Diskuse:Akupunktura

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Prosím ostatní wikipedisty, aby tento článek minimálně do konce roku 2006 needitovali. Jedná se o školní práci, která bude ohodnocena. Děkuji, Hanka.

Žádný takový. Buď si hrajte na vlastním systému, který si někde nainstalujete, nebo odkazujte na konkrétní verzi z historie článku, kterou stvoříte Vy. Ale nemůžete očekávat, že nikdo nebude ten článek editovat, zvláště bude-li potřeba něco změnit (například nebude-li splňovat NPOV). --Luděk 20:48, 26. 11. 2006 (UTC)
Máte pravdu. Doufám tedy, že článek editace nebude potřebovat, dala jsem si na něm záležet :-).

Mějte se, Hanka.

Zákaz úprav[editovat zdroj]

není potřeba, při kvalifikaci se dívám do historie hesla --Tony 08:31, 30. 11. 2006 (UTC)

Kat pseudověda[editovat zdroj]

Vychazim ve strucnosti z teto anotace:

"Analýza akupunktury z pera autorů Jiřího Heřta, Jana Hnízdila a Pavla Klenera je dílem v naší i evropské literatuře ojedinělým. V době nekritického rozmachu alternativních metod včetně akupunktury a na druhé straně stále větších rozpaků ze strany vědecké medicíny autoři srozumitelně vysvětlují principy, problémy a rizika akupunktury a dokazují, že současná akupunktura má tři zcela odchylné formy. Orientální, tradiční akupunktura je založena na mylné, mystické teorii, je jen málo účinná a podle názoru autorů do moderní medicíny nepatří. Nové, módní léčitelské varianty, Vollovu elektroakupunkturu a mikrosystémové varianty autoři vyvracejí a ostře odsuzují jako neúčinné, pseudovědecké a šarlatánské. Přimlouvají se naproti tomu za rozvoj moderní, západní a u nás zatím téměř neznámé podoby akupunktury, založené na vědecké, reflexní teorii. Tato moderní akupunktura, zbavená magie, by se měla stát řádnou součástí dnešní medicíny a měla by být široce využívána jako rutinní a účinná terapie."

V knize je k nalezeni vic. Proto i kategorie pseudoveda.

vrátil jsem katogorii pseudověda, protože argument o úhradě pojišťovnou byl neplatný. Pojišťovna hradí i několik dalších pochybných věcí, u kterých je důvodem spíše široké použití než metaanalýza klinických studií. --Formol 09:54, 29. 6. 2008 (UTC)

Perex[editovat zdroj]

Reaguji na revert mé změny uživatelem Flukeman (neobjektivní, zatímco předchozí editace jsem dal pro a proti a citoval jsem ve všech případech impaktované publikace, vy jste dal jenom proti a k tomu pofidérní zdroj):
1) Vaše reference jsem ponechal: „Pain relief by applying transcutaneous electrical nerve stimulation“ (kterou zřejmě hodnotíte jako PRO) a „Can Acupuncture Treatment Be Double-Blinded?“.
Odstranil jsem jedinou, a to "Electro-acupuncture...", protože je to studie na myších, která sice může ukazovat určitým směrem, ale neznamená to, že je již relevantní.
2) Přidal jsem dvě. Knihu „Alternativní medicína a léčitelství - Kritický pohled“ Jiřího Heřta a souhrnně hodnotící článek z webu Stevena Novelly „Science-Based Medicine“ odkazující na dalších 60 příspěvků o akupunktuře. Myslím, že se oba shodneme na hodnocení prvního zdroje jako relevantního. V čem tedy konkrétně je web https://sciencebasedmedicine.org pofidérní?
3) Má změna textu perexu se týkala obtížnosti zajištění dvojitého zaslepení studií. Tuto změnu vlastně podporujete i Vy svým zdrojem „Can Acupuncture Treatment...“
4) Jen zajímavost a upozornění na obezřetnost:
In the study of acupuncture trials, 252 of 1085 abstracts met the inclusion criteria. Research conducted in certain countries was uniformly favorable to acupuncture. In studies that examined interventions other than acupuncture, 405 of 1100 abstracts met the inclusion criteria. ... The results for China, Japan, Russia/USSR, and Taiwan were 99%, 89%, 97%, and 95%, respectively. No trial published in China or Russia/USSR found a test treatment to be ineffective.
This is important to the understanding of the acupuncture literature, as many of the positive studies are coming out of China. The unrealistically high percentage of positive studies makes the Chinese body of clinical literature very suspect. (Science-Based Medicine)
5) Alespoň přeformátování referencí za použití "ref name" jste mohl ponechat.
S pozdravem --Psax (diskuse) 3. 4. 2018, 18:21 (CEST)[odpovědět]

@Psax: ad 1)Co je na studii na potkanech nerelevantního? Ba právě naopak u studií na zvířatech odpadá problém s tolik ožehavý problém s placebem. Ne že by placebo nebylo u zvířat vůbec, aspon u koní a psů je známo. Ale u potkanů??
ad2) zatímco já jsem přidal citace ze žurnálů s vysokým IF (ani jeden časopis není z Číny, Japonska či Ruska), vy jste vložil publikaci bývalého předsedy klubu sisyfos (oddaného bojovníka proti všemu alternativnímu) a Sisyfosu podobného webu. Tedy zdroje, jež nejsou vědecké studie s IF a neprošly recenzním řízením.
ad3) neříkám, že úvod ještě nemůže být upravován, ale byl bych rád za objektivitu, i když se jedná o dosti kontroverzní téma
ad4) ano je mi známo, nejsou časopisy jako časopisy.
ad5) to se omlouvám
Jinak navrhuji, aby jste založil podkapitolu "kritika akupunktury" a tam vložil Váš původní text.--Flukeman (diskuse) 6. 4. 2018, 16:18 (CEST)[odpovědět]
@Flukeman:
1) „...protože je to studie na myších, která sice může ukazovat určitým směrem, ale neznamená to, že je již relevantní.“ Tedy relevantní pro vytvoření závěru jaký účinek má akupunktura na lidi. Jde mi o to, že takový zdroj bych klidně použil, ale ne jako oporu pro konstatování akupunktura ano/ne/nevíme, ale jako citaci, že "studie na potkanech ukazují"... Prostě ty potkany v textu uvést.
2) Ano, Vaše citace jsem (až na ty potkany) ponechal, protože jsem je, stejně jako Vy, považoval za relevantní.
Ad IF - díky za odkaz na článek, dovolte mi z něj citovat:
„Původním účelem impakt faktoru také nebylo měřit kvalitu článků ani časopisů (a sám jejich tvůrce Eugene Garfield před takovýmto zneužíváním impakt faktorů varoval), nýbrž poskytnout statistický nástroj k určitému porovnávání citačních frekvencí.“
a „Tato práce kanadských badatelů ukazuje, že všechny stavební kameny IF byly a jsou konstruovány značně libovolně nebo k jiným účelům, než k jakým jsou užívány. Práce dospívá k drtivému závěru, že výsledkem je chybná metoda, navíc široce otevřená manipulacím ze strany editorů časopisů a velmi náchylná ke zneužití dalšími nekritickými uživateli.“
Tím nechci říci, že IF je k ničemu, má svou výpovědní hodnotu, jen bych se s ním neoháněl jako s bernou mincí.
Pan Jiří Heřt byl vědec (rytíř českého lékařského stavu mimochodem), stejně jako je Steven Novella. Nerozumím Vaší výtce. Jako zdroje se smí uvádět pouze „vědecké studie s IF, které prošly recenzním řízením“? Nemyslím si. Mnou uvedené zdroje pokládám za věrohodné. (Každopádně se budu snažit citovat zdroje S. Novellou uvedené, namísto jeho webu jako takového)
3) Jsem rád, že se shodneme. Jde mi (ačkoli si o akupunktuře myslím své) o objektivitu. Nejsem zaslepený bojovník proti alternativám, jen bych rád přidal kritické a skeptické stanovisko.
5) Děkuji.
Podkapitola „kritika akupunktury“ je dobrý nápad, udělám to tak. Úvod nechám ve Vaší verzi a kritiku rozvedu níže.
Myslím, že bychom tuto diskusi mohli uzavřít. Díky za odpovědi. S pozdravem --Psax (diskuse) 7. 4. 2018, 15:02 (CEST)[odpovědět]