Dekodér

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Obecná značka dekodéru

Dekodér je kombinační logický obvod, který na základě kombinační tabulky z kombinace vstupních dat (x), vstupního kódu vytváří na výstupu (y) kód jiný. Funkce dekodéru je inverzní k funkci kodéru.

Popis[editovat | editovat zdroj]

Dekodér má n vstupních signálů x0 … xn-1 jejichž kombinace vytváří na k výstupech y0 … yk-1 jinou kombinaci signálů. Obecně platí, že n < k. Volitelně je možno použít strobovací vstup s pro vzorkování signálu nebo signál e pro uvolnění.

Příklad[editovat | editovat zdroj]

Binární dekodér[editovat | editovat zdroj]

Typickým příkladem dekodéru je binární dekodér či vícenásobný demultiplexor, obvod, který binárně kódovaný vstupní signál o n bitech převádí na 2n výstupů, kódovaných jako 1 z 2n, ze kterých je v daném okamžiku aktivní pouze jeden. Číslo aktivního vstupu odpovídá binární hodnotě kombinace přivedené na vstupy. Obvodu se používá pro výběr jednoho z 2n prvků. Takový dekodér je možno použít pro adresaci paměti počítače, kde převádí část adresy na výstup 1 z n, čímž vybírá např. řádek nebo sloupec paměťové matice. Binární dekodér je principiálně podobný demultiplexoru, rozdíl spočívá v tom, že u dekodéru jsou nosičem informace adresové vstupy.

Binární dekodér s pravdivostní tabulkou(se dvěma vstupy a čtyřmi výstupy)
Binární dekodér typu 74155, dvojnásobný integrovaný dekodér se dvěma adresovými vstupy (A, B), vstupy blokování (1G, 2G) a vstupy synchronizace (1C, 2C)
Tabulka pro n=3 (23) s uvolněním
schéma adresa uvolnění výstupy
A2 A1 A0 E D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
Schéma
0 0 0 0 x x x x x x x x
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 x x x x x x x x
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 x x x x x x x x
0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 1 0 x x x x x x x x
0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 x x x x x x x x
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 1 0 x x x x x x x x
1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 x x x x x x x x
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 x x x x x x x x
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Dekodér realizovaný pomocí
logických hradel AND a NOT.
Stav výstupu závisí na typu výstupního hradla:
• log. 0
• neurčitý stav u výstupu s otevřeným kolektorem.

Kódový dekodér[editovat | editovat zdroj]

Kódový dekodér převádí binárně kódovanou číslici na její zobrazení pomocí sedmisegmentového displeje, pro každou vstupní kombinaci reprezentující jedno číslo aktivuje příslušné segmenty. Vstup dekodéru je čtyřbitový, výstup sedmibitový.

Tabulka pro dekodér sedmisegmentového zobrazovače
rozložení segmentů adresa výstup (segmenty) znak
a3 a2 a1 a0 g f e d c b a
Schéma
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Schéma
0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Schéma
0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 Schéma
0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 Schéma
0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 Schéma
0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 Schéma
0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 Schéma
0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 Schéma
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 Schéma
1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 Schéma
rozšíření pro hexadecimální znaky
1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 Schéma
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Schéma
1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 Schéma
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 Schéma
1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 Schéma
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 Schéma

Složitější dekodér je součástí každého procesoru, kde dekóduje operační znak instrukce (mikroinstrukce), to jest aktivuje příslušná hradla a další signály procesoru k provedení dané instrukce.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]