Diskuse k šabloně:Autoritní data

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pořadí autorit[editovat zdroj]

Proč jsou autority v tomto pořadí, proč nejsou abecedně? --17. 3. 2013, 15:43 (UTC), Utar (diskuse)

Nemá to žádný zvláštní důvod, lze je bez problémů přeřadit do abecedního (nebo jakéhokoliv jiného logického) pořadí. --Lusas (diskuse) 17. 3. 2013, 16:20 (UTC)
Proto se ptám, jestli existují nějaká jiná logické řazení – důležitost, stáří, tradiční pořadí… Asi bych to tedy přeházel na abecední. --17. 3. 2013, 16:52 (UTC), Utar (diskuse)
Abecední je OK, klidně přeházejte. Nevím o žádném jiném logicky vhodném uspořádání, leda že bych sama nějaké stanovila, na což si v tuto chvíli rozhodně netroufám. --Lusas (diskuse) 17. 3. 2013, 17:34 (UTC)

Několik poznámek[editovat zdroj]

Díky za šablonu, ovšem před nasazením do ostrého provozu by mělo být asi řešeno několik otázek. Na první místě: má vůbec cenu rozjíždět takovýto projekt v době, kdy se připravuje převzetí autoritní kontroly Wikidaty (srv. Wikidata:Wikidata:Property proposal/Authority control, což je nakonec projekt k tomu velmi dobře uzpůsobený, což si (zřejmě v nedalekém časovém horizontu) vynutí značně odlišných přístup k autoritám u lokálních Wikipediích.

Dále by mělo být řešeno propojení s šablonou {{ID autority}} (dle mého nemá cenu aby tato byla samostatná, stačilo začlenit jednu do druhé se zachováním funkcionalit - když vznikala ID autorita, tak jsem si představoval něco jako tato Autoritní kontrola).

Konečně by mě zajímalo, proč se pro kontrolování v NK ČR používá jakési systémové číslo a ne identifikační číslo autority? --marv1N (diskuse) 9. 4. 2013, 20:32 (UTC)

Dobrý den, Těchto poznámek jsem si všimla až dnes, odpovím souhrnně snad během příštího týdne (o tom, že se připravuje převzetí autoritní kontroly Wikidaty, jsem v době zakládání šablony netušila). Děkuji za pochopení. --Lusas (diskuse) 26. 5. 2013, 20:42 (UTC)
Jak už bylo výše napsáno, v době zakládání šablony jsem netušila, že se připravuje převzetí autoritní kontroly Wikidaty. Popravdě řečeno, založení šablony Autoritní kontrola byla z mé strany jednak reakce na tuto editaci http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lidmila_V%C3%A1%C5%A1ov%C3%A1&diff=9938521&oldid=8471433 a jednak reakce na fakt, že jsem o to byla do jisté míry požádána (mimo prostor Wikipedie), resp. vůči mně byla - na základě zjištění fungování této šablony v anglické verzi - vznesena otázka, zda by něco takového bylo realizovatelné i v české verzi. Protože fungování šablony bohužel nelze vyzkoušet bez jejího reálného založení (Na Pískovišti si lze sice vyzkoušet editování i stránek typu šablon, nicméně pouze z Pískoviště samozřejmě nelze zjistit, jak se bude šablona projevovat v jednotlivých článcích) a protože jsem v té době na české Wikipedii nezaznamenala žádné diskuse, které by se problematiky Autoritní kontroly týkaly a případně tak avizovaly brzké založení této šablony i v české verzi (ať už ruční nebo automatické), dovolila jsem si šablonu (po vzoru ekvivalentu v anglické verzi) rovnou ručně založit.
Pokud bude do budoucna Autoritní kontrola řešena nějakým automatickým nástrojem, jednoznačně to uvítám (jestli má smysl do té doby šablonu udržovat ručně, by asi měla posoudit širší komunita české Wikipedie v kontextu otázky, zda je v souvislosti s automatickým řešením Autoritní kontroly třeba již nějak jednáno s provozovateli Wikidat, Nadací Wikimedia atd. i za českou Wikipedii. Já na ruční údržbě rozhodně nijak netrvám.).
Jinak se domnívám, že mezi šablonou {{Autoritní data}} a šablonou {{ID autority}} je rozdíl. Šablona Autoritní kontrola umožňuje odkazování na autoritní záznamy, kdežto šablony ID autority nebo {{NK ČR}} jsou v české Wikipedii využívány za účelem odkazování na seznam záznamů děl příslušného autora v katalogu NK ČR, nikoliv na autoritní záznam tohoto autora v databázi národních autorit NK ČR (šablona ID autority se navíc - jak je uvedeno i na stránce její dokumentace, "v článku nijak viditelně neprojevuje", takže je pro běžného čtenáře, který se nepodívá do zdrojového kódu, prakticky neviditelná, tudíž asi i nijak užitečná). Dílčí šablona {{Autoritní data/AUT}} šablony Autoritní kontrola tedy umožňuje odkazování na autoritní záznamy v databázi autorit NK ČR (které obsahují biografické aj. informace o autorovi), zatímco ID autority nebo NK ČR umožňuje odkazování na seznam záznamů děl autorů v katalogu děl NK ČR (každý z odkazů tedy směřuje do jiné databáze, v prvním případě jde o databázi obsahující záznamy o osobách, ve druhém případě o databázi obsahující záznamy o dílech). V odkazování na autoritní záznamy prostřednictvím šablony Autoritní kontrola (resp. dílčí šablony AUT, která umožňuje odkazování na autoritní záznamy v rámci databáze autorit NK ČR) je využito systémové číslo záznamu, protože v trvalém odkazu na tyto záznamy je využíváno právě toto číslo (nikoliv ID autority) - pokud se Vám podaří s NK ČR vyjednat, aby se v trvalém odkazu na autoritní záznamy neobjevovalo systémové číslo, ale ID autority, a aby tudíž nedocházelo ke zbytečnému matení a zaměňování čísel, jednoznačně to uvítám. Stejně tak uvítám případnou integraci všech možných šablon, které se týkají odkazování na katalogy a databáze knihoven, a to bez ohledu na to, zda odkazují na záznamy autorů, děl nebo témat v podobě odkazování na předmětová hesla nebo záznamy děl obsahující příslušné předmětové heslo (příklad využití šablony NK ČR pro odkazování na seznam děl, která obsahují příslušné předmětové heslo, je třeba v článku Praha, v rámci něhož šablona NK ČR odkazuje na seznam záznamů děl v katalogu NK ČR, které obsahují předmětové heslo "Praha (Česko)").
Šablona Autoritní kontrola tedy dle mého názoru má v české Wikipedii i přes existenci šablon ID autority a NK ČR smysl, protože každá odkazuje na něco jiného a je používána pro jiný účel. Zatímco šablony ID autority a NK ČR existují za účelem vygenerování děl příslušného autora nebo děl o předmětu, o němž pojednává příslušný článek Wikipedie, šablona Autoritní kontrola byla vytvořena za účelem odkazování na záznamy autorů, které obsahují biografické, profesní aj. informace o autorech jako takových. Snad je rozdíl zřejmý. O tom, zda má smysl šablonu Autoritní kontrola (a popř. i jiné podobné) v české verzi (do doby, než bude třeba řešena globálně a automaticky) ponechat, nechť rozhodne komunita české Wikipedie, třeba i se zohledněním výše nastíněných rozdílů mezi jednotlivými (zdánlivě duplicitními) šablonami --Lusas (diskuse) 27. 5. 2013, 12:03 (UTC)
Kategorie Kategorie:Monitoring:Články s odkazem na autoritní záznam je tudíž zjevně chybně či nepřesně pojmenovaná, ve skutečnosti totiž články do ní řazené neodkazují na autoritní záznam v databázi AUT NK ČR, ale na seznam záznamů děl od příslušného autora nebo o příslušném tématu v katalogu NKC (přehled katalogů a databází NK ČR viz http://aleph.nkp.cz/F/). --Lusas (diskuse) 27. 5. 2013, 13:36 (UTC)
Vytvořením projektu NK ČR yla česká Wikpedie na poli autorití kotroly značně průkopnická, ale poněkud zaspala "na vavřínech" a teď sklízíme hořké plody tohoto usnutí. Bohužel teď je taková šedá doba, že na jedné straně se slibně rýsuje propojení Wikipedie s Wikidaty, ale jak konkrétně dojde k přebírání odkazů na autority není jasné (a možné v horizontu několika měsíců až let nebude), takže není jasné jaká bude rentabilita investovaného času a energie do současného řešení. Jak říkáte a jak se teď dívám, odkazování do databáze NK ČR je nějaké zvláštní: za našich maldých let šlo vytvořit permmalink např. takto http://aut.nkp.cz/jk01141699 , takže takto bylo možné užívat hlavního identifikátoru. I přes Vaše snažné hledání nuancí mezi šablnou Autoritní kontrola a {{ID autority}} zůstává fakt, že se jedná o šablony s prakticky totožnou funkcí (nakonec šablona má otevřenou možnost doplňovat odkazů na další knihovní katalogy), s tím, že njvětší rozdíl spočívá ve vytváření propojení autoritního záznamu v NK ČR s českou Wikipedií (druhý rozdíl je, že kolega Mormegil se nedomníval, že by odkaz na autoritní záznam byl přínosný pro čtenáře, takže šablonu udělal neviditelnou, což - jak ukázal pozdější vývoj na zahraničních projektech, Athority control na Commons, anglické Wp. apod. - byla škoda). Asi by bylo nejvhodnější kontaktovat právě kolegu Mormegila, který se tím ve své době zabýval a snad i dnes by k tomu měl co platného dodat, navíc měl jisté kontakty na Národní knihovnu, takže problémy s okdazem na autoritní záznam přes hlavní ID dokázal nejspíše vyřešit. --marv1N (diskuse) 27. 5. 2013, 15:25 (UTC)
Změnu odkazování na autoritní záznam přes hlavní ID mohu díky Vašemu příkladu http://aut.nkp.cz/jk01141699 nejspíš snadno udělat sama. Proti dalším změnám, které navrhujete, vůbec nic nemám, ale osobně je iniciovat určitě nebudu. Editujte, slučujte i mažte s odvahou. S pozdravem --Lusas (diskuse) 27. 5. 2013, 15:55 (UTC)
Změnu odkazování na autoritní záznam přes hlavní ID jsem právě provedla - viz {{Autoritní data/AUT}}. --Lusas (diskuse) 27. 5. 2013, 16:24 (UTC)

ORCID[editovat zdroj]

Na Wikipedie:Pod lípou (technika)#Šablona:Autoritní kontrola - ORCID je žádost o přidání ORCID. --26. 5. 2013, 13:19 (UTC), Utar (diskuse)

Přidáno. --Lusas (diskuse) 26. 5. 2013, 20:42 (UTC)

Vícečetný záznam v autoritní databázi[editovat zdroj]

Jak postupovat, když má jedna osoba v autoritní databázi několik záznamů - typické u ISNI u osob používajících pseudonym, např. d:Q7197. Upravíme šablonu, aby byla schopna zobrazit více záznamů, nebo budeme vybírat vždy jen jeden (a který...)?--Shlomo (diskuse) 1. 10. 2013, 07:58 (UTC)

Já jsem pro úpravu šablony, aby byla schopna zobrazit více záznamů. U ISNI se totiž identifikuje jméno, nikoliv osoba, jako tomu je třeba u jiných identifikátorů, takže pro jednu osobu může být více jmen (rodné jméno, pseudonym, ...) a tudíž více ISNI. A protože hesla na Wikipedii jsou o osobách, ne o jménech, dle mého názoru by měla existovat možnost uvádět více ISNI (jmen) u jednoho hesla, protože se všechna vztahují k jedné osobě, byť známé pod více různými jmény ... --Lusas (diskuse) 9. 10. 2013, 15:39 (UTC)
Vidím to podobně, ale raději jsem požádal o další názor. Nicméně se zdá, že úprava šablony nebude tak jednoduchá, jak jsem si původně myslel, takže prosím o trochu strpení.--Shlomo (diskuse) 11. 10. 2013, 12:05 (UTC)

Wikidata[editovat zdroj]

Na Wikidatech je k dispozici minimálně 27 autorit. Nechceme přebírat ještě nějaké další? JAn (diskuse) 9. 10. 2013, 07:55 (UTC)

No, hodit by se mohl třeba odkaz do databáze ULAN (en:Union List of Artist Names) v případě umělců. Je otázka, zda odkazovat na jednotlivé národní knihovny (Francie, Německo atd.). --Vachovec1 (diskuse) 11. 10. 2013, 10:37 (UTC)
VyřešenoVyřešeno Přidáno. Nepodařilo se mi najít, zda má tento kód nějaký oficiální český název, tak jsem ho zatím nechal v angličtině.--Shlomo (diskuse) 11. 10. 2013, 12:02 (UTC)

Více položek na WD[editovat zdroj]

Upozornuji na Wikipedie:Pod lípou (technika)#Šablona Autoritní data a víc položek u stejné autority. --Jklamo (diskuse) 28. 10. 2013, 23:09 (UTC)

NK ČR - laický dotaz[editovat zdroj]

Zdá se mi, že pokud je link na autoritní záznam NK ČR proveden šablonou Autoritní data, nedojde k propojení s databází NK ČR, jako je tomu při vložení šablony NK ČR. Vkládat ale současně obě šablony se mi zdá zbytečné. Nešlo by to nějak sladit? Děkuji! --Gampe (diskuse) 20. 4. 2014, 10:44 (UTC)

Je otázka, jestli se obě šablony "duplikují" (v diskusi u tl. NK ČR zazněl názor, že spíše ne). "Autoritní data" propojení s databází nevytváří (vytváří dnes poněkud zbytečná šablona {{ID autority}}). Sám jsem říkal Mormegilovi (což je jediné jméno, které dokáži spojit s "projektem" propojení Wikipedie-NKČR), jak by bylo úžasné udělat propojení na bází Wikidata-NKČR, načemž jsme se shodli, ovšem já tomu za mák nerozumím a on se do toho nijak iniciativně nevrhl (? - nebo na tom v tichosti pracuje), takže zůstalo pouze u "shody". Jinak pokud správně chápu propojení Wikipedie-NKČR, tak se to děje přes kategorii Kategorie:Monitoring:Články s odkazem na autoritní záznam a nevím, jestli by šlo udělat propojení skrze šablonu Autoritní data, když jednotlivé jednoznačné identifikátory se tahají přímo z Wikidat a "fyzicky" nejsou uvedeny v článku... --marv1N (diskuse) 20. 4. 2014, 15:18 (UTC)
Ještě lépe by bylo propojovat to přímo přes Wikidata - existují osoby, které nemají článek na cs.wiki, ale mají článek třeba na polské Wikipedii nebo na Wikizdrojích - a na Wikidatech jsou všichni pohromadě. JAn (diskuse) 20. 4. 2014, 19:08 (UTC)
Jak jsem psal ve svém předchozím příspěvku, ji dříve jsem tohle psal Mormegilovi a i jemu to přišlo jako dobrý nápad. V té době ještě Wikidata ani nepodporovala identifikátory z Národních autorit, takže to tak trochu vyšumělo, nicméně teď by s tím šlo asi pohnout. Je tady asi problém, že si to asi vyžádá nějakou akci i ze strany Národní knihovny. --marv1N (diskuse) 20. 4. 2014, 20:44 (UTC)
 1. Šablona nepropojuje prostě proto, že to její tvůrce nezařídil. Doplnit to do ní lze, ale bůhví, jak to vlastně „má“ fungovat v dlouhodobém pohledu (má být v článcích jen tato šablona?). Tedy hlavně:
 2. Přepnutí vazby z šablony NK ČR na Wikipedii na položku na Wikidatech v zásadě už může klidně proběhnout, když teď na Wikidatech identifikátory jsou a nějak (jak?) se udržují. Chtělo by to asi doladit údržbovou kategorii a tak, ale fungovat to v podstatě může.
--Mormegil 22. 4. 2014, 16:02 (UTC)
Na Wikidata zhruba každý všední den importuji nově doplněné identifikátory z kategorie Kategorie:Údržba:NK ČR není na Wikidatech (+ zatím jednorázový import z Wikizdrojů) a na Wikidatech KrBot vytváří seznam potenciálně problematických položek d:Wikidata:Database reports/Constraint violations/P691‎. O jiné údržbě (jaké?) nevím. JAn (diskuse) 22. 4. 2014, 20:11 (UTC)
Ad údržbová kategorie: většinou se jedná o články, kde je více než jeden identifikátor (obvykle osoba s pseudonymem). JAn (diskuse) 22. 4. 2014, 20:13 (UTC)

Autoritní data na Wikidatech, ale ne v článcích[editovat zdroj]

Pár seznamů: vše (41.000+), pouze lidi (35.000+). Matěj Suchánek (diskuse) 26. 2. 2015, 13:37 (CET)[odpovědět]

Umístění v článku?[editovat zdroj]

Je nějaký úzus kde se má šablona v článku umístit? Narážím zejména na otázku, zda se má být tato šablona úplně dole pod šablonou portál nebo naopak? Umístění úplně dole pod š. portály se mi zdá vhodnější, avšak v příkladovém článku z této šablony (Jiří Cejpek) je to naopak. --Elm (diskuse) 17. 8. 2015, 09:34 (CEST)[odpovědět]

Dobrý den. Pokud vím, tak žádný úzus, kam přesně se má šablona v článcích umísťovat, zatím není. Pokud ovšem vznikne, bylo by dobré dát info o výsledku diskuse, tj. kam přesně šablonu v článcích umisťovat, i do dokumentační podstránky šablony (včetně dokumentačních podstránek všech jejích dílčích šablon). --Lusas (diskuse) 17. 8. 2015, 09:49 (CEST)[odpovědět]
Myslím, že už se to řešilo, možná u Wikipedie:Vzhled a styl nebo někde Pod lípou. Nejsem si jistý silou toho konsensu, ale mám dojem, že se skončilo u umístění nad navboxem, čili i nad portály. S vysvětlením, že navboxy i portály jsou hlavně navigačními šablonami propojujícími různá témata, zatímco autoritní data se týkají právě toho daného tématu článku a blíží se klasickým externím odkazům. --Bazi (diskuse) 17. 8. 2015, 11:04 (CEST)[odpovědět]
Horst umístění nad portály již doplnil do doporučení Wikipedie:Vzhled a styl, ale myslím se to mělo dříve doplnit do dokumentace šablony. --Matěj Orlický (diskuse) 23. 12. 2016, 12:13 (CET)[odpovědět]
A Dvorapa zase oddoporučil s odkazem na Wikipedie:Pod lípou/Archiv 2017/01#Šablony pod závěrečnými sekcemi. --Matěj Orlický (diskuse) 23. 12. 2016, 14:02 (CET)[odpovědět]

Only IDs from the USA[editovat zdroj]

Sorry for writing English, but why has this template - beside the two Czech IDs - only autoritní data from the USA? ISNI is redundant to VIAF and Worldcat is using LCCN. Why not add European identifiers? Hezký večer --Mburbo (diskuse) 29. 8. 2015, 19:28 (CEST)[odpovědět]

Anybody can add next identifiers including European. Edit with courage. --Lusas (diskuse) 29. 8. 2015, 23:11 (CEST)[odpovědět]

Prázdné položky[editovat zdroj]

Po změně v MediaWiki už prázdné položky v seznamech nemizí, viz např. Viola Farber, kde se místo jedné položky zobrazuje mnoho prázdných za sebou. Matěj Suchánek (diskuse) 6. 11. 2015, 19:34 (CET)[odpovědět]

@Matěj Suchánek: Vidím. Co s tím? Týká se to na cs-wiki i jiných šablon? (tj. máme na cs-wiki další šablony s podobnou podmíněnou konstrukcí?) --Vachovec1 (diskuse) 6. 11. 2015, 19:55 (CET)[odpovědět]
Na velice obecný dotaz navboxy s #if:y našel vyhledávač devět výsledků, z nichž jako potenciálně nebezpečný vypadá pouze tato šablona. Matěj Suchánek (diskuse) 6. 11. 2015, 20:19 (CET)[odpovědět]
Na en-wiki používají modul en:Module:Authority control (poměrně komplikovaný, závislý na dalších modulech). Ale náš současný problém řešit nemusí – viz např. en:Ainu people. Na de-wiki nepoužívají klasický Navbox, ale „lepí to dohromady“ přímo kódem. Také problémy nemají – de:Bambara. --Vachovec1 (diskuse) 7. 11. 2015, 12:42 (CET)[odpovědět]
Opraveno AnoAno --Dvorapa (diskuse) 7. 11. 2015, 20:03 (CET)[odpovědět]
@Dvorapa: Funguje. To "nowiki" by asi mělo jít odstranit, pokud vidím dobře (je to ukončovač, takže tam podle všeho nic nedělá)? --Vachovec1 (diskuse) 7. 11. 2015, 20:50 (CET)[odpovědět]
@Vachovec1: To nowiki je tam pouze z toho důvodu, aby se vložená šablona bez jediného vyplněného parametru zobrazila prázdná a nerozbitě. Zkuste jej smazat a podívat se na náhled výsledku prázdné šablony a pochopíte. Místo nowiki tam může být i šablona {{nic}} nebo šablona {{!CRLF}}, všechny tři možnosti by měly mít stejnou funkci a stejný účinek. --Dvorapa (diskuse) 7. 11. 2015, 21:23 (CET)[odpovědět]
@Dvorapa: Aha, díky za vysvětlení. Tento „trik“ jsem neznal. --Vachovec1 (diskuse) 7. 11. 2015, 22:55 (CET)[odpovědět]
@Dvorapa: Díky za provedené úpravy i tady. Chtěl bych Vás ještě požádat, budete-li mít čas a chuť, o kontrolu, respektive úpravu šablony Authority control na Commons. Pravděpodobně tam půjde o stejný problém a Vy do něj přeci jenom více vidíte. Předem díky. --Jan Polák (diskuse) 8. 11. 2015, 12:45 (CET)[odpovědět]
@Jan Polák: Šablona na commons je zamčena, takže ji bohužel nemohu opravit. Mohu to jen navrhnout do tamní diskuse. --Dvorapa (diskuse) 8. 11. 2015, 12:49 (CET)[odpovědět]
@Dvorapa: Pravda, možnost zamčení šablony mne nenapadla. --Jan Polák (diskuse) 8. 11. 2015, 12:51 (CET)[odpovědět]

Netisknout[editovat zdroj]

Předkládám komunitě ke zvážení, zda tuto šablonu v článcích tisknout nebo netisknout (pokud uživatel zvolí libovolnou možnost z menu Tisk/export nebo zvolí možnost tisku stránky ve svém prohlížeči. Lze to ovlivnit vložením kategorie Wikipedie:Netisknout do šablony. --Dvorapa (diskuse) 14. 1. 2017, 14:44 (CET)[odpovědět]

Rozšíření o další databáze[editovat zdroj]

Všiml jsem si, že jsou lidi co mají na wikidatech vícero identifikátorů různých autorit, ale naše šablona bere ohled jen na velmi omezený počet databází. Je ochota k rozšíření šablony? --Jann (diskuse) 29. 3. 2017, 20:03 (CEST)[odpovědět]

Záleží, jestli nám v českém prostředí tyto identifikátory k něčemu jsou, jestli jsou zde v praxi nějak využívány apod. Jinak mi přijde zbytečné, abychom šablonu zbytečně nafukovali o něco, co nikdo nevyužije. Ke konkrétnímu uvedenému příkladu: K dané osobě se ale žádná autoritní data nevážou (a divil bych se, kdyby ano). Proto jsme patrně jediná Wikipedie, která má ve článku tuto šablonu vloženou, avšak prázdnou. Identifikátory na Wikidatech nejsou autoritními daty, ale identifikátory v databázích (olympijských) sportovců, což je něco jiného. --Dvorapa (diskuse) 29. 3. 2017, 21:50 (CEST)[odpovědět]

Kontrola přítomnosti v článcích[editovat zdroj]

Seznam článků o lidech, kteří nemají vloženou {{Autoritní data}}. JAn (diskuse) 4. 10. 2017, 09:03 (CEST)[odpovědět]

Červená[editovat zdroj]

Zdravím, u červené jsou 2 chybné odkazy na LCCN a WorldcatID. Šablona údaje bere z Wikidat? --Patriccck 16. 12. 2018, 12:48 (CET)[odpovědět]

Na Wikidatech odkaz na LCCN funguje, tedy asi bude chyba ve formátu odkazování (jmenné vs. věcné). Podobně Worldcat, šablona je nastavena na jmenné, nikoliv na věcné autority.--Jklamo (diskuse) 16. 12. 2018, 13:25 (CET)[odpovědět]
LCCN opraveno, nebylo to nic komplikovaného. Worldcat už bohužel vyžaduje sofistikovanější úpravu, která odliší jmenné a věcné autority.--Jklamo (diskuse) 16. 12. 2018, 13:38 (CET)[odpovědět]

Nová data o umístění[editovat zdroj]

Ahoj, robot právě dokončil podrobné zkoumání polohy šablony autoritních dat, výsledky jsou na Diskuse_k_Wikipedii:Vzhled_a_styl#Poloha_autoritních_dat_II. --Dvorapa (diskuse) 21. 4. 2019, 15:02 (CEST)[odpovědět]

Nejpoužívanější autority v článcích anglickojazyčné verze[editovat zdroj]

 • NKC P691: NKCR AUT ID 122,836AnoAno
 • MusicBrainz P434: MusicBrainz artist ID 123,920
 • SNAC P3430: SNAC Ark ID 125,049
 • NTA P1006: NTA ID 194,161
 • SUDOC P269: SUDOC authorities ID 207,374
 • BNF P268: Bibliothèque nationale de France ID 216,933
 • GND P227: GND ID 302,405AnoAno
 • ISNI P213: ISNI 420,011AnoAno
 • LCCN P244: Library of Congress authority ID 464,699AnoAno
 • VIAF P214: VIAF ID 545,809AnoAno

ze stattistické tabulky zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Authority_control

Navrhuji doplnit ty neodháčkované. Ostatní už používáme.--Rosičák (diskuse) 16. 9. 2019, 18:22 (CEST)[odpovědět]

@Dvorapa: Nevíš, jak to mají s těmi autoritami a šablonou na anglické Wikipedii? Já jsem totiž narazil na několik dalších (kupříkladu i NDL - cca. 50 000 -, jenž zde není řečeno), které by se sem mohly vložit. Stávající systém se mi však zdá poněkud zmatečný, jak samotný zápis kódu, tak dceřiné šablony. Ale nejsem na tohle téma expertem... RiniX (diskuse) 22. 9. 2019, 14:35 (CEST)[odpovědět]

Myslím, že na to mají modul. Možná by šel převzít. Jinak ale doporučuji upřednostnit české a anglickojazyčné autority pro využití na cswiki, BNF a další podobné může čtenář kdykoliv snadno dohledat na WD. PS: Co kdybychom v šabloně autoritní data zobrazovali i odkaz na další autority na WD stylem: [další...]? --Dvorapa (diskuse) 22. 9. 2019, 17:34 (CEST)[odpovědět]
A co takový NUKAT? Pro nás asi významný geografickou blízkostí. — Draceane diskusepříspěvky 29. 9. 2020, 19:22 (CEST)[odpovědět]
Jen poznámka pro neznalé: NUKAT = Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny
Tady bych byl pro systém, že bu se přednostně zobrazily tu hlavní (NKČR, VIAF) a potom dle nějakého klíče další 2-3 a zbytek by odkázal na Wikidata. Tedy, pokud existují důležitější, zobrazí se ty, pokud ne, ukáží se méně důležité. --JAn (diskuse) 30. 9. 2020, 08:50 (CEST)[odpovědět]

Návrh[editovat zdroj]

Zdravím, přidávám odkaz na návrh Pod lípou. Návrh se týká využití modulu namísto nynějšího systému. Pokud jsou nějaké připomínky, nejlépe napsat Pod lípou nebo k modulu. RiniX (diskuse) 8. 6. 2021, 15:05 (CEST)[odpovědět]

@Matěj Suchánek, JAn Dudík: Tak jsem modul nasadil. Aktuálně zbývá zamodřit kategorie a eventuálně kontrolovat chybky, ale do údržby to kromě nezaložených kategorií zatím nespadlo.

Na Jana mám prosbu, zdali, pokud modul vydrží, by jsi v botovi mohl zařídit, aby se AD házely nad portály. V několika článcích už je pozice pod portály a vidět a navbox tam doopravdy nesedí. Děkuji RiniX (diskuse) 18. 7. 2021, 13:02 (CEST)[odpovědět]

@RiniX: ty monitorovací/údržbové kategorie by opravdu bylo záhodno skrýt. Viz např. Ludvík Lazar Zamenhof, to by opravdu nešlo. --Vachovec1 (diskuse) 18. 7. 2021, 13:58 (CEST)[odpovědět]
@Vachovec1: Měl jsem za to, že monitoring funguje na principu skryté kategorie, ale mýlil jsem se, jak vidím. Založené kategorie když tak přejmenuji a v modulu upravím, aby se nejednalo o monitoring. RiniX (diskuse) 18. 7. 2021, 14:08 (CEST)[odpovědět]
NKC je vyřešeno, vidět lze v 1918, vše ostatní budu pomalu upravovat. Aspoň dnes bude člověk zvýšenější počet červených (tedy zatím neskrytých) kategorií muset akceptovat. Ostatní kategorie jsem nechal monitorovací a údržbové (i neplatné ID). RiniX (diskuse) 18. 7. 2021, 14:18 (CEST)[odpovědět]
Jinak fakt nemyslím, že by bylo nutné mít extra kategorii typu Kategorie:Autoritní kontrola s X identifikátory pro každé X>=25. Buď mít jen jednu, kam se to všechno strčí (zas tolik toho dohromady není, vypadá to na cca 150 stránek), nebo to aspoň trochu seskupovat (25-29, 30-34, 35-39, 40 a více), stejně jako u taxonbaru. --Vachovec1 (diskuse) 18. 7. 2021, 15:07 (CEST)[odpovědět]
To je pravda, ještě bych s tím však počkal. Ono totiž zbývá pořád takových 140 000 článků, k tomu se mění bývalé monitorovací kategorie na skryté a v článcích, kde jsou kategorie už založeny, zase mizí údržbová kategorie, takže toho je na servery hodně. Nicméně si píšu do TO DO možné seskupení. RiniX (diskuse) 18. 7. 2021, 15:14 (CEST)[odpovědět]
@RiniX: Bot prohazuje AD/Portály do tohoto pořadí.
Přimlouvám se za to, aby kategorie začínaly prefixem Monitoring:, protože jsou opravdu jen od monitorování, ne kvůli obsahu. --JAnD (diskuse) 18. 7. 2021, 17:18 (CEST)[odpovědět]
@JAn Dudík: Jo, už jsem jich několik založil, tak to rovnou zadám botovi, aby to přesunul bez přesměrování, ať neplevelím RC. RiniX (diskuse) 18. 7. 2021, 17:26 (CEST)[odpovědět]

UUID[editovat zdroj]

Název parametru "UUID" pro BDČZ je poněkud zavádějící, natož když se daný údaj takto označuje i výstupu šablony. —Mykhal (diskuse) 19. 7. 2021, 21:56 (CEST)[odpovědět]

Aha, tak před pár hodinami to bylo opraveno, případ, který jsem viděl byl zřejmě z cache. —Mykhal (diskuse) 19. 7. 2021, 22:04 (CEST)[odpovědět]
@Mykhal: Ptal jsem se v diskusi u modulu. Jedná se o moji chybu. Nedošlo mi, že by správný tvar měl být BDČZ, potažmo Biblio. Nyní se správný tvar objevuje v naboxu, po "vycachování" nynějších kategorií ještě přesunu název kategorie a změním pozici v navboxu. RiniX (diskuse) 19. 7. 2021, 22:14 (CEST)[odpovědět]

České identifikátory[editovat zdroj]

@Jklamo, Vojtěch Dostál, Skim: Zdravím, jakožto navrhovatele sloučení nebo zakladatele šablon, jsem se vás rozhodl pingnout a sepsat vám možné budoucí úpravy. V případě smazání šablon se mi tato diskusní forma jeví jednoduší než DOS. Jednotlivé body:

 1. Změna řazení: abecední řazení zůstává, české identifikátory jsou však (z části i kvůli počtu) řazeny na první místě a nejsou ztučněny (plánoval jsem české a ostatní oddělit svislou čárou, provedení je však poněkud náročnější, takže čára zůstává jako podnět na možné budoucí úpravy). Zároveň tím dořeším i připomínku jednoho kolegy.
 2. Biblio: nyní jsem zjistil, že existuje šablona BDČZ. Z hlediska počtu vložení – pro AD několik tisíc a pro šablonu +-300 – nemá cenu šablonu nechávat. Stejně tak odstranit odkazy "biblio.hiu.cas.cz" z externích odkazů, které v podstatě plní stejnou funkci.
 3. TDKIV a AbART: jsou nové české identifikátory, které jsem do modulu vložil (přesněji do verze na pískovišti). V případě AbARTu jsou to 4 různá ID, dokument jakožto 5. ID jsem nevkládal, protože se neobjevoval samostatně.
 • U 3. bodu se v podstatě mohou smazat dané šablony a odstranit odkazy "cs.isabart.org" z externích odkazů. Nicméně je důležité se postarat o to, že identifikátory budou vyplněné na Wikidatech, nejlépe tak odstranit šablonu tam, kde daná položka existuje i na WD, a pak ručně dořešit zbylé vložení.
 • Zároveň jsem zvolil jako zkratku AbARTu "AbART" a první písmeno anglického typu (což je identické i s webovým odkazem). Tzn. že AbART osoba je "AbARTP" (jako person), AbART skupina je "AbARTG" (jako group) a podobně, nicméně kategorie má v názvu plný český tvar, tedy "...Články s identifikátorem AbART osoba". Podobně to má například MusicBrainz.

O všechny body jsem schopen se postarat, stačí mi říct, zdali souhlasíte s tímto postupem nebo máte další připomínky (potažmo další české identifikátory, které zde ještě mají šablonu, ale mohou se do modulu hodit). RiniX (diskuse) 30. 7. 2021, 19:51 (CEST)[odpovědět]

Pro mě tabulka Autoritních dat není to samé jako externí odkazy, čili já jsem pro zachování obojího. V tabulce by mělo být odkazů co nejvíce (klidně všechny dostupné), zatímco do Externích odkazů patří jen ty důležité - kde se čtenář zpravidla může dozvědět více. Autoritní data jsou pro jinou cílovku (knihovníky, datové vědce, wikipedisty) než externí odkazy (běžní čtenáři). --Vojtěch Dostál (diskuse) 30. 7. 2021, 20:37 (CEST)[odpovědět]
Určitě souhlas s 1. a 2. Ohledně 3. (tedy jestli po přidání do šablony odstranit z externích odkazů) nemám silný názor. Na jednu stranu je pravda, že externí odkazy jsou asi opravdu pro jinou cílovku a mohou obsahovat i více informací než článek, na druhou stranu zas tak často tomu není (ty dodatečné informace oproti článku) a pokud ano, často jsou již odkazovány přes reference.
Jinak bych poprosil o přidáni identifikátor Slovenské národní knihovny (VIAF) (P7700).--Jklamo (diskuse) 30. 7. 2021, 22:57 (CEST)[odpovědět]
Vidím to podobně. Z mého pohledu se stále jedná pouze o autoritní záznamy. V AD se nachází například sportovní IAAF, která má i vlastní šablonu. V takovém případě chápu její ponechání, protože se jedná o databázi, které může článek rozšířit o další informace. Co ale třeba takové TDKIV v článku hardware? Kromě výkladu termínu se jedná z hlediska obsahu v podstatě o triviální odkaz. BDČZ a AbART vypadají aspoň trochu více použitelněji. Tím samozřejmě nechci zpochybňovat úlohu autoritních záznamů, určitě existují lidé, kteří je využívají.
K tomu slovenskému ID: jako záznam určitě dobrý, ale zatím bych se snažil nějak popohnat ten nový identifikátor s přímou url na archiv a ne VIAF. RiniX (diskuse) 31. 7. 2021, 21:47 (CEST)[odpovědět]
Opakovaně tady byly připomínky, že máme hodně externích odkazů a že to nemá moc velkou hodnotu pro Wikipedii. Mě přišlo fajn ty odkazy někde vidět a tahle forma je pro mě ok. Ještě existuje Šablona:MEDVIK_BMČ, zakládám pro ni vlastnost na Wikidatech. --skim (diskuse) 2. 8. 2021, 12:31 (CEST)[odpovědět]
Tak nový ID už se nějak hýbe (viz wikidata:Wikidata:Property proposal/SNK ID (2)), počkejme tedy na něj.--Jklamo (diskuse) 6. 8. 2021, 19:53 (CEST)[odpovědět]
@Jklamo: HotovoHotovo Hotovo. Přidáno. RiniX (diskuse) 24. 8. 2021, 16:03 (CEST)[odpovědět]
@RiniX: přidání do šablony může být provedeno nezávisle na odstranění externích odkazů, a když už šablonu přidávám, zahrnul jsem i těch 7 výše zmíněných identifikátorů (5x AbART, ISNK a TDKIV), takže někde je vložena zatím prázdná šablona.
u TDKIV mám dojem, že v těchto článcích často bude jedniný identifikátor těsně pod EO, takže s jeho odstraněním problém nevidím, u AbARTU nemám vyhraněný názor. --JAnD (diskuse) 6. 8. 2021, 09:08 (CEST)[odpovědět]
To samozřejmě, věc se má však i tak, že se jedna taková šablona/odkaz řeší u taxonbaru, a to nezávisle na této diskusi. Jak je vidět, lidé si možné duplicity všímají. RiniX (diskuse) 6. 8. 2021, 10:25 (CEST)[odpovědět]

Protože zde nebylo jednoznačně řečeno, zdali šablony ponechat nebo odstranit, napadl mě kompromis v podobě počtu vložení a informací:

 • BDČZ: 297 : 18 637 přes AD - nejspíše většina na WD, ale zkontrolovat a pak smazat.
 • TDKIV: 547 : +-1000 z WD - nejspíše většina na WD, ale zkontrolovat a pak smazat. Např. v takovém hardwaru stačí mít autoritní odkaz v AD, v ext. odkazech potřeba není (+důvod výše k odstranění).
 • AbARTy jsou dohromady v +-3000 článcích (z WD to může být i více) a zatím tedy ponechat. Svým způsobem se v nich i čtenář může dozvědět více, jak Vojtěch psal.

Nicméně si stále myslím, že právě díky existenci šablony AD by se i AbARTy měly nakonec hodit do modulu, protože v nich těch informací není zas tolik. Na druhou stranu se potřebuje diskuse hýbnout, proto navrhuji tento kompromis. RiniX (diskuse) 5. 8. 2021, 18:19 (CEST)[odpovědět]

Mě přijde, že ty šablony se můžou ponechat. Ta aktivita kolem autorit je skvělá a zbytek se uvidí časem, jestli to k něcemu je. Dovedu si představit použití např. v referencích. --skim (diskuse) 6. 8. 2021, 01:15 (CEST)[odpovědět]
U referencí pozor: Všiml jsem si (a pokud se nepletu), že se mají výhradně používat citační šablony, protože šablony externích odkazů by se měly vkládat pouze do externích odkazů (což dává smysl). Vím, že se v poslední době opravuje vložení Čsfd filmu v refu a podobných televizních/filmových šablon. RiniX (diskuse) 6. 8. 2021, 01:21 (CEST)[odpovědět]
BDČZ a TDKIV jsem na Wikidata ze šablon přidal. --JAnD (diskuse) 6. 8. 2021, 09:33 (CEST)[odpovědět]
Díky RiniX (diskuse) 6. 8. 2021, 10:25 (CEST)[odpovědět]
@JAn Dudík: Díky moc za všechny robotické úpravy. Myslíš si, že by ještě šlo hodit na Wikidata ty údaje z AbART instituce/skupina (potažmo samotné AbART osoby)? V kategoriích je cca. 35 článků, ale vloženy jsou každá ve vícero článcích. Díky moc RiniX (diskuse) 24. 8. 2021, 16:03 (CEST)[odpovědět]
@RiniX: Naimportoval jsem. --JAnD (diskuse) 24. 8. 2021, 22:21 (CEST)[odpovědět]

Tak po několikadenním úsilí se počet článků s vloženou šablonou {{Autoritní data}} zvýšil o 40% ze 150k na 215k. Docela zajímavý oříšek, jak najít co nejvíce článků Petscanem hlavně s využitím šablon (protože mnohovrstevná kategorizace znesnadňuje hledání). JAnD (diskuse) 9. 8. 2021, 22:58 (CEST)[odpovědět]

Co přidat P9695 (Legie 100 legionary ID)? skim (diskuse) 23. 9. 2021, 15:56 (CEST)[odpovědět]