Diskuse:Dalejský profil

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Studenti píší Wikipedii - nápady na vylepšení hesla[editovat zdroj]

Dobrý den, vkládám návrhy na vylepšení hesla:

 • v prvé řadě bych dopsal sekci historie, a to konkrétně jak bylo území využíváno v minulosti (očividně proběhlo odlesnění a následná těžba kamene, která má za následek obnažení vrstev a tím vytvoření významné geologické lokality, článek o tomto mlčí), tak i o historii samotného chráněného území (např. sepsat dle tohoto odkazu)
  • s tím souvisí lehká logická nesrovnalost, v infoboxu v pravé horní části se píše, že území bylo vyhlášeno 27. května 1982 Ministerstvem životního prostředí České republiky. Nicméně v roce 1982 samostatná Česká republika neexistovala, takže tento úřad lokalitu určitě vyhlásit nemohl. Již zmiňovaný odkaz taktéž napovídá, že vyhlášení proběhlo jindy. Někde se nachází šotek a je potřeba ho odhalit a data uvést správně.
 • Osobně bych se taktéž dle mapy pokusil trochu více popsat lokalitu, kde se území nachází. Zmínit tam například, že se rozkládá v hlubokém údolí (orientační nadmořské výšky), jeho délku, šířku, výměru atd. Po mém přenesení části textu o naučné stezky do sekce turismus si nyní člověk moc představu o území z toho neudělá
 • pokusil bych se rozšířit sekci flora. Území bude značně bohatší na různé teplomilné rostliny a s ohledem na to, že se jedná o NPP, je vhodné uvést více druhů než 13 + 2 uměle vysazené.
 • Ochrana a hospodaření - provádí se na lokalitě pastva či ruční sečení? Byl vydán plán péče a pokud ano, co doporučuje?

Samozřejmě, jsou to jen podněty. Není potřeba se jimi přesně řídit, pokud si myslíte, že heslo nevylepší, ale naopak. Těším se na finální verzi a jsem s pozdravem --Chmee2 (diskuse) 26. 12. 2013, 18:43 (UTC)

Návrhy úprav[editovat zdroj]

I

Od začátku po sekci Litologie podrobně…

 • VyřešenoVyřešeno odkazy
  • VyřešenoVyřešeno na epochy v úvodu (silur, devon…)
  • VyřešenoVyřešeno Stodůlky
  • VyřešenoVyřešeno Trunečkův mlýn, Prokopské a Dalejské údolí, skalní výchoz?
  • VyřešenoVyřešeno typy ChÚ v Historie (NPP)
  • VyřešenoVyřešeno Prantl, Brouček (na plné jméno), stratotyp
  • VyřešenoVyřešeno Černý lom, krinoidových vápencích., Mušlovka
  • VyřešenoVyřešeno kosovského souvrství, prachovec, diabasy, tufitickými vápenci, kvartérní protorendziny
 • VyřešenoVyřešeno zdroj?
  • VyřešenoVyřešeno celkové převýšení oblasti je 60 m
 • NevyřešenoNevyřešeno popisky obrázku začínají obvykle velkým písmenem
 • VyřešenoVyřešeno (23,68 ha)kopíruje – mezera
 • VyřešenoVyřešeno Z nevýznamnějšíchj
 • NevyřešenoNevyřešeno nalezneme, jmenujme – kdo? změnit např. na lze nalézt, patří atd.
 • VyřešenoVyřešeno 1918)[5] Ve – tečka
 • VyřešenoVyřešeno Význam dalejského údolí v geologickém výzkumuD
 • VyřešenoVyřešeno souvětí Stratigraficky významný je profil v lomu Mušlovka upravit či rozdělit, takto se druhé který odkazuje na stratotyp
 • VyřešenoVyřešeno souvrství[4],dále – mezera
 • VyřešenoVyřešeno tzn. s výrazným podílem – čárku před to?
II

…pak pár náhodných nápadů:

 • Vidím, že některé části údolí (Mušlovka, Černý lom) mají své kapitoly v článku. Buď vytvořit přesměrování s kotvou na tuto sekci, nebo rovnou danou sekci vyčlenit do samostatného článku a na první výskyt v tomto článku dát odkazy na takto vzniklé články.
 • tučné písmo ve fauně je asi zbytečné
 • houbový endemit – Je toto spojení opravdu používané? Nebylo by endemitní houba lepší?
 • Další významné druhy – možno-li, psát reference vzestupně
 • Proč je v článku fotografie kostela, ač asi tedy blízkého?
 • mapka oblasti, např. i s tou popisovanou trasou z Řeporyj?

Prozatím vše. S pozdravem --3. 1. 2014, 17:57 (UTC), Utar (diskuse)

Děkuji za připomínky, odkazy jsem doplnila a opravila jsem chyby. Na zbytku zapracuji později. S pozdravem Postolka92 (diskuse) 5. 1. 2014, 18:10 (UTC)
Děkuji, krom dvou obecných připomínek to vypadá, že po Litologii to je vyřešené vše. Podívám se tedy na další část… --15. 1. 2014, 21:45 (UTC), Utar (diskuse)
III

Od sekce Vývoj středočeských prvohorních moří do konce…

 • odkazy
  • mělkovodních společenstev, anoxickém prostředí, podmořský vulkanismus, širomořském prostředí
  • mořské hvězdice
  • Arethusinová rokle, znovu Woldřichem?, Aulacopleura – Arethusina (nebo alespoň kurzíva)
  • lobolity
  • krinoidových vápenců, kotýsskými vápenci, železniční stanici Praha-Holyně
  • Sukcesi bylin
  • skalní výchozy, ruderálních a nitrofilních druhů
  • podél Dalejského potoka z Řeporyj do Holyně
 • Z pohledu laika mne napadá, jestli sekce typu Vývoj středočeských prvohorních moří nepatří do nějakého vlastního článku, jestli to opravdu spadá sem.
 • tzv. ichnofosilie – čárka před
 • Lokalita je známáznáma?
 • Arethusina.[5]V rokli – mezera
 • Cromus.Stářím – mezera
 • V rokli vystupují příkrovy – Dá se to takto geologicky říct? Není tam potřeba mít třeba, že vystupují na povrch?
 • Co je vůdčí graptolit? Vysvětlit odkazem nebo aspoň poznámkou.
 • Co krom kurzívy dát i odkazy na všechny ty trilobity?
 • náležejícími stářím vyššímu lochkovu – odkaz vede na Lochkov je katastrální území
 • Vegetační pokryv na území Dalejského profilu – je vegetační pokryv termín?
 • nitrofilní druhy např. – čárka?
 • parviflora), rozrazil – poslední prvek výčtu připojit raději spojkou a
 • tvořeny náletovými dřevinami: bříza – raději zachovat pád, bude se to pak lépe číst (břízou, vrbou jívou…)
 • se věnuje Chvátalová (1994). – Trochu rozepsat (alespoň odkaz na plné jméno). Co třeba V roce 1994 zde probíhal podrobný výzkum vedený ODKAZ zaměřený na sukcesi bylin.? Pokud to není zas až tak důležitá informace, uvést výslednou publikaci/zprávu v sekci Literatura.
 • Nalezneme zde – pokud možno neutrálnější formulaci (kdo my?) nebo alespoň omezit opakování slova Nalezneme
 • teplomilných trávníků – opravdu mohou být samotné trávníky teplomilné?
 • z Fauna bych opravdu dal pryč ta vytučnění, raději nahradit odkazem
 • Celkem zde bylo nalezeno 1054 druhů. – stále o motýlech? možná bych zdvojil tu referenci 15, wmap.cz
 • Příklady nejvýznačnějších druhů motýlů vázaných na stepní prostředí – ti všichni se vyskytují v oblasti Dalejského profilu?
 • buď na prosluněné stráně, nebo lesní porosty či vodní prostředí potoka. – neexistují druhy vázané na vícero jmenovaných typů oblastí? pak by striktní vylučovací spojení nebylo vhodné
 • - zalétá sem – určitě ne spojovník (spojovník - vs. pomlčka mezislovní – a mezivětná —)
 • Šelmy jsou zastoupeny lasicovitými: tchoř – podobně jako u bříz výše, zvážit úpravu pádu
 • Poškození ze strany člověka je patrně – patrné?
 • uměle vysázených dřevin – vysazených?
 • Cromusové stráni. – nebyla zmíněna, tedy odkaz?
 • odebrat vytučnění v sekci Turismus, nahradit odkazy
 • přidat pár odkazů na místa v sekci Doprava
IV

…pak pár návrhů k celému článku:

 • přidat podrobnosti k referencím (alespoň čas přístupu), lze využít i citačních šablon
 • nedělitelné mezery
 • napřímení některých odkazů (třeba 1. srpna v infoboxu); odkazy na přesměrování lze zvýraznit v Nastavení
 • navrhnout mezinárodní stratotyp spodní hranice přídolí mezi Zajímavosti

To je vše ode mne. Článek vypadá kvalitně po obsahové stránce, chtělo by to opravit ty mezery chybějící na vícero místech a nějaké ty slohové neobratnosti a odkazy. Zdrojování se zdá z laického pohledu dostatečné, jen by se hodilo přidat ty podrobnosti k samotným referencím. Samozřejmě, toto je jen seznamem návrhů, tedy ne vše musí být po mém; nemálo připomínek je na geologické termíny (u nichž bych rád viděl odkaz na samostatný článek nebo krátké vysvětlení v poznámce). Článek je tedy na vysoké úrovni, díky za něj … po vyřízení připomínek klidně může získat status Dobrého článku.

Až bude alespoň část připomínek zpracována, navrhl bych přidat ten mezinárodní stratotyp mezi návrhy na Zajímavosti, jež jsou každý týden zobrazované na Hlavní straně. Např. v prosté formě Víte, že na území NPP Dalejský profil se nachází mezinárodní stratotyp spodní hranice přídolí, významná geologická lokalita?? Nebo obecněji, že je toto NPP významné názornými profily mezi epochami.

Ještě jednou díky za hezký článek. Máte-li jakékoli otázky či potřebujete-li s článkem nějak pomoci, klidně napište. S pozdravem --18. 1. 2014, 12:42 (UTC), Utar (diskuse)

P.S.: Jen ještě dodatek k těm návrhům na odkazy: ty, kde si myslím, že vím název cílového článku, jsou bez kurzívy, ostatní, zkopírované přímo z článku, jsou kurzívou. Jednotlivé řádky se snaží odpovídat sekcím, z nichž daný odkaz pochází.