Denia

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Denia
Dénia
Denia – znak
znak
Denia – vlajka
vlajka
Poloha
Souřadnice
Nadmořská výška22 m n. m.
StátŠpanělskoŠpanělsko Španělsko
Denia
Denia
Rozloha a obyvatelstvo
Rozloha66,2 km²
Počet obyvatel45 622 (2023)[1]
Hustota zalidnění689,2 obyv./km²
Správa
Oficiální webwww.denia.es
PSČ03700
Označení vozidelA
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Denia[2] (valencijsky a oficiálně Denia) je město ve španělském Valencijském společenství, které se nachází na severním pobřeží provincie Alicante. Je hlavním městem regionu Marina Alta, známé je také jako "Marquesado de Denia". K 1. lednu 2019 zde žilo 42 166 obyvatel (INE), ale v létě může počet obyvatel dosáhnout pětinásobku, tedy až 200 000. Podle sezónních údajů ministerstva financí a veřejné správy je to španělská obec s méně než 50 000 obyvateli, do které přijíždí mnoho rekreantů.[3]

11. prosince 2015 bylo město prohlášeno UNESCO za město s kreativní gastronomií.

Toponymie[editovat | editovat zdroj]

Toponymum pochází z latinského Dianium. Po většinu 20. století se spekulovalo, že termín Dianio pochází z iberské osady zvané Diniu, o níž svědčí některé nálezy mincí. Ukázalo se však, že se jedná o nesprávné přečtení výrazu Tabaniu, iberské mincovny v údolí středního toku Ebra, takže dnes se za pravdivou považuje tradiční teorie, že pochází od Diany, římské bohyně ztotožňované s Artemidou.[4] V andaluském období se název změnil na دانية (Dāniya) a po zpětném dobytí křesťany na současné jméno.

Fyzická geografie[editovat | editovat zdroj]

Zátoky Denie.

Montgó, dříve nazývané Monte Kaón (753 m n. m.), zabírá velkou část jižní poloviny obce a od roku 1987 je vyhlášeno přírodním parkem. Na jeho úpatí se nachází mys San Antonio ve výšce 160 m n. m., kde se nachází stejnojmenná mořská rezervace.

Mezi pohořím Montgó a mořem se rozprostírá rovina známá jako Dénijská nížina (Plana de Denia), tvořená velmi úrodnými čtvrtohorními erozními a aluviálními materiály, kde se rozvíjí zemědělství. Podél téměř 20 kilometrů pobřeží otevřeného moře na severu a severovýchodě se střídají nízká písčitá pobřeží s bažinami, které se vyskytují v severní oblasti a rozeklaná skalnatá pobřeží Las Rotas, která dosahují nejvyšší výšky u Cova Tallada, kde končí území Dénie a začíná Jávea.

Řeka Girona, která vytéká z údolí Vall de Laguart, protéká pohořím Pla, vlévá se do moře u Almadraby a vytváří malou deltu (la Punta). Kratší potoky jsou v četných roklích, které se svažují z nedalekého pohoří Montgó.

Hraniční města

Počasí[editovat | editovat zdroj]

Podnebí v Denii je mimořádně mírné a klidné, s ročním teplotním průměrem 18 °C. Průměrný roční úhrn srážek v Denii je 500–600 mm, i když oficiální údaje to nepotvrzují. Zimy jsou krátké a mírné a léta dlouhá a horká. Klima v Denii je tak mírné a klidné, že v samotném městě je dokonce památník, který chválí zdejší klimatické podmínky.[5] Průměrná teplota v nejchladnějším měsíci (leden) je 12,3 °C (17,2 maxima a 7,4 minima), zatímco průměrná teplota v nejteplejším měsíci (srpen) je 26,8 °C (31,6 maxima a 22,0 minima). Podnebí je subtropické středomořské (Köppen: Csa).

Větry[editovat | editovat zdroj]

Převládající větry: Lebeche, Poniente, Levante, Norte. Převládající větry v Denii podporují provozování vodních sportů, jako je windsurfing, surfování, kitesurfing a plachtění.

Denia je jedním z nejpříznivějších míst ve Španělsku pro windsurfing a kitesurfing. Nejvhodnějšími oblastmi jsou pláže Les Deveses a Punta del Raset (obě vyznačené pro provozování tohoto sportu).

Co se týče plachtění, Denia má kromě Real Club Náutico de Denia také několik škol a dlouhou tradici v pořádání regat, například slavné Ruta de la Sal nebo Copa del Canal.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Přestože archeologicky je doloženo iberské osídlení (Diniu), tak nejstarší část města je římská, ta se nachází severně od současného města a naproti starému přístavu. Historické texty a archeologické nálezy naznačují, že v 1. století př. n. l. si Sertoriova vojska zřídila v Dianiu námořní základnu. V době vrcholného císařství zažilo město období rozkvětu, kdy se ze stipendijního města stalo obcí. V letech 636-693, v době vizigótského království, bylo Dianium biskupským sídlem závislým na Toledu. Ve vizigótské Hispánii to bylo biskupské sídlo katolické církve, sufragán arcidiecéze Toledo, která zahrnovala starou římskou provincii Carthaginensis v diecézi Hispania.

Hrad Dénia.
Mapa z roku 1718 částí Sorts de la Mar, Devesa a el Molinell v areálu Denie.

V muslimském období město dosáhlo vrcholu své expanze a síly, což vyvolalo okamžik velké kulturní síly. Daníja se stala hlavním městem tajfy, kterou v roce 1010 vytvořil emír Muyahid al-Amiri al-Muwaffaq, jenž anexí Baleárských ostrovů vytvořil z království významné námořní a obchodní centrum, které razilo vlastní měnu až do vpádu Almohadů. Tajfa ztratila svou nezávislost v roce 1076, kdy byl Iqbal al-Dawla svržen Al-Muqtadirem, húdským králem tajfy v Zaragoze, jíž byla součástí až do vpádu Almoravidů (1091).

Dobytí města křesťany v roce 1244 vedlo k vážné komplikaci v rozvoji města, které bylo po odsunu muslimského obyvatelstva prakticky neobydlené. Město Denia, které bylo znovu osídleno na základě valencijské charty, se stalo centrem křesťanské moci v oblasti obývané převážně muslimy. Jakub II. Aragonský zahájil období vlády, když v roce 1298 postoupil město Ponciovi z Ampurie. Později, za vlády rodu Gandía, se město stalo hrabstvím (1356) a za Alfonse Velikého se vrátilo ke koruně. Nepřítomnost tohoto panovníka umožnila, že ho poručík Juan de Navarra daroval kastilskému Diego Gómez de Sandoval y Rojas (1431), což vyvolalo nespokojenost města, které si po jeho smrti vyžádalo opětovné začlenění do království (1455) s podporou města Valencie, které hrad okupovalo až do roku 1477, k čemuž patřily i pozemky v okolí města, které dodnes nesou název markýzství.

Křesťanské dobytí v roce 1244 vedlo k vážnému zpomalení rozvoje města, které bylo prakticky neobydlené, když z něj bylo odstraněno muslimské obyvatelstvo. Přesídleno do jurisdikce Valencie, města Denia, snížilo albumaru hradu, který se stal centrem křesťanské moci v obecném slova smyslu obydleném hlavně muslimy. Jaime II Aragónský začíná etapu vznešeného panství, když v roce 1298 postoupil město Poncio de Ampurias . Později, pod domem Gandía, se stal krajem ( 1356 ) a vracel se ke koruně v době velkodušného Alfonsa . Absence tohoto panovníka umožnila poručíkovi Juanu de Navarrovi darovat jej kastilskému Diegu Gómezovi de Sandoval y Rojasovi ( 1431 ), s následnou nespokojeností města, který po jeho smrti požadoval opětovné začlenění do království ( 1455) ) s podporou města Valencie, které hrad obsadilo až do roku 1477, které zahrnovalo země obklopující město, které dodnes dostávají jméno Marquesado.

Hrabství zůstalo v rukou rodu Sandovalů, kteří jej v roce 1487 povýšili na markýzství. Prvním markýzem z Denie byl Diego Gómez de Rojas y Sandoval (1487-1502). Titul mu udělili katoličtí panovníci a získal také titul hraběte z Lermy. Oženil se s Catarinou de Mendoza, dcerou Iñiga Lópeze de Mendoza (1. markýze ze Santillany). Po něm nastoupil jeho syn (2. markýz z Denie) Bernardo de Sandoval (1502-1536). S panovníky navázal velmi blízký vztah, když se oženil s Františkou Enriquezovou, sestřenicí Ferdinanda Katolického, a získal titul velmože. Třetím markýzem byl jeho syn Luis de Rojas y Sandoval, který se velmi sblížil s panovníky.

Vyhnání Maurů přes přístav Denia. Obraz Vicente Mostreho (1613).

Čtvrtý markýz Francisco de Rojas y Sandoval (1570-1574), otec vévody z Lermy, se stal jedním z nejvýznamnějších dvořanů za vlády Filipa II. Oženil se s Isabel de Borja z rodu vévody a vévodkyně z Gandíe. Po něm roku 1599 nastoupil Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, 5. markýz z Dénie, hrabě z Lermy a později vévoda z Lermy, titul vévody mu udělil Filip III. Vévoda z Lermy, pátý markýz z Denie a oblíbenec Filipa III., udělil městu 4. dubna 1612 významná privilegia a titul města. Podpořil vyhnání Maurů (1609), z nichž se 25 000 nalodilo v denijském přístavu a zamířilo do Barbary, což vedlo k vylidnění a hospodářskému úpadku markrabství.

Od 18. století se město účastnilo války o španělské dědictví a jako první prohlásilo arcivévodu Karla za krále. Válka a následné represe způsobily, že se město dostalo do krize. Nakonec jej 17. listopadu 1708 obsadili Bourboni. Hrad, který byl vážně poškozen, byl nakonec zbořen během španělské války za nezávislost. V 19. století byla Denia znovu začleněna do království (1804) a postupně se rozrůstala, což začalo v přímořské čtvrti, která se v letech 1837-1839 administrativně osamostatnila. Rozkvět sultánského obchodu dal vzniknout obchodním společnostem a přilákal zahraniční společnosti, což mělo za následek nárůst počtu obyvatel, který se v letech 1860-1900 zvýšil z 6538 na 12 413 obyvatel (dianenses).

Plánování[editovat | editovat zdroj]

Kontroverzní plánování města Denia začal "Plan Especial de Reforma Interior y Extensión de la zona Norte y Sur de Denia" (česky Zvláštní plán reformy vnitrozemí a rozšíření severní a jižní oblasti města Denia) a "Normas Provisionales" (česky Prozatímní zákony), oba dokumenty z roku 1966 a pod záštitou "Ley del Suelo de 1956" (česky Pozemkový zákon z roku 1956). Tyto dokumenty měly umožnit výstavbu v celé obci, zejména v pobřežním pásu; tyto dokumenty, které měly provizorní charakter, kultivovaly prostředí trhu s pozemky, vytvářely výhody pro vlastníky pozemků, ale zároveň přinášely nejrůznější problémy.

Z tohoto důvodu byl v roce 1972 vytvořen „Obecný plán územního plánování“ (PGOU), dokument, který zjevně učinil konec městskému zhýralosti a racionalizaci výstavby s krajinou. Tento PGOU je vyvíjen prostřednictvím dílčích plánů, jako jsou:

Z tohoto důvodu byl v roce 1972 vytvořen "Plan General de Ordenación Urbana" (česky Obecný plán rozvoje měst, PGOU), dokument, který měl ukončit urbanistickou zhýralost a racionalizovat výstavbu v souladu s krajinou. Tento plán byl rozšiřován prostřednictvím dílčích plánů, jako jsou:

- Dílčí plán průmyslové zóny z roku 1973, který vznikl veřejným zájmem, ale byl podporován silným hračkářským průmyslem, a který vytvořil současnou průmyslovou zónu.

- Dílčí plán městského centra a oblasti vlivu z roku 1976, dokument, který se pokouší poskytnout městské oblasti podrobné řízení, protože ji PGOU neměla.

- Dílčí plán městského centra a vlivového území z roku 1976, dokument, který se pokoušel o podrobné plánování městského centra, protože PGOU toto nezahrnoval.

- Dílčí plán Monte Montgó, který po svém schválení přeměnil prakticky celý svah masivu Montgó na městskou půdu, čímž umožnil výstavbu bytů, neboť k tomu bylo zapotřebí pouze stavební povolení. Vznikla tak částečně urbanizovaná oblast (bez chodníků, kanalizace, osvětlení atd.) s labyrintem ulic (vytvořených s ohledem na topografii a dřívější stavby) a zelenými plochami, které nebyly zastavěny nebo se nacházely pouze v roklích, které sestupují z masivu Montgó.

V letech 1990-1992 byl vytvořen "Plan General Municipal de Ordenación" (česky Obecný plán rozvoje obce), v němž byly zmenšeny plochy klasifikované jako městské nebo urbanizovatelné, ale i tak zůstalo velké množství zastavitelných pozemků, které byly díky prosperujícímu trhu s bydlením z velké části zaplněny. Například PGMO klasifikuje všechny pozemky v Les Rotes jako městské, což umožnilo zabírat území bez předchozího nebo současného postoupení a urbanizace.

Přechodný obecný plán vypracovaný v letech 2005 až 2007

Všechny plány byly soudně zrušeny, s výjimkou plánu z roku 1972. Proto musel Generalitat v roce 2013 vypracovat přechodný plán s platností na dva roky a s možností prodloužení o další dva roky, aby zabránil tomu, že se územní plánování města vrátí k dokumentu z roku 1972.

V roce 2017 měl být zveřejněn další plán..

Demografie[editovat | editovat zdroj]

Po poklesu počtu obyvatel po přemnožení Mšičky révokaze na počátku 20. století prošel demografický vývoj obce radikální změnou díky turistickému boomu v 60. letech 20. století. Počet obyvatel vzrostl z 12 185 v roce 1960 na 44 726 v roce 2011 při rozloze 66,18 km². Podle posledního sčítání lidu je 29,7 % obyvatel cizí národnosti; z toho 59,0 % pochází z Evropské unie (včetně kolonie 2 619 Němců), 24,6 % z Latinské Ameriky a 10,1 % ze zemí mimo EU.

K 1. lednu 2019 činil počet obyvatel obce 42 166 obyvatel, 20 419 mužů a 21 747 žen.[6]Šablona:Gráfica de evolución

Správní organizace[editovat | editovat zdroj]

Město a obec Denia je v současné době rozděleno na 10 čtvrtí,[7] přičemž každá čtvrť má svého radního, kterého jí přidělila městská rada.

Sedm z těchto čtvrtí je v jádru města a tři z nich jsou okrajové.

Názvy jednotlivých místních částí a jejich přibližná poloha jsou následující:

 • Pod mořem a za hradem (valencijsky a oficiálně Baix la Mar i Darrere del Castell): nachází se v zadní části hradu a v oblasti kolem třídy Miguela Hernándeze a ulice Fueros.
 • Diana: čtvrť v okolí železniční trati a v okolí ulice Pintor Llorens.
 • Las Marinas (valencijsky a oficiálně Les Marines): předměstí ležící podél silnice Las Marinas. Vzhledem k jeho délce podél pobřeží jsou různé oblasti označovány jako Las Brisas (valencijsky a oficiálně Les Brises) a Las Fuentes (valencijsky a oficiálně Les Fonts).
 • Las Rocas (valencijsky a oficiálně Les Roques): čtvrť sousedící s hradem, která se vyznačuje hornatostí a nepravidelným uspořádáním ulic.
 • Las Rotas (valencijsky a oficiálně Les Rotes): předměstí ležící podél pobřeží směrem na Cabo de San Antonio.
 • Montgó: předměstí ležící na druhé straně železniční trati do Alicante směrem k úpatí masivu Montgó.
 • Oeste y Campaments (valencijsky a oficiálně Oest i Campaments): vnitrozemská čtvrť nacházející se na západě města, v oblasti kolem Avenida de Valencia a vjezdu do města ze silnice CV-725.
 • París-Pedrera y Campo Rojo (valencijsky a oficiálně París-Pedrera i Camp Roig): čtvrť ve vnitrozemí města, kolem náměstí Plaza Jaime I.
 • Puerto y Centro: čtvrť v centru města kolem ulic La Mar a Marqués de Campo.
 • Saladar: čtvrť kolem železniční trati v Alicante a křižovatky ulic Calle Diana a Paseo del Saladar.

Existuje také několik osad:

 • La Jara (valencijsky a oficiálně La Xara): nachází se západně od centra města, mezi Denií a Ondarou.
 • Jesús Pobre: nachází se jižně od Denie, za pohořím Montgó.
 • La Pedrera: nachází se na úpatí hory Montgó.

Politika[editovat | editovat zdroj]

Ve volebním období 2003-2007 vládla městské radě strana PSPV-PSOE díky 7 radním, které získala ve volbách v roce 2003, kdy PP získala 5 radních, Bloc 4 radní, koalice Unió-Gent de Dénia 4 radní a Els Verds-L'Entesa 1 radního. Ve volbách v roce 2007 získala PSOE 9 zastupitelů, Bloc 2, PP 5, Centre Unificat 2, Gent de Dénia 2 a Partido Social Demócrata 1 a ve vedení města opět zasedla koalice socialistů a nacionalistů, starostou města zůstal Paqui Viciano. V roce 2008 se Ana Kringe (PP) stala starostkou díky návrhu na vyslovení nedůvěry, který vytvořily strany PP, CU, PSD, GENT DE DÉNIA a socialistický přeběhlík Juan Collado. V roce 2011 zvítězila PP s 9 radními, 8 PSPV-PSOE, 2 CU, 1 BLOC a 1 PSD. Vznikla koaliční spolupráce PP a CU. Ana Kringe se opět stala starostkou.

Ekonomika[editovat | editovat zdroj]

Přístav Denia.

Hroznová krize z počátku 20. století přivedla město do určitého hospodářského útlumu. Od 60. let 20. století se hlavním hospodářským odvětvím v Denii stal cestovní ruch, který nahradil zánik většiny průmyslových odvětví a způsobil zrychlenou urbanizaci.

Doprava[editovat | editovat zdroj]

Denia je napojena na státní silnici N-332 a dálnici AP-7 (Autopista del Mediterráneo; středomořská dálnice) (exit 62). Ve městě se také nachází autobusové nádraží.

Má jednokolejnou železniční stanici, která patří k lince 9 (Denia-Benidorm-Alicante) sítě Alicante Metropolitan TRAM.

Denia má námořní spojení s Baleárskými ostrovy: Ibiza, Palma de Mallorca a Formentera.

Má také síť městských autobusů DeniBus s 5 linkami, které spojují oblasti nejvzdálenější od centra s centrem města. Linky sítě jsou: L1 (Puerto – Las Rotas), L2 (Puerto – Las Marinas), L3 (Puerto – Les Deveses), L4 (Puerto – nemocnice La Jara) a L5 (Toscamar a Jávea)

Památky[editovat | editovat zdroj]

Historicko-kulturní dědictví[editovat | editovat zdroj]

Radnice v Denii.
Kostel sv. Antonína.
Poustevna sv. Jana.
Poustevna sv. Pavly.
Věž Gerro.
Vstup do úkrytu proti bombám občanské války.

Město se nachází v zátoce na úpatí masivu Montgó a jeho součástí jsou starověké čtvrti, jako jsou Les Roques nebo Baix la Mar. Ulice, které sestupují od hradu, připomínají arabskou minulost místa a spodní moderní část, která vznikla v době rozvoje obchodu s hroznovým vínem. Mezi nejzajímavější muzea a památky patří:

 • Staré loděnice. 16. století, upraveno v 18. století.
 • Radnice, neoklasicistní budova tvořená 6 půlkruhovými oblouky.
 • Čtvrti:
  • Čtvrť Baix la Mar, čtvrť starých rybářů.
  • Čtvrť Les Roques, v okolí hradu.
 • Třída del Marqués de Campo. Je to jedna z hlavních ulic. Obchodní centrum města s velkým počtem obchodů a restaurací. V létě je to pěší ulice.
 • Opevněný dům v Benitzaině. Prohlášení za kulturní památku (BIC).
 • Caseta del Pare Pere („Otec Pedro“), příklad venkovské architektury ze 17. století .
 • Klášter Agustinas, 16. a 17. století .
 • Kostely:
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie Valencijské baroko, 18. století.
  • Kostel sv. Antonína, 16. a 17. století, Přestavěn v 18. století.
  • Kostel a klášter Panny Marie Loretánské z 16. století, byl založen řádem bosých augustiniánských jeptišek v roce 1604.
  • Kostel Ježíše Pobreho
  • Kostel sv. Matouše z La Jara
 • Archeologické památky:
  • De la Almadraba, typické římské námořní město od 1. do 4. století.
  • Vrcholu Benimaquía, starověké a iberské město (6. až 3. století př. n. l.) nacházející se na masivu Montgó.
  • Pico del Águila, pyrenejské osídlení (4. až 1. století př. n. l.) nacházející se na masivu Montgó.
 • Poustevny:
  • San Juan, kulturní památka.
  • Santa Paula
  • Svatá Lucie z 15. století.
 • Hrad byl postaven Maury na kopci (nebo tossal) na místě staršího osídlení. Od roku 1952 je v majetku města. Sídlí zde Archeologické muzeum. Byl zrekonstruován a v současné době je otevřen návštěvníkům po celý rok. Pod ním prochází tunel, který spojuje urbanizovanou pláž s centrem města.
 • Valy, některé sekce městských valů jsou zachovány v dobrém stavu.
 • Věže:
  • Torre de la Almadraba (nebo del Palmar): Věž Guaita, která prošla rekonstrukcí.
  • Torre del Gerro (Jarrón): strážní věž s komolým kuželovým tělem, které jí díky svému tvaru dává jméno (česky váza). Významným prvkem je erb Karla I. z XVI. století .
  • Torre de Carrals: významný soubor obranných budov. V současné době v soukromém vlastnictví.

Pláže[editovat | editovat zdroj]

Denia má pobřeží dlouhé 20 km, severní pláže jsou široké a písečné. Na jihu jsou skalnaté zátoky. Je zaveden systém řízení kvality a environmentálního řízení. Tyto pláže dosahují certifikátů ISO 14001 (environmentální management) a ISO 9001-2000 (management kvality). Má dvě pláže: Las Marinas a Las Rotas.

Mezi mnoha plážemi jsou i takové, které si zaslouží vyzdvihnout:

 • V oblasti Les Marines jsou nejpísčitější[8] pláže: Les Deveses, L'Almadraba, Els Molins, Les Bovetes, Les Marines, Albaranes a Punta del Raset.
 • Oblast Les Rotes se vyznačuje četnými zátokami (většinou kamennými) a promenádou (Marineta Cassiana, El Trampolí, La Punta Negra, Les Arenetes, La Cala).

Kultura[editovat | editovat zdroj]

Tisk[editovat | editovat zdroj]

Týdeník Canfali Marina Alta přináší zprávy z Denie a oblasti Marina Alta již od roku 1976. Denia.com jsou online noviny zaměřené na zprávy o Denia a regionu.

Televize[editovat | editovat zdroj]

Město sice nemá kanál, který by bylo možné naladit prostřednictvím televize, ale má dva online televizní kanály. TV Dénia a La Huit TV, které informují o všech novinkách v obci.

Muzea[editovat | editovat zdroj]

 • Archeologické muzeum: cesta historií města. Od iberského původu až po 18. století. Nachází se na hradě Denia.
 • Muzeum moře
 • Etnologické muzeum: věnované Denii 19. století a obchodu s hroznovým vínem.
 • Muzeum hraček: expozice hračkářského průmyslu v Denii od roku 1904 do roku 1960.
 • Umělecké centrum "La Estación": kulturní centrum, kde se konají dočasné výstavy.

Síť městských veřejných knihoven Denia[editovat | editovat zdroj]

 • Centrální knihovna
 • Knihovna Baix la Mar
 • Knihovna Enric Valor, Jesús Pobre

Školství[editovat | editovat zdroj]

Veřejné:

 • CEIP Montgó: mateřská škola, základní škola
 • CEIP Les vesanes: mateřská škola, základní škola.
 • CEIP Cervantes: mateřská škola, základní škola.
 • CEIP Pou de la muntanya: mateřská škola, základní škola.
 • CPEE Raquel Payá: odborné vzdělání.
 • IES Historiador Chabás: ESO, BTCH a odborné vzdělávání.
 • IES Sorts de la Mar: ESO, BTCH a odborné vzdělávání.
 • IES María Ivars: ESO, BTCH a odborné vzdělávání.

Soukromé:

 • Paidos: mateřská škola, základní škola a ESO.
 • Nejsvětějšího srdce: mateřská škola, základní škola a ESO.
 • Maristas: mateřská škola, základní škola a ESO.
 • Alfa a Omega: mateřská škola, základní škola a ESO.

Gastronomie[editovat | editovat zdroj]

Grilovaná chobotnice, typická kuchyně Denie.

Denia patří do vybrané skupiny měst, která UNESCO jmenovalo Kreativním městem gastronomie. Rýže, ryby a mořské plody, zejména vyhlášené a oblíbené vařené červené krevety. Hrnec mořských plodů (suquet), dorty, espencat, alioli, llandeta, sušené chobotnice, krevety s mangoldem atd. Mistela a hroznové víno jsou základem vynikající gastronomie, ke které je třeba přidat citrusové plody.

Festivaly[editovat | editovat zdroj]

Je považováno za jedno z nejslavnostnějších měst na kontinentu.

Leden
 • Průvod Tří králů (5. ledna): než se Tři králové vylodí v přístavu a zúčastní se průvodu, královský pošťák vybírá dopisy s přáními malých dětí. Průvod prochází hlavními ulicemi města.
 • Pouť k poustevně sv. Pavly (26. ledna): hlavní událostí je procesí a porrat, trh s typickými výrobky a sladkostmi.
Únor
 • Půlrok Maurů a křesťanů (různé datum; v roce 2010: 27. února): neformální průvod filaes (skupin Maurů a křesťanů) ulicemi.
Průvod západní částí města , 2019.
Březen
 • Průvody (od 15. do 19. března):

Denia má 12 průvodů ve čtvrtích:

Průvod Baix La Mar, Průvod Campaments, Průvod Camp Roig, Průvod Centro, Průvod Darrere del Castel, Průvod Diana, Průvod Les Roques, Průvod Oeste, Průvod Paris Pedrera, Průvod Port Rotes, Průvod Saladarov a oficiální průvod.

Průvody jsou v Denii provozovány každoročně. Slavnosti začínají průvodem a hlavní roli zde hraje střelný prach se všemi svými velkolepými projevy. Průvody, mascletà (ohňostroje), hudba, oblíbené obědy a večeře, umělecké ohňostroje.

 • plantà de las Fallas: rozmístění památek průvodu v jednotlivých čtvrtích;
 • mascletà: v každé čtvrti je při průvodu přibližně ve 14:30 odpáleno velké množství raket, které naplní město hlukem a střelným prachem;
 • los pasacalles: falleros tančí ulicemi za doprovodu hudební skupiny;
 • květinová oběť Panně Marii de los Desamparados: jedna z hlavních událostí, při níž se falleros oblékají do svých nejlepších kostýmů a jdou v průvodu k Panně Marii s kyticemi květin, které pokládají na její plášť;
 • cremà: spálením fallas se slavnost ukončí. Nejdříve se spálí dětské fallas, aby ustoupily větším fallas. V Denii se všechny fallas nepálí najednou, ale postupně. Turisté i obyvatelé si tak mohou vychutnat pálení několika fallas.
Květen
 • Virgen de los Desamparados (proměnlivé datum: druhá neděle v měsíci. 2010: 9. května): patronka námořníků. Procesí v přímořské čtvrti "Baix la Mar".
 • Fiesty v ulici Santísima Trinidad (proměnlivé datum: prvních čtrnáct dní v červnu. 2010: 29. a 31. května): typická ulice ve čtvrti Les Roques, na úpatí městského hradu. Pouliční slavnosti, taneční zábavy pod širým nebem, soutěže kostýmů, oblíbené obědy a večeře.
Červen
 • Pouť k Panně Marii (neděle po Božím těle): koná se v neděli po Božím těle. Mezi hlavní události patří procesí, mše a venkovská slavnost (Casa de Andalucía).
 • Ohně San Juan (od 20. do 24. června): v Denii se konají tři "ohně" nebo komise. Oheň v El Bassot, oheň v L'Hort a oheň v Les Portelles. Přestože v noci na San Juan nejvíce "hoří" lepenkové památky, existují místa, jako je ulice Les Portelles, kde se tradice pálení starých věcí udržuje. Slavnosti svatojánských ohňů jsou spojeny s poutí do poustevny a se slavnostmi v poustevně San Juan, kde se koná tradiční mše a typický porrát (trh s typickými výrobky a sladkostmi).
 • Slavnosti v poustevně sv. Jana (od 20. do 24. června): u příležitosti svátku sv. Jana se koná pouť z Denie do poustevny. V poustevně se konají různé náboženské a rekreační akce: mše, tradiční porrat (trh s typickými výrobky a sladkostmi) atd.
 • Fiestas v ulici San Pedro (28. a 29. června): v této ulici v rybářské čtvrti se v těchto dnech konají pouliční slavnosti, mše a pouliční party.
 • Fiestas ve čtvrti La Pedrera (28. a 29. června): čtvrť vyzdobí své ulice pro oslavy pouličních slavností, cucañas a procesí na počest svatého Petra. Fiesta také "zní" v [mascletá] a despertà.
Červenec
 • Slavnosti patrona ke cti Svaté krve a Bous a la mar (prvních čtrnáct dní v červenci): Den Svaté krve se slaví vždy druhou středu po svátku sv. Petra. Nejdůležitější informace:
  • Bous a la Mar (býci na moři), vyhlášen za festival v seznamu Národních turistických památek. Někdy mu předchází "entrada de los toros" (býci běží po hlavní ulici na náměstí v přístavu). Představení spočívá v tom, že účastníci vběhnou na pláž a dbají na to, aby je býk následoval a spadl do moře, aniž by se ho dotkli. Po vstupu do vody je býk veden k výstupní rampě, která je umístěna vedle náměstí.
  • Koncert hudebního souboru Agrupación Artístico Musical de Denia ve středu na svátek Santísima Sangre.
  • Poslední sobotu slavností se koná průvod, který je vyhlášen za slavnost turistického zájmu provincie. Průvodu se účastní všechny obecní Fallas.
  • Ohňostroj, který je vyvrcholením a závěrem slavností, bývá odpálen z Escollera Norte del Puerto.
  • Další akce: Během tohoto týdne se koná velké množství akcí, jako jsou koncerty, taneční zábavy pod širým nebem, zábavné aktivity pro děti, sportovní soutěže atd.
  • Na počest svaté Kristovy krve se konají také různé náboženské akce, včetně mše v den svaté krve s rozdáváním požehnaného chleba a odpoledního procesí.
Srpen
 • Maurové a křesťané, slavnosti na počest San Roque (13. – 16. srpna): ulice Denia se v polovině srpna plní Maury a křesťany. Jsou to účastníci velvyslanectví, přehlídek a vyvěšení vlajky. Program zdůrazňuje přistání a doteky bullseye, a především Gala Parade, kde za zvuku hudby a svátečního tempa nosí Maurové a křesťané své luxusní kostýmy. Nejvýznamnější akty:
  • 13. srpna: Maurské přistání, podepsání příměří.
  • 14. srpna: galavečer dětí.
  • 15. srpna, velký den večírku: slavnostní průvod.
  • 16. srpna: Křesťanské přistání, parlamenty, bitva o harquebusier, zázrak mlhy, kapitulace a ústup. Ohňostroj hrad.
 • Mauři a křesťané, slavnost na počest svatého Rocha (13.-16. srpna): v polovině srpna se ulice města Denia zaplní Maury a křesťany. Jsou to účastníci průvodů a vztyčování vlajky. K vrcholům programu patří vylodění a slavnostní průvod, kde Maurové a křesťané předvádějí své luxusní kostýmy za zvuků hudby a slavnostního kroku. Nejvýznamnější události:
  • 13. srpna: vylodění Maurů, podepsání příměří
  • 14. srpna: dětský slavnostní průvod
  • 15. srpna: velký den festivalu, slavnostní přehlídka
  • 16. srpna: vylodění křesťanů, bitva arkebuzírů, zázrak v mlze, kapitulace a ústup, ohňostroj
Září
 • Fiestas de San Agustín v Las Rotas (poslední víkend v srpnu nebo první víkend v září): slavnosti na počest svatého Augustina, které se konají o víkendu nejbližším svátku patrona.
Říjen
 • Jarmark Všech svatých (od konce října do začátku listopadu): na esplanádě Torrecremada. Zábavní trhy, ruské kolo, poníci atd.
Prosinec
 • Středověký trh (od 4. nebo 5. prosince do 8. prosince): koná se v ulicích historického centra.
 • Pouť k poustevně sv. Lucie (13. prosince): koná se pouť, která vrcholí v poustevně Santa Lucía, kde se koná typický Porrat (trh s typickými výrobky a sladkostmi).
 • Nit de la Llum (Noc světla): v polovině prosince se v ulicích centra města rozsvítí více než 8 000 svíček.

Partnerská města[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Denia na španělské Wikipedii.

 1. Národní statistický institut: Municipal Register of Spain of 2023. 13. prosince 2023. Dostupné online.
 2. BALLESTER, Nieto. Breve diccionario de topónimos españoles. Madrid: Alianza Editorial, 1997. ISBN 84-206-9487-8. S. 147. 
 3. PLAZA, La Marina. Dénia es el municipio del Estado que más veraneantes recibe, Calp el tercero y Xàbia el octavo [online]. 2015-07-07 [cit. 2021-08-10]. Dostupné online. (španělsky) 
 4. Marco García Quintela. [s.l.]: [s.n.]  en Estrabón. [s.l.]: [s.n.] ISBN 978-84-206-6172-8. 
 5. Archivovaná kopie [online]. [cit. 2021-08-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-07-22. 
 6. INE: Población por municipios y sexo.. www.ine.es [online]. [cit. 2021-08-10]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-02-26. 
 7. El Ayuntamiento designa a los diez concejales de barrio [online]. 2015-10-01 [cit. 2021-08-10]. Dostupné online. (španělsky) 
 8. Archivovaná kopie [online]. [cit. 2021-08-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-06. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Logo Wikimedia Commons Galerie Denia na Wikimedia Commons