Diskuse:Aktuální větné členění

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Právě jsem to trochu doplnil, některé věci trochu pozměnil (doufám, že upřesnil). Ponechal jsem ale některé informace/formulace, o nichž bych chtěl trochu diskutovat. Jde především o pojem "věta", který se objevuje už v samotném hesle. Vše, o čem text pojednává se vztahuje k promluvě, použití jazyka v komunikaci - F. de Saussure to nazval parole. Jednotkou parole ovšem není věta, nýbrž výpověď. Proto se domnívám, že by bylo vhodnější mluvit o aktuálním členění výpovědi a v samotném textu o výpovědích. --Doktory 21:43, 6. 11. 2007 (UTC)

Pokud by Vám zde v diskusi delší dobu nidko neodpověděl, tak si myslím, že se nemusíte bát to poopravit podle sebe, s tím, že ke své formulaci dodáte nějakou referenci na publikaci, kde je to uvedono. S pozdravem Juan de Vojníkov 08:50, 7. 11. 2007 (UTC)

Já si myslím, že poopravit se to může. Je to určitě přesnější. Na druhou stranu je možná zbytečné to přepisovat v celém textu, ostatně píšeme o pojmu „aktuální větné členění“ – rozhodně nepřejmenovávat, používá se v odborné literatuře. Možná by stačila někde v úvodu zpřesňující poznámka o tom, že větou se zde rozumí i jakákoliv výpověď.

Nejsem studovaný lingvista, článek jsem napsal podle chytrých knih jako laik. Je nějaký důvod, proč jste z „kontextového zapojení“ udělal „zakotvení“? Musím říct, že „zapojení“ mi je jako laikovi srozumitelnější. A rozhodně jsem si to nevymyslel.

A naokonec mám dotaz, proč jste vypustil zmínku o tom, že subjektivním slovosledem se vyjadřuje určitý citový náboj výpovědi. Myslím, že to není chybné tvrzení. V emocionálně neutrální výpovědi se přece subjektivní slovosled nepoužívá. Už samotné kladení důrazu na réma vyjadřuje nějakou emoci ze strany mluvčího.

--Pajast 09:23, 7. 11. 2007 (UTC)

Věta X Výpověď. Právě že mě to zarazilo už v tom názvu hesla. Nevím, jaké obtíže jsou s přejmenováním hesla spojeny, ale bylo by to z hlediska přesnosti (a asi i snadnosti vyhledávání) vhodné. Ovšem opět zdůrazňuji, že tuto proceduru neznám a nevím, co vše je s ní spojeno. Zároveň bych Vás chtěl poprosit, zda byste zde mohl odkázat na konkrétní publikaci, v níž se „aktuální větné členění“ objevuje - budu se pak cítit klidnější a budu jistě i rozvážnější :)
Zapojení X Zakotvení. Už je zapojení zpět. Zakotvení mi připadalo výstižnější ve vztahu k situaci, kontextu. Ovšem v Příruční mluvnici češtiny je použit termín zapojení, tedy jsem se v textu vrátil k němu.
Citový náboj? Nebylo to chybné tvrzení. Ale jak sám píšete: „Už samotné kladení důrazu na réma vyjadřuje nějakou emoci ze strany mluvčího.“, vnímáte důraz jako projev emoce. Já jsem na tom podobně - „vyjádření důrazu“ považuji za nadřazené, souhrnné označení, které slouží právě třeba při vyjadřování emocí. Obrácený výklad je patrně také možný. Tedy myslím, že dostačuje jen jedno z nich a nevznikne dojem dualismu. Ovšem nikterak na tom nebazíruji, je možné to do textu vrátit. --Doktory 18:09, 7. 11. 2007 (UTC)

@ Doktory: Aktuální větné člěnění se vyskytuje bez nadsázky téměř všude. Je to pojem zavedený Mathesiem. Viz například víc než dvoustránkové heslo, zpracované prof. Evou Hajičovou, v Encyklopedickém slovníku češtiny (Praha 2002). Tedy rozhodně nepřejmenovávat, jelikož je to všeobecně známý termín. Daniel Šebesta {diskuze | příspěvky} 20:01, 7. 11. 2007 (UTC)

Doktory: Pojem je uváděn v prvních dvou publikacích v sekci Reference, resp. Čermák to nazývá aktuální členění věty. Z těchto dvou jsem čerpal. Jak jsem se díval, PMČ pro jistotu hovoří jen o aktuálním členění. Jako název článku by to však asi bylo poněkud zavádějící. Přejmenování není žádný problém, stačí kliknout na záložku Přesunout, napsat nový název a uvést důvod. Ale já bych se radši držel toho, co se používá v chytrých knihách. --Pajast 20:11, 7. 11. 2007 (UTC)
Rozumím a podřizuji se :) mám zažité a. č. výpovědi. Jakožto nováček nevím, zda je vhodné v takových případech založit heslo a. č. výpovědi s redirektem, nebo nechat čtenáře, aby si to dohledal... Ale případně bych se toho rád chopil :)

@ Doktory: Přesměrování z Aktuální členění výpovědi jistě může být ku prospěchu. Daniel Šebesta {diskuze | příspěvky} 21:17, 7. 11. 2007 (UTC)