následovně:" nebo "Doporučený postup při přechylování cizích ženských příjmení je následovný:" Ostatní navržené formulační úpravy u jednotlivých bodů jsou dle mého názoru bezproblémové a ku prospěchu.--Grtek (diskuse) 5. 12. 2019, 12:25 (CET)
@Grtek: Pasivní vazby ("bývá postupováno") a slova jako "následovně" mi zní až moc úředně. Vyhovělo by Vám "Doporučený postup při přechylování cizích ženských příjmení na Wikipedii:"?--Ioannes Pragensis (diskuse) 5. 12. 2019, 12:55 (CET)
@Ioannes Pragensis, Grtek: Zde můj pozměňovací návrh, protože je nutno zachovat možnost nepřechýlení. Tak tedy: „Doporučený postup při přechylování nebo nepřechylování cizích ženských příjmení je následovný.“ Slovo „následovný“ je zde zcela na místě. Musíme ctít fakt, že cizinky by měly být „obeznámeny“ a „musely by souhlasit“ (bod 1 doporučení), což je ovšem celkově nanejvýš nepravděpodobné, tak si nemůžeme jako cíl stanovit pouze přechylování. To je nutno si uvědomit. --Zbrnajsem (diskuse) 5. 12. 2019, 13:18 (CET)
@Zbrnajsem: To je správná připomínka, ale ještě víc zesložiťuje tu větu. Nestačilo by tedy "Doporučený postup při používání cizích ženských příjmení na Wikipedii:"? Přičemž "používání" zahrnuje oba případy, přechýlený i nepřechýlený.--Ioannes Pragensis (diskuse) 5. 12. 2019, 13:36 (CET)
Za mě je to OK, to "je následovný by se mi tam líbilo, asi jsem ujetý na trpný rod, ale to je jen můj názor a navíc naprostá drobnost. Rozhodně to bude lépe formulované než ten úvod pravidla.--Grtek (diskuse) 5. 12. 2019, 13:43 (CET)
@Ioannes Pragensis, Grtek: a další. Používání je málo. Rád bych, aby bylo nepřechylování výslovně zakotveno. Krom toho prosím, aby se škrtlo Wang - Wangová, a náhradou za to se napsalo např. Smith - Smithová. Wang je čínské jméno, a Číňanky a další „exotická“ jména zásadně nepřechylujeme. Pokud tohle tam chybí, tak se to musí dodat. Možná, že bych měl svůj návrh tady předložit v jeho úplnosti, aby nedošlo k nedorozumění. K tomu potřebuji přístup k PC, ten mohu ještě dnes mít. --Zbrnajsem (diskuse) 5. 12. 2019, 15:09 (CET)
@Zbrnajsem: To Wang / Wangová tam není proto, že by se říkalo, že je máme takto (ne)přechylovat, ale proto, že ať už se přechyluje nebo ne, tak že má vždy existovat přesměrování z druhé varianty. Tj. když se píše Greta Garbo, tak má existovat přesměrování z Greta Garbová, a když se naopak používá Angela Merkelová, tak má existovat přesměrování z Angela Merkel. V každém případě bych Vás poprosil, abyste s dalšími návrhy na změnu textu pravidla počkal, dokud neproběhne tento návrh, ať se nedostaneme do ještě většího zmatku, než už jsme. Děkuji a přeji hezké odpoledne,--Ioannes Pragensis (diskuse) 5. 12. 2019, 15:20 (CET)
Ne, takhle to neprojde. Váš návrh cementuje nedokonalost tohoto doporučení se všemi jeho nedostatky a protiklady. Určité úpravy jsou nutné. Vy jste požádal o diskusi svého návrhu, tady ji máte. V zásadě je nutno upozornit na to, že nepřechylování je na Wikipedii možné z mnoha důvodů. Ten zmatek, pokud je, si můžete přičíst sám sobě, kolego Ioannesi, svému postupu. A Wang - Wangová tam zůstat nemůže. Proč by Vám mělo záležet právě na tom? --Zbrnajsem (diskuse) 5. 12. 2019, 17:17 (CET)
Mně na Wangovi a Wangové nijak zvlášť nezáleží, ale já čínské transkripci příliš nerozumím a v této podkapitole se tato změna nediskutuje, jelikož nebyla navržena. Jestli chcete měnit pravidla přechylování čínských jmen, tak si na to založte zvláštní kapitolu na této stránce, navrhněte změnu a zkuste ji prosadit. Máte na to stejné právo jako kdokoli jiný. Jen Vás prosím, abyste s tím počkal, až se projedná tato změna, ať se z toho nestane změť vzájemně neslučitelných návrhů.--Ioannes Pragensis (diskuse) 5. 12. 2019, 17:44 (CET)
Pro účely pravidla je celkem jedno jaké konkrétní příjmení tam bude. Nicméně: Wang – Wangová je velmi vhodný příklad, protože Wangová je běžně používaný tvar, se kterým se čtenář (a posluchač sportovních zpráv) pravděpodobně již opakovaně setkal, kdežto název článku (u Číňanky) bude vždy s příjmením Wang. Proto je přesměrování samozřejmost. Druhé nicméně se týká vaší víry "Číňanky a další „exotická“ jména zásadně nepřechylujeme". Tato vaše víra je mylná. Českojazyční mluvčí je někdy přechylují, v souladu s pravidly češtiny (typicky zmíněné sportovní zpravodajství, ale i v literatuře dosti vysoké jazykové úrovně [1] se přechýlení vyskytuje, je-li stylisticky vhodné). --Jann (diskuse) 5. 12. 2019, 19:11 (CET)
Musím říct, že mě se nijak zvlášť nelíbí úprava bodu 4 - je to takový divný přílepek, který má potenciál posunout interpretaci bodu (a to ani nemluvím o terminologii: je nebo není patronymické jméno příjmením?). Bod 4 jsem vždy chápal tak, že v klasické otázce, jestli má český mluvčí zohledňovat strukturální náležitosti a potřeby cizích jmen či ne, doporučuje tu intelektuálštější cestu. V tomto bodě je dosti široký a zároveň velmi chvalitebný apel na wikipedistu, aby se nejprve seznámil s cizím jménem a až poté se pouštěl do velkých akcí. Ovšem ten navrhovaný přílepek má tendenci oslabit tento apel u všech ostatních jmen krom islandských. Snad o trochu lepší by mohlo být vytvoření pododrážky k bodu 4 např. s textem: Srv. konkrétní diskuse o nakládání se jmény {islandskými, dalšími?} + odkaz(y) na ŽoK (případně na další relevantní diskuse a ŽoKy, které již proběhly či snad proběhnou). --marv1N (diskuse) 5. 12. 2019, 17:47 (CET)
Musím říci, že se mi ty změny nelíbí. Prosbu bych zachoval, přesměrování bych násilně nevytvářel, zvláště v okamžiku, když takové "příjmení" cucáme z prstu. Přechyloval bych jen z mužských příjmení a to jen a pouze tehdy, když je to v souladu s matričním zákonem. Zrušení kurzívy mi nevadí. Mnohem víc mi vadí, když zakládáme články na názvech, které nemají žádný podklad ve zdrojích.--Rosičák (diskuse) 5. 12. 2019, 18:41 (CET)
zakládáme články na - to by bylo lépe diskutovat na místech k tomu určených, zde řešíme doporučení k přechylování a přechylování má ve zdrojích velmi dobrý podklad.--Jann (diskuse) 5. 12. 2019, 19:11 (CET)
Domnívám se, že pokud budeme automaticky odpřechylovávat a přechylovat podle tohoto návrhu, tak je to špatně a návrh by neměl být přijat. Ad. "přechylování má ve zdrojích velmi dobrý podklad"-někdy nemá vůbec zádný podklad a cucáme jména z prstu.--Rosičák (diskuse) 5. 12. 2019, 19:31 (CET)
@Rosičák: A jak jinak než přesměrováním byste chtěl splnit požadavek toho bodu "Článek o cizince by měl být dostupný pod oběma verzemi"? Rozumíte, pokud tam ten požadavek je, tak je potřeba nováčkovi, který si to čte, také vysvětlit, jak ho má splnit. Jinak je to pravidlo jenom pro zasvěcené zkušené wikipedisty, což asi nechceme, ne?--Ioannes Pragensis (diskuse) 5. 12. 2019, 19:46 (CET)
@Jann, Rosičák: po ekː Kolega Jann asi nezná případy čínských tenistek jako Li Na. Žádná není přechýlenáǃ A co pseudonymy, ty také v doporučení chybí. Slavná George Sandová je „přehnutá přes koleno“ na rozdíl od podobných žen, které přechýlené nejsou. A to má platit, že přechylujeme od mužských příjmení. Dovolte, abych se zasmál - ona neměla ani otce, ani manžela jménem Sand. Ona si to tak vymyslela, včetně mužského tvaru křestního jména. My jako encyklopedie nemáme právo to přechylovat. Že prý to je vžité, to Sandová. Nemyslím, že to je opravdu dobrý argument. Je to špatně. --Zbrnajsem (diskuse) 5. 12. 2019, 19:57 (CET)
Znám hesla čínských tenistek, a proto zopakuji co píšu výše (a co jste asi přehlédl): Wang – Wangová je velmi vhodný příklad, protože Wangová je běžně používaný tvar, se kterým se čtenář (a posluchač sportovních zpráv) pravděpodobně již opakovaně setkal, kdežto název článku (u Číňanky) bude vždy s příjmením Wang. Názvy článků u Číňanek máme nepřechýlené, ale mimo wiki i v ní se za určitých okolností přechylují, takového přechylování je legitimní a správné a proto je nutné přesměrování z přechýleného jména a proto není nevhodné mít Wangovou v doporučení jako vzor takového přesměrování. PS. A co se týče Sandové, stojíte jinde než česká tradice psaní tohoto jména a doufám, že chápete, že pro wikipedii má tato tradice mnohonásobně větší váhu než přesvědčení jednoho nebo i několika wikipedistů. --Jann (diskuse) 5. 12. 2019, 20:38 (CET)
Přechylovat by se mělo jen z původního mužského příjmení. U Sandové (tady to skloňuji) žádné původní mužské příjmení nebylo. Zde je tedy další rozpornost v našem doporučení, což nemůžete popřít, kolego Janne. Prostě je tam vadná kauzalita. Kde je psáno, že nemůžeme něco udělat jinak než doposud, když by byl pro to dobrý důvod? I na té nevhodnosti páru Wang - Wangová pro onen účel trvám. --Zbrnajsem (diskuse) 5. 12. 2019, 21:40 (CET)
To je neudržitelná argumentace. Názvy článků se řídí očekávaností. Podle chybné logiky výše bychom museli odpřechýlit pseudonymy typu Ema Destinnová či Lída Baarová. Wikipedie naopak jen reflektuje okolní svět. Trvat na neuvádění Wangové, je argument spadající do zakázaného vlastního výzkumu, protože odporuje realitě věrohodných zdrojů. --Kacir 5. 12. 2019, 23:36 (CET)
Snažit se přechylování omezovat jeho podmíněním matričním zákonem je protipřechylovací aktivismus bez opory v realitě. Češi uměli cizinky přechylovat už za Rakouska-Uherska. Na to, aby přechylovala, čeština žádný matriční zákon nepotřebuje. --Tchoř (diskuse) 5. 12. 2019, 22:19 (CET)--Tchoř (diskuse) 5. 12. 2019, 22:29 (CET)

No, je vidět, že rozumná domluva je na Wikipedii naprosto nemožná. K trapně prosté změně se hned se k tomu přimotají staré křivdy nebo choutky na větší revize. Nechte to bejt v původním stavu a přesuňte se do nějakých méně bouřlivých vod. Nebo někam, kde jsou opravdu nějaké revize potřeba. Tady ne. Chrzwzcz (diskuse) 5. 12. 2019, 22:23 (CET)

Shrnutí dosavadní diskuse. Protože návrh vyvolal rozsáhlou a rozbíhavou diskusi, dovolím si shrnout hlavní dosavadní závěry. (Vynechávám myšlenky, které zde zazněly, ale nevztahují se k mému návrhu, jako je změna pravidel pro čínská jména anebo otázka, z čeho by se mělo při přechylování vycházet; ty musejí projít diskusí zvlášť, pokud se je jejich autoři rozhodnou promítnout do návrhu změny tohoto pravidla, protože zde není prostor k jejich rozvíjení.)

 • Většina diskutujících se proti návrhu nestaví, někteří ho výslovně podpořili; děkuji!
 • Změna návrhu první uvozující věty sekce; po podnětu kolegů (Grtek, Zbrnajsem) nyní navrhuji verzi „Doporučený postup při používání cizích ženských příjmení na Wikipedii:“ (kolega Zbrnajsem chtěl místo „používání“ raději „přechylování nebo nepřechylování“, ale to mi připadá zbytečně rozvláčné, a vzhledem k tomu, že kolega stejně připravuje další pozměňovací návrh, tak bych to nechal až na něj).
 • Kolega marv1N navrhuje dosud nezařazený bod o islandských příjmeních zahrnout raději jako podbod bodu 4, místo co by do něho byl začleněn. Nejsem zásadně proti, ale z grafických důvodů by se mělo podbody velmi šetřit, takže bych v takovém případě byl spíše pro zvláštní bod, pokud je Island tak důležitý, aby si ho zasloužil. Ale zatím v této věci setrvávám u svého dosavadního návrhu, protože mi připadá jednodušší a nemění číslování bodů pravidla.
 • Kolega Rosičák navrhuje zachování prosby v úvodu, což však mi připadá velmi nezvyklé pro texty regulatorní povahy. Proto zde zůstávám u svého návrhu.

Děkuji všem diskutujícím a ještě jednou prosím, abyste se drželi tématu této sekce, ať je diskuse přehledná.--Ioannes Pragensis (diskuse) 6. 12. 2019, 11:15 (CET)

Dobře, vypadá to, že další návrhy na změnu nejsou, takže zanesu návrh v podobě s pozměněnou úvodní větou dle podnětu Grtek/Zbrnajsem. Ještě jednou děkuji za příspěvky do diskuse.--Ioannes Pragensis (diskuse) 7. 12. 2019, 12:03 (CET)

Návrh úpravy úvodu a kapitol v závěru doporučení[editovat zdroj]

Vážení kolegové, úvod doporučení v současnosti obsahuje historické údaje důležité jen pro hrst zasvěcených. Naopak neobsahuje to, co je důležité pro nezkušené wikipedisty: tedy vysvětlení, co se přechylováním rozumí a jak se to dělá. Dovoluji si proto navrhnout další dvě změny:

1. Stávající úvod („Přechylování cizích ženských příjmení je častým tématem diskusí ... a třetí s rozumem.“) nahradit vůči nezasvěcenému čtenáři vstřícnějším zněním:

Nejčastěji se ženská příjmení přechylují pomocí koncovky -ová (např. od Merkel se utvoří Merkelová), případně zkráceně -vá (Hasso - Hassová) či -á (Lewinsky - Lewinská). Existují však případy, kdy se přechyluje jinak nebo nepřechyluje vůbec. Spisovnou normu popisuje například Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český v kapitole Přechylování příjmení ve veřejné komunikaci a v textech z ní odkazovaných.

2. Kapitoly Další průzkumy a Související nahradit kapitolou Historie doporučení, která by měla toto znění:

Přechylování ženských příjmení bylo na české Wikipedii častým tématem sporů a komunita wikipedistů není v této otázce zajedno. Rozsáhlá diskuse proběhla v roce 2006 na stránce Wikipedie:Průzkum názorů na přechylování jmen. Kromě toho wikipedisté Zirland, Wikimol a Li-sung provedli samostatné rešerše denního tisku a výsledky zveřejnili na stránkách Wikipedista:Zirland/Přechylování, Wikipedista:Wikimol/Přechylování a Wikipedista:Li-sung/Průzkum. Jejich výsledkem ve zkratce je, že až na výjimky se cizí ženská příjmení v češtině přechylují. Aby se zajistil jednotnější přístup k otázkám přechylování na Wikipedii, vzniklo doporučení uvedené výše.

Vážení wikipedisté a wikipedistky, děkuji za pozornost věnovanou tomuto návrhu a prosím, abyste se v diskusi v této sekci drželi tématu a nerozebírali zde jiné možné návrhy na změnu doporučení - diskuse je pak zbytečně nepřehledná a z Vašich návrhů stejně nic nebude, jelikož nebudou při vyhodnocení diskuse brány v úvahu.--Ioannes Pragensis (diskuse) 7. 12. 2019, 12:47 (CET)

V diskusi byly předneseny vážné připomínky a pozměňovací návrhy, které jste nezohlednil, kolego Ioannesi. Dokonce jste už doporučení upravil podle obrazu svého. S tím já a zajisté mnozí další kolegové nemůžeme souhlasit. Proto musí jít diskuse dál. Velmi se mi nelíbí, že jste neuznal za vhodné se zabývat otázkou jmen Číňanek a jiných žen zvláště z národů Afriky a Asie, které je nesmyslné přechylovat. Již jsem to měl podrobněji napsané, ale zhatil mně to ek. --Zbrnajsem (diskuse) 7. 12. 2019, 13:50 (CET)
Nechápu, proč by to mělo být nesmyslné, když se to běžně dělá? --Palu (diskuse) 7. 12. 2019, 14:32 (CET)
Ono se nic takového běžně nedělá, kolego Palu. Ani jedna čínská tenistka, a je jich hodně (např. známá Li Na), není přechýlená. Když mně něco není známo, tak netvrdím opak toho, co je fakt. --Zbrnajsem (diskuse) 7. 12. 2019, 14:54 (CET)
@Zbrnajsem: Však jsem také předem upozorňoval, že je nemohu zohlednit. Není ani fér, aby v diskusi o změně, kterou jsem uvedl jako pouhou formální, redakční úpravu, byly přijaty podstatné změny pravidla s dopadem do wikipedistické praxe. Pokud chcete změnit přechylování čínských jmen na Wikipedii, tak si budete muset zformulovat konkrétní návrh a jeho odůvodnění a otevřít si k tomu novou sekci diskuse. Jako to dělám já. Tam pak svůj návrh můžete obhájit.--Ioannes Pragensis (diskuse) 7. 12. 2019, 14:34 (CET)
Myslíte, že je fér upravit doporučení po svém před konsensem, jak jste to udělal Vy? Ten první bod bych tedy já rád upravil taktoː „Přechylovat ženská příjmení by se obecně mělo, pokud to nejde proti zřetelně nejrozšířenějšímu použití nebo vyslovenému přání nositelky. Ta by ale měla být námi obeznámena s problematikou přechylování.“ Máme tam stejně už dvakrát rovnocenné výrazy „by se obecně mělo“ a „měla by být“, tak se jimi řiďme. Tím moje požadavky úprav nekončí. To, jak po svém napsal Ioannes Pragensis toto doporučení, není a nemůže být konečná verze. Ty Číňanky a jiné myslím naprosto vážně. Je jich mnohem více, než Islanďanek, které jsme už zohlednili. To snad uznáte, kolego Ioannesi. --Zbrnajsem (diskuse) 7. 12. 2019, 14:54 (CET)
@Zbrnajsem: Ještě jednou, pokud chcete navrhovat změny nad rámec formálních úprav, jaké navrhuji já, tak si je budete muset obhájit ve zvláštní sekci této diskusní stránky, kde uvedete, co a jak a proč chcete změnit, a pak se o tom můžeme bavit. Tady o Číňankách diskutovat nelze, já čínsky ani neumím, abych vůbec dovedl posoudit relevanci argumentů a řídit diskusi, a není to tématem této sekce.--Ioannes Pragensis (diskuse) 7. 12. 2019, 15:06 (CET)
Zapomněl jste na příjmení tvořená z přídavných jmen. Krátký - Krátká atd. --Zbrnajsem (diskuse) 7. 12. 2019, 14:54 (CET)
Nebylo mým cílem popsat všechno (to by nebyl krátký úvod, ale dlouhé pojednání), ale jen naznačit, oč jde, a dát odkaz na oficiální příručku.--Ioannes Pragensis (diskuse) 7. 12. 2019, 15:24 (CET)

Stávající úvod není zrovna něco co bych ukazoval jako vzor úvodu wikipravidla, ale navrhovaný je ještě horší. Nepíšeme to přece pro školku. Jestli editor bude potřebovat nápovědu zda kdy a kde přechýlit, nepotřebuje vysvětlení jak přechylovat, ke všemu povšechné a neúplné. Navrhuji znění:

 1. V češtině žeská jména obvykle přechylujeme (nebo nějakou analogickou formulaci třeba převzatou od újč). Existují však případy,... a pokračovat dle návrhu

Druhý bod je dobrý, --Jann (diskuse) 7. 12. 2019, 18:07 (CET)

@Jann: Tak já zrovna tady na Wikipedii dost často vídám projevy na mentální úrovni školky. :-) Nicméně Tvoje verze je pro mě zcela přijatelná a pokud ji podpoří další diskutující, tak ji tam klidně mějme takto.--Ioannes Pragensis (diskuse) 7. 12. 2019, 20:58 (CET)
@Ioannes Pragensis, Jann, Grtek, Rosičák: Ještě jednou. Postup kolegy Ioannese neschvaluji. Kolega tady postuluje nové znění doporučení, které pak mnozí budou chápat jako výsledek diskuse. To ale by bylo zcela mylné. Tato diskuse k žádnému platnému závěru nedošla. Kolega Ioannes nezískal konsensus na ty změny, které už vlastně o své vůli v doporučení provedl. Žádám Vás, kolego Ioannesi, abyste sám vrátil celé doporučení do původní podoby, jak byla před Vaší aktuální individuální iniciativou. Ta původní podoba ovšem musí být v dohledné době upravena, je to nutné, ale ne tak, jak to chcete Vy a jen Vy. Jinak to udělám já, a měl bych na to právo. Teprve po projednání všech námitek a pozměňovacích návrhů bude možno se na něčem usnést, nějakou vhodnou metodou. Váš postup to neusnadnil, naopak ztížil. Např. ta jména jako Krátký - Krátká tam chybět nemohou, když už dáváte návod na to -ová. To je Vaše opomenutí, neboť takových adjektivních příjmení je v českém prostředí také hodně. Atd., prostě nás ostatní wikipedisty, a zvláště ty, kteří mají vážné výhrady k samotnému přechylování a/nebo k tomu, jak nedokonalé a plné protikladů dosavadní doporučení je, nemůžete takhle přehlížet. Kolega Jann má jak vidno také svoje výhrady, kolega Grtek a Rosičák je mají, a Vy to musíte vzít na vědomí, kolego Ioannesi. --Zbrnajsem (diskuse) 7. 12. 2019, 18:34 (CET)
@Zbrnajsem: Právo na žádnou podstatnější změnu pravidla nemáte, dokud si ji tady neprosadíte. A diskutujte prosím k věci, nebo si na jiná témata založte jinou sekci.--Ioannes Pragensis (diskuse) 7. 12. 2019, 20:53 (CET)

Shrnutí dosavadní diskuse. Na základě připomínek Zbrnajsema a Janna se v prvním bodě návrh mění na

Ženská příjmení se v češtině obvykle přechylují, existují však i výjimky z tohoto pravidla. Kdy a jak se přechýlená příjmení tvoří, popisuje například Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český v kapitole Přechylování příjmení ve veřejné komunikaci a v textech z ní odkazovaných.

Ve druhém bodě nebyly připomínky žádné, proto návrh zůstává v platnosti tak, jak je uveden výše.--Ioannes Pragensis (diskuse) 8. 12. 2019, 21:29 (CET)

Zdá se, že změna již nebudí žádné kontroverze, takže ji s uvedenou změnou zanesu. Děkuji za podněty.--Ioannes Pragensis (diskuse) 9. 12. 2019, 22:14 (CET)

Přechylování jmen Číňanek[editovat zdroj]

Jelikož kolega @Zbrnajsem: opakovaně vnáší problematiku přechylování Číňanek do sekcí určených k projednání jiných otázek, zakládám tuto sekci, ať se vyjádří zde a neplevelí kdejakou jinou debatu.

Pro začátek shrnu stávající stav (jak ho vidím):

 1. Mimo wikipedii: Čínská jména, včetně ženských jmen se uvádějí v pořadí příjmení - osobní jméno, např. Sung Čching-ling má příjmení Sung a jméno Čching-ling; případně se zmiňuje pouze příjmení. Je-li uváděno celé jméno, nepřechyluje se. Tj. píšeme a říkáme Sung Čching-ling, nikoliv Sungová Čching-ling ani Čching-ling Sungová. Je-li zmiňováno pouze příjmení, běžně se přechyluje (Sungová), běžný čtenář se s přechylováním čínských příjmení nejspíš setkal ve sportovním zpravodajství, kde se přechyluje všeobecně [2], v jiných oborech přechylování tak časté není.
 2. Na wikipedii v textech článků postupujeme v souladu s výše uvedenými pravidly a zvyklostmi spisovné češtiny.
 3. V názvech článků používáme celé jméno s příjmením na prvém místě, tj. Sung Čching-ling, Li Na, Wang Man-li, tj. nepřechýlené. Výjimky (neznáme-li osobní jméno, je-li dotyčná známa pod příjmením a přezdívkou nebo pseudonymem apod. řešíme individuálně dle pravidla očekávaného názvu).
 4. Stávající stav je pro mne uspokojivý, s přechylováním u Číňanek si nevzpomínám na žádný problém, a nechápu co chce kolega řešit, když je klid a vše běží bez sporů a zádrhelů.

--Jann (diskuse) 7. 12. 2019, 18:38 (CET)

Změnil jsem Váš název kapitoly, nejde jen o přechylování, ale také nepřechylování. A těch problematických skupin žen je více, také šlechtičny, jiné cizinky atd. Situaci s těmi celými jmény Číňanek jste popsal dobře, kolego Janne. Váš závěr, že je ten „stav uspokojivý“, ale platí jen pro uplatňování těch poznatků o  čínských jménech v praxi. Ale jejich problematika citelně chybí v doporučení, totiž to, že názvy článků o Číňankách mají být tak, jak jste to napsal, a ne např. Liová Na nebo Li Naová. Kdo nemá ani potuchy o tomhle problému, tak by nám mohl provádět různé úpravy nebo i zakládat články právě třeba pod zcela chybnými názvy jako Čching-ling Sungová. Proč by toto nemohlo být v doporučení, když se zmiňujeme o islandském problému? Je opravdu zvláštní, že moje připomínky k té nedokonalosti a nelogičnosti celého doporučení nejsou brány dostatečně v úvahu. Když už se tady tou celou věcí zabýváme, tak má každý z nás právo a povinnost upozornit na to, co nás pálí. Kolega Ioannes chtěl, abychom mu jeho verzi odsouhlasili, a diví se tomu, že se tak neděje. --Zbrnajsem (diskuse) 7. 12. 2019, 19:00 (CET)
Pravidla a doporučení mají řešit případné problémy. S Číňankami problémy nejsou a ani se nečekají, proč tedy natahovat doporučení? --Jann (diskuse) 7. 12. 2019, 19:21 (CET)
To není tak jisté, že tady nejsou žádné problémy. Krom toho výslovná zmínka o Islanďankách evokuje, že to je jediný možný problém. A co šlechtičny? To je kapitola sama pro sebe. Jméno Ursula von der Leyen je podle německého práva tvořeno jako jméno manželky šlechtice, pan von der Leyen pochází z původně šlechtického rodu. Tato paní si to naše úporně hájené (nikoliv mnou) přechýlení vůbec nezaslouží, z mnoha dalších důvodů. V poslední době používají i český ministr zahraničí Petříček a komisařka EU Jourová nepřechýlenou formu jejího jména ve svých v Česku uveřejněných příspěvcích. Upozornil jsem už na to u jejího článku, ale tady něco prosadit asi nelze?? I kdyby to bylo zcela jasné? Že máme kvanta šlechtičen, které nejsou přechýlené, to je fakt. Myslím ale, že se to vždy nedodržuje, nejen u té paní předsedkyně Evropské komise. I tahle věc musí tedy být zakotvena v doporučení aspoň všeobecnou zmínkou. Dále - chceme snad přechylovat např. jména arabských žen jako by byla (vymyšlená) Al-Mohamed Al-Sabah? Kam bychom s tím došli ... Pro dnešek už tady ale končím. --Zbrnajsem (diskuse) 7. 12. 2019, 19:44 (CET)
To není tak jisté - jako sorry, ale buď na čínskopřechylovací problém u nějakého článku ukažte, nebo prostě není co řešit.
Ad šlechtičny: Leyenová problém není, hojně se vyskytuje v médiích, wikipedie následuje jejich úzus, wikipedisté jsou přitom šťastní, že se mají čeho chytit a nemusí studovat nějaká pravidla. Německé právo nás přitom houby zajímá, my se řídíme standardem spisovné češtiny, tj. újč a lepší částí médií a literatury, cizokrajné právo nám k tomu nemá co říct. Ostatní šlechtici - je problém? S jakými? Jak ho chcete řešit?--Jann (diskuse) 7. 12. 2019, 20:13 (CET)
Ohledně Ursuly von der Leyen jako osoby Vám, kolego, asi není všechno známo, co se kolem ní tady dělo. Na co máme ten bod 1 doporučení, když byl ohledně ní zcela ignorován? A co ti dva čeští politikové, co jsem k tomu napsal, to Vás ani trochu nezajímá? Zcela jste to přešel. A je třeba se podívat např. na další nové zdroje o ní. --Zbrnajsem (diskuse) 8. 12. 2019, 00:31 (CET)
Přehled mám. Doporučení ignorováno není, ve zdrojích je dosti často přechylována, takže podle bodu 1. doporučení má být přechýlena i zde (což vám v diskuzi článku opakovaně vysvětloval Chrzwzcz). Citáty dvou českých politiků jsou jen citáty dvou z desítek a stovek českých mluvčích o ní mluvících, a není důvod, proč by zrovna ti dva měli mít větší váhu než jiní. V každém případě Leyenová je případ, který je snadno řešitelný dle stávající verze doporučení, které kvůli němu není třeba doplňovat nebo zpřesňovat, čili je zbytečné ho uvádět zde, kde máme řešit doplňky a úpravy doporučení. --Jann (diskuse) 8. 12. 2019, 10:58 (CET)
@Jann: Na toto Vám zde musím odpovědět, kolego Janne. Zase Vám musím připomenout tu neuvěřitelnou historku kolem toho, že Ursula von der Leyen sama resp. její sekretářka v jejím jménu nesouhlasila s přechylováním svého jména. To přece není zanedbatelné, není možno to tak „velkoryse“ odmítnout a dokonce se tomu vysmát, jak se tehdy stalo tady na diskusi. Máme přece bod 1 tohoto doporučení, a tam je takový případ explicitně uveden jako důvod pro nepřechýlení. Přece nemohl opravdu nikdo doopravdy požadovat, aby ta paní psala do českých novin, že má přání, aby nebyla přechylována. To označuji za výsměch nejen jí, ale také mně. Něco takového by na Wikipedii nemělo být, je to neslušné. Tak opravdu nevím, co Vy mně tady vytýkáte, naopak vím, o co se sám opírám. P.S. To Vaše „je dosti často přechylována“ vůbec nezní přesvědčivě. A o jakých zdrojích mluvíte? --Zbrnajsem (diskuse) 8. 12. 2019, 11:21 (CET)
Přechylovači cizinek, šlechtičen a uměleckých (apod.) jmen jsou jako voliči Babiše, Zemana... (analogicky Putina). Je jich "většina" (dopravdy?), protiargumentům jsou absolutně/absolutisticky nepřístupní, ovlivněni refaktorizováno, kteří moderními/aktuálními (~2012 až dosud) prostředky, někdy nevědomky/pomýleně podporují cizí zájmy. To, že se podobné tendence uhnízdily na cswiki je smutné, ale zatím neodvratné. Google testy a podobné testy ((ne)vyhodnocené mechanicky) jsou největší zlo na cs.wikipedii. Masivní příspěvky Chrzwzcz, Palua a několika málo jim podobných přece nemohou převážit desítky/stovky slušných kolegů a hlavně čtenářů, jen proto, že takřka strojově chrlí fůry příspěvků, ŽoKů, požadavků atd. atd. argumentačně založených na nejrůznějších argumentačních klamech. Cs.wikipedie v mnohých případech ze všeho nejméně odráží (podle J. Walesovy prvotní proklamace) [veškeré] lidské vědění, ale názory některých neotřesitelně vlivných kolegů. A velmi často poukazují přitom na wikipravidla a wikidoporučení, kde toato tam není výslovně uvedeno (případně je uedeno chybně nebo tendenčně nebo se záměrem možnosti několikerých výkladů, či naopak, že toato doporučení není závazné. Proto jsem také pro výslovné uvedení zásady nepřechylování (asijských) cizinek, dále šlechtičen, nositelek uměleckého nebo z jiného důvodu upraveného jména (TradeMark). I česká wikipedie musí odrážet pravdivě skutečnost, neměla by mít mezi ostatními wikiprojekty nějakou nezaslouženou vyjímku. Česká wikipedie není vlastnictvím několika málo privilegovaných editorů, pokud se svých falešných postojů ke skutečnostem nechtějí vzdát, nechť si založí nějakou alternativní wikipedii nebo necyklopedii. --Kusurija (diskuse) 8. 12. 2019, 12:53 (CET)
Zkuste argumentovat, aniž byste přirovnával zastánce opačných pohledů k voličům zřejmě neoblíbených politiků, aniž byste je kladl do protikladu ke „slušným“. Že v reálném životě přechyluji i Číňanky a že na Wikipedii podporuji přechylování všude tam, kde se objevuje v českojazyčné realitě, to o mých voličských preferencích ani slušnosti nic neříká.--Tchoř (diskuse) 8. 12. 2019, 14:08 (CET)
Můžete si nechat osobní napadání, míchání úplně nesouvisejících věcí dohromady a konspirační teorie od cesty? Vyčítáte argumentační klamy ostatním a přitom ve vašem příspěvku nevidím jediný logicky správný argument. --Palu (diskuse) 8. 12. 2019, 14:10 (CET)
Taková snůška, to se jen tak nevidí. Wikipedie odráží realitu. To jako pravidlo stačí. Víc nic není potřeba vlastními výzkumy tlačit dopředu. Reálně se daná osoba přechyluje, tak se přechyluje i na wikipedii, ať se stavíte vy nebo někdo jiný na hlavu, ať tady sebevíc agitujete za "správnější" a "přesnější" tvar. Nic takového jako správnější tvar NEEXISTUJE. Je používanější a nepoužívanější tvar. Nemáte pantent na rozum, nesmíte si přivlastňovat nějaké odsudky že něco je a není správně, protože to říkáte zrovna vy nebo vám podobný. Nemáte jediný český zdroj který by tvrdil to co vy, že nějaká varianta je špatně. Nejste vůbec žádná autorita na to takovéhle definitivní stanoviska vypouštět do světa. Čínská jména se taky běžně přechylují, islandská taky, šlechtická taky a že zrovna vám to přijde divné, tak se s tím neskončí. Čeština je jaká je a laskavě se nesnažte ji nějakým zpřísňováním wikipravidel normalizovat, je to sprostota a neúcta k vlastnímu jazyku. Čeština není esperanto, má spoustu výjimek, nepřesností, nepravidelností, zvláštností a libůstek a nějakej tenhleten my tady nebude říkat, že to musíme nějak zregulovat. 8. 12. 2019, 17:19 (CET)
"Nic takového jako správnější tvar NEEXISTUJE"-To nemyslíte vážně? Tvrdím, že správnější tvar je vždy ten, který má oporu v důvěryhodnějších zdrojích. Pokud budeme mít záznam o úmrtí, tak například bezpochyby zjistíme poslední pravé užívané jméno osoby a žádný jiný zdroj to nepřebije.--Rosičák (diskuse) 8. 12. 2019, 18:09 (CET)
Existuje tvar častější, existuje tvar pravidelnější, ale neexistuje, že by nepřechýlený nebo nějakým běžným způsobem přechýlený tvar byl označitelný za nesprávný. To máte jako brambor nebo brambora. A tady se bavíme primárně o cizinkách, ne o pokrokových (hehe) Češkách. Chrzwzcz (diskuse) 8. 12. 2019, 18:18 (CET)
Přechýlený tvar je správnější, pokud se jedná o skutečné jméno osoby a můžeme to doložit na základě důvěryhodných zdrojů.--Rosičák (diskuse) 8. 12. 2019, 18:53 (CET)
Proč by se jako obecně mělo říkat, že frekventovanější slovo je správnější? Může mít 0 výskytů a může být utvořeno naprosto správně. Rozlišujte "správné obecně" a "správnější pro wikipedii". Chrzwzcz (diskuse) 8. 12. 2019, 18:57 (CET)
Tak já se domívám, že právě pro encyklopedii jsou pravdivější nebo také přesnější informace relevantnější.--Rosičák (diskuse) 8. 12. 2019, 19:53 (CET)

Kapitolu jsem přejmenoval zpátky tak, jak se jmenovala předtím, než ji kolega Zbrnajsem svévolně přejmenoval, a jak to odpovídá úvodnímu příspěvku. Nelogické rozšíření tématu na další skupiny žen vede ke zmatku v diskusi a zbytečným flamewarům. Pokud chcete probírat šlechtičny, politické preference přispěvatelů Wikipedie a zakládání alternativních webových encyklopedií, dělejte to prosím někde jinde, ve druhých dvou případech ideálně mimo Wikipedii.--Ioannes Pragensis (diskuse) 8. 12. 2019, 17:25 (CET)

Nesouhlasím. Tato diskuse byla v zásadě iniciována mnou, nechtěl jsem od začátku debatovat jen o Číňankách. Kolik si myslíte, že je těch exotických jmen, která přicházejí v úvahu pro nové články? Ty všechny národy mají dohromady mnohem více obyvatel než Evropa a Amerika dohromadyǃ Snahu o zjednodušování problematiky přechylování/nepřechylování nemohu podporovat. Tak jsme se od roku 2006 dostali do stavu, kdy jakákoliv editace vedla a nadále může vést ke sporům mezi oběma zde zřetelně existujícími tábory. Dokud nebude to doporučení dobře, přesně a situaci zcela přiměřeně zformulováno, tak budeme o sto šest googlovat a u mnoha lidí způsobovat velký podiv. Krom toho budeme zaostávat za velkými národními verzemi Wikipedie, které již dávno bez zdržování se problematikou přechylování/nepřechylování obohacují naše vědomosti o články o významných ženách z celého světa, jejichž jména nemá smysl přechylovat. Ani nejsou v Česku známéǃ Co víte např. o Číňance jménem Jenny Zhang? Tu byste mně asi přechýlil, což bych já kontroval tím, že o ní nejsou žádné české zdroje. --Zbrnajsem (diskuse) 8. 12. 2019, 19:20 (CET)
Jsou teď dvě jen málo odlišné možnosti. 1. Měli bychom si teď před Vánocemi dát tak trochu pohov a Vy, kolego Ioannesi, přitom vezmete zpět svoje nekonsensuální změny, ovšem s naprosto jasně dohodnutou úmluvou, že v roce 2020 toto doporučení konsensuálně a důkladně přepracujeme. 2. Anebo budeme na novém doporučení pracovat i před Vánocemi dále, bez velké přestávky, přičemž tábor „přechylovačů“ přistoupí na zcela jasnou podmínku, že Vaše verze, tak jak jste ji protlačil, naprosto není konečná. Jinak to opravdu nejde. --Zbrnajsem (diskuse) 8. 12. 2019, 19:20 (CET)
Tak já jsem pro ten odklad na dobu po Vánocích. Zvrho se to.--Rosičák (diskuse) 8. 12. 2019, 19:53 (CET)
@Rosičák: Myslím, že se nic nezvrhlo. Vznikl jen zbytečný flamewar, který jste zčásti způsobil i Vy sám tím, že jste opakovaně bez konkrétního zdůvodnění revertoval mé změny, vyzýval přitom k diskusi, ale sám se diskuse neúčastnil. Kdybyste buď nerevertoval, anebo naopak kdybyste do diskuse vstoupil, formuloval konkrétní náměty na zlepšení doporučení a pomáhal diskusi řídit, jak by se od člena arbitrážního výboru čekalo, tak by k tomuto planému tlachání nedošlo.--Ioannes Pragensis (diskuse) 8. 12. 2019, 21:43 (CET)
@Rosičák, Ioannes Pragensis: Kolego Ioannesi, tak Vy jste nikde nešel proti zásadám Wikipedie? Bohužel ano, a to hned od začátku. Na Vaše svévolné změny toho doporučení bez zcela jasného konsensu z velké a toto téma vyčerpávající diskuse jste neměl právo. Tečka. Proto jsme se dostali do toho, co Vy nazýváte flamewar. Teď si dejme pohov, jak jsem to navrhl. Před Vánocemi nemůžeme věc dořešit. A Vy nemáte a tak rychle jak byste chtěl nebudete mít platný souhlas komunity se svými změnami, jenom souhlas několika málo jednotlivců. Tak to opravdu nejde. --Zbrnajsem (diskuse) 9. 12. 2019, 00:12 (CET)
@Zbrnajsem: Pane kolego, ano, já opravdu věřím, že jsem nešel proti zásadám Wikipedie. Moje návrhy nikde neměnily smysl doporučení, šlo jen o formální úpravy. Pravidlo Wikipedie říká: "Drobné změny formulací, formátování, wikifikace, které vesměs nemění význam dosavadního textu, lze činit s odvahou i bez diskuse." Činil jsem tedy s odvahou bez diskuse, a když si to kolegové Bazi a Rosičák vyžádali nebo spíš vynutili, začal jsem s diskusí a ta normálně probíhá. Moje návrhy však nemají s Jannovým příspěvkem o Číňankách nic společného, a proto není vhodné je diskutovat v této sekci.--Ioannes Pragensis (diskuse) 9. 12. 2019, 08:57 (CET)

Souhlasím s navrženými změnami. Neposouvají a nemění význam, jen využívají trochu formálnější slova, vlastně je to až trochu zbytečné ale aspoň to (prý) sjednotí jazyk doporučení. Narozdíl od toho, diskuze rozvířená později už velmi posouvá význam pravidla, doplňuje tam snahy celé oblasti označit za nepřechylovatelné, prostě a jen z rozmaru nepřechylovačů, nejsou vynuceny žádnými změnami vně Wikipedie. Pokud se čínské tenistky masově nepřechylují, není nutné to rvát nasílu do pravidla, bude to z pravidla vyplývat samo od sebe. Že se to zvrhlo je jen znevážení diskuze nánosem naprosto nesouvisejících věcí, nabalováním blbostí aby se to pak zamotalo do naprostého guláše. Když se jde po původní podstatě, není na navržených změnách nic špatného, je to až trapárna že něco takového neproleze. Chrzwzcz (diskuse) 8. 12. 2019, 19:59 (CET)

Dobrý, akorát to patří o sekci výše, tady by se měly řešit zda Číňanky dát do pravidla (a tenistky se v médiích masově přechylují).--Jann (diskuse) 8. 12. 2019, 20:03 (CET)
Ale patří. V téhle sekci právě chtějí zavrhnout naprosto jakékoliv navržené změny. Chrzwzcz (diskuse) 8. 12. 2019, 20:32 (CET)
Pochopte prosím, že pokud diskusi nazvěte "Číňanky", tak se v ní legitimně dají přijímat jen změny týkající se Číňanek. Kdybychom tu přijali cokoli jiného (šlechtičny, zavržení všech změn, co koho napadne), tak to může kdokoli napadnout, že si diskuse nevšiml, protože nebyla správně nadepsána a uvedena, a bude mít pravdu. Čili pokud chce kolega Zbrnajsem vzít všechny změny zpět, tak musí otevřít novou sekci diskuse, přesně popsat, které změny a proč chce vzít zpět, a nechat si to diskutujícími schválit. Korektní diskuse se vede k věci a nesnažíme se v ní nenápadně změnit nebo neúměrně rozšířit téma, jako to pravidelně dělá Zbrnajsem. Proto doporučuji si námětů mířících mimo téma dané kapitoly nevšímat a prostě jejich autorům sdělit, ať svůj návrh zformulují v jiné kapitole diskuse.--Ioannes Pragensis (diskuse) 8. 12. 2019, 21:20 (CET)
No když se tady přetahujete i o jména kapitol v diskuzi, tak to vypadá zas na nedohodu, ale právě proto, že se z toho dělá nepřehledná bramboračka. A když už k tématu tak znovu - není důvodu Číňanky nějak v pravidle vypichovat. Jede se podle varianty ze zdrojů. Chrzwzcz (diskuse) 8. 12. 2019, 21:58 (CET)
@Chrzwzcz: Já to vnímám tak, že diskuse v této sekci zatím ani nepotřebuje dohodu, neboť kapitola byla Jannem založena čistě jako konzultační. Tedy bez konkrétního návrhu na změnu doporučení, na kterém bychom se případně mohli nebo nemuseli dohodnout. A takový návrh týkající se Číňanek zde zatím ani nebyl předložen. Přetahování o jméno této kapitoly je z mé strany právě z toho důvodu, aby se z toho nedělala bramboračka a aby se zůstalo u tématu. Jméno kapitoly vyjadřuje to, o čem se v ní jedná :-). Proto stále vybízím Zbrnajsema, ať si ke svým návrhům založí nové sekce, tam je odprezentuje a nechá podrobit diskusi. Hezký večer,--Ioannes Pragensis (diskuse) 8. 12. 2019, 22:07 (CET)
Já to vnímám naprosto jinak. Jak byla tato kapitola založena nebo kam se pohnula, s tím nemůžete argumentovat, kolego Ioannesi. Prostě Vám tohle téma nesedí, ale je to téma důležité. Svoje změny neprosadíte, neměl jste vůbec o ně tak rychle usilovat. Uvažujte vážně o mém návrhu k časovému průběhu dalšího postupu, kolego Ioannesi. Nemyslete si, že na mne svedete vzniklé problémy. Krom toho, další „exotická“ jména budeme podle Vás řešit odděleně od Číňanek, pěkně podle zemí a národností, Vietnamky, Indonézanky, Arabky a ještě asi tak 200 dalších podkapitol? To by bylo důsledkem Vašeho odmítnutí mého návrhu. Ale řešit je budeme, to Vám slibuji, i kdyby to mělo trvat hodně dlouho. Je už po půlnoci, další diskusi proto „pro dnešek“ za sebe končím. --Zbrnajsem (diskuse) 9. 12. 2019, 00:12 (CET)

Pokračování diskuse o Číňankách[editovat zdroj]

Tahle kapitola je o Číňankách a větších změnách pravidel. Na tom se opravdu nikdo nedohodl, to si nechte po Vánocích, po Velikonocích nebo po příští podzimní rovnodennosti, případně nikdy, protože žádná vnucující úprava nutná není, Číňanky, Vietnamky a jiné exotičanky nepotřebují vlastní odstavec v doporučení, vyplývají ze stávajícího znění, není nutné tady komandovat direktivně obecně co se smí a nesmí. Použijte jméno vyskytující se ve zdrojích. Konec, hotovo, jednoduché, jasné. Nehynoucí představa, že to nějakýsi wikipedista ví líp než české zdroje a že tohle je správně a tohle špatně prostě protože proto, to už snad nikdo nebere vážně, jen ti, kdo by stejně osvíceneckým (diktátorským) způsobem chtěli češtině a Wikipedii něco přikazovat a vnucovat. Dejte s tím pokoj. O trapně nekonfliktních změnách pár formulací je kapitola předchozí a tam je slušná dohoda, pokud lidi opravdu komentují co se komentovat má tj. co je navrženo. Chrzwzcz (diskuse) 9. 12. 2019, 12:10 (CET)

Nedám pokoj. Vy jste si sám vydedukoval, že doporučení zohledňuje Číňanky. To ale jednoduše nesouhlasí. V doporučení nic o Číňankách a dalších exotických jménech není.
Jen v přiloženém dopise od ÚJČ je jakýsi náznak, že by se mělo cosi dělat, ale ten k ničemu nezavazuje. Stojí tam napsánoː
Jednak jsou to i další případy tradičního řešení konkrétního jména v češtině (např. Gina Lollobrigida, nikoli Lollobrigidová), původ jména (nepřechýlená zůstávají např. některá orientální jména a v některých specifických případech i jména, která mají přechýlenou podobu už ve výchozím jazyce) a chápání jména jako obchodní značky (např. jména některých spisovatelek na obálkách knih; ale například zcela se vžilo přechýlené příjmení spisovatelky Rowlingové). V neposlední řadě je třeba respektovat i rodinnou tradici (paní Šerých, nebo paní Šerýchová), a osobní přání nositelky jména, zejména pokud jde o osobu veřejně známou.
V tom vidím podporu mého postoje v mnoha bodech. Jenže naše doporučení o jménech cizinek a Češek je celkově vágní, nedokonalé, plné protikladů. V mnoha směrech jen ztěžuje práci. Mělo by tam být, že názvy článků o Číňankách (a ženách z jiných „orientálních“ národů) ze zásady nejsou a nesmí být s použitím nějak přechýleného čínského (nebo jiného exotického) jména. Tedy jedině správné je nazvat článek o tenistce Li Na apod. Nikoliv Liová Na, to je nesmysl. To vezměte prosím na vědomí. A doporučení musí být takto doplněno, ve zvláštním bodu. Ano, po Vánocích, v roce 2020. Krom toho budeme diskutovat o dalších problémech spojených s nedokonalostí doporučení. --Zbrnajsem (diskuse) 9. 12. 2019, 15:46 (CET)
A vadilo to doposud, že tam není každá národnost extra vyjmenovaná? Nevadilo. Nespravovat co není rozbité. Problémy tam hledá jen ten, kdo chce pravidlo podrývat a oslabovat ve prospěch nepřechylování, jen tak, z rozmaru, z vlastního přesvědčení a nechuti. Proč by mělo být přechylování Číňanek zakázáno z jiného důvodu než vašeho zbožného přání? To jste si prostě a jednoduše úplně vymyslel. Pravidlo funguje naprosto dokonale, selhává jen a pouze u hraničních případů a bude selhávat i kdyby se zpřesňovalo na doraz. Protiklady tam nevidím žádné. A nesmyslná jména na Wikipedii z něj taky nevyplývají, přechylování Číňanek je sice mnohem méně časté, ale rozhodně není v češtině zakázané. Zbožné přání není pro Wikipedii důvod. Chrzwzcz (diskuse) 9. 12. 2019, 16:12 (CET)
Vidím to podobně jako Chrzwzcz (...Nevadilo. Nespravovat co není rozbité... (ne)přechylování Číňanek... jste si prostě a jednoduše úplně vymyslel.). S tím, že pokud skutečně hodláte navrhnout úplný zákaz přechýlení v názvech článků o orientálkách (včetně např. Indiry Gándhiové!), bude to v přímém a ostrém rozporu se základním a nejdůležitějším pravidlem výběru názvu článků - pravidlem očekávaného názvu. Nedovedu si představit argument, který by ospravedlnil masivní odmítnutí tohoto pravidla. PS. Budete-li navrhovat doplňky doporučení, bude třeba zdůvodnit jejich nutnost (to jest říci kde a kdy "ztěžuje práci" a jaké existující problémy má řešit) a vyargumentovat jejich znění. V této souvislosti upozorňuji, že vyjádření typu Liová Na, to je nesmysl. To vezměte prosím na vědomí. není argument, ale sdělení vašeho postoje, který i když ostatní vezmou na vědomí, zavazuje je pouze k zvýšené ostražitosti vůči vaším editacím. Argumentace totiž začně až jako pokračování věty Liová Na, to je nesmysl, protože za prvé .... za druhé .... --Jann (diskuse) 9. 12. 2019, 17:43 (CET)
Jediná chyba u Číňanek je, že se chybně přechýlí křestní jméno a nikoliv příjmení. Obecně se moc nepřechylují jednoslabičná příjmení končící na samohlásku, ale souvisí to úzce se skloňováním / neskloňováním příjmení muže. Pan Li, bez pana Li - žádná Liová. Pan Wong, bez pana Wonga - pohodová Wongová. Chrzwzcz (diskuse) 9. 12. 2019, 17:47 (CET)
Co jste o tom napsal, je prostě špatně. Takhle to vůbec není. A většina Číňanek nemá křestní jméno, to u nich není ... Podívejte se na tenistky. Kolega Kacir Vás může poučit. --Zbrnajsem (diskuse) 9. 12. 2019, 20:06 (CET)
Tak ať nás poučí kol. Kacíř, protože vaše "je to prostě špatně" je argument jak víno, to mě naprosto nepřekvapivě vůbec nepřesvědčilo :D Chrzwzcz (diskuse) 9. 12. 2019, 20:52 (CET)

Výstup?[editovat zdroj]

Je navrhován k tomuto tématu nějaký nějaký konkrétní výstup? Například zanést do doporučení návod, jak postupovat v případě Číňanek (případně také Korejek či jiných orientálek)? --Vachovec1 (diskuse) 10. 12. 2019, 00:53 (CET)

Domnívám se, že není potřeba měnit doporučení, protože v diskusi nezazněl žádný pádný argument, že by bylo nutné exotická jména na Wikipedii přechylovat jinak, než jak se to děje doposud a jak je to ve shodě se spisovnou normou. (Zbrnajsemův podnět, že bychom "orientální" jazyky měli pojednávat zásadně jinak než ostatní jazyky, vnímám jen jak projev neospravedlnitelného eurocentrismu.) Doporučil bych ovšem, aby Wikipedista:Jann svoje úvodní shrnutí po úpravě přenesl do článku Čínština, protože by byla škoda, aby skončilo zapadané prachem v archivu diskuse.--Ioannes Pragensis (diskuse) 10. 12. 2019, 09:02 (CET)
Z mého pohledu by bylo velmi dobré, vypracovat nový bod doporučení pro jména Číňanek, Vietnamek, Arabek a jiných např. asijských a afrických národů. Kolega Ioannes se velmi mýlí. Samozřejmě je to nutné, a není v tom pražádný „eurocentrismus“. Že pro to nebyl přednesen pádný argument? To má být pádný argument pro to, aby se v tomto směru natrvalo nedělalo nic? A já bych také mohl říct, že dosavadní praxi přechylování cizích ženských jmen považuji za čechocentrismus. Ať je to jak chce, ale teď před Vánocemi mne prosím ohledně návrhu k Číňankám a jiným omluvte. Rád bych vypracoval ten návrh, o který máte Vy, kolego Vachovče, zájem. Jenže to nemohu teď udělat, pokud bych vůbec chtěl aspoň trochu pracovat na několika jiných tématech, kterých si skoro nikdo jiný nevšímá (mj. volby v UK, brexit, operní témata). Tato čím dál tím rozsáhlejší diskuse o přechylování nám byla prakticky „dána do vínku“ kolegou Ioannesem, který ji k tomu všemu ještě dále rozšiřuje. Je to v nevhodnou dobu, jako by v novém roce 2020 na to nebyl čas. --Zbrnajsem (diskuse) 10. 12. 2019, 13:49 (CET)
Tu diskusi zbytečně rozvádíte do šíře Vy, kolego Zbrnajseme. Předpokládám, že čínštině, arabštině atd. rozumíte zhruba stejně jako já, tj. jako koza petrželi, a tak sotva dokážete navrhnout jakékoli rozumné úpravy doporučení ohledně těchto jazyků. Kolega Jann, který čínštině rozumí, tvrdí, že v tomto směru není potřeba měnit nic, a tak mu věřím. Kdybyste tu kolem toho neustále něco nepsal, tak by tato diskuse o ničem nevznikla.--Ioannes Pragensis (diskuse) 10. 12. 2019, 16:19 (CET)
Nikdo nic nenavrhuje (zatím), akorát Zbrnajsem mluví o tom, že je něco takového třeba. Na jeho návrh (+ odůvodnění proč jak co má řešit) čekáme. --Jann (diskuse) 10. 12. 2019, 16:30 (CET)

Návrh upřesnění bodu 4 doporučení (problém původního mužského příjmení)[editovat zdroj]

Vážení kolegové, v diskusi výše kolega Zbrnajsem zmínil vážný problém spojený s bodem 4 tohoto doporučení. Nyní zde stojí:

Přechylovat by se mělo z původního mužského příjmení. Tedy pokud je ženské příjmení v originálu již přechýlené, je vhodné vyhledat mužské příjmení a to přechýlit. Jinak je lepší nepřechylovat, a to zejména pokud jde o islandská patronymická a matronymická příjmení (vizte příslušnou ŽoK).

Problém vychází z první věty, která automaticky předpokládá, že existuje nějaké původní mužské příjmení, což však v mnoha případech neplatí. Jednak máme případy, kdy jméno v cizím jazyce vzniklo již pro ženu, a žádný původní mužský tvar tak nemohl existovat (George Sandová); dále je mnoho jazyků, jako třeba angličtina nebo němčina, které mužská příjmení vůbec nemají, ale jen jedno příjmení společné pro muže i ženy; a konečně jsou i jazyky, u nichž je lépe vyjít z ženského tvaru, protože jinak např. jako u litevštiny ztratíme informaci, jaká forma přechýlení byla použita, a tím znemožníme rekonstruovat originální jméno ženy.

Domnívám se, že smyslem této části pravidla bylo zamezit zbytečnému dvojímu přechylování u slovanských jazyků (Muchin v ruštině přechýlí na Muchina, a je lépe použít buď přímo nepřechýleně Muchina, nebo Muchinová, ale ne Muchinaová). Navrhuji proto změnit čtvrtý bod pravidla na

U slovanských příjmení, která byla přechýlena již v původním jazyce, doporučujeme v češtině přechýlit mužskou verzi příjmení, aby jméno nebylo přechýleno dvakrát, jednou v původním jazyce a jednou v češtině. Islandská jména končící -dóttir obvykle nepřechylujeme, není-li to u dané ženy v češtině vžité (vizte příslušnou ŽoK).

Děkuji za pozornost a prosím o diskusi.--Ioannes Pragensis (diskuse) 9. 12. 2019, 22:19 (CET)

Já bych do pravidla nic nepřidával. Působilo to v minulosti nějaké problémy? Opravdu je nutné v doporučení zpřesňovat, jakým způsobem čeština přechyluje jednotlivé jazyky? Zas a znova: Sprostě se okopírují zdroje, ty už to (ne)přechýlili za nás, ty vědí jak na to. Dobrá, budiž články o ženách na české wiki, ke kterým neexistuje žádný český zdroj a uživatel neví jak přechylovat - jak častý problém tohle je? Tak častý, aby se do doporučení nacpaly všechny teoretické případy co mohou nastat? Dobré doporučení je stručné doporučení, ne ementál plný výjimek a výjimek z výjimek. Chrzwzcz (diskuse) 9. 12. 2019, 22:31 (CET)
Nenavrhuji nic přidávat, ale změnit znění tak, aby bylo přesnější a lépe pochopitelné.--Ioannes Pragensis (diskuse) 9. 12. 2019, 22:56 (CET)
Ne. Standardní výklad bodu čtyři vždy byl a je jím doposud, že pokud nejsme schopni rekonstruovat mužské jméno (za cenu "rozumných ztrát"), tak nepřechylujeme. Zažil jsem řadu diskusí a vždy se komunita na tomto výkladu shodla. Proto také zásadně nepřechylujeme nejen islandská jména, ale i litevská jména (abych zmínil ta, o kterých se diskuse vedl, causa Dalia Grybauskaitė) a není důvod se domnívat, že u jiných by to bylo jiné. --marv1N (diskuse) 9. 12. 2019, 22:36 (CET)
Nejde mi o změnu interpretace, ale o to, aby znění bylo korektní a srozumitelné i nováčkovi, který nezná smysl toho bodu. Musíme se vyjadřovat přesně, a při vší úctě ani to, co jste napsal, není přesné, jak dokazuje Zbrnajsemem zmíněný případ George Sandové - tu přechylujeme, přestože nejsme schopni "rekonstruovat mužské jméno".--Ioannes Pragensis (diskuse) 9. 12. 2019, 22:56 (CET)
Sice tvrdíte, že "nejde o změnu interpretace", ale současná 4ka upravuje všechny jazyky (jmenné systémy), které přechylují, podle Vaší nové textace by čtyřka upravovala pouze slovanské přechylování a konkrétně islandštinu. Jste si jistý, že tam ani teď jistý posun v interpretaci nevidíte? George Sandová je pseudonym a u nich nemá smysl přijímat systémového téměř nic (tam si vždy bude dobré nechat otevřená vrátka pro ad hoc diskusi). --marv1N (diskuse) 9. 12. 2019, 23:38 (CET)
@marv1N: Bohužel to není tak, jak říkáte. Současná 4ka upravuje vůbec všechny jazyky - nikde tam není napsáno, že by se vztahovala jen na jazyky, které přechylují, ani že by se netýkala pseudonymů. To je jeden z důvodů, proč právě navrhuji změnu. No a nemyslím si, že by to byl dobrý návod pro všechny jazyky, které přechylují. Třeba ve zmíněné litevštině to vede k podivnostem jako Santa Pakenisová, když se dotyčná litevsky jmenuje Pakenytė a ta přechylovací přípona vyjadřuje nejen její pohlaví, ale i rodinný stav. Což se nám následkem současné 4ky jaksi ztratí v překladu a navíc je to v rozporu s tradicí přechylování litevských jmen v češtině (správně by mělo být Pakenytėová, třebaže jde vlastně o dvojí přechýlení).--Ioannes Pragensis (diskuse) 10. 12. 2019, 08:46 (CET)
Na Sandovou se zjevně bod 4. nebude vztahovat (tam je problém, že celý pseudonym je genderově mužský, proto je třeba věc řešit ad hoc diskusí). U těch jazyků jako angličtina/němčina čeština považuje jejich příjmení za mužská a takto na ně nahlíží i náš bod 4 (ta Vaše teorie, že tyto jazyky mají "unisex" jména a tedy kvůli bodu 4 nevíte, jak s takovými jmény dále nakládat, bude nejspíše zcela raritní, a nutno dodat že nemá oporu ani na straně těch dotčených jazyků, protože i tam se většinou o zkostnatělá generická maskulina jedná). Příklad Santa Pakenytė/Pakenisová je hezký: Ačkoliv to Tyytoo myslel dobře, tak to je porušení našeho doporučení, konkrétně bodu 4, protože vidíme, že rekonstrukce mužského jména je nad rámec rozumných ztrát a uplatňuje se zásada "Jinak je lepší nepřechylovat" (ba dokonce u litevských jmen máme precedenčně doloženo, že komunita nechce přechylování). Pokud by nedejbože byla přijata Vaše revoluční změna, pak by řešení Santa Pakenisová nebyla porušením vůbec ničeho (alespoň teoreticky - byť to je ta teorie, co se v praxi nerealizuje - je to také jeden ze správných postupů) a Tyytoo by oprávněně mohl trvat na ponechání tohoto tvaru. Tento typ chyb (porušení zvyklostí) se čas od času objevuje a není jiného zbytí, než je opravit, pokud na ně narazíme - a nová Vaše textace by nám nijak nepomohla (naopak otevírá plejádu teoreticky správných, fakticky nepoužívaných a nepoužitelných). --marv1N (diskuse) 10. 12. 2019, 12:34 (CET)
@marv1N: Pokud v tom bodě 4 není uvedeno, že se nemá vztahovat na Sandovou, tak se na ní vztahuje. Nesmíte zaměňovat svou subjektivní interpretaci pravidla s tím, co se tam skutečně píše. Proto chci právě znění bodu upřesnit. - V angličtině se rozdíl mezi maskuliny a femininy v zásadě vytratil už ve střední angličtině (tj. ve středověku), zatímco příjmení často vznikla až v novověku, takže Vaše teorie o tom, že šlo o maskulina nebo že tak jsou vnímána doposud, je zjevně chybná. (Jsou výjimky ve smyslu, že v Newman asi Angličan cítí to -man, tedy muž, ale třeba Greene může být muž stejně jako žena a vnímá se to bez genderového zabarvení.) V němčině je rozdíl rodů zachován, ale příjmení jsou obojetná: der Huber je pan Huber, die Huber je paní Huberová. Je pravda, že většina příjmení ve většině jazyků kdysi vznikla od pojmenování hlavy rodiny, což byl obvykle muž, ale dnešní mluvčí to již tak obvykle necítí, pokud jméno samo neobsahuje nějaký mužský atribut jako zmíněný Newman. - No a u té litevštiny je to zase Vaše subjektivní interpretace, která není podchycena v pravidle. Stejně jako u Sandové.--Ioannes Pragensis (diskuse) 10. 12. 2019, 16:40 (CET)
Uvidíme jakou získáte podporu od komunity - budiž Vám přáno, na druhou stranu mnoho nadějí Vám nedávám a za sebe bych změny komunitě ani nedoporučil. Např. Vaše úvaha o anglických jménech je nesmírně podnětné filologické cvičení, ale ono v těch našich diskusích máme tendenci zapomínat, že přechylování není nějaké mechanické připojování -ová "nakonec" jména, ale je to odvozování ženských tvarů příjmení z mužských, což literatura o začleňování (přechylování) cizích jmen do češtiny zná a důsledně se k této okolnosti vymezuje, ale zároveň bohemisté pracují s premisou, že např. anglická/německá atd. jsou mužská. To je premisa dosti důležitá, kterou úspěšně torpédujete teorií, že anglická nejsou mužská: Pokud ji přijmeme, tak dost možná, že by ten důsledek mohl být Vámi kýžené změnění (a nebo i zrušení) bodu 4, nicméně dost to naleptá celou bohemistickou teorii o přechylování cizích jmen (v češtině) vůbec a přinese nám to víc problému, než že litevská jména nepřechylujeme. --marv1N (diskuse) 10. 12. 2019, 17:45 (CET)
@marv1N: Samozřejmě, že v češtině přechylujeme z tvaru, který my Češi považujeme za mužský. To ale nemá nic společného s tím, zda a jak ho vnímá zdrojový jazyk nebo zda ve zdrojovém jazyce vůbec existuje mužský tvar. "Huber" je pro nás mužský ne proto, co si o tom myslí němčina, ale proto, že v češtině je -er mužská koncovka a může se tak jmenovat jenom muž - ženské jméno takto "neumíme" nenásilně skloňovat. To je přesně problém zdejších diskusí o přechylování, že se do toho neustále míchají okolnosti zdrojového jazyka, jako by na nich nějak záleželo, když se pohybujeme v prostoru češtiny. Z hlediska českého jazyka je úplně v pořádku jakýkoli tvar, který zní dobře česky, třeba i Gudmundóttirová, jen když se dá skloňovat podle ženského vzoru mladá.--Ioannes Pragensis (diskuse) 10. 12. 2019, 23:29 (CET)
Myslím, že teď jste pojmenoval problém přesně, s tím, že i češtině záleží na tom, jak se svá jména používá zdrojový jazyk (Internetová jazyková příručka[3]). Ony nekonečné diskuse způsobuje okolnost, že se čeští mluvčí nemohou shodnout na vhodné míře "respektu" vůči zdrojovému jazyku (skutečná praxe se pohybuje někde mezi extrémy "přidám -ová k poslednímu slovu jména a mám vystaráno" a "nemohu přechylovat ani anglická jména, protože nemají mužský tvar od střední angličtiny"). Současný čtvrtý bod se snaží balancovat (již od prvopočátku doporučení), kde zhruba mezi těmi dvěma extrémy se mají wikipedisté držet a kde mají v těch složitých systémech, tradičních postupech, výjimkách a zvláštnostech najít svoje místo. Za mě to dělá výborně a vždy při takové příležitosti musím uznat, že kolega Miraceti napsal opravdu úctyhodně nadčasovou a rozumnou normu. --marv1N (diskuse) 11. 12. 2019, 16:35 (CET)
Já tam posun v interpretaci vidím. Současný návrh nové podoby proto nepovažuji za vhodný. --Vachovec1 (diskuse) 10. 12. 2019, 01:05 (CET)
@Vachovec1: To, že vidíte posun, bohužel není argument, se kterým by se dalo pracovat. Mohl byste to prosím upřesnit a případně navrhnout znění, které odstraní stávající nedostatky, a přitom bude podle Vás přijatelné?--Ioannes Pragensis (diskuse) 10. 12. 2019, 08:46 (CET)
Kolega Ioannes se pustil do rozsáhlých návrhů a také už provedených změn doporučení. To je velmi problematický postup. Kolega Marv1N na návrh k bodu 4 odpověděl velmi věcně a navrhovanou změnu tohoto bodu zcela fundovaně odmítl. Kolega Vachovec1 se k tomu přidal a totéž zde činím já. Žádám proto Vás, uživateli Ioannesi Pragensis, abyste upustil od dalších návrhů, které (z mého pohledu) zjevně mají vést k rozšíření dokonce i nesmyslného přechylování na další oblasti ženských jmen, kde to vůbec není vhodné. Já rozhodně nesouhlasím s tím způsobem práce, který Vy tady nastolujete. Už jsem Vám to napsal několikrát, ale zjevně si nedáte říct. Neexistují pouze islandská jména žen. U nich bohužel právě svým návrhem zcela posunutého textu jdete proti jazykovému citu a IMHO také proti výsledku ŽoKu, když připouštíte jakoukoliv změnu jmen končících na -dóttir. U které islandské ženy je podle Vás --dóttirová vžité? Vždyť je to, s prominutím, úplný nesmysl. K tomu tady máme mimo jiné také Litevky jako jsou Dalia Grybauskaitė a Pakenytė. Napsal jsteː „Správně by mělo být Pakenytėová, třebaže jde vlastně o dvojí přechýlení.“ Tak to tedy ne, to není vůbec správné. Jak můžete s něčím takovým přijít? Bude opravdu nutné, Vám dokázat i ohledně dalších oblastí cizích jmen, že Vaše pokusy o změny jdou nesprávným směrem. Již jsem Vás ovšem prosil, vzniklou diskusi před Vánocemi prakticky zastavit. Nepřistoupil jste na to, naopak pokračujete dále, což považuji za velmi nekolegiální. --Zbrnajsem (diskuse) 10. 12. 2019, 13:32 (CET)
@Zbrnajsem: Čtěte prosím aspoň, co píšu, -dóttir má zůstat beze změny nepřechýlené, leda by v češtině existoval úzus pro přechylování (protože zřetelný úzus spisovné češtiny vždy přebíjí jakákoli dílčí ustanovení Wikipedie). Když mi vytýkáte to, co nedělám, tak se těžko v takové pseudodiskusi dobereme k něčemu rozumnému.--Ioannes Pragensis (diskuse) 10. 12. 2019, 16:14 (CET)
ː @Ioannes Pragensis: No právě to Vaše „leda“ mně vadí. Do názvu článku nechceme žádné -dóttirováǃ Jen -dóttir, aby bylo jasno. A v článku samotném není třeba toto jméno skloňovat, to se dá obejít. Krom toho jste neodpověděl na to, že u Litevek rovněž nejsou možné změny těch jejich příjmení. Ta jsou rozličná podle toho, zda je žena provdaná nebo ne. Přechylování je podle názoru odborníků jako je kolega @Kusurija: u Litevek rovněž nesmyslné. --Zbrnajsem (diskuse) 11. 12. 2019, 08:55 (CET)
ː: Přechylování u Litevek je nesmyslné, příručka říká je že je to úplně normální a tenhle člověk chce ode mě omluvu. OMG. A Kacíř, který nepozorumněl ruskému přechylování ho chce hnedka rušit - prostě čemu nerozumím, to zrušit. No pánové, argumenty jak stehno. 12. 12. 2019, 16:32 (CET)

Vzhledem k celkové nevěcnosti a zmatečnosti diskuse (mimo jiné byl níže podán jiný návrh na změnu stejného bodu doporučení bez vztahu k tomuto návrhu) tento svůj návrh stahuji. Děkuji všem diskutujícím.--Ioannes Pragensis (diskuse) 12. 12. 2019, 13:03 (CET)

Návrh na nové znění bodu 4[editovat zdroj]

4.Přechylovat by se mělo jen z původního mužského příjmení. Pokud je ženské příjmení v originálu již přechýlené, je lepší ho nepřechylovat, a to zejména pokud mužské příjmení není známo.

(Rosičák (diskuse) 10. 12. 2019, 18:10 (CET))

Nemožné, protože wikipedie nemá místo zavedených pravidel spisovné češtiny vytvářet nová. Návrh je v příkrém rozporu s běžným a dlouhodobým chováním českojazyčných mluvčích: ženská příjmení v originálu již přechýlená (typicky ruská, např. Muchina) přechylovat s českou koncovkou -ová (Muchinová). --Jann (diskuse) 10. 12. 2019, 18:35 (CET)
Pokud nevíme, zda je otec Muchin nebo Muchinov, nepřechyloval bych.--Rosičák (diskuse) 10. 12. 2019, 18:50 (CET)
Muchin - Muchina, Muchinov - Muchinova, a nikdy jinak, nebo to snad není takhle přímočaré? Já myslím že je muže takto snadno vždy v ruštině zrekonstruujeme. Abyste pak nechtěl z přechylování vyloučit paní Fialovou, páč vám není jasný, jestli její otec/muž je Fiala nebo Fialový. A Jahodovou protože buď je to Jahod nebo Jahoda. Chrzwzcz (diskuse) 10. 12. 2019, 18:54 (CET)
@Chrzwzcz:A jste si jistý, že Muchinovou už někdo z přechylovačů nepřechyloval po česku? A myslíte, že se z ní tedy má stát Muchinovová nebo Muchinovovová?----Rosičák (diskuse) 11. 12. 2019, 18:39 (CET)
Paní Fialovou řeší matriční zákon a uvádí se asi jako Fialová, pokud si nezvolila pseudonym Fiala, jak některé ženy učinily. ----Rosičák (diskuse) 11. 12. 2019, 18:39 (CET)
Muchinova - krátké a - je to původní ruská forma, muž je tedy jistě Muchinov. Muchinová - dlouhé a - české přechylování - muž je tedy jistě Muchin, nebo editor nechápe ruštinu jako vy teď. Fialovou jste taky houby pochopil. Pan Fialový - paní Fialová. Pan Fiala - paní Fialová. Z ženské podoby nelze odvodit muže a co má jako být - nic. Nevadí to v češtině, tak koho to má teoreticky trápit v jiném jazyku, a opakuji že Muchinova není ten případ, ten je jasný jako facka. Chrzwzcz (diskuse) 11. 12. 2019, 18:52 (CET)
(s edit konfl) Jak by se mohlo stát? Situace, kdy nevíme zda je otec Muchin nebo Muchinov nikdy nemůže nastat. Jméno otce/manžela je nezaměnitelné a vždy triviálně odvoditelné: Muchina/Muchinová má za otce pana Muchina, dcera pana Muchinova se jmenuje Muchinova/Muchinovová. Tvary jsou vždy odlišné, proto se nelze splést. PS. Když něco nevíte, třeba nedokážete odvodit nepřechýlené příjmení od přechýleného, řešením není měnit wikipravidla tak aby ignorovala pravidla pravopisu, ale věnovat pár sekund googlení a pár minut čtení. --Jann (diskuse) 10. 12. 2019, 19:03 (CET)
@Jann:Ať přechylují ti, kteří to mužské příjmení dokáží najít. Věřím tomu, že oba azbuku ovládáme, ale ovládají ji všichni?----Rosičák (diskuse) 11. 12. 2019, 18:39 (CET)
Kdo tomu nerozumí, ať se zeptá. Nebo to po něm někdo opraví. Ale rozhodně nebudeme cpát do pravidla, že kvůli prvnímu neználkovi musí zůstat článek na nepřechýleném jméně a ještě blbě převedeném z azbuky. Chrzwzcz (diskuse) 11. 12. 2019, 18:54 (CET)
Podle mě docela posun znění, který by umožnil např. více Rusek v ruském přechýlení, a není zjevné čím by to mělo být lepší. Standard je (a stále by měl být) přechýlit českým způsobem, pokud zdroje nepřesvědčí o opaku. Nevidím posun ve zdrojích, tudíž ni důvod zde. Chrzwzcz (diskuse) 10. 12. 2019, 18:40 (CET)

@Rosičák: Mohl byste prosím u tohoto i dalších svých návrhů uvést, proč je prosazujete? Co se v doporučení podle Vás zlepší, když ho změníme tak, jak chcete?--Ioannes Pragensis (diskuse) 10. 12. 2019, 23:19 (CET)

@Ioannes Pragensis:Jistě mohl. Jedná se o rozvinutí stávajícího bodu 4 tak, aby ho pochopili všichni. Například aby přechylovali jen u těch příjmení, kde to dovedou odůvodnit. Tedy pokud mužské příjmení neznají/nedokáží zjistit, raději nepřechylovat. A ještě jinak - pokud je příjmení přechýlené a my to víme, ponecháním tvaru jak je se nic nepokazí.----Rosičák (diskuse) 11. 12. 2019, 18:39 (CET)
No právě jste to rozvinul tak, že propustí Rusky a úplně bezdůvodně. A není indikace, že by někdo to chápal blbě a přechyloval masově nesprávně. Po uživateli se ani nemá chtít, aby něco odvozoval, má jen najít jak se ta osoba v češtině jmenuje, ať už jde o přechylování, transkripci nebo jiné libůstky. Chrzwzcz (diskuse) 11. 12. 2019, 18:47 (CET)

Návrh na nové znění bodu 5[editovat zdroj]

5. Pokud přechylujete, přechylujte podle zavedených pravopisných pravidel.

(Rosičák (diskuse) 10. 12. 2019, 18:10 (CET))

A pravidlo přejmenovat na Přechylování a nepřechylování ženských jmen? IMHO nedůležité "vyjasnění". Chrzwzcz (diskuse) 10. 12. 2019, 18:42 (CET)
Takto rozhodně nikoli. Nepřesná formulace návrhu. Přechyluje se podle mluvnických, nikoli pravopisných pravidel. To se snadno pozná podle toho, že přechylování se děje i v mluvené řeči, není to problematika, která by se týkala jen psaného projevu.--Ioannes Pragensis (diskuse) 11. 12. 2019, 12:21 (CET)
Mluvená řeč je mluvená řeč, ta je velmi často dost nespisovná. Ale na Wikipedii musíme psát korektní spisovnou češtinou, a právě tuto zásadu chce uplatnit kolega Rosičák i zde. V psaném projevu ovšem klidně můžeme nepřechylovat, to připouští i ÚJČ. Jen si to pěkně přečtěte v tom v článku o doporučení otištěném dopise od ÚJČ, tam to stojí černé na bílém. Obzvláště názvy článků by tak měly být, abychom se konečně zbavili nesmyslného (a nikde nepřikázaného či dovoleného) googlování a neustálé nejistoty kolem správného znění celého jména nebo speciálně příjmení. Kdyby toto se jednoho dne prosadilo, byl bych velmi šťastný. A spousta dalších wikipedistů a wikipedistek, kteří/které to mají napsané na svých osobních stránkách, by rovněž byli/byly šťastní/šťastné. Uvědomujete si vlastně, že my tím přechylováním bez souhlasu žen (přitom máme ten nutný souhlas v bodu 1 doporučení zakotven) pošlapáváme právo cizinek na jejich vlastní jméno, které samy používají? To je zároveň pošlapáváním ženských práv jako takových. Je to jakési podřizování žen jejich otcům nebo manželům. Přitom jsou mnohé třeba už rozvedené atd. Opravdu tohle už nepatří do moderní doby. --Zbrnajsem (diskuse) 11. 12. 2019, 12:38 (CET)
K tomu ještě něco. Mnoho dětí je dnes tzv. nemanželských a mají příjmení po své matce. Co to potom znamená pro naše doporučení, je na bíledni. A proč by se pak mělo přechylovat? V mnoha případech jsou to děti (třeba i lesbických žen) počaté na základě umělého oplodnění, kdy žena ani nevznáší nároky na otcovství jí osobně neznámého dárce semene. U některých národů na zeměkouli existuje dodnes matriarchát, takže kromě toho, že tam jsou jména velmi exotická, tak tam mají také zcela jiné zvyky ohledně dávání jmen, než které my předpokládáme. A nevznášejte prosím argumenty, jako že to nás nezajímá nebo těch encyklopedicky důležitých žen resp. dcer je málo. Jsou a budouǃ Dále jsou dnes mnohé vdané ženy, které si ponechaly své „dívčí“ nabo jiné příjmení, zcela odlišné od příjmení manželova (dokonce i pseudonym nebo jméno umělecké). Třeba to může zrovna být jméno exotické. --Zbrnajsem (diskuse) 11. 12. 2019, 15:56 (CET)
Zbytečně se nerozčilujte a vyjadřujte se k věci. Mně jde v mém příspěvku výše jen a jen o to, aby se používala korektní terminologie. Konkrétně mi vadí, že to, o čem se tedy bavíme, jazykovědci označují jako "mluvnice" a ne jako "pravopis", jak chybně píše Rosičák. O dárcovství semene a exotice se vůbec nevyjadřuji, takže nemá cenu to zde komentovat.--Ioannes Pragensis (diskuse) 11. 12. 2019, 16:25 (CET)
Ruku na srdce, Vy máte v úmyslu přechylovat všechna cizí jména? Nic Vás nezvyklá? A cizí argumenty, které se nehodí do jakéhosi schématu, jak to vidím neberete v úvahu. Exotika existuje, milý kolego, a my ta jména nemusíme přechylovat, opravdu ne. To po nás ani ÚJČ nechce. Stejně už dávno všechno nepřechylujeme. Já nejsem rozčilený, nýbrž chci, abychom nezůstali trvale za vývojem ve světě. Uživatelé nebudou psát články, dokud v tom nebude pořádek. --Zbrnajsem (diskuse) 11. 12. 2019, 18:21 (CET)
Nic takového se tady neříká. Jaképak zůstávat za vývojem ve světě? Píšeme českou wikipedii podle českých zdrojů v češtině. Trvale to ignorujete. Kdo jiný nám prozradí, jestli dané jméno se má na české wikipedii přechylovat nebo ne než české zdroje? Budeme se ptát vás, co si o tom myslíte? Proč? 11. 12. 2019, 18:23 (CET)
Vůbec celé je to postavené na hlavu. Proč chcete psát pravidlo ve smyslu, že si wikipedista má odvozovat nějaká jména, nastudovávat pravidla a pak možná přechýlit? Celé to má být ve smyslu "vyberte ze zdrojů jméno, pod jakým je v českých zdrojích vedena". Vyberte mezi přechýlenou a nepřechýlenou formou, jedno nebo oboje bude ve zdrojích, ale proboha hlavně nic sami nevymýšlejte, neodvozujte - proč by měla Wikipedie obsahovat vámi právě vynalezenou a pro Čechy naprosto neznámou formu (ať už přechýlenou nebo ne)? Chrzwzcz (diskuse) 11. 12. 2019, 18:25 (CET)
Ad poslední věta: třeba protože o dotyčné ženě jsou k dispozici pouze cizojazyčné zdroje? --Jann (diskuse) 11. 12. 2019, 20:20 (CET)
Rozlišuje pravidlo dostatečně tyto 2 varianty? Zdroje jsou - nepouštějte se do žádných "složitých" odvozovaček, obšlehněte zdroje. České zdroje nejsou - a je to tedy opravdu encyklopedicky významná osoba pro českou wikipedii? Jo? No tak až v tomto nejposlednějším případě by mělo mít pravidlo nějaké uplatnění. Ale psané je jako by každý musel znát jánevimco pokud chce psát o cizince. Chrzwzcz (diskuse) 11. 12. 2019, 20:27 (CET)
Pokud jsou k dispozici pouze cizojazyčné zdroje, měli bychom sami přechýlit podle pravidel ÚJČ popsaných třeba na IJP, zcela mechanicky. Ta pravidla se totiž vztahují i na cizinky, které se v českém prostředi ještě neetablovaly, jsou neznámé apod. Pravidla jasně říkají, že přechylujeme, pokud nejde o tradičně nepřechylovaná jména. Těžko si lze představit, že jméno, které ještě není v češtině etablované (tj. má pár výskytů), bude hned správně přechýlené nebo dokonce bude tradičně nepřechylované. Tu tradici nejprve někdo musí založit, tj. ukáže se to až na nějakém signifikatním vzorku článků - signifikantním co do počtu a nejlépe i šířky. --Palu (diskuse) 12. 12. 2019, 07:42 (CET)
Kdyby to byla pravda, přechylovalo by se i v článcích všechno, o čem se jen článek zmíní (matku významné osoby, manželku, sestru, dívčí příjmení popisované ženy v úvodu...) a to se teda moc nedělá, asi že se pravidlo aplikuje horko těžko na názvy článků, ne na ženská jména na wikipedii obecně. Chrzwzcz (diskuse) 12. 12. 2019, 09:05 (CET)
Buď čteme každý jiný Wikipedii a nebo nemáte pravdu. Doporučení ÚJČ mluví jasně - přechyluje se až na výjimky a výjimky jsou založené na tradici. --Palu (diskuse) 12. 12. 2019, 11:49 (CET)
Tak jsem si asi vybral špatný vzorek, kde manželka nepřechýlená, sestra nepřechýlená, matka nepřechýlená... Je evidentní že doporučení se týká libovolných ženských jmen a nejen názvů článků? protože u hereček vidím, že když už jsou milostivě přechýlené, v dalších článcích jsou odkazy nepřechýlené, jakože o nic nejde, je to totéž, nebo na tom nesejde protože by se s tím pořád hýbalo jak se pořád přesouvá tam a zpátky. Chrzwzcz (diskuse) 12. 12. 2019, 12:14 (CET)
Těžko říct. Hlavně mi jde ale o to vysvětlit, co říká ÚJČ. Pokud se váš vzorek od tohoto liší, těžko lze očekávat, zvlášť když je tu tak energická aktivistická vlna, že bude v současnosti 100% textů odpovídat. Není to ale podle mě stav, který bychom si měli přát. Naopak bychom měli postupně texty směřovat k tomu, aby s našimi doporučeními nebo s doporučeními ÚJČ nekolidovaly nebo kolidovaly co nejméně. A to jak při těchto diskusích o pravidlech, tak při editování těch jednotlivých textů tak, aby šly těm pravidlům naproti. --Palu (diskuse) 12. 12. 2019, 13:57 (CET)

Že přechylujeme (a skloňujeme, časujeme atd.atd.) podle zavedených pravopisných pravidel je triviální důsledek obecného pravidla "píšeme spisovnou češtinou". Osobně mi uniká důvod, proč vůbec mít takový bod v doporučení. A mimochodem, bod 4. je speciálním případem bodu 5. Měl by mu být tedy podřazen, nebo minimálně následovat. --Jann (diskuse) 11. 12. 2019, 20:50 (CET)

Jak to chápu já je, že jde o odkaz na IJP ÚJČ a pravidla jak přesně a kdy přechylovat. Ale formulovat by se to asi mělo jinak, aby to bylo z toho zřejmé na první pohled. --Palu (diskuse) 12. 12. 2019, 07:43 (CET)

Návrh nového bodu 8[editovat zdroj]

8. Zásadně se nepřechylují

 1. Islandská patronymické nebo matronymické jméno (vizte příslušnou ŽoK).
 2. Jednoslovný pseudonym
 3. Jméno u kterého nevíme, zda se jedná o příjmení
 4. Jméno u kterého víme, že se nejedná o příjmení
 5. Přídomek

(Rosičák (diskuse) 10. 12. 2019, 18:10 (CET))

Proč? 1) I islanské příjmní může mít v češtině jen přechýlenou variantu, nikdy neříkej nikdy. 2) To jsou zadní vrátka pro značnou část šoubyznysu, kde se normálně přechyluje, i když jde o příjmení zcela vymyšlené. Takže proti. A pokud jde speciálně o jednoslovné, tak je zbytečné tlačit do doporučení něco, co se nikdy nestalo a nikdy nestane. 3) V podstatě totéž, nám může být ukradené, jestli to příjmení je nebo není, hlavní je jak se "jmenuje v češtině". 4) bledě modré. 5) To vypadá zas jako způsob jak "konečně" dostat na Wikipedii nepřechýlenou von der Leyenovou. V lepším případě jen zbytečné, v horším případě to otevírá dveře pro protlačování tam, kde čeština dle zdrojů normálně (většinově) přechyluje. A jako takové je to aktivizmus, wikipedisti to vědí líp, wikipedisti si jedou vlastní linku, wikipedisti nad češtinou. Chrzwzcz (diskuse) 10. 12. 2019, 18:29 (CET)
S takto kategorickou formulací proti, protože je v rozporu se základní zásadou očekávaného názvu a českojazyčné praxe. Obecně má pravdu Chrzwzcz, že před zkoumáním kategorizace přechylovaného slova by přednost mělo mít zkoumání praxe českojazyčných zdrojů. --Jann (diskuse) 10. 12. 2019, 18:48 (CET)
A pokud českojazyčné zdroje neexistují?--Rosičák (diskuse) 11. 12. 2019, 19:13 (CET)
Zdroje neexistují k čemu? Ke každé zmíněné kategorii jmen existují precedenty a příklady jak s nimi zacházet. --Jann (diskuse) 11. 12. 2019, 20:14 (CET)
Návrh je nepřijatelný, protože jde proti zavedenému úzu spisovné češtiny. Běžně se přechyluje George Sandová, i když víme, že Sand není příjmení, ale pseudonym. Běžně se přechylují rodová jména (zmíněná von der Leyenová). A konec konců i u Islanďanek nebo žen s jednoslovným jménem/pseudonymem by mohlo v některých případech přechylování být očekávané, a proto v souladu s doporučením o očekávaném názvu článku Wikipedií upřednostňované.--Ioannes Pragensis (diskuse) 11. 12. 2019, 12:26 (CET)
Vycházejte z reálu a ne vlastních preferencí. Čeština umožňuje přechylovat i už jednou přechýlená jména, neoznačuje se to v pravidlech za variantu špatnou, tak proč tady něco takového halasit! Ať už vám to přijde zvláštní nebo nešikovné, taková čeština je a u některých jmen je možností přechýlení více. Přechylovat křestní jména místo příjmení by za nešvar označit šlo, ale nevěřím, že je to nějaký masový jev hodný záznamu v pravidlu. A přechylování pseudonymu je totálně běžná praxe, takže to tady direktivně plošně zakazovat je úplný nesmysl. Rozhodující je, co Češi znají, ne co jim chcete vnutit jako jedinou správnou variantu. Chrzwzcz (diskuse) 11. 12. 2019, 18:38 (CET)
Abychom se drželi reality, tedy toho co je českojazyčně přípustné podle poradny ÚJČ "Při převádění ženských příjmení do češtiny z jazyků, které mají vlastní přechylovací prostředky , buď tvoříme ženskou podobu podle pravidel české mluvnice od mužské podoby příjmení pomocí přípony -ová nebo použijeme výchozí ženský tvar. " (méně podstatné a nepodstatné jsem zakomentoval, protože články v encyklopedii nepovažuji za veřejnou komunikaci v médiích)----Rosičák (diskuse) 11. 12. 2019, 19:07 (CET)
Tak si prohlédněte si i ty příklady žejo: Pauluskas, svobodná žena Pauluskaitė [pauluskajté], vdaná Pauluskienė [pauluskijené] – v češ. Pauluskasová i Pauluskaitė/Pauluskienė, popř. Pauluskaitėová/Pauluskienėová - v češtině je víc možností jak přechýlit Litevku! Žádná z nich není označena za nesprávnou. a) lenivá = opsat litevskou formu b) nepřemýšlivá mechanická = +ová c) superzkoumavá rekonsktrukční. Kdybych chtěl být pes tak řeknu, že na první místo posadili tu superrekonstrukční a tudíž je preferovaná. Ale nám to může být úplně šumafuk, prolustruju si české zdroje a vyberu jednu z těchto tří. Chrzwzcz (diskuse) 11. 12. 2019, 19:35 (CET)
Šumafuk není tady nic. Přílepky -ová nepřicházejí u Litevek v úvahu. Jedině správně jeː svobodná žena Pauluskaitė [pauluskajté], vdaná Pauluskienė [pauluskijené]. --Zbrnajsem (diskuse) 11. 12. 2019, 19:47 (CET)
Vaše tvrzení přímo odporuje postoji ÚJČ a obecnému pravidlu "pišme spisovnou češtinou, názvy článků mějme jaké by čtenář očekával". Máte nějaké argumenty, proč bychom měli porušit základní pravidla a ignorovat jak faktický úzus spisovné češtiny, tak názor odborné autority? Máte argument, proč z různých variant připouštěných ÚJČ a používaných mluvčími češtiny je jen jedna "jedině správná"? --Jann (diskuse) 11. 12. 2019, 20:1? (CET)
@Jann: Mám argumenty. Ohledně Litevek, tak ty jsou už u nich přechýlené, dvěma způsoby podle stavu. V tom případě je v souladu s  dopisem ÚJČ, že my použijeme takto psaná příjmení. Není třeba je dodatečně nějak navíc přechylovat pomocí přípony -ová. To by ovšem mělo být tak zakotveno ve WP:PŽP. Je to podobný případ jako u Islanďanek, kde jsme se na tom už dohodli, a od toho nelze ustupovat, ani krůček po krůčku. Navíc máme přechylovat jen s rozumem, to je bod 7. Na tom bodu lpím, protože je velmi dobrý, a musí zůstat. Každý z nás používá svůj vlastní rozum. Když Greta GarboBritney Spears (u té se přece sotva jedná o tradici, nýbrž o projev našeho moderního přístupu), tak mohou mít i další ženy své nezměněné vlastní jméno v názvu článku. Trocha systematičnosti nemůže škodit. --Zbrnajsem (diskuse) 12. 12. 2019, 16:27 (CET)
Pane, přečtěte si to laskavě! Dodal jsem vám česká pravidla a vy je označujete za nepřijatelná. Co si to vůbec dovolujete? Kdo jste že plivete na češtinu? Vy jste nepřijatelný, vy! Jediné správné bude vaše vyjádření naprosto a totálně ignorovat, kašlete na nejvyšší autority a plodíte tady nějaké svoje úvahy a vydáváte je za fakta. S takovými jedinci je smysluplná debata úplně vyloučená. Argumenty čistá 0, přínos 0, jen písmenka o tom, jak by pán Zbrnajsem měnil mluvnici a pravopis. Chrzwzcz (diskuse) 11. 12. 2019, 20:20 (CET)
Osobní útoky nach Wikipedii nejsou povoleny, uživateli Chrzwzczi. Váš způsob diskutování je nepřijatelný. --Zbrnajsem (diskuse) 12. 12. 2019, 10:03 (CET)
@Rosičák: Internet/web se dnes standardně považuje za médium a Wikipedie je veřejně přístupná a běžně navštěvovaná, takže se na ni jistě vztahuje to, co jste v Internetové jazykové příručce zakomentoval - že "lze v češtině přechýlit také původní ženský tvar příjmení, a to z důvodu snadnější odvoditelnosti jeho podoby z českého přechýleného příjmení". Čili ani tuto možnost nelze pouštět ze zřetele, zejména pokud se stane běžnou v jiných médiích.--Ioannes Pragensis (diskuse) 12. 12. 2019, 13:10 (CET)
@Ioannes Pragensis: Nikoliv, pouze ve veřejné komunikaci je to podle ÚJČ možmé kolego. Mimo diskuse to tedy pustit ze zřetele klidně můžeme.--Rosičák (diskuse) 12. 12. 2019, 18:51 (CET)
@Rosičák: "Veřejná komunikace" zřejmě znamená, že se sděluje něco, co je přístupné či určené veřejnosti. Tedy přesně to, co děláme, když píšeme články.--Ioannes Pragensis (diskuse) 12. 12. 2019, 21:52 (CET)
@Ioannes Pragensis: Nikoliv kolego, komunikací je v tomto případě míněn přenos slova hlasem - například telefon nebo písmem - chatování. Na Wikipedii mají takovouto formu pouze diskuse. Veřejnou komunikací jsou rozhovory a diskuse veřejné. Například u stolu v restauraci, ale i různé přístupné diskuse po internetu.--Rosičák (diskuse) 13. 12. 2019, 17:19 (CET)
@Rosičák: Pane kolego, souhlasím s Vámi, že komunikací se zde rozumí verbální komunikace, tedy přenos slova hlasem nebo písmem. Ale povšimněte si prosím, že když píšete encyklopedický článek, tak zpravidla používáte slova a sdělujete je čtenářům písmem. Tedy také plníte obecnou definici komunikace, kterou sám uznáváte. Čili se mýlíte, pokud komunikaci omezujete jen na telefony a chaty - běžně se do ní počítá jak přímá komunikace (face to face), tak i všechna média včetně webových stránek. Vždy jde o komunikaci, tedy česky sdělování, nějakého myšlenkového obsahu.--Ioannes Pragensis (diskuse) 13. 12. 2019, 17:26 (CET)
Teď se budeme přetahovat o to, jestli je Wikipedie spíš "běžný text určených široké veřejnosti" nebo "veřejná komunikace, např. v médiích". Mám to interpretovat tak, že běžné texty v internetových denících, které se sníží k 'lidovější a stylově podřadnější' (moje adjektiva) druhé variantě přechylování ("veřejná komunikace") vlastně máme ignorovat, protože nedodržují tento předpis? Že se od "běžného textu určeného široké veřejnosti" očekává větší výzkum a 'poučenější' (moje adjektivum) způsob přechylování, případně nepřechylování, a kdo toto nesplňuje, není hoden naší pozornosti, my si ten 'hodnotnější' způsob přechylování vytvoříme originálně sami zde na Wikipedii, nebo spíš (podle dosavadních signálů) jen obšlehneme originální litevskou formu, páč se s tím údajně nic nezkazí a vlastně je to univerzální a nejjednodušší. Chrzwzcz (diskuse) 12. 12. 2019, 22:07 (CET)

Doporučuju si z wikipedistických zásad přečíst zejména tu o zdrojování. Váš způsob diskutování, kdy něco náhodného označíte za nepřijatelné nebo špatné je v přímém rozporu s touto naprosto zásadní myšlenkou Wikipedie. Tady si nikdo nebude agitovat svoje originální nápady a myšlenky, na to ať si založí nějaké svoje stránky a nezapleveluje tím Wikinu. Vysvětlovalo se vám to po dobrém, vysvětlovalo se vám to po zlém, ale pořád máte pocit, že jste největší autorita, která může vymazat jakýkoliv fakt od opravdové autority na danou problematiku. Pravoidla českého pravopisu a mluvnice za nepřijatelná nebo špatná si prostě dovolit nemůžete. Nebo můžete, ale není to argument do diskuze, je to jen příspěvek k celkovému obrázku o tom, jakým způsobem pracujete s daty. Chrzwzcz (diskuse)

@Chrzwzcz: Kvůli čemu jste se tady na mne obořil, Chrzwzczi? Kvůli Litevkám, které jsou už u nich přechýlené, dvěma způsoby podle stavu. To je zcela OK, zcela v souladu s dopisem ÚJČ, který si laskavě přečtěte. Stojí tam přece, že nepřechylujeme tam, kde mají jména přechýlenou podobu už ve výchozím jazyce. Nadto zdrojování existujících a jakýmkoliv způsobem známých jmen resp. příjmení přece normálně neděláme. O Litevkách nemusí být k dispozici vůbec žádné české zdroje, ale tady jde stejně o to, že nepřechylování je u nich OK. Takto, bez přechylování, by se to mělo praktikovat všeobecně, u všech Litevek, aby byla jednotnost přístupu, proto je záhodno to tak napsat do WP:PŽP obdobně jako u Islanďanek. Asi k tomu bude třeba další slušně vedená diskuse. Kdybyste si Vy ten dopis ÚJČ pořádně přečetl a držel se toho, co je napsáno tady v záhlaví diskuse, tj. diskutoval bez osobních útoků, tak byste mně nemohl tak napadnout, jak jste to udělal. Očekávám Vaši omluvu, uživateli Chrzwzczi. Krom toho dbejte sám na spisovnou češtinu a nepoužívejte výrazy jako „je to šumafuk“. --Zbrnajsem (diskuse) 12. 12. 2019, 14:44 (CET)
Píšu o přechylování v češtině, vy o přechylování v litevštině, takže asi nemá smysl komentovat zbytek. Leda že vnucovat jednotnost je možné maximálně u takových jmen, ke kterým nemáme žádné české zdroje, jinak je to pokřivování. Chrzwzcz (diskuse) 12. 12. 2019, 15:38 (CET)
Není to pokřivování - čeho podle Vás? Je to návrh upřesnění WP:PŽP, to je OK. A kde je ta Vaše omluva za hrubost, které jste se dopustil, dočkám se jí? --Zbrnajsem (diskuse) 12. 12. 2019, 16:07 (CET)
Jo, dočkáte, až se omluvíte vy, že kašlete na zdroje a vymšlíte si vlastní "to je nepřijatelné" a "to je špatně". Co je to za upřesnění, když ze 4 možností jak lze Litevku Šarkaitė V ČEŠTINĚ přechýlit, budeme tady vynucovat jednu jedinou z daných variant a to s odůvodněním, že "jiné jsou nepřijatelnéí a špatné"? Internetová příručka označuje všechny 4 možnosti za naprosto normální, a tu vaši preferovanou neřadí na první místo. ŽOK na Islanďanky to z nějakého důvodu znormalizoval na víceméně jedné variantě, i když příručka taky uvádí více možností. Doufám, že tím důvodem nebylo, že "je to špatné a nepřijatelné", protože to prostě a jednoduše není pravda. Je to nějaká odhlasovaná volba, která v lepším případě implementovala něco, co se stejně většinově v češtině používá, v horším případě to zunifikovala naprosto bez ohledu na reálnéí české využívání. 12. 12. 2019, 16:22 (CET)

Ještě k té systematizaci Litevek zmíněné výše a ještě výše: čeština dává 3-4 způsoby jak vyřešit příjmení Litevky. Je tu nápad je srovnat všechny do latě a použít originální litevskou variantu. No fajn, ale vyplývá to z něčeho jiného než z úpěnlivého přání? Všechny 3-4 způsoby jsou z hlediska pravidel naprosto rovnocenné, žádné není chybné ani špatné (možná nešikovné nebo mírně nelogické, ale to je čistě osobní hodnocení). Otázkou je, nakolik jsou tyto varianty využívané, to pravidla nesdělují. Pokud se zjistí, že se pro Litevky UŽ TEĎ v češtině využívá v drtivé většině jen jeden způsob, tak jako dejme tomu, systematizaci můžeme jít naproti. Máme takový výzkum? Nemáme. Máme jen ta úpěnlivá přání. I kdyby se ukázalo, že už teď v češtině vyhrává originální litevská varianta, tak je navržené znění zas moc příkazové, že je to totálně povinné - takové znění neumožňuje přirozené výjimky. Některé Litevky prostě a dobře známe 100% pod zažitou "počeštěnou" variantou a nebudeme ji normalizovat, prostě ne. Některé Litevky můžou být původem Rusky, Židovky a podobně a v takových příjmeních už nejsou záludnosti litevštiny! Takže na nějaké "zásadně se nepřechylují" to nevypadá, nikdy nebude oblast která bude stoprocentně vyhlazená na jedné variantě, nikdy. Takový je jazyk a úzus a Wikipedie to nesmí s unifikací přehánět do extrémů! Chrzwzcz (diskuse) 12. 12. 2019, 16:48 (CET)

Závazné pravidlo[editovat zdroj]

Tato diskuse je naprosto nemístná. Připomínám, že máme závazné pravidlo, kterým se přechylování řídí. Každé doporučení musí být se závazným pravidlem v souladu. Důvod je ten, že nelze vyžadovat respektování doporučení, jestliže je v rozporu se závazným pravidlem. V tomto případě jde o to, že použití tvarů povolených pravidly nelze omezovat, aniž by tím pravidla nebyla narušena. Od závazného pravidla se nelze odchýlit ani doporučením, které třeba jen něco upřednostňuje, protože tím omezuje volnost danou závazným providlem. Jesltiže chceme jakkoli regulovat (či doporučovat a další podobné změkčující termíny…), musíme diskutovat u závázného pravidla. Tento můj názor bohužel nebyl vzat v potaz v tomto ŽoKu, a tak ho formuluji přesněji. Jediným správným závěrem je uzavřít tuto diskusi a případně ji otevřít u závazného pravidla. Herigona (diskuse) 3. 7. 2020, 13:43 (CEST)

Pokud je tvar pravidlem povolen, neznamená to ještě, že je pravidlem přikázán. Ostatně aplikace všech pravidel, i těch závazných, vyžaduje zapojení zdravého rozumu: „Od wikipedistů se očekává snaha dodržovat pravidla. Při jejich aplikaci je však třeba se zamýšlet nad jejich smyslem, nelpět na pouhé liteře.“ --Bazi (diskuse) 4. 7. 2020, 12:50 (CEST)
Ústavu taky nejde měnit městskou vyhláškou, takže ano, máte pravdu. Ústava musí povolit, že to městské vyhlášky doupřesní. Chrzwzcz (diskuse) 4. 7. 2020, 16:20 (CEST)
Rád bych se zeptal kolegy Herigony, kam směřuje jeho diskusní příspěvek. Z jeho textu to tak nějak nevyplývá. --Zbrnajsem (diskuse) 4. 7. 2020, 19:04 (CEST)
Dobrý den. Pokud jde o zdravý rozum, tak ten se jazycích neuplatňuje. Pojednávají o tom vědecké práce mnoha autorů, namátkou Noama Chomského a dalších. Populárněji to najdeme zde: JARED, Diamond. Třetí šimpanz. [s.l.]: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-533-2. . Pokud jde o směřování, je jasné, že nelze vymáhat dodržování doporučení, která jakýmkoli způsobem omezují (upřesňují atp.) závazná pravidla. A veškeré argumentace, které se na takováto doporučení odvolávají, jsou liché. Během té doby, po kterou na Wikipedii (zejména) o přechylování diskutujeme, se náš jazyk zase vyvinul nějakým směrem. Ten směr někdo (v něčem) vítá, někdo zatracuje. Připomínám Jana Husa, jak hořekoval, že se místo českého „šisky“ říká „knedle“. A jazyk jde dál a časem to Ústav pro jazyk český zachytí v pravidlech. Herigona (diskuse) 9. 7. 2020, 08:35 (CEST)
Nepsal jsem, že se zdravý rozum má týkat jazyka, má se ovšem zapojit při uplatňování pravidel Wikipedie. To je dost o něčem jiném. --Bazi (diskuse) 9. 7. 2020, 10:51 (CEST)

Ano, až to Ústav pro jazyk český zachytí v pravidlech, pak to můžeme používat i na Wikipedii. Wikipedie není jazykový ústav, ale jao encyklopedie by se měla žídit stáavícími pravidly a ne vymýšlet nová. --Chalupa (diskuse) 12. 7. 2020, 17:14 (CEST)