Diskuse:HC Kometa Brno

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

[editovat zdroj]

No nevim....... ptal jsem se jestli můžu přidat ofociální logo sportovního klubu a bylo mi řečeno, že nemůžu....--Zachariáš Kule 19:44, 23. 4. 2008 (UTC)

No ja s ignorací (neznalostí - z latiny) některých přispěvatelů taky dost bojuju.. Zajímalo by mě, který právní "expert" zakázal vkládat oficiální loga klubů, které jsou bez poškozujících úprav samozřejmě volně použitelné k informaci či propagaci klubu.. Bohužel wikipedii vede skupina právně naprosto nevzdělaných lidí, kteří se bojí úplně všeho, ale do zákona se nepodívají. Ale jako rozčilovat se kvůli tomu teda nebudu. Ať si to tu klidně všechno zakážou. Trpět touto nesmyslnou bojácností a nevzdělaností bude hlavně tato encyklopedie. --Fingon 30. 4. 2009, 09:11 (UTC)
To by mě teda zajímalo, pod kterou z použitelných licencí jsou taková loga sportovních klubů uvolněná ??;-) Jedudědek 30. 4. 2009, 09:35 (UTC)
Milý Jedu-dědku, když pominu Autorský zákon, který se užije i na grafická díla. Tak je tu další lex specialis a to Zákon č. 441/2003 Sb. o Ochranných známkách. Jelikož logo Komety Brno bylo zapsáno u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranná známka pod číslem 279986 (odkaz: Ochranná známka HC Kometa Brno, tak se na tuto ochrannou známku speciálně vztahuje zákon č. 441/2003 Sb. O právech vlastníka výslovně pojednává §8. a to konkrétně odstavce 2 a 3. Cituji:
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 a 11), nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat
a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,
b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,
c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.
(3) Pro potřeby odstavce 2 se za užívání v obchodním styku považuje zejména
a) umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly,
b) nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením,
c) dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením,
d) užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.
Nejsem si vědom, že by Wikipedia byla společnost založená za účelem podnikání, která tuto ochrannou známku používá v obchodním styku. Právním argumentem A contrario z právního pojmu "obchodní styk" vyvozuji, že jiné jednání, které není v rozporu z dalšími ať už generálními či speciálními zákony, je povoleno. To znamená například, něměnit ochrannou známku více než je uvedeno v §13 výše zmíněného zákona:
(2) Za řádné užívání ochranné známky podle odstavce 1 se považuje rovněž
a) užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnícími její rozlišovací způsobilost.
Dále například neuvádět u ní nepravdivé informace, nebo informace zesměšnující soutežitele atd.. To znamená, že jiné např. informativní (či za účelem vzdělávání) užití není zákonem zakázáno a zákonodárci to jistě v úmyslu neměli když tento zákon připravovali. Víc už by musela na dané téma říct judikatura, která by zákon vyložila zcela určitě v tomto duchu.
Navíc si nedokážu představit, že by se například hokejový klub dožadoval sejmutí loga, které používají k informativním účelům bez dovolení veškeré fan kluby, veškeré weby zabývající se hokejem a v rámci zákonné zpravodajské licence dle autor. zákona také masmédia. To je prostě absurdní. Zaprvé pochybuji o tom, že k sejmutí by měl vlastník ochr. známky právo, když se nejedná o nekalosoutěžní jednání dle Obch. zakona ani o použití OZ v obchodním styku a za další by byl sám proti sobě, protože mu to dělá dobrou reklamu.--Fingon 30. 4. 2009, 10:42 (UTC)