Vysokoškolský diplom

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Diploma supplement)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Vysokoškolský diplom z roku 1810

Vysokoškolský diplom je dokladem o absolvování studijního programu a o získání příslušného akademického titulu, tedy o nabytí určité formální kvalifikace. Studijní program je absolvován v příslušném studijním oboru. Vysokoškolský diplom obsahuje označení dané vysoké školy i uděleného titulu a zpravidla je vydáván při slavnostním akademickém ceremoniálu (promoci). Spolu s ním může být také vydáván dodatek k diplomu (diploma supplement), který obsahuje vícejazyčné a podrobnější údaje o absolvovaném studijním programu (výpis všech zkoušek a zápočtů včetně hodnocení) a který díky tomu přispívá k uznání získané kvalifikace na mezinárodní úrovni. Oba doklady získané v ČR jsou opatřeny státním znakem České republiky.[1]

Podle § 57 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se český vysokoškolský diplom, stejně jako dodatek k němu, považuje za veřejné listiny ve smyslu občanského zákoníku a proto se předem předpokládá jeho autenticita i pravdivost, ledaže by byl prokázán opak. Padělání a pozměňování veřejné listiny je pak chráněno zákonem, jde o trestný čin (§ 348 trestního zákoníku). Krom uvedených dokladů o vysokoškolském studiu (vysokoškolský diplom, dodatek k diplomu) se dle vysokoškolského zákona vedle nich též za doklady o studiu uvádějí průkaz studenta (např. ISIC), výkaz o studiu (tzv. vysokoškolský index), doklad o vykonaných zkouškách a potvrzení o studiu.

Červený diplom[editovat | editovat zdroj]

Tzv. „červený diplom“ je označení pro vysokoškolský diplom v červených deskách (podle něj toto hovorové označení), který může získat absolvent vysoké školy při splnění určitých podmínek definovaných vnitřním předpisem vysoké školy nebo její části – typicky fakulty či vysokoškolského ústavu. Ostatní, běžné, vysokoškolské diplomy, které jsou při slavnostních akademických ceremoniálechpromocích – předávány, pak oproti červeným vysokoškolským diplomům, mají desky standardní barvy, např. modré. Podmínky k udělení červeného diplomu jsou většinou vymezeny příslušným vnitřním předpisem. V podstatě se tak jedná o studenta, přesněji absolventa, který „prospěl s vyznamenáním“,[P 1] tedy splnil za dobu studia určité podmínky. Podmínky pro získání červeného diplomu mohou být upraveny různě, jednou z několika podmínek např. může být to, že průměrná klasifikace studenta nepřevýšila hodnotu 1,5 na standardní klasifikační stupnici ECTS atd. Červený diplom je zpravidla rovněž úzce spjat s možností díky svým výborným studijním výsledkům pobírat během studií finanční odměnu. Student (následně tedy absolvent), který později tento diplom obdrží, tak většinou pobírá i příslušné stipendium, prospěchové, mimořádné či jiné.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. Graduated/passed with honors, či with distinction, vs. honours degree, vs. honorary degree.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.  Dostupné online.

Související odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]