Diskuse:Esperanto

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Přidat téma
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

začínám diskusi o článku Esperanto, ale nad editovacím oknem čtu: "Ve Wikipedii dosud neexistuje stránka se jménem Esperanto. Pokud chcete takový článek vytvořit...", což očividně není pravda a je poněkud matoucí...

avšak k věci (..co jsem to.. aha..)

označení novorománský jazyk mi v případě esperanta přijde ne úplně správné, až zavádějící: z románských jazyků esperanto obsahuje "pouze" značnou část slovní zásoby; celá gramatika (už jenom slovesní systém) se od románských jazyků zásadně liší, neboť je převážně apriorním výtvorem;

na otázku "k jakým jazykům esperanto patří", většinou odpovídám "plánový (popř. umělý) jazyk"; tyto se pak dělí na "apriorní" a "aposteriorní" a esperanto je "někde mezi, ale mírně převážně apriorní" nebo něco takového; esperanto není možno zařadit do klasifikace národních jazyků (germánské, románské, ...atd)

co se těch procent týče, tj. původu slovní zásoby (vyjádřeného v procentech), André CHERPILLOD: Lingvaj babilaĵoj, Courgenard (FR): La Blanchetière, 2005, logicky zdůvodňuje, proč součet (87%+13%) nemá být 100%, a uvádí tato čísla: 93% slov srozumitelných se znalostí románských jazyků, 90% slov srozumitelných díky znalosti germánských jazyků a 47% slov srozumitelných pro mluvčího slovanských jazyků. Marteno --62.131.140.230 01:09, 1. 5. 2005 (UTC)

Pokud vím, velká část gramatiky esperanta představuje ultrazjednodušenou gramatiku latinskou (např. časování sloves). Cinik 06:01, 1. 5. 2005 (UTC)

Nepsali náhodou "Ve Wikipedii dosud neexistuje stránka se jménem Diskuse:Esperanto. Pokud chcete takový článek vytvořit...",? "Jinak za vším hledejte člověka a zaměstnanou ženu" Moje babička.
Jinak bzch souhlasil Esperanto asi nepatří k žádné národní jazykové skupině, alespon podle mě dostupných pramenů. Vrba 07:07, 1. 5. 2005 (UTC)

K národní jazykové skupině asi nepatří žádné, ale dle mého soudu ji lze považovat za silně ovlivněnou zejména románskými jazyky. Pokud jde o gramatiku, spousta pravidel byla přejata přímo z latiny (byť ve zjednodušené formě - viz např. to časování sloves). Cinik 07:16, 1. 5. 2005 (UTC)
Časování sloves v esperantu neexistuje: v přítomném času koncovka -as (ve všech osobách a číslech), v minulém -is, v budoucím -os; v podmiňovacím způsobu -us; pouze jeden minulý čas (žádné imperfektum, perfektum a pluskvamperfektum); volný slovosled; nejsem odborník na románské jazyky, ale žádné konkrétní rysy v gramatice, jimiž by se esperento podobalo románským jazykům, nevidím; Marteno --62.131.140.230 16:52, 1. 5. 2005 (UTC)

Neznám esperato, ale heslo wikipedie je editujte s odvahou (alespoň to tu pořád někdo připomíná), tak tedy editujte s odvahou. Vrba 20:36, 1. 5. 2005 (UTC)

stalo se ;) Marteno --62.131.140.230 08:46, 2. 5. 2005 (UTC)

Ono to heslo není napůl vtip, ono je to myšleno zcela vážně? Když to má i stránku - no to čumim, co když jsem srab? Vrba 21:08, 1. 5. 2005 (UTC) Vrba 21:08, 1. 5. 2005 (UTC)

Náhodně jsem sem zabrousil, a musím říci, že tahle stránka ve mně vyvolává asociace na oslavné články o splnění pětiletek. Dvě kapitoly rozebírají, jak je Esperanto úžasný jazyk a jak ho všichni mají rádi, ale o skutečnosti, že globálně se místo něj používá angličtina, se nedočteme ani písmenko. --62.245.66.40 16:39, 16. 6. 2005 (UTC)

Postupujte v duchu wiki - článek upravte ;-) --Wikimol 17:15, 16. 6. 2005 (UTC)
Njn... tak já se do něj pustím :) --Che 17:22, 16. 6. 2005 (UTC) (former 62.245.66.40) ... A máte to; NPOV jsem dal pryč. --Che 18:58, 16. 6. 2005 (UTC)

přirozeně?[editovat zdroj]

kulturní a technologické dominanci Spojených států amerických, která přirozeně prosadila angličtinu ?--> kulturní a technologické dominanci Spojených států amerických, která prosadila angličtinu

(návrh na změnu) na dominanci z pozice síly nevidím nic "přirozeného" Marteno --62.131.140.230 8. 7. 2005 14:27 (UTC)

Provedeno. Takovéhle změny můžete přímo provést a odůvodnit je v komentáři úpravy. Pokud by někdo měl protesty, vždycky se to dá vrátit a probrat dodatečně. --che 8. 7. 2005 14:54 (UTC)

Citovaný dopis[editovat zdroj]

Dopis z 25. 9. 1952 doporučující zrušení esperantských organizací a klubů, který je citován v článku, dnes koluje v kopiích mezi aktivními členy českého esperantského hnutí. Na jeho základě byla také očividně sestavena taktéž citovaná část textu umístěného na webu Společnosti pro mezinárodní jazyk esperanto. Sám mám k dispozici naskenovanou kopii onoho dopisu, nicméně protože si nejsem jisty autorskými právy, které se na něj váží, neodvážil jsem se jej vložit do Wikipedie – v případě dotazů či pochybností o citaci se tak ale hlásím jako jeden z těch, kdo mohou k tématu poskytnout konzultaci. Blahma 01:44, 10. 11. 2007 (UTC)

Jak formátovat citaci[editovat zdroj]

Dokáže někdo nějak lépe upravit formát citace číslo 12? Příliš se mi nelíbí, ale nevím, jak jej vylepšit. Jde o ony ručně psané poznámky.--PAJD 13:23, 23. 11. 2007 (UTC)

Svolení držitelé autorských práv dokumentu "Ĝisdate pri Esperanto" k použití podle GFDL[editovat zdroj]

V článku je použit materiál (nebyl uveden) uvolněný držitelem nebo vykonavatelem autorských práv pod licencí GFDL. Povolení bylo doručeno do systému VRTS spravovaného PR oddělením Wikimedia pod číslem 2007120710011887.

Tato šablona neslouží k prohlášení autora o vlastnictví; vkládá ji pouze tým VRTS poté, co na e-mail permissions-cs@wikimedia.org obdrží jasné potvrzení o uvolnění díla pod danou licencí.

Od držitele autorských práv k dokumentu "Ĝisdate pri Esperanto" jsem obdržel svolení k jeho využití pod licencí GFDL a na jeho základě zahrnul velkou část informací z tohoto dokumentu do tohoto článku na české Wikipedii. Kopii elektronicko poštou zaslaného svolení jsem přeposlal na příslušnou e-mailovou adresu a očekávám příchod potvrzení ze systému OTRS, o kterém zde pak bude informováno. Blahma 22:54, 7. 12. 2007 (UTC)

Diskuze / diskuse[editovat zdroj]

Bylo opraveno chybné slovo "diskuzní" na "diskusní", ale v pravidlech pravopisu na internetu je uvedeno, že obě možnosti jsou správné. (odkaz zde) Flame CZE 19. 10. 2008, 16:23 (UTC)

Podkud vím podle nejnovějších pravidel českého pravopisu se smí používat v těchto případech s i z (jako např. kurs i kurz, diskuze i diskuse, president i prezident).
Berffaith 20. 1. 2010, 13:01 (UTC)
A na Wikipedii platí, že se s/z v článku píše tak, jak to v něm zavedl jeho první autor. V tomto článku už je to nějakou dobu "z", a zmíněnou "opravu" od Flame CZE taky onoho dne před více než rokem v zápětí vrátil zpět svou editací Nolanus - viz historie editací. Blahma 20. 1. 2010, 16:22 (UTC)

Statistikoj[editovat zdroj]

Estas dificile scii la numberon de esperantistoj. Sed hodiaŭ ni havas tiujn: http://parracomumangi.altervista.org/StatistikojUzoSept09.pdf kaj http://parracomumangi.altervista.org/StatistikojAWSept09.pdf . Ili enhavas statistikoj pri Kurso de esperanto (la septembera uzado) kaj povas helpi taksojn. Ne estas facile scii numeron de esperantistoj, sed povas esti helpo. Ekzemple: 6309 elŝutaĵoj por Vindozo (kurso.exe); por Linukso: 458 (kurso-3.0.deb) + 132 (kurso-3.0.i586.rpm); totale 6899. Eble 50% vere lernis Esperanton dum tiu septembero? aŭ 30%? aŭ (pesimisme) sole 10%? la lasta signifus 690 novaj Esperantistoj dum 1 monato, sole per tiu kurso (sed estas multe da aliaj esperanta asocioj en la mundo ...). Mi ekkonigas tiujn statistikojn al vi, kaj vi povas ilin uzi kiel/se vi volos. La retpaĝaro estis legitimita de administrantoj de Kurso de esperanto, tiel ĝi povis publikigi la statistikojn. Mi amike vin salutas

Shrnutí: Správce jednoho z populárnějších internetových kurzů pro výuku esperanta nabízí statistiky stahování svého kurzu jako pomůcku k odhadu počtu uživatelů esperanta. Sám však také sočuasně poukazuje na to, že jeho kurz je jen jeden z mnoha (a ani ne ten největší) a nakonec není ani možné odhadnout, do jaké míry se který jeho uživatel nakonec esperanto skutečně naučil, či zda se jej třeba vůbec učit začal. Můj názor: Pro účely článku je tato informace nevyužitelná, navíc i v případě využití by hraničila s pravidlem "žádný vlastní výzkum". Mia opinio (esperanto): Por celoj de tiu ĉi artikolo la informo ne estas utiligebla, kaj cetere koincidas kun la regulo "neniu propra esploro". Tamen dankon pro via helpemo. Blahma 9. 1. 2010, 00:01 (UTC)

Kód SIL[editovat zdroj]

Vrátil jsem editaci měnící kód SIL z ESP na EPO, protože stávající odkaz generovaný šablonou Šablona:Infobox jazyk směřuje stále na starou verzi stránek SIL, kde je potřeba použít starý kód. Nová verze používá už jen ISO-kódy a podle informace na stránce šablony se časem přejde na ně a kód SIL v šabloně přestane mít smysl. Přesto jsem tuto informaci současně ani z článku neodstranil, protože jinak by se zatím objevovalo nesprávné "kód SIL: není". Situace se zřejmě sama vyřeší, až někdo globálně odstraní položku "kód SIL" jejím smazáním v šabloně, resp. šablonu upraví tak, aby zobrazovala odkaz na novou verzi databáze SIL už s využitím přímo parametru udávajícího ISO-kód. Blahma 8. 1. 2010, 23:56 (UTC)

No, musel bych být asi blázen, abych se učil Esperanto kvůli dorozumění, když se anglicky domluvím všude a angličtina je snadnější, ale jako koníček a pro procvičení paměti to není špatný. Později doplněn podpis --83.208.205.126 17. 5. 2010, 23:29 (UTC)

S tím, že je angličtina snadnější, vůbec nesouhlasím. Za vše mluví doba učení. Zatímco esperanto jsem se naučil bez problémů ani ne za půl roku, angličtinu se učím 7 a půl let a stále se ještě hrabu v časech a v souslednosti. --Ratego 18. 5. 2010, 19:50 (UTC)

A pro mne je čeština snadnější než angličtina... --Jfblanc 22. 5. 2010, 10:23 (UTC)

Struktura kapitoly Dějiny[editovat zdroj]

Neměly by kapitoly 2, 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4 být součástí kapitoly 1 Dějiny? Avayak 14. 11. 2011, 11:46 (UTC)

Nějakým nedopatřením se tam vloudil ještě nadpis Vznik, opravil jsem to. --Petrus Adamus 14. 11. 2011, 12:46 (UTC)